Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Zárórendezvény Helye: Városi Művelődési Központ Ideje: 2012. január 31.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Zárórendezvény Helye: Városi Művelődési Központ Ideje: 2012. január 31."— Előadás másolata:

1 Zárórendezvény Helye: Városi Művelődési Központ Ideje: 2012. január 31.

2 „Élj a lehetőséggel!” TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068 Projektkezdés A Városi Művelődési Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett „Építő közösségek” közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért elnevezésű felhívásra „Élj a lehetőséggel” címmel pályázatot nyújtott be, melyen 67 MFt.- összegű támogatásban részesült- A projekt időtartama 15 hónap.

3 „Élj a lehetőséggel!” TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068 Pályázati célok: A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása a közművelődési intézmények bevonásával és eszközeivel A gyermek és ifjúsági korosztály bevonása a formális oktatást támogató és kiegészítő új tanulási formákba, programokba, szolgáltatásokba A hátrányos helyzetű csoportok bekapcsolása az egész életen át tartó tanulás folyamatába A fejlesztés mindezt a közművelődési intézmények és szervezetek oktatás-nevelési szolgáltatásainak fejlesztése és támogatása révén valósítja meg Cél, az „alkalmassá” tétel, az új tanulási formák elterjesztése, látogatottság növelése Az iskola rendszeren kívüli szolgáltatások arányosan, területileg hasonlóan, minél teljesebb körben legyenek elérhetőek

4 „Élj a lehetőséggel!” TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068 Részcélok: Az egész életen át tartó tanulás formáinak, alkalmainak, tartalmainak bővítése, a hátrányos helyzetű csoportok bevonásával a résztvevői kör szélesítése A lakosság digitális és nyelvi kompetenciáinak fejlesztése A társadalmi tanulási folyamat és a demokratikus jogok gyakorlását segítő kompetenciák fejlesztése Megtartó képességet segítő helyi közösségi programok megvalósítása

5 „Élj a lehetőséggel!” TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068 Pályázati tevékenységek: Komponensek: B) Oktatást kiegészítő, iskolarendszeren kívüli programok, különösen az ifjúsági korosztálynak szóló képesség és kompetencia fejlesztő, tehetséggondozó és közművelődési programok C) Digitális és nyelvi kompetenciák fejlesztése, a digitális írástudás és alapkompetenciák megszerzése D) Demokratikus jogok gyakorlását segítő kompetenciák fejlesztése

6 „Élj a lehetőséggel!” TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068 Célcsoportok: Romák Alapfokú oktatási intézményből lemorzsolódottak Alacsony végzettségűek Képesítés nélküliek Regisztrált álláskeresők Tartósan inaktívak GYED-en, GYET-en vagy GYES-en lévők Megváltozott munkaképességű, fogyatékkal élő emberek Pályakezdő munkanélküliek Tartósan álláskeresők Egyszülős családban élők, 3 vagy többgyermekes családban élők, intézményben élők

7 „Élj a lehetőséggel!” TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068 A projekt megvalósításában résztvevők: Városi Művelődési Központ Rakamaz Város Önkormányzata képviseletében Farkas Ernő polgármester Dr. Karakó László országgyűlési képviselő Csécsi Attila projektmenedzser Kőmíves Anna projektasszisztens Nádasdi Frida pénzügyi vezető Zajácz Miklós felnőttképzési, szakmai módszertani szakember Lakatos Zita közművelődési szakember Képzési vállalatok Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény

8 „Élj a lehetőséggel!” TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068 Tevékenységtípusok, jellemzőik Eszközbeszerzés Szakkörök Tréningek Táborozás Digitális kompetencia képzés Nyelvi kompetencia képzés Demokratikus jogok foglalkozás Demokratikus jogok tanulmányi kirándulás Környezetvédelmi előadás

9 „Élj a lehetőséggel!” TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068 Eszközbeszerzés A pályázatban való célok megvalósítása érdekében az alábbi eszközök kerültek beszerzésre:  6 db P4 multimédiás számítógép és monitor  1 db projektor  1 db digitális fényképezőgép  1 db notebook  1 db 30 Gb digitális kamera  1 db videókeverő

10 „Élj a lehetőséggel!” TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068 Egyéb igénybevett szolgáltatások Kockázatfelmérés és kommunikációs terv készítése Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása Közbeszerzési eljárások lefolytatása Könyvvizsgálat Toborzás (célcsoportok felkutatása) Internetes megjelentetés Sajtótájékozatató, TV és sajtómegjelenés

11 „Élj a lehetőséggel!” TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068 Média szakkör A foglalkozások 18 fő részvételével 25 alkalommal kerültek megtartásra a Városi Művelődési Központban. A résztvevők megismerkedtek a média fogalmával, az újságírás főbb műfajaival, a filmtörténet korszakaival, a riportkészítéssel, a TV és rádió világával.

