Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„DUÁLGÉP” PROJEKT TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0014 Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi és Műszaki Kar.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„DUÁLGÉP” PROJEKT TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0014 Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi és Műszaki Kar."— Előadás másolata:

1 „DUÁLGÉP” PROJEKT TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0014 Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi és Műszaki Kar

2 A SZOMBATHELYI DUÁLIS GÉPÉSZMÉRNÖKI KÉPZÉS FEJLESZTÉSE, EGYÜTTMŰKÖDVE A KIEMELT JÁRMŰIPARI KÖZPONT GAZDASÁGI HÁLÓZATÁVAL Pályázati konstrukció címe: A felsőoktatás területi, társadalmi, gazdasági szerepének fejlesztése Konzorciumi tagok: Nyugat-magyarországi Egyetem (NymE); Szombathelyi Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (SzKK); Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. (NyPJMK) NymE közreműködő Kar: Természettudományi és Műszaki Kar, Szombathely Azonosító szám: TÁMOP-4.1.1.F-14/1/Konv-2015-0014 Projekt összköltsége: 384.840.000 Ft NymE 233.797 875 Ft SzKK 107.963.125 Ft NyPJMK 43.079.000 Ft Támogatás mértéke: 100 %

3 Projekt időtartama: 2015. április 2. – 2015. november 30. Projektmenedzsment: szakmai vezető: Prof. Dr. Horváth Béla projektmenedzser:Dr. Németh István pénzügyi vezető: Pintér Zsolt projektkoordinátor:Dr. Biroszné Móritz Zsuzsanna A tervezett projekt fő célja, hogy a Nyugat-Pannon Térség gazdasági szereplőinek elvárásaihoz, a térség társadalmi céljaihoz igazodva megteremtse a szombathelyi Gépészmérnöki BSc képzés területén a duális képzési rendszer alapjait, nemzetközi, és hazai duális képzések tapasztalatainak felhasználásával, ezzel hozzájárulva az Egyetem, a konzorcium tagjai és az együttműködő partnerek gazdasági fejlődésben vállalt szerepének erősítéséhez, a regionális-térségi munkaerő-piaci igények kielégítéséhez. A SZOMBATHELYI DUÁLIS GÉPÉSZMÉRNÖKI KÉPZÉS FEJLESZTÉSE, EGYÜTTMŰKÖDVE A KIEMELT JÁRMŰIPARI KÖZPONT GAZDASÁGI HÁLÓZATÁVAL

4 2015.02.24. Pályázat benyújtása 2015.04.15. Támogató döntés 2015.05.15. Támogatási szerződés megkötése 2015.04.02. A projekt megvalósításának kezdő dátuma 2015 május: Szerződések kötése, közbeszerzési eljárások elindítása, 50% előleg lehívása 2015.07.31. Elszámolási kötelezettség partnerenként a támogatás min. 25%-val (nem módosítható előírás) 2015.11.30. A projekt fizikai befejezése 2015.12.31. A záró beszámoló és kifizetési igénylés benyújtása MÉRFÖLDKÖVEK

5 Célkitűzések: 1. Duális rendszerű gépészképzés kialakítása és bevezetése, különös figyelemmel a munkaerő-piaci- és gyakorlat-orientáltságra. 2. A Nyugat-magyarországi Egyetem kormányzati, szak- és felnőttképzési, valamint a gazdasági szereplőkkel való együttműködésének erősítése. 3. Hallgatói szolgáltatások fejlesztése és a lemorzsolódó vagy lemorzsolódással veszélyeztetett hallgatók számára a felsőoktatási szakképzésbe és felnőttképzési programokba való bekapcsolódásának elősegítse. A PROJEKT CÉLKITŰZÉSEI

6 1. Alprojekt: Duális gépészmérnöki BsC szak kooperatív duális és moduláris képzési programjainak fejlesztése: kidolgozásra, definiálásra kerülnek a duális gépészmérnöki BsC képzés egyetemi tananyagai, a tantárgyak tantárgyi programjain, power-point-os előadásanyagain, valamint jegyzethátterén keresztül; kidolgozásra kerülnek a duális gépészmérnöki BsC képzés vállalati gyakorlatainak tananyagai, a gyakorlatok programjain, valamint jegyzethátterén keresztül. 2. Alprojekt: Hallgatói és intézményi szolgáltatások többszintű fejlesztése: megvalósul a hallgatói és intézményi szolgáltatások többszintű fejlesztése, elsősorban a lemorzsolódások kezelésén, az ehhez kapcsolódóan alternatív utak felkínálásán, a pályaválasztás előtt álló középiskolások elérésén keresztül. AZ ALPROJEKTEK SZAKMAI EREDMÉNYEI I.

