Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ pályázatai 2008-20121 A Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ pályázati stratégiája és megvalósított pályázatai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ pályázatai 2008-20121 A Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ pályázati stratégiája és megvalósított pályázatai."— Előadás másolata:

1 A Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ pályázatai A Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ pályázati stratégiája és megvalósított pályázatai

2 Az MMIK pályázatai Előadó: Parais István Vas Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ megbízott igazgató, 06/94/ /30/

3 A Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ pályázatai Fenntartói támogatások – eredeti előirányzatok alakulása Fenntartók Város Megye MIK

4 A Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ pályázatai Az MMIK engedélyezett munkatársi létszámai fő 36 fő33 fő 28 fő 28 fő

5 A Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ páláyzatai Fenntartói támogatások – pályázati támogatások Fenntartók Pályázatok

6 A Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ páláyzatai A 2008 – 2012 időszakban elnyert pályázatok tartalmi jellemzői, közművelődési alapfeladatokhoz való illeszkedése Pályázatot kiíró neve Pályázat, támogatásElnyert támogatásPályázati leírás Szociális és Munkaügyi Minisztérium Velemi Továbbképzőház felúj Ft Velemi Továbbképző Ház szobáinak és vizesblokkjainak korszerűsítése Település és Ifjúsága konferencia Ft A Konferencia lehetőség az ifjúsági szakemberek tapasztalatcseréjére, szakmai tájékoztatására, kapcsolatainak építésére és ápolására. 3. LOGO szolgálat fejlesztése Ft Az MMIK LOGO Ifjúsági Szolgálat helyiségeinek bővítése, korszerűbbé tétele, technikai felszereltségének javítása, új klubok, foglalkozások beindítása. 4. Vasfüggöny túraútvonal Ft A pályázat csak részben valósult meg. A pályázatban elvégzett feladatok: - Megtörtént a túraútvonal az új útvonal helyszínelése, és bejárása. - Elkészült az útvonal statikus honlapja. - Megkezdődtek az útvonal kijelölésével kapcsolatos egyeztetések.

7 A Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ páláyzatai LOGO szolgálat fejlesztése Ft A megyében végzett ifjúságsegítő munka minőségének és hatékonyságának javítása, szélesebb körű elterjesztése különösen a hátrányos helyzetű településeken. 6. LOGO fejlesztés FUEL II Ft Infrastrukturális fejlesztések az alacsonyküszöbű szolgáltatás hátterének megteremtéséhez, a célkorosztály számára igényes környezet biztosítása. 7. FUEL III. (fiatalok utcai elérése) Ft A szakmai munka erősítése humánerőforrás által, a tanácsadások beépítése a felkereső munkába, a felkereső ifjúsági munka kiterjesztése a még el nem ért településekre. 8. Nemzetközi tábor Ft Nemzetközi ifjúsági csere norvég, észt, német és magyar partnerekkel az európai állampolgárság témakörében. Interkulturális tanulás a nem formális tanulás útján.

8 A Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ páláyzatai Drog 'Art Ft A fiatalok társadalmi aktivitásának növelése, alternatív szórakozási lehetőségek biztosítása, komplex egészségmegőrző és fejlesztő programok szervezése. 10. Drog 'Art 2. évad Ft A korábbi Drog A’RT programsorozat folytatása, a korábbi pályázat céljainak továbbvitele és azok megvalósulását segítő programok szervezése. 11. MMIK-LOGO Ifjúsági Szolgálat Ft Az MMIK LOGO Ifjúsági Szolgálat ifjúságsegítő munkájának megújítása, szakmai munka kiterjesztése, a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása érdekében. 12. Nemzeti Kulturális Alap Vas Megye Kincsestára I Ft Vas megye történelmi, néprajzi értékeinek megőrzése, népszerűsítése rendezvények által

