Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

H-9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4.  : 9002 Győr, Pf.: 129 Tel: (36-96) 529-530 Fax: (36-96) 315-557 A katasztrófavédelmi igazgatóság iparbiztonsági.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "H-9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4.  : 9002 Győr, Pf.: 129 Tel: (36-96) 529-530 Fax: (36-96) 315-557 A katasztrófavédelmi igazgatóság iparbiztonsági."— Előadás másolata:

1 H-9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4.  : 9002 Győr, Pf.: 129 Tel: (36-96) 529-530 Fax: (36-96) 315-557 A katasztrófavédelmi igazgatóság iparbiztonsági hatósági jogkörei Horváth Gergely tűzoltó alezredes megyei iparbiztonsági főfelügyelő

2 H-9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4.  : 9002 Győr, Pf.: 129 Tel: (36-96) 529-530 Fax: (36-96) 315-557 FŐ FELADATOK Veszélyes Üzemekkel kapcsolatos feladatok Veszélyes Áruk Szállításával kapcsolatos feladatok Létfontosságú Rendszerek Védelmével kapcsolatos feladatok

3 Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4. | H-9002 Pf 129. Veszélyes Anyagokkal Foglalkozó Üzemek 1272/2008/EK EU Parlament és Tanács rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról; 51/2011. (XII. 21.) BM rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról; 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 219/2011. (X. 20.) Korm rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

4 Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4. | H-9002 Pf 129. Veszélyes Áruk Szállítása 1979. évi 19. törvényerejű rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti állításáról szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről; 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról; 25/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kinevezéséről és képesítéséről; 156/2009. (VII.29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról 2013. évi CX. törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk NemzetköziKözúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról

5 Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4. | H-9002 Pf 129. Veszélyes Áruk Szállítása Mentességek 1.1.3.1 c a vállalatok (vállalkozások) olyan szállításaira, ami fő tevékenységüket kiegészíti, mint például a mély- és magasépítési munkaterületek ellátása, vagy méréssel, javítással és karbantartással kapcsolatos szállítások, ill. visszaszállítások csomagoló eszközönként, beleértve az IBC-ket és a nagy csomagolásokat, legfeljebb 450 liter mennyiségű veszélyes áru esetén és az 1.1.3.6 bekezdésben meghatározott mennyiségi határokon belül. Meg kell tenni a szükséges intézkedéseket a veszélyes áru normális szállítási feltételek melletti kiszabadulásának megakadályozására. Ez a fajta mentesség nem alkalmazható a radioaktív anyagokra.

6 Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4. | H-9002 Pf 129. Veszélyes Áruk Szállítása Erre miért nem alkalmazható?

7 Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4. | H-9002 Pf 129. Veszélyes Áruk Szállítása Mentességek 1.1.3.5 Az üres, tisztítatlan csomagolóeszközök (beleértve az üres IBC-ket és nagycsomagolásokat), amelyekben a 2, a 3, a 4.1, az 5.1, a 6.1, a 8 és a 9 osztály anyagai voltak, nem esnek az ADR előírásainak hatálya alá, ha a lehetséges veszély elhárítására megfelelő intézkedéseket tettek. A veszély akkor tekinthető elhárítottnak, ha megtették a megfelelő intézkedéseket az 1 – 9 osztály bármelyikére jellemző veszély elhárítására. A használt olajszűrő, üzemanyagszűrő nem sorolható ide, mert az nem csomagolóeszköz. Minden esetben meg kell nézni az áru rögzítését, takarását, csepegést és folyást!

