Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Személyi jövedelemadó 2013. évi változások. Összevont adóalap Adóalap-kiegészítés teljes kivezetése Egyszerűsödnek az adóelőleg szabályok 78 százalékos.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Személyi jövedelemadó 2013. évi változások. Összevont adóalap Adóalap-kiegészítés teljes kivezetése Egyszerűsödnek az adóelőleg szabályok 78 százalékos."— Előadás másolata:

1 Személyi jövedelemadó 2013. évi változások

2 Összevont adóalap Adóalap-kiegészítés teljes kivezetése Egyszerűsödnek az adóelőleg szabályok 78 százalékos szabály a kiszámított jövedelem 78%-a minősül adóalapnak, ha a magánszemély köteles a szocho vagy a 27%-os eho megfizetésére, és azt költségként nem számolhatja el, vagy azt nem térítik meg részére

3 Külföldiek által érvényesíthető kedvezmények korlátozása Belföldön adóköteles jövedelmet szerző külföldi illetőségű személy abban az esetben érvényesíthet kedvezményt, ha a törvényben meghatározott éves jövedelmének legalább 75 százaléka belföldről származik, és az adott időszakra más (külföldi) államban nem érvényesített azonos jogcímen kedvezményt.

4 Belföldi illetőségűekre vonatkozó szabály Külföldön adóköteles jövedelmet szerző belföldi illetőségű magánszemély csak arra az időszakra érvényesíthet belföldön kedvezményt, amelyre azonos vagy hasonló kedvezmény a külföldi államban nem illeti meg.

5 Családi kedvezmény A jogosult arra a hónapra veheti igénybe, mely számára jogosultsági hónapnak minősül Több jogosult esetén közösen is igénybe vehető az adott jogosultsági hónapra járó kedvezmény. (év közben és év végén is) A jogosult a vele közös háztartásban élő jogosultnak nem minősülő házastársával (pl. a nevelőszülő a házastársával), élettársával megoszthatja a kedvezményt Külföldön folyósított családi pótlék (Cst. szerint) Nyilatkozat

6 Béren kívüli juttatások Munkahelyi étkeztetés Erzsébet utalvány: havonta 8 ezer forint, meleg étkezésre is felhasználható Iskolakezdési támogatás kizárólag utalvány formájában Önsegélyező pénztárakon keresztül lehetőség lesz a közüzemi díjak fizetéséhez, devizaalapú lakáscélú jelzáloghitel törlesztéséhez, iskolakezdési kiadásokhoz, idősgondozáshoz stb. támogatást adni Eho mértéke: 14%

7 Egyes meghatározott juttatások Fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalvány nem adható 70. § szerint A kifizető által a magánszemély javára kötött személybiztosítási szerződés alapján fizetett adóköteles díj Éves keretet nem kell arányosítani elhunyt munkavállaló esetén (2012-re is)

8 Adómentes bevételek EU pénzügyi alapjai terhére, pályázati úton elnyert támogatásból (TÁMOP, ÁROP) a munkáltató által biztosított szolgáltatás Foglalkoztatási Szolgálattól igényelhető lakhatási támogatás A kifizető sporteseményre vagy kulturális szolgáltatás igénybevételére szóló belépőjegyet, bérletet együttesen legfeljebb 50 ezer forint értékben adhat. SZÉP kártya szabadidő alszámlájára utalt támogatásra nem alkalmazható a mentesség!

9 Adómentes bevételeket érintő egyéb változások Szakszervezet nem adhat adómentesen olyan juttatást, amely egyébként béren kívüli juttatás (pl. üdülési szolgáltatás) 2013-tól az önkéntes nyugdíjpénztár nyugdíjszolgáltatásának adómentességéhez 10 éves tagsági jogviszony kell. Ezt kell alkalmazni a NYESZ-R számláknál is. Rokkanttá nyilvánítás esetére nem vonatkozik. Átmeneti rendelkezés!

10 Biztosítások adókötelezettsége A 2013. évtől hatályos Szja tv. újraszabályozza a biztosításokkal kapcsolatos adókötelezettségeket. Átmeneti rendelkezések a 2013. január 1-je előtt kötött szerződésekre (84/W. §)

11 Biztosítások csoportosítása Személybiztosítás: - Életbiztosítás - Nyugdíjbiztosítás - Járadékbiztosítás - Balesetbiztosítás - Betegségbiztosítás

12 Biztosítások csoportosítása 2. Kockázati biztosítás: - olyan személybiztosítás, amelynek nincs lejárati szolgáltatása és visszavásárlási értéke - a kockázati elemeket is tartalmazó (vegyes) biztosítás esetén kockázati biztosításnak minősül az igazoltan elkülönített kockázati rész Kockázatinak nem minősülő biztosítás: határozatlan idejű, kizárólag halál esetére szóló visszavásárlási értékkel rendelkező életbiztosítás