9 A Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ páláyzatai Gyökerek és Friss hajtások II: Ft Kiemelt művészeti ágak megyei, regionális, országos és nemzetközi szintű bemutatói. 14. Boglya tábor Ft Amatőr népzenei alkotók munkájának segítése 15. Tájoltatás Ft Pályázati projektünk segítségével - a kialakult együttműködések, ill. a helyi igények alapján – Vas megye kistelepülésein egy színvonalas műsorszolgáltató programot valósítottunk meg és ezáltal ösztönöztük a legkiválóbb művészeti együtteseinket, előadóinkat a további színvonalas közösségi és előadói munkára. A tájoló programunkban több művészeti csoport ill. előadó tud igényes, színvonalas kulturális programot biztosítani Vas megyei településein. 16. Tájoltatás Ft Pályázati projektünk segítségével - a kialakult együttműködések, ill. a helyi igények alapján – Vas megye kistelepülésein egy színvonalas műsorszolgáltató programot valósítottunk meg és ezáltal ösztönöztük a legkiválóbb művészeti együtteseinket, előadóinkat a további színvonalas közösségi és előadói munkára. A tájoló programunkban több művészeti csoport ill. előadó tud igényes, színvonalas kulturális programot biztosítani Vas megyei településein.

10 A Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ páláyzatai Nagyrendezvények:Gyökere k és friss… Ft Kiemelt művészeti ágak megyei, regionális, országos és nemzetközi szintű bemutatói. 18. Szakmai rendezvények /Reneszánsz éve/ Ft Két elemből álló programcsomag, mely Vas megye reneszánsz értékeit népszerűsíti 19. Vas Megye kincsestára/Mestersé gek ünnepe/ Ft Vas megye népi kézművességének eredeti környezetben való bemutatása, népszerűsítése vasi népművészek közreműködésével. 20. Vas Megye kincsestára II: Ft Az MMIK II. félévi regionális és nemzetközi hatókörű hagyományőrző rendezvényei.

11 A Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ páláyzatai Szakmai képzések Ft Az intézményi munkatársak és a megyei közművelődési intézményrendszerben dolgozók számára 2 napos bentlakásos képzéseket szerveztünk három témakörben. (Kulturális turizmus, felnőttképzési módszerek a közművelődésben, valamint a lokális és régiós gondolkodás a közművelődésben.) 22. Oktatási és Kulturális Minisztérium Pankkk program Ft2008 szeptembertől minden hónapban az ÉLŐ-TÉR FOLK KLUB sorozatát rendeztük meg. Több amatőr együttes, zenekar mutatkozott be, élő koncertezési lehetőséget nyújtva az amatőr és kevésbé populáris produkciók számára. 23.Mezőgazd. és Vidékfejlesztési Minisztérium /LEADER program Gesztenyeünnep Ft Az MMIK legnagyobb szabású, nagy tömegeket vonzó, évente megrendezésre kerülő szabadtéri hagyományőrző rendezvénye.

12 A Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ páláyzatai Visegrádi Alap Szent Márton túraútvonal FtVia Sancti Martini – Via Moravia project elemei: a Szent Márton Európai Kulturális Útvonal Szombathelytől Nyugat-Szlovákián át Morvaországig tartó szakaszának kiépítése. Négy nyelvű tájékoztató kiadványok és honlap készítése. Az útvonalhoz kapcsolódó konferenciák szervezése Szlovákiában és Csehországban. A pályázat megvalósítása során elkezdődött a Szent Márton Európai Kulturális Útvonal északi szakaszának kiépítése. A projekt eredményeként közel 40 újabb cseh, magyar és szlovák település kapcsolódott be a kulturális utak hálózatába. Mintegy negyven településen nyílik lehetősége arra, hogy a Via Sancti Martini projekt keretében megismertesse értékeit (több nyelven nagy példányszámban megjelenő kiadvány, honlap, konferenciák, bemutató tanulmányút). 25.Polgármesteri Hivatal Magyar énekmondók találkozója Ft Évente megrendezésre kerülő magyar kultúrtörténeti, országos hatókörű értékőrző program 26. Legó kiállítás Ft A minőségi kreatív játéklehetőségek megismertetése a gyermek korosztállyal és a családokkkal.