7 AZ ALPROJEKTEK SZAKMAI EREDMÉNYEI II. 3. Alprojekt: Duális mérnökképzés társadalmasítása: megvalósul a duális mérnökképzés társadalmasítása, olyan aktív online közösségek létrehozásával, amelyek tevékenységeikkel, az életpályamodellek aktív közvetítésével, az akadémiai szféra, a regionális ipar és a társadalom számára országos mintaként szolgálhatnak. 4. Alprojekt: A duális gépészképzéshez kapcsolódó partnerek képzési programjai – képzők képzése: képzők képzése folyik, a duális gépészmérnök-képzésben részt vevő oktatók és gyakorlati szakemberek bevonásával. 5. Alprojekt: Duális Felsőoktatási Képzési és Kutató Központ (DFKKK) és tevékenységeinek kialakítása, megalapozása: meghatározódik a Duális Felsőoktatási Képzési és Kutató Központ (DFKKK) tevékenysége, a működéséhez szükséges informatikai háttér megteremtésével.

8 6. Alprojekt: Regionális szintű intézményi szolgáltatások fejlesztése a duális mérnökképzés és szakképzés, felnőttképzés átjárhatósága érdekében a középiskolai tanulók részére pályaválasztási tanácsadási tevékenység folyik; megtörténik Vas és Zala Megye területén a lehetséges beszállítói kapacitások felmérése, a megyei KKV-k elérése, más járműipari központok kapcsolódó jó gyakorlatának megismertetése, implementálása, beszállítói adatbázis kialakítása; fejlődnek a regionális szintű intézményi szolgáltatások a duális mérnökképzés és szakképzés, valamint a felnőttképzés átjárhatósága érdekében. 7. Alprojekt: Gazdasági együttműködési hálózatok fejlesztése a térség gazdasági fejlődését megalapozó projekt-koncepciók kidolgozása folyik; megfogalmazódik a térségre jellemző gépész életpálya modell, elkészül az életpálya modell marketing stratégiája és akcióterve, majd ez megvalósításra kerül; erősödik a gazdasági együttműködési hálózatok fejlesztése, elsősorban a Nyugat Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ hálózata szervezetének és működésének tovább fejlesztésével. AZ ALPROJEKTEK SZAKMAI EREDMÉNYEI III.

9 A projekt illeszkedik az IFT alábbi stratégiai céljaihoz: gyakorlatorientált képzési portfolió erősítése, minőségi fejlesztés; hallgatói elégedettség maximalizálása; Innovatív és kooperatív szerep betöltése a régió műszaki és gazdasági fejlődésében; nemzetköziesítés: oktatói és hallgatói mobilitás és nemzetközi oktatási-kutatási kapcsolatok erősítése; tehetséggondozás és a kiválóság támogatása. A PROJEKT ILLESZKEDÉSE AZ IFT-HEZ

10 A fejlesztések eredménye tartósan fenntartható, elsősorban: a gépészmérnöki képzéshez fejlesztett egyetemi és vállalati gyakorlati tananyagok alkalmazásán; a kialakított patronáló tanári rendszeren; a duális képzést támogató tanulmányi hivatali szoftveren; a folyamatos információáramlást biztosító és különböző közösségeket összefogó új honlapon; a céges partnerekkel megvalósuló hosszútávú együttműködésen keresztül. A PROJEKT FENNTARTHATÓSÁGA

11 A projekt megvalósítása kapcsolódik a „Fokozatváltás a felsőoktatásban” című stratégiai dokumentumban megfogalmazott országos célkitűzések teljesüléséhez, mivel: maximálisan a térség meghatározó munkaerő-piaci és társadalmi szereplőinek aktív közreműködésével létrejött gépészmérnöki képzés fejlesztését szolgálja; duális képzést támogat, ezzel elősegíti – többek között – azt, hogy az érdeklődő, motivált, magasabb munkabírású hallgatók munkaerő-piaci tapasztalatokra tehetnek szert. A PROJEKT KAPCSOLÓDÁSA ORSZÁGOS CÉLKITŰZÉSEKHEZ