8 Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4. | H-9002 Pf 129. Mentességek

9 Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4. | H-9002 Pf 129. Veszélyes Áruk Szállítása 1.10 fejezet, kivéve az 1 osztály 1.4 alosztálya UN 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 és 0500 tételei alá tartozó robbanó tárgyakat; – 5.3 fejezet; Narancssárga tába és nagybárcák a járművön – 5.4.3 szakasz; Írásbeli utasítás – 7.2 fejezet, kivéve a 7.2.4 szakasz V5 és V8 előírását; hőmérséklet szabályozás – a 7.5.11 szakasz CV1 előírása; lakott területen történő be és kirakodás – 8. rész, kivéve 8.1.2.1 a), fuvarokmány 8.1.4.2 – 8.1.4.5, tűzoltó készülék min 2 kg 8.2.3, képzés 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, küldeménydarab felnyitás, lámpa, dohányzás 8.4 fejezet, felügyelet 8.5 fejezet S1 3) és 6), robbanóanyag felügyelet S2 1), lámpa RB S4, hőmérséklet szabályozás S14 – S21 S24 előírása; felügyelet – 9. rész. Jármű jóváhagyás

10 Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4. | H-9002 Pf 129. Fő résztvevők  Feladó (besorolás, okmányok, jelölések)  Szállító (felszerelések, okmányok megléte)  Címzett  Berakó (sértetlenség, együvé rakás, rögzítés)  Kirakó (jelölések ellenőrzése)  Csomagoló (jelölések, csomagolóeszköz)

11 Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4. | H-9002 Pf 129. Szállítás Ömlesztve: járműben, konténerben Küldeménydarab: járműben, konténerben Tartányos: rögzített tartányban, tankkonténerben, MEG- konténerben, leszerelhető tartány, battériás jármű, mobil tartány

12 Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4. | H-9002 Pf 129. Veszélyes Áruk Szállítása BESOROLÁS UN 3509 ÜRES, TISZTÍTATLAN CSOMAGOLÓESZKÖZ HULLADÉK, 9, ( E ) UN 3077 A megsemmisítés, újrahasznosítás vagy az anyag visszanyerés céljából – kivéve a felújítást, javítást, karbantartást vagy ismételt felhasználást – szállított üres, tisztítatlan csomagolóeszközöket, nagycsomagolásokat, IBC-ket vagy azok részeit az UN 3509 alá kell besorolni, ha megfelelnek az erre a tételre vonatkozó előírásoknak.” …

13 Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4. | H-9002 Pf 129. Veszélyes Áruk Szállítása SP375 Különleges előírás Az UN 3077 és UN 3082 Környezetre veszélyes anyagok „Ezek az anyagok önálló vagy kombinált csomagolásokban szállítva, amelyek önálló vagy belső csomagolásonként folyadék esetén legfeljebb 5 liter vagy szilárd anyagok esetén legfeljebb 5 kg mennyiséget tartalmaznak, nem tárgyai az ADR egyetlen más előírásának sem, ha a csomagolások kielégítik a 4.1.1.1, a 4.1.1.2 és a 4.1.1.4– 4.1.1.8 bekezdés általános előírásait.”

14 Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4. | H-9002 Pf 129. Veszélyes Áruk Szállítása Mérete: 40 x 30 cm / eltérés +/- 10% Típusai: a) szám nélküli b) számozott min 12x 30 cm-ig csökkenthető, ha az elhelyezési lehetőség indokolja.

15 Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4. | H-9002 Pf 129. Veszélyes Áruk Szállítása

16 Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4. | H-9002 Pf 129. Veszélyes Áruk Szállítása Küldeménydarabok jelölése Hacsak az ADR-ben nincs másként előírva, minden küldeménydarabon jól látható módon és tartósan fel kell tüntetni a benne levő veszélyes áru UN számát, amely elé az „UN” rövidítést kell írni. Csomagolatlan tárgyak esetén a feliratot magán a tárgyon, vagy a kereten, a kezelő-, tárolóeszközön vagy indítóállványon kell feltüntetni. Minden e fejezetben előírt jelölésnek a) jól láthatónak és olvashatónak kell lennie; és b) jól láthatósága az időjárás hatására lényegesen nem csökkenhet. A kármentő csomagolásokat kiegészítésképpen a „KÁRMENTŐ CSOMAGOLÁS” felirattal kell ellátni. A 450 liternél nagyobb űrtartalmú IBC-ket és a nagycsomagolásokat két, egymással szemben levő oldalukon kell megjelölni.