12 „Élj a lehetőséggel!” TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068

13 „Élj a lehetőséggel!” TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068 Tánc szakkör A foglalkozások szintén 18 fővel és 25 alkalommal került megtartásra az Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézményben. A tánc az önkifejezés egyik eszköze, lehetőséget teremt mozgáskultúránk fejlesztésére. A résztvevők elsajátították Magyarország három táncdialektikusát: a nyírségi, a szatmári és a nagyecsedi csárdások lépéseit.

14 „Élj a lehetőséggel!” TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068

15 „Élj a lehetőséggel!” TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068 Digitális világ szakkör A foglalkozások helyszíne az Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény. A csoport létszáma 18 fő. A résztvevők elsajátították az internet alapismereteit, biztonságos használatát, hálózatok felépítését, a levelezést, az online kommunikációt, fájlok letöltését, az internet veszélyeit és azok elleni védekezését.

16 „Élj a lehetőséggel!” TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068

17 „Élj a lehetőséggel!” TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068 Zöldek csoportja szakkör Rakamaz város kedvező elhelyezkedése számos kirándulási lehetőséget kínált a résztvevők számára, hiszen közel található a Tisza- és Bodrog folyó, a Zempléni-hegység és a Nagy-Morotva. A foglalkozások keretein belül számos program került megszervezésre: horgászverseny és kirándulás, ásványgyűjtés, kerékpártúra, papír- és szelektív hulladékgyűjtés szervezése, környezetünk védelme az ember és a természet között.

18 „Élj a lehetőséggel!” TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068

19 „Élj a lehetőséggel!” TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068 Vitalitás klub-, sport és életmód szakkör Szakkör célja az egészséges életmód kialakítása, az emberek életminőségének javítása. A résztvevők az alábbi foglalkozásokon vettek részt: téli foglalkozások a szabadban, helyes fogápolás szabályai, helyes táplálkozás fontossága, különböző sportágak elsajátítása, D.A.D.A. (drog, alkohol, dohányzás, AIDS) program megismerése és közös gyalogtúra a Tokaji Nagy-Kopasz hegyen.

20 „Élj a lehetőséggel!” TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068

21 „Élj a lehetőséggel!” TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068 Vizuális szakkör Célja fejleszteni a résztvevő gyermekek manuális és konstruáló képességét, kreativitásukat, esztétikai érzékenységüket, kézműves tevékenységek iránti nyitottságukat. A szakkör tanmenete: batikolás, gyöngyfűzés, gyertya- és gipszöntés, üveg- és textilfestés, bábkészítés és agyagozás. A gyermekek lehetőséget kaptak tehetségük kibontakoztatására, kézügyességük és technikai érzékük, tervező fantáziájuk fejlesztésére.

22 „Élj a lehetőséggel!” TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068

23 „Élj a lehetőséggel!” TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068

24 „Élj a lehetőséggel!” TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068 Kommunikációs képességek és technikák fejlesztése tréning A foglalkozás egy csoportban 7 fő részére, 25 foglalkozási alkalommal került megtartásra. A tréning célja: kommunikációs, konfliktuskezelő, problémamegoldó és egyéb képességek fejlesztése, sikeres beilleszkedés a munka világába.

25 „Élj a lehetőséggel!” TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068

26 „Élj a lehetőséggel!” TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068 Pályaorientációs tréning Célja a pályaismeretek bővítése, jövőképek felvázolása, alternatívák keresése, pályaelképzelések és pályacélok megfogalmazása, a pályadöntés meghozatala és cselekvési tervek kidolgozása. A tréning tananyaga: munkaadó és munkavállaló viszonya, munkalehetőségek megismerése, az OKJ-s szakmák megismerése, különböző szakmák képzése és képzési színvonala, egyéni életpálya terv készítése.