13 Adómentes biztosítási díj Ha a díjat fizető személy a kedvezményezett Kockázati biztosítás más személy által ua. biztosítottra tekintettel havonta a minimálbér 30%-át meg nem haladóan fizetett díja, ha az esedékes díj 30%-át meghaladó engedmény, díjvisszatérítés nincs vagy annak jogosultja nem a magánszemély (6.3. pont) Kockázati biztosításnak nem minősülő, határozatlan idejű, kizárólag halál esetére szóló visszavásárlási értékkel bíró életbiztosítás más személy által fizetett rendszeres díja (6.9.pont) Adatszolgáltatás: 08-as bevallásban (9.6. pont)

14 Adóköteles biztosítási díj Egyes meghatározott juttatás (70. §): a kifizető által magánszemély javára kötött személybiztosítási szerződés kifizető által megfizetett, adómentesnek nem minősülő biztosítási díja

15 Adóköteles biztosítási díj 2. Jogviszony szerint: kifizetőnek nem minősülő szervezet által magánszemély javára kötött biztosítási szerződés alapján fizetett, adómentesnek nem minősülő biztosítási díj (pl. a külföldi anyacég által fizetett biztosítási díj) kifizető által a magánszemély javára kötött személybiztosításnak nem minősülő biztosítás díja (pl. a msz. javára kötött vagyonbiztosítás díja)

16 Biztosító teljesítése A biztosítási szerződésre tekintettel bármilyen jogcímen kifizetett, juttatott (a msz. által megszerzett) vagyoni érték Teljesítés lehet: - biztosítási esemény bekövetkezésétől függetlenül (pl. visszavásárlás, szerz.mód.) - biztosítási esemény bekövetkezésekor (szolgáltatás nyújtásakor)

17 Biztosító szolgáltatása A belföldön, vagy egyezményes államban székhellyel rendelkező biztosító szolgáltatása adómentes a tv.-ben felsorolt kivételekkel Adóköteles például: Az adómentes baleset- és betegségbiztosítás alapján nyújtott jövedelmet pótló szolgáltatásból a jövedelem-kiesés időszakára számítva a napi 15 ezer forintot meghaladó összeg Az olyan szerződés alapján nyújtott szolgáltatás, amelynek a díját költségként elszámolta a magánszemély

18 Biztosító adóköteles teljesítése Egyéb jövedelemként adóköteles a kockázati biztosításnak nem minősülő életbiztosítás - visszavásárlása esetén a kifizetett összeg, - átalakítása, módosítása esetén a díjtartalék törvényben meghatározott része, ha a biztosítás más személy által fizetett díja részben vagy egészben adómentes volt.

19 Biztosító adóköteles teljesítése 2. Kamatjövedelem az egyéb jövedelemnek nem minősülő adóköteles teljesítésből a befizetett (nem kockázati) díjat meghaladó összeg azzal, hogy nem számít jövedelemnek - az egyszeri díjas biztosításból származó jövedelem akkor, ha a szerződés megkötésétől 5 év, rendszeres díjas biztosításnál 10 év telt el, illetve - az egyszeri díjas biztosításból származó jövedelem 50%-a akkor, ha a szerződés megkötésétől 3-5 év, rendszeres díjas biztosításnál 6-10 év telt el. - a nem rendszeres díjas biztosítások esetében nincs lehetőség a jövedelem csökkentésére

20 Tőkejövedelmek Befektetési alapkezelő által kötött ügylet is minősülhet ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek A zárt körben kibocsátott értékpapírra 2013. évben kötött ügylet nem minősülhet ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek, TBSZ lekötési nyilvántartásba nem kerülhet (átmeneti rend.) TBSZ külföldi pénzeszközzel is nyitható

21 Egyéni vállalkozók 2013-tól a munkaviszonyban álló is választhat átalányadózást A költséghányad megállapításánál csak azokat a tevékenységeket kell figyelembe venni, amelyekből bevétele volt az adóévben az átalányadózónak Egyéni céget alapító egyéni vállalkozót érintő adómentesség

22 Bevallást érintő változások Adónyilatkozat: a módosított szabályokat 2012. évre is kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy - csak egy munkáltatótól lehet összevonandó jövedelem - kifizetőtől csak különadózó jövedelem lehet Egyszerűsített bevallás: az elfogadott ajánlatot nem kell visszaküldeni Részletfizetés: legfeljebb 6 hónapra a 150 ezer forintot meg nem haladó adótartozás esetén