17 Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4. | H-9002 Pf 129. Veszélyes Áruk Szállítása Küldeménydarabok bárcázása A 3.2 fejezet „A” táblázatában felsorolt minden anyagnál vagy tárgynál az 5 oszlopban megadott bárcá(ka)t kell elhelyezni, kivéve, ha a 6 oszlopban valamely különleges előírás másként rendelkezik. Az előírt mintáknak pontosan megfelelő, letörölhetetlen veszélyességi jelölések is alkalmazhatók a veszélyességi bárcák helyett. 5.2.2.1.6 Az 5.2.2.2.1.2 pontban előírtak kivételével minden bárcát a) a küldeménydarab egyazon felületére kell elhelyezni, ha ezt a küldeménydarab méretei lehetővé teszik; az 1 és a 7 osztály anyagait tartalmazó küldeménydaraboknál a helyes szállítási megnevezés közelében; b) úgy kell a küldeménydarabra elhelyezni, hogy sem a csomagolás valamely része, vagy tartozéka, sem másik bárca vagy jelölés ne takarja vagy ne fedje el; c) egymás mellé kell elhelyezni, ha egynél több bárca van előírva. Ha a küldeménydarab alakja szabálytalan vagy a küldeménydarab túl kicsi ahhoz, hogy a bárca megfelelően elhelyezhető legyen, a bárca egy biztonságosan rögzített függőcímkére is ragasztható, vagy más alkalmas módon a küldeménydarabhoz erősíthető. A 450 liternél nagyobb űrtartalmú IBC-ket és a nagycsomagolásokat két, egymással szemben levő oldalukon kell bárcával ellátni.

18 Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4. | H-9002 Pf 129. Veszélyes Áruk Szállítása Okmányok Fuvarokmány Írásbeli utasítás Külön megállapodások Fényképes azonosító okmány Járművezető oktatási bizonyítványa Jóváhagyási igazolás Hulladékszállítási engedély

19 Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4. | H-9002 Pf 129. Veszélyes Áruk Szállítása UN szám az UN betűkkel Helyes szállítási megnevezés Ha van osztályozási kód Csomagolási csoport Küldeménydarab esetén küldeménydarab száma fajtája Veszélyes árunkénti összes mennyiséget Feladó nevét, címét Címzett nevét, címét Esetleges külön megállapodások nyilatkozatait Alagút korlátozási kódot

20 Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4. | H-9002 Pf 129. Veszélyes Áruk Szállítása UN 1098 Allil-Alkohol, 6.1 (3), II. (E) HULLADÉK, UN 1230 Metanol, 3 (6.1), II Üres tartányjármű, utolsó rakomány: UN 1098 allil-alkohol, 6.1 (3),II, (C/D)

21 Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4. | H-9002 Pf 129. Veszélyes Áruk Szállítása Felszerelések minden járműre egy, a jármű legnagyobb megengedett össztömegének és a kerekek átmérőjének megfelelő méretű kerék kitámasztó éket; – két, önmagában megálló figyelmeztető jelzőt – szemöblítő folyadékot; valamint a járműszemélyzet minden tagja részére – fényvisszaverő mellényt (ruházatot) (pl. az EN 471:2003 + A1:2007 szabványnak megfelelőt); – a 8.3.4 szakasz szerinti hordozható világító készüléket; – egy párvédő kesztyűt; valamint – a szemvédelmére alkalmas eszközt (pl. védőszemüveget).