12 Végrehajtás: A projekt végrehajtása a rögzített ütemtervnek megfelelő; a határidők tarthatók. A projekt készültségi állapota valamennyi tevékenységnél/ résztevékenységnél időarányos. A projekt belső és külső humán erőforrásának eddigi szakmai teljesítménye az elvártak szerinti. A feladatok megoldásában több mint 50 egyetemi és hasonló létszámú külső szakember vesz részt, akik tudásuk legjavát adva tevékenykednek. A projekt megvalósításának szakmai előrehaladása eredményes. A projekt megvalósítása során felmerült, előre nem tervezett, vagy nem pontosan felmért, prognosztizált kockázatok nem voltak. A projekt végrehajtása során szakmai együttműködés alakult hazai felsőoktatási intézményekkel (BME, ME, SZIE), ahonnan vezető professzorok vesznek részt a megvalósításban. Fogadunk továbbá vendégprofesszorokat négy külföldi intézményből. Együttműködünk a KLIK-kel, továbbá TKKI-val a megkötött együttműködési megállapodásokban foglaltaknak megfelelően. A PROJEKT VÉGREHAJTÁSA

13 SZÁMSZERŰSÍTHETŐ EREDMÉNYEK (INDIKÁTOROK) Mutató neve Típus Mértékegység Minimálisan elvárt célérték Célértékek elérésének időpontja Képzésben résztvevő képzők számafő222015. 11. 30. Pályaorientációs tevékenységgel elért középiskolai diákok száma fő5 4002015. 11. 30. Kialakított képzési modulokhoz tartozó tanagyagok száma db502015. 11. 30. Együttműködési megállapodással rendelkező gyakorlati képzőhelyek száma db62015. 11. 30. Együttműködési megállapodás megvalósításba bevont gazdasági szereplők száma db62015. 11. 30.

14 Likviditás: Az 50% előleg folyósítását követően a projekt likviditása biztosított. Az utolsó, november havi teljesítések és kifizetések előfinanszírozására az egyetem biztosít átmeneti forrást. A vásárolt szolgáltatások teljesítésének jelentős része a projekt utolsó harmadára esik, ezért az időarányos kifizetések és elszámolások üteme megfelelő. A PROJEKT FINANSZÍROZÁSA I.

15 A PROJEKT FINANSZÍROZÁSA II. A projekt elszámolásai (konzorciumi partnerenként): NymE 233 797 875 1. elszámolás 72 556 258 2. elszámolás 40 580 365 113 136 62348% SzKK 107 963 125 1. elszámolás 27 148 890 2. elszámolás 6 217 880 33 366 77031% NypJMK 43 079 000 1. elszámolás 9 515 219 2. elszámolás 7 887 708 17 402 92740% Elszámolt szept. 30-ig 163 906 32043%

16 Költséghatékonyság: A források felhasználása az értéket pénzért alapelv figyelembevételével történt. Amennyiben a beszerzés jellege lehetővé tette, több árajánlat alapján racionalizáltuk a kiadásokat. Az egyedi fejlesztések, illetve szellemi termékek beszerzés esetén a költséghatékonyság mellett kiemelt cél volt a magas minőség is. A PROJEKT FINANSZÍROZÁSA III.

17 Környezeti fenntarthatóság: A pályázat tartalmának megfelelően minimális a környezeti vonatkozás, így a környezeti fenntarthatóság kérdése nem jelenik meg a későbbiekben markáns kérdésként. Esélyegyenlőség: Az esélyegyenlőséget pályázaton belül több területen is figyelembe vesszük, ill. projekt elem is tartozik hozzá. Pl. patronáló tanári rendszer, esélyegyenlőségi munkatárs foglalkoztatása. Ezeket folyamatosan a későbbiekben is működtetni, ill. foglalkoztatni fogjuk. Eddigi tapasztalatunk alapján igény is merül fel folyamatosan ezekre a szolgáltatásokra, így a tartósság biztosítottnak látszik és fejlesztendőnek a későbbiekben is. A PROJEKT HORIZONTÁLIS SZEMPONTJAI

18 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi és Műszaki Kar


Letölteni ppt "„DUÁLGÉP” PROJEKT TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0014 Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi és Műszaki Kar."

Hasonló előadás


Google Hirdetések