13 A Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ páláyzatai Szociális és Munkaügyi Minisztérium Vasfüggöny túraútvonal II. (ESZA Kht.) Ft A Vasfüggöny Nemzetközi Túraútvonal II. szakaszának kivitelezését valósítottuk meg május közepéig elkészítettük északon Rajkáig (a magyar - szlovák – osztrák hármashatárig), délen pedig a Gyékényesig tartó újabb szakaszt. „Vasfüggöny látogatóközpontot” alakítottunk ki Velem községben az MMIK Továbbképző Házában (az egykori Stirling- villa:Velem, Rákóczi u. 96.), ahol a látogatók fotók, tablók, térképek segítségével ismerkedhetnek meg az egykori határsávval és a környék látnivalóival.

14 A Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ páláyzatai Drog 'Art 3. évad Ft Megvalósult Drog A’rt Színpad III. évadja, melynek keretében Szombathelyen és a megye több településén is bemutatásra került a Cold Turkey c. darab, mely a drogok világát mutatta be a mai fiatalok szemüvegén keresztül. 3. LOGO módszertani Központ fejlesztése - ISZMK - Vas megye Ft Az MMIK LOGO Ifjúsági Szolgálata jelen pályázati forrásból erősítette meg a Vas megyei Ifjúság Módszertani Központi szerepét, mely mind a szakmai, mind a humán erőforrási és infrastrukturális helyzetét elősegítette. 4. Nemzeti Kulturális Alap Boglya tábor Ft Amatőr népzenei alkotók munkájának segítése 5. Közművelődési programok tájoltatása Pályázati projektünk segítségével - a kialakult együttműködések, ill. a helyi igények alapján – Vas megye kistelepülésein egy színvonalas műsorszolgáltató programot valósítunk meg és ezáltal ösztönöztük a legkiválóbb művészeti együtteseinket, előadóinkat a további színvonalas közösségi és előadói munkára. Ezek a rendezvények a kultúraközvetítés és értékőrzés mellett az értékteremtést is célozták. A tájoló programunkban több művészeti csoport ill. előadó tud igényes, színvonalas kulturális programot biztosítani Vas megyei településein.

15 A Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ páláyzatai VMMIK év nagyrendezvényei: Ft Három közművelődési nagyrendezvényt, a Magyar Énekmondók XII. Országos Találkozóját, a felmenő rendszerű Weöres Sándor XIX. Országos Gyermekszínjátszó Találkozó Vas megyei bemutatóját, és az Illyés gyula versmondó verseny Vas megyei fordulóját valósítottuk meg. 7. Vas Megye kincsestára Ft Az MMIK II. félévi regionális és nemzetközi hatókörű hagyományőrző rendezvényei. 8. Erkel Kórus ruhák Ft A 10 éves jubileumát ünneplő MMIK Erkel Kamarakórus fellépő ruha, cipő és kottaállvány beszerzése. 9. Regionális népművészeti kiállítás Ft Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala megye és a Muravidék tárgyalkotó népművészeinek regionális kiállítása.

16 A Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ páláyzatai Múltunk mesterei - a VMMIK közötti hagyományőrző rendezvényei Ft A projekt az MMIK regionális és nemzetközi hagyományőrző rendezvényeit valósította meg. Az MMIK kiemelt feladata a megye, ill. a régió népművészeti értékeinek, hagyományainak őrzése, átadása és megújítása: ezen célok megvalósítását szolgálják a pályázatban foglalt programok: Tavaszköszöntő, ill. Múltunk mesterei. A programok helyszíne a Velemi Továbbképző Ház és Népművészeti Műhelyrendszer. 11. Oktatási és Kulturális Minisztérium Pankkk programok Ft A projekt megyei zenei ifjúsági tehetségkutató rendezvényt valósított meg a megyében tevékenykedő, feltörekvő amatőr zenekarok bemutatkozása céljából. 12. Reneszánsz kavalkád Vas megyében Ft A 2008-ban induló Reneszánsz év Vas megyei művészeti rendezvényei a megye városaiban és kistelepülésein, és a budapesti gálaműsor megvalósítása 13. Képzési támogatás Ft Saját dolgozók képzése.