22 Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4. | H-9002 Pf 129. Veszélyes Áruk Szállítása Bizonyos osztályokhoz a következő kiegészítő felszerelés szükséges: – a 2.3 vagy a 6.1 veszélyességi bárca, ill. nagybárca használata esetén a járműszemélyzet minden tagja részére légzésvédő maszk4) (menekülőkámzsa); – lapát); – csatornanyílás lefedésére alkalmas eszköz); – gyűjtő edény). Csak szilárd és folyékony anyagoknál a 3, 4.1, 4.3, 8 és 9 számú bárca, illetve nagybárca használata esetén szükséges.

23 Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4. | H-9002 Pf 129. Veszélyes Áruk Szállítása TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK

24 Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4. | H-9002 Pf 129. Veszélyes Áruk Szállítása Rakományrögzítés

25 Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4. | H-9002 Pf 129. Veszélyes Áruk Szállítása Rakományrögzítés

26 Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4. | H-9002 Pf 129. Veszélyes Áruk Szállítása Rakományrögzítés

27 Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4. | H-9002 Pf 129. Veszélyes Áruk Szállítása KÉPZÉSEK 8.2 veszélyes árut szállító jármű vezetője részére 1.1.3.6 jármű vezetője és rajtuk kívül mindenki.... 8.2.3.1 A veszélyes áruk közúti szállításával kapcsolatos munkakört ellátó személyeknek, az 1.3 fejezet szerinti feladatukhoz és felelősségükhöz igazodó képzésben kell részesülniük a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírásokból. Ez az előírás a jármű üzemben tartója, a feladó és a szállítmányozó által alkalmazott személyzetre és a veszélyes áruk be vagy kirakását végzőkre, ill. a veszélyes áruk közúti szállításában résztvevő olyan járművezetőkre is vonatkozik, akik nem rendelkeznek a 8.2.1 szakasz szerinti bizonyítvánnyal.

28 Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4. | H-9002 Pf 129. Szakértő alkalmazása Minden vállalkozásnak, amely veszélyes árut közúton szállít, fuvaroz vagy ahhoz kapcsolódó csomagolást, berakást, töltést vagy kirakást végez, egy vagy több veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadót kell kineveznie, aki azért felelős, hogy segítse megelőzni, hogy e tevékenységek veszélyeztessék az embereket, az anyagi javakat vagy a környezetet. HIÁNYA ESETÉN A SZERVEZET VEZETŐJÉT TERHELI A FELELŐSSÉG

29 Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4. | H-9002 Pf 129. Szankciók 156/2009. (VII.29.) Korm. rendelet Veszélyes anyagok szivárgása 800 000 Ft. (feladó, csomagoló, berakó, töltő, szállító A vonatkozó csomagolási utasításnak nem megfelelő csomagoló-eszköz használata 600 000 Ft. (feladó, csomagoló) A rakomány elhelyezésére és rögzítésére vonatkozó szabályok be nem tartása 800 000 Ft. (berakó, szállító Veszélyes áru szállítása anélkül, hogy erre bármilyen jelzés vagy információ utalna 800 000 Ft. feladó, berakó, csomagoló, töltő, szállító Helytelen bárcázás, jelölés vagy nagybárcázás, vagy azok hiánya 400 000 Ft. feladó, csomagoló, berakó, töltő, szállító

30 Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4. | H-9002 Pf 129. VÁRHATÓ!!! változások Hatósági ellenőrzések végrehajtására vonatkozó szabályok változása. Szankciók összegének változása. (csökkenő) Veszélyes áruk telephelyi tárolásának szabályozása. TERVEZET

31 H-9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4.  : 9002 Győr, Pf.: 129 Tel: (36-96) 529-530 Fax: (36-96) 315-557 Horváth Gergely tűzoltó alezredes megyei iparbiztonsági főfelügyelő


Letölteni ppt "H-9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4.  : 9002 Győr, Pf.: 129 Tel: (36-96) 529-530 Fax: (36-96) 315-557 A katasztrófavédelmi igazgatóság iparbiztonsági."

Hasonló előadás


Google Hirdetések