27 „Élj a lehetőséggel!” TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068

28 „Élj a lehetőséggel!” TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068

29 „Élj a lehetőséggel!” TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068 Álláskeresési, önismereti és személyiségfejlesztő tréning Célja: hatékony álláskeresési technikák (önéletrajz írás, munkapiaci marketing, felkészülés az állásinterjúra) megismerése és elsajátítása, az intenzív álláskeresés, illetve álláskeresési folyamat lépéseinek megtervezése. Önmagunk megismerése, rejtett tartalékaink felszínre hozatala. A tréning tananyaga: munkaerőpiac megismerése, munkalehetőségek felmérése, keresési csatornák felkutatása.

30 „Élj a lehetőséggel!” TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068

31 „Élj a lehetőséggel!” TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068

32 „Élj a lehetőséggel!” TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068 Táborozás 2x6 napos 30-30 fő részvételével kompetencia fejlesztő táborozás a Szamoskéri Liget Gyermek és Ifjúsági táborban megismerve Szabolcs-Szatmár- Bereg megye szatmári részének nevezetességeit. Az egy táborban megvalósított 45 perces tanulási alkalmak száma 8 db volt. Célja: kompetenciafejlesztő és szabadidős foglalkozások, kiegészítő programok megszervezése, a programok anyagi és tárgyi eszköz szükségleteinek biztosítása.

33 „Élj a lehetőséggel!” TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068

34 „Élj a lehetőséggel!” TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068

35 „Élj a lehetőséggel!” TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068

36 „Élj a lehetőséggel!” TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068 Digitális és nyelvi kompetencia képzés Digitális kompetencia képzés: 10 csoport, csoportonként 8 fővel, 100 órában Nyelvi kompetencia képzések: - Angol nyelvi képzés: 7 csoportban, csoportonként 10 fővel, 100 órában - Német nyelvi képzés: 3 csoportban, csoportonként 10 fővel, 100 órában

37 „Élj a lehetőséggel!” TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068

38 „Élj a lehetőséggel!” TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068

39 „Élj a lehetőséggel!” TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068

40 „Élj a lehetőséggel!” TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068 Demokratikus jogok foglalkozás Kiscsoportos (8 fő) foglalkozás keretében interaktív ismeretátadás a demokratikus magatartás, a demokratikus alapkészségek és személyi jogok megismerése érdekében. A résztvevők előadás keretében megismerhették az emberi jog fogalmát, az alapvető jogokat, a kollektív és személyi szabadságjogokat, munkához, pihenéshez, testi- és lelki egészséghez, művelődéshez és az egészséges környezethez való jogokat.

41 „Élj a lehetőséggel!” TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068 Demokratikus jogok és tanulmányi kirándulás A demokratikus jogok minél szélesebb körben való megismerése érdekében 8 alkalommal szerveztünk 40 fő/alkalom részvételével parlamenti kirándulásokat. A látogatás során tárlatvezetés mellett megtekintették az Országház főlépcsőjét, a Kupola termet, a Koronázási Jelvényeket, az Északi társalgót és a Felsőházi üléstermet. A csoportok tagjai részletes tájékoztatót kaptak az országgyűlés munkájáról, működéséről. Az Országház megtekintését követően a résztvevők megismerhették a Millenáris Park nevezetességeit, főbb kiállítócsarnokait.

42 „Élj a lehetőséggel!” TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068

43 „Élj a lehetőséggel!” TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068

44 „Élj a lehetőséggel!” TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068 Szabályozás felépítése Kedvezményezett, projektmenedzsment felelőssége Programfelelősök, megvalósítók kapcsolata Dokumentációk, PEJ, kifizetési kérelmek készítése, vezetése Fotók, kész anyagok, produktumok Projektzárás

45 „Élj a lehetőséggel!” TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068 Kommunikáció, nyilvánosság, elégedettség Beépülés a köztudatba – eredményes információ áramlás Eredmények bemutatása, sikerek Partneri elégedettség mérése

46 „Élj a lehetőséggel!” TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068 Fenntarthatóság biztosítása Résztvevők tapasztalata, megerősödése, sikerélmények Tevékenység beépülése a közreműködő szervezetek programjába Felnőttképzési rendszerek megjelenése a közművelődésben

47 „Élj a lehetőséggel!” TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068 Projektzárás Az eredmények, tapasztalatok, pozitív visszajelzések birtokában a Városi Művelődési Központ célja további pályázati források bevonásával folytatni ezen új tanulási formákat, bővíteni az intézmény látogatottságát, biztosítani a formális oktatás hatékonyságát, bővíteni az egész életen át tartó tanulás tartalmát és résztvevői körét.

48


Letölteni ppt "Zárórendezvény Helye: Városi Művelődési Központ Ideje: 2012. január 31."

Hasonló előadás


Google Hirdetések