23 Kisadózó vállalkozások tételes adója 2012. évi CXLVII. törvény

24 könnyen kiszámítható a fizetendő adó adminisztráció minimális 6 millió Ft feletti bevételnél kevésbé előnyös annál kevésbé előnyös, minél több a vállalkozás költsége a kiegészítő tevékenységet folytató és a munkaviszonyban álló vállalkozók számára kevésbé előnyös általánosnál alacsonyabb ellátási jogosultságot biztosít

25 Kisadózó vállalkozások tételes adójának alanya Választása és jogosultsága esetén egyéni vállalkozó egyéni cég kizárólag magánszemély tagokból álló: betéti társaság, közkereseti társaság

26 A tételes adó választását kizáró okok A bejelentkezést megelőző két éven belül az adószám törlése vagy jogerős felfüggesztése Ha a vállalkozás az ÖVTJ, TEÁOR 2008 szerint 66.22 biztosítási ügynöki, brókeri 66.29 biztosítás, nyugdíjalap kiegészítő, 68.20 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése besorolású tevékenységből az adóalanyiság választásának évében bevételt szerzett

27 Adóalanyiság feltétele A választás bejelentése Legalább egy kisadózó bejelentése Kisadózó: egyéni vállalkozó, egyéni cég tagja, Bt., Kkt. esetén a társaság kisadózóként bejelentett tagja

28 Adóalanyiság kezdete A választás bejelentését követő hónap első napjával Bejelentkezés: 2012. december 1-től Kezdő vállalkozás: NAV-hoz történő bejelentkezéssel egyidejűleg, ekkor az adóalanyiság kezdete a nyilvántartásba vétel napja Változás: 15 napon belül

29 Bejelentkezés Kisadózó(k) neve, címe, adóazonosítója Nyilatkozat arról, hogy a kisadózó főállásúnak minősül-e Bejelentkezésre szolgáló nyomtatványok: T101 T101/E T201/T

30 Kisadózóként kell bejelenteni a munkaviszonyban nem álló - vezető tisztségviselőt, - személyesen közreműködő (arra kötelezett) tagot, - megbízási jogviszonyban álló tagot A Bt., Kkt. tevékenységében közreműködő tag vagy kisadózó vagy munkaviszonyban álló lehet Szankció: be nem jelentett alkalmazott !!!

31 Főállású kisadózó Aki a tárgyhóban (egyetlen napon sem) nem áll legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban, nem minősül a Tbj. szerinti kiegészítő tevékenységet folytatónak, nem minősül az uniós rendeletek alapján külföldön biztosított személynek, nem minősül a szoc. bizt. egyezmények alapján más államban biztosítottnak nem kap rokkantsági-, rehabilitációs ellátást, nem minősül megváltozott munkaképességűnek

32 Kisadózó vállalkozás nyilvántartásba vétele NAV értesítő levélben tájékoztatást küld: Kisadózó váll. neve, címe, adószáma Adóalanyiság kezdő dátuma Bejelentett kisadózó(k) ezen belül a főállású kisadózó(k) azonosító adatai Tételes adó összege, esedékessége, szla. Rövid tájékoztató

33 Tételes adó mértéke Minden megkezdett naptári hónapra: Főállású kisadózó után: havi 50 ezer Ft, (ha a hónap bármely napján főállású) Főállásúnak nem minősülő kisadózó után: havi 25 ezer Ft Kisadózónként külön-külön a tárgyhónapot követő 12-éig kell megfizetni!

34 Tételes adó alóli mentesség Azokra a hónapokra, amelyek egészében Táppénz, TGYÁS, GYED, GYES, GYET, ápolási díj illette meg Önkéntes tartalékosként katonai szolgálatot teljesített, fogvatartott volt Egyéni vállalkozói tev. szüneteltette Ügyvédi, szabadalmi ügyvivői, közjegyzői kamarai tagságát, ev.tev. szüneteltette Törthónapra különös szabály Mentesség bejelentése: tárgyhót követő 12-e

35 Tételes adóval kiváltott közterhek Vállalkozói tevékenység utáni adók (vállalkozói szja, vállalkozói osztalékalap adója, átalányadó, társasági adó) Kisadózó jövedelme, juttatása utáni közterhek (szocho, eho, szakképzési hozzájárulás, szja, egyéni járulékok) Nem kisadózó foglalkoztatottak után az általános szabályok szerinti közterhek!