17 A Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ páláyzatai Közművelődési Országos Szakfelügyelet Ft A projekt keretében az OKM Közművelődési Főosztálya az elmúlt négy év közművelődési szakfelügyeleti tevékenységének az önkormányzatok közművelődési feladatellátására való hatásairól egy országos projekt keretében felmérést végzett. A vizsgálatban résztvevők mérték a jelentésekben szereplő javaslatok megvalósításának hatásait és eredményességét. 15. Pankkk eszközbeszerzés Ft Vidéki Ifjúsági Klubok infrastruktúrájának fejlesztése. 16. OKM-MMIKL Várvidéki históriák Ft A projekt a várakban élő nemesi családok udvartartását, szokásait, nevezetes cselekedeteit, viselt dolgait állította nagyszínpadra, ill. pódiumra. A produkció Kőszegen, Németújváron és Őriszigeten került bemutatásra. A program résztvevői Vas és Zala megyei, valamint burgenlandi énekesek, zenészek, táncosok, történelmi bajvívók voltak. 17.Szabad Műv. Alapítvány Mesterségek ünnepe Ft Vas megye népi kézművességének eredeti környezetben való bemutatása, népszerűsítése vasi népművészek közreműködésével.

18 A Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ páláyzatai Boglya 25.éves jubileumi műsor Ft A Boglya Népzenei Együttes pályázati lebonyolítójaként adtunk otthont az együttes jubileumi koncertjének. 19.Nyugat-dunántúli Reg. Fejl. Ügynökség TRFC LOGO fejlesztés FtVas megye komplex ifjúsági szolgáltatás fejlesztése 20.EU-s programok FSZH Fiatalok lendületben Ft Országos képzés, mely során a résztvevők saját élményeiken keresztül nyertek bepillantást az élménypedagógia módszertanába és annak sokrétű felhasználási lehetőségébe.

19 A Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ páláyzatai KECK- Nemzetközi önk. Salzburg Ft A Fiatalok Lendületben Program 2. alprogramjának (Európai Önkéntes Szolgálat) keretében Elek Zsolt 10 hónapot töltött Salzburgban (Ausztria), ahol egy a felkereső ifjúsági munkával foglalkozó szervezetnél animátori feladatokat látott el, nemzetközi önkéntesként. 22. Nemzeti Erőforrás Miniszt. ÚMFT Vasi Míves Tanoda Ft A projekt 2009 szeptemberétől 2011 júniusáig az oktatási, közművelődési és civil szervezetek együttműködésével új közművelődési formák és tartalmak keretein belül a tanórán kívüli kompetencia fejlesztés és tehetséggondozás új formáit valósítja meg több korosztály aktivizálásával. Óvodás, iskolás, középiskolás valamint fiatal felnőtt korosztály bevonásával új oktatási, közművelődési formákat és tartalmakat közvetít. Életesélyt javító modell keretében segíti a hátrányos helyzetű fiatalokat. 23. Nemzeti Erőforrás Miniszt. ÚMFT MMIK-LOGO Ifjúsági Szolgálata ifjúságsegítő munkájának megújítása Ft EU-s projekt keretében az önkéntesség kialakítását szolgáló képzések, ifjúsági aktivizáló programok, speciális képzések, megyei felkereső ifjúsági munkát segítő-fejlesztő programelemek valósultak meg. A projekt keretében megújult a megyei ifjúsági portál.

20 A Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ páláyzatai Nemzeti Erőforrás Miniszt. ÚMFT HUMÁN-TÁR-HÁZ intézményesülése Ft A projekt 2010 augusztusától 2012 márciusáig célja és tartalma felnőttképzés intézményen belüli megerősítése, fejlesztése (akkreditációja). A projekt keretében kialakításra kerül a felnőttképzési tanácsadó iroda. A hátrányos helyzetűek számára két 90 órás szakképzés valósul meg Nagykonyhai kisegítő és a Borturizmus alapjai c. képzéssel. A pályázat intézményi és programakkreditációt is tartalmaz. 25.Polgármesteri Hivatal Drogprevenciós tanácsadás Ft Végh György az MMIK LOGO Ifjúsági Szolgálatának drog prevenciós tanácsadói díja Nemzeti Kulturális Alap Boglya népzenei tábor megvalósítása Ft A projekt az amatőr művészeti csoportok év közben szerzett ismereteit egészítette ki és mélyítette el a bentlakásos táborban folyó intenzív szakmai tevékenységgel. A táborban az elsősorban a Ny- Dunántúlról érkező zenészek képzettségük alapján besorolt kezdő, középhaladó és haladó csoportokban az egyes tájegységek hangszeres zenéivel, népdalaival és hangszerismerettel foglalkoztak.

21 A Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ páláyzatai Gyökerek és Friss Hajtások Ft Három nagyrendezvényt, az Országjáró Dalosok V. Szombathelyi Találkozóját, a Gesztenyeünnep közművelődési programjait és a Magyar Énekmondók XIII. Országos Találkozóját valósítottuk meg. 3. Boglya - táncház évi programjai Ft Az 5 éve működő felnőtt Boglya-táncházakat (Táncház mestereinkkel) új helyszínen és új formában folytattuk: a rendszeres táncházakat gyermek- táncházzal és előadás-sorozattal bővítettük ki. A táncházak hozzájárultak a táncházasok elméleti ismereteinek gyarapításához. Célunk, hogy kedvet csináljunk a hagyományhű népzene és néptánc mélyebb megismeréséhez. 4. Vas Megye kincsestára Ft Pályázatunk három hagyományőrző rendezvényt tartalmazott: a „Betlehemes játékok határon innen és túl…” című rendezvényünk ősi betlehemes pásztorjátékokat és táncokat, regölést mutattunk be Nyugat-dunántúli és határon túli magyar hagyományőrző csoportok közreműködésével. A Gesztenyeünnep táji kötődésű, a hagyományőrzés régi és új elemei, formái egymásra épülésének, együttélésének példája. „Vas megyében születtem…” c. rendezvényünk a jelenleg is Vas megyében élő és dolgozó felnőtt népzenészek (magyar- és nemzetiségi hangszeresek és énekesek) regionális találkozója.

22 A Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ páláyzatai Közművelődési programok tájoltatása Ft Projektünk segítségével - a kialakult együttműködések, ill. a helyi igények alapján – Vas megye kistelepülésein egy színvonalas műsorszolgáltató programot valósítottunk meg és ezáltal ösztönöztük a legkiválóbb művészeti együtteseinket, előadóinkat a további színvonalas közösségi és előadói munkára. 6. Az MMIK tevékenységét bemutató videoszpotok elkészítése és terjesztése Ft Az intézmény tevékenységét legjobban meghatározó 3 db 45 másodperces reklámfilm készítése a képzésekről, kiállításokról és rendezvényekről. Az elkészült videoszpotok terjesztése az MMIK reklám –és marketing tevékenységének része. 7. WEÖRES SÁNDOR XX. ORSZÁGOS GYERMEKSZÍNJÁTSZÓ TALÁLKOZÓ VAS MEGYEI BEMUTATÓJA Ft Módszertani munkánk részeként a felmenő rendszerű országos gyermekszínjátszó találkozó Vas megyei bemutatóját rendeztük meg 8 csoport közreműködésével. Fontosak ezek a találkozók, mert évente ezen az egy alkalommal találkoznak a megyei amatőr gyermekszínjátszó csoportok. Itt láthatják egymás munkáját, szakmai tapasztalatokat szerezhetnek. A színjátszók bemutatóit szakmai zsűri értékeli, s a látottak alapján szakmai segítséget nyújt a további munkájukhoz. 8. Szociális és Munkaügyi Minisztérium Település és Ifjúsága konferencia Ft A projekt keretében országos szakmai konferenciát szerveztünk és valósítottunk meg Budapesten. A konferencia témája volt az ifjúsági lehetőségek és a településeken végzett ifjúságsegítő munka, a mintaprojektek bemutatása. A megvalósításában partnerünk volt a MOBILITÁS Országos Ifjúsági Szolgálat.