36 Ellátások A főállású kisadózó biztosítottnak minősül (Tbj., Flt. szerinti ellátásokra jogosult) Ellátások alapja: havi 81.300 Ft A nem főállású kisadózó nem biztosított: ellátásokra nem jogosult !!! Jövedelemigazolás: éves bevétel 60%-a, ill. tagonként egyenlő része, de legalább a minimálbér összege

37 Százalékos mértékű adó Ha a naptári év minden hónapjára köteles tételes adót fizetni, akkor: a bevétel 6 millió Ft feletti része után Ha nem köteles a naptári év minden hónapjára tételes adót fizetni, akkor a bevételnek az adófizetési kötelezettséggel érintett hónapok és 500 ezer Ft szorzatát meghaladó része után kell a 40 százalékos mértékű adót az adóévet követő év február 25-ig megfizetni!

38 Bevétel meghatározása A vállalkozási tevékenységgel össze- függésben bármely jogcímen, bármely formában megszerzett bevétel; Ideértve a támogatást, külföldön is adóköt. bevételt is Nem bevétel: áthárított áfa, kölcsön, hitel, meghatározott kártérítés, kártalanítás Külföldi pénznemben megszerzett bevétel Bevétel megszerzésének időpontja

39 Nyilvántartási kötelezettség Áfa tv. szerinti nyugta vagy számla kiállítási kötelezettség Számlán kötelező feltüntetni: „Kisadózó” Bevételi nyilvántartás (sorszám, bizonylat sorszáma, bevétel összege, megszerzésének időpontja)

40 Nyilatkozat, bevallás 13KATA Az adóévet követő év február 25-éig papír alapon vagy elektronikus úton benyújtott nyomtatványon kell nyilatkozatot tenni az adóévben megszerzett bevételről. Ha százalékos mértékű adót is kell fizetni, az adóévet követő év február 25-éig bevallást kell benyújtani. Megszűnés esetén 30 napon belül Végrehajtható okirat

41 Adatszolgáltatás Az éves bevételről benyújtott nyilatkozatban, bevallásban (13KATA) adatot kell szolgáltatni a kisadózó vállalkozás számlája alapján ugyanazon (nem msz.) adózótól megszerzett egy millió forintot meghaladó bevételről A 08-as bevallásban adatszolgáltatásra kötelezettek azok a KATA-s számlát befogadó adózók, amelyek 1 millió forintot meghaladó ellenértéket fizettek ki a KATA-s vállalkozásnak. Nincs ilyen kötelezettsége a magánszemélynek és a KATA-s vállalkozásnak.

42 Munkaviszonytól való elhatárolás A kisadózó vállalkozással kötött szerződést, ügyletet a valódi tartalma szerint kell minősíteni. Ellenőrzés során a kisadózó vállalkozásnak kell bizonyítania, hogy az adatszolgáltatásra kötelezett adózóval kötött szerződés nem munkaviszonyt leplez. A törvényben meghatározott körülmények közül legalább kettőnek a megvalósulását a kisadózó vállalkozásnak kell bizonyítania. Bizonyítás hiányában az adóhatóság a kisadózó és az adatszolgáltatásra kötelezett adózó (kapcs.váll.) közötti munkaviszonyt állapít meg.

43 Bizonyítási kötelezettség Nem kizárólag személyesen végezte vagy végezhette a kisadózó a tevékenységet; Éves bevételének legalább 50%-a nem az adatszolgáltatásra kötelezett adózótól van; Adatszolgáltatásra köteles személy nem adhatott utasítást a tevékenység módjára; Tevékenység végzésének helye a kisadózó birtokában van; Szükséges eszközöket, anyagokat nem az adatszolgáltatásra kötelezett személy biztosítja; Tev. végzés rendjét a kisadózó határozza meg

44 Egyéb rendelkezések Áttéréssel kapcsolatos szabályok Helyi iparűzési adó Választási lehetőség: nettó árbevétel (vállalk. bevétele) után,vagy székh.,teleph. szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió Ft adóalap figyelembe vételével Áfa (6 millió Ft-ig alanyi mentesség választható)

45 Adóalanyiság megszűnése Többek között: a bejelentés esetén a hónap utolsó napjával adószám jogerős törlése, felfüggesztése esetén ha számla- vagy nyugtaadás elmulasztása, be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása, idegen eredetű áru forgalmazása miatt mulasztási-, jövedéki bírságot állapít meg az adóhatóság; ha a végrehajtható adótartozás a negyedév utolsó napján meghaladja a 100 ezer forintot; Adóalanyiság megszűnésétől számított 24 hónapban ismételten nem választható a kisadózás

46 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Személyi jövedelemadó 2013. évi változások. Összevont adóalap Adóalap-kiegészítés teljes kivezetése Egyszerűsödnek az adóelőleg szabályok 78 százalékos."

Hasonló előadás


Google Hirdetések