23 A Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ páláyzatai Nemzeti Erőforrás Minisztérium Fiatalok, fiatalokkal, fiatalokért FtA projekt keretében kortárssegítő fiatalok szerveztek és valósítottak meg ifjúságsegítő programokat átmenetileg intézeti nevelésben lévő fiataloknak Gencsapáti és Ikervár helyszínnel. 10. Fiatalokkal a fiatalokért a LOGO- ban - avagy ifjúsági prevenció FtA LOGO Drog A’RT Színpadának új darabját dolgozták ki, tanították be és adták elő. A darab prevenciós témakörű, érinti a drogok, a szenvedélybetegségek és az abortusz témakörét, amelyek a mai fiatalokra is leselkedő veszélyforrásokat jelenthetnek. A produkció Vas megye több településén is bemutatásra kerül.

24 A Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ páláyzatai Polgármesteri Hivatal VI. Velemi aktiváló FtA projekt keretében a kortárssegítő fiatalok továbbképzése történt Velemben, az MMIK Továbbképző Házában. Témaköre a kortárssegítés, a drogprevenció és életesély javító technikák elsajátítása, multiplikátor hatás létrehozása. A részvevők Vas megyei fiatalok voltak. 12. LOGO kortárs klub Velemi aktiváló FtA projekt keretében a kortárssegítő fiatalok továbbképzése történt Velemben, az MMIK Továbbképző Házában. Témaköre a kortárssegítés, a drogprevenció és életesély javító technikák elsajátítása, multiplikátor hatás létrehozása. A részvevők Vas megyei fiatalok voltak. 13.EU-s programok Water in times… - nemz. ifj. csere EURA nemzetközi ifjúsági csere projekt a Fiatalok Lendületben Program keretében valósult meg. Holland, magyar, észt és német fiatalok egy héten keresztül közelítették meg és dolgozták fel a globalizáció, a környezetvédelem és ezen belül is a víz témakörét. Helyszíne a Vas megyei, őrségi kistelepülés, Ispánk volt.

25 A Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ páláyzatai LOGO Nincs még eredmény Projektünk célja a harmadlagos szocializációs terep (szabadidős szféra, az a hely, ahol a fiatal szabadidejét tölti) szerepének erősítése Vas megyében, az ott megjelenő fiatalok számának növelése valamint a szolgáltatás hiányos települések számának csökkentése által. Programunkkal a személyes- és kognitív kompetencia fejlesztésen túl a résztvevők szociális kompetenciáinak fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt, hiszen ez a képességek olyan rendszerét jelenti, amely segítségével a fiatal intézkedni, dönteni, cselekedni tud, segíti a munkaerő piacra való kilépését ez által is biztosítva a felnőtt társadalomba történő zökkenőmentes integrációját Kiállítás sorozat megvalósítása FtFiatal Képzőművészek Kiállítás sorozata 6.FH Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Eurodesk - Fiatalok Lendületben Program Ft Fiatalok Lendületben Program népszerűsítése, Felkereső foglalkozásokkal, képzésekkel, mentorálásokkal az ifjúsági közösségek számára

26 A Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ páláyzatai NCSSZI (NEFMI)"Kortársak" FtIfjúsági találkozók, középiskolás kortárssegítők számára 8. Fiatalokkal a fiatalokért a LOGO-ban - avagy ifjúsági prevenció II. évad Ft Drog-Art színpad működtetése és a Mentatanya programsorozat folytatása 9. VIII. Velemi Aktiváló FtKortárssegítő fiatalok továbbképző tábora 10.Nemzeti Kulturális Alap Amatúr alkotó művészeti közösségek támogatása Vas megyében Ft Grafikai műhely működésének támogatása, szakmai munkájának segítése 11. Közművelődési programok tájoltatása Vas megyében FtHátrányos helyzetű települések képzőművészeti és közművelődési, művészeti programokkal történő segítése

27 A Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ pályázatai Köszönöm figyelmüket! Köszönöm figyelmüket! Parais István


Letölteni ppt "A Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ pályázatai 2008-20121 A Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ pályázati stratégiája és megvalósított pályázatai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések