Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A 2016. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás Felvételi tudnivalók: Mikor, mit, meddig és mennyi pontom lesz? Stéger Csilla felsőoktatási elnökhelyettes.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A 2016. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás Felvételi tudnivalók: Mikor, mit, meddig és mennyi pontom lesz? Stéger Csilla felsőoktatási elnökhelyettes."— Előadás másolata:

1 A 2016. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás Felvételi tudnivalók: Mikor, mit, meddig és mennyi pontom lesz? Stéger Csilla felsőoktatási elnökhelyettes

2 ONLINE Felsőoktatási felvételi tájékoztató  www.felvi.hu www.felvi.hu  megjelent december 23-án,  hivatalos kiegészítés 2016. január 31-ig.  tartalmazza a jelentkezés szabályait, hasznos tudnivalóit, meghirdetett képzéseket.

3 ONLINE tájékoztatás, jelentkezés és ügyintézés www.felvi.hu Felvételi tájékoztató www.felvi.hu Regisztráció E-felvételi www.felvi.hu E-felvételi www.felvi.hu E-felvételi Státuszlap Oktatási Hivatal 1380 Budapest, Pf. 1190

4 A felvételi eljárás menetrendje 02.15. 02.23. 07.12. 07.26. 08.05. 08.20. 2015. 12.23. Jelentkezési határidő Dokumentumok hiány- pótlásának határideje Ponthatárok megállapítása Besorolási döntés publikálásának határideje a felvi.hu-n Jogorvoslatok benyújtásának határideje Felvételi tájékoztató megjelenése a www.felvi.huwww.felvi.hu oldalon Jelentkezés hitelesítésének határideje

5 Az eljárás újdonságai - változások – Az alapdíj eltörlésre került - három képzés megjelölésére díjmentesen van lehetőség. A további jelentkezési helyekért 2000-2000 Ft kiegészítő díjat kell fizetni. – Az eljárásban legfeljebb 6 jelentkezési hely jelölhető meg. – Jogszabályi minimumpontok változatlanok maradnak: alapképzés/osztatlan mesterképzés: 280 pont, felsőoktatási szakképzés: 240 pont, mesterképzés: 50 pont. – Esélyegyenlőség jogcím igazolási időszaka változott. – Felsőoktatási szakképzés esetén azonos képzési terület szakjára történő jelentkezés esetén jár a többletpont. – A mesterképzésre belépés feltételeként a nyelvvizsga nem kötelező.

6 Pontszámítás Minimum (jogszabályi) ponthatár Az alapképzés, valamint osztatlan mesterképzés esetén az emelt szintű érettségi-, a nyelvvizsga-, illetve az OKJ- többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszámának, a felsőoktatási szakképzés esetén az emelt szintű érettségi-többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszámának, mesterképzés esetén kell lennie ahhoz, hogy a jelentkező felvételi jelentkezését elbírálhassák. E szabály az állami ösztöndíjas és az önköltséges képzésre egyaránt vonatkozik. Jogszabályi minimum pontszám alatt a jelentkező nem besorolható. min. 280 pont min. 240 pont min. 50 pont

7 1. Pontszámítás Alapképzés és osztatlan mesterképzés esetén a maximálisan elérhető pontszám: 400+100 pont 1.Két pontszámítási mód alkalmazható: a) + + b) x2 + A tanulmányi pontok a középiskolai és érettségi eredményekből, az érettségi pontok a szakon meghatározott két érettségi tantárgy százalékos eredményből állnak össze. 2. Felsőfokú végzettségű jelentkező felvételi pontjait a felsőoktatási intézmény szabályzata alapján a korábbi felsőfokú tanulmányok max. 400 pontos értékelésével is meg lehet határozni, hozzáadva a többletpontokat. tanulmányi pont (max: 200 pont) érettségi pont (max: 200 pont) többletpontok (max: 100 pont) érettségi pont (max: 200 pont) többletpontok (max: 100 pont)

8 2. Pontszámítás Felsőoktatási szakképzés esetén a maximálisan elérhető pontszám: 400+100 pont 1.A pontszámítás háromféle módszer szerint történik: a) + + + b) x x2 + c) x2 + Felsőoktatási szakképzésben a felsőoktatási intézmények, ha nem határozták meg, hogy mely érettségi vizsgatárgyakból kell érettségi pontot számolni, akkor a jelentkező által igazolt, érettségi bizonyítványban, tanúsítványban lévő érettségi eredmények közül a két legjobb eredményből történik az érettségi pontok megállapítása. 2. Felsőfokú végzettségű jelentkező felvételi pontjait a felsőoktatási intézmény szabályzatában meghatározott módon, a korábbi felsőfokú tanulmányok max. 400 pontos értékelésével is meg lehet állapítani, hozzáadva a többletpontokat. tanulmányi pont (max: 200 pont) érettségi pont (max: 200 pont) többletpontok (max: 100 pont) érettségi pont (max: 200 pont) többletpontok (max: 100 pont) tanulmányi pont (max: 200 pont) többletpontok (max: 100 pont)

9 3. Pontszámítás 1)A művészet és a művészetközvetítés képzési terület szakjaira jelentkezők részére gyakorlati vizsga szervezhető. A gyakorlati vizsgán maximálisan 200 pont szerezhető. A művészet és a művészetközvetítés képzési területhez tartozó szakok esetén a felvételi összpontszámot – a felsőoktatási intézmények döntésének megfelelően – kizárólag a gyakorlati vizsgaeredmény duplázásával számítják ki (többletpontok hozzáadása nélkül). 2) Osztatlan közismereti tanárképzés esetén, amennyiben egyik, vagy mindkét szakképzettségre történő felvétel felvétele gyakorlati vizsga teljesítése, a felvételi összpontszámot többletpontok hozzáadása nélkül (kivéve az emelt szintű érettségiért járó 50 pont) kell meghatározni.

10 4. Pontszámítás A mesterképzésre jelentkezők esetében a felsőoktatási intézmény saját hatáskörben dönt a mesterképzésre jelentkezők rangsorolásáról az általuk elért felvételi eredmények alapján meghirdetett képzésenként. A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni. A felvételi követelményeket és a rangsorolás módját a felsőoktatási intézmény a szabályzatában határozza meg. A mesterképzésen maximálisan szerezhető 100 ponton belül az egyes többletpontok jogcímeit, mértékét, megállapításának rendjét a felsőoktatási intézmények határozzák meg, azzal a megkötéssel, hogy előnyben részesítés jogcímen kötelesek többletpontot adni. Az előnyben részesítés jogcímen a jelentkezők legalább 1, de legfeljebb 10 többletpontra jogosultak.

11 Többletpont  nyelvtudás alapján (legalább B2 komplex) – kivéve művészeti képzési területen, a művészetközvetítés képzési területen : maximum 40 pont (B2 komplex: 28 pont; C1 komplex: 40 pont)  emelt szintű érettségi ) – kivéve művészeti képzési területen, a művészetközvetítés képzési területen: min. 45%-os eredmény, amennyiben annak százalékos eredményéből történik az érettségi pont számítása: vizsgatárgyanként 50 pont, maximum 100 pont  előnyben részesítés okán (hátrányos helyzetű, vagy fogyatékossággal élő, vagy gyermekét gondozó) ) – kivéve művészeti képzési területen, a művészetközvetítés képzési területen: maximum 40 pont  Felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevélért: az azonos képzési területre vagy osztatlan mesterszakra történő jelentkezés esetén - a művészet és művészetközvetítés képzési területhez tartozó szakok kivételével: jeles záróvizsga eredmény alapján 30 pont, jó záróvizsga eredmény alapján 20 pont, közepes záróvizsga eredmény alapján 10 pont.  Képzési területenként eltérő módon adható tanulmányi-/szakmai- /művészeti- vagy sportverseny eredményért, valamint OKJ-s szakképesítésért.

12 Képzési területSzakok Agrárállatorvos - 2 emelt szinten, erdőmérnök - 1 választott emelt szinten, Bölcsészettudományminden szakon - 1 választott emelt szinten, Jogijogász osztatlan – 1 választott emelt szinten, Gazdaságtudományokalkalmazott közgazdaságtan - matematika emelt szinten, gazdaságelemzés - matematika emelt szinten, Műszakiépítész - 1 választott emelt szinten, energetikai mérnöki - 1 választott emelt szinten, építészmérnöki – 1 választott emelt szinten Orvostudományáltalános orvos, fogorvos, gyógyszerész – 2 emelt szinten, Társadalomtudományminden szakon - 1 választott emelt szinten, Pedagógusképzésegyes szakpárokon (bölcsészettudomány) 1 emelt szinten. Sporttudománytestnevelő-edző alapképzési szakon testnevelés emelt szintű érettségi kötelező Természettudománya matematika alapképzési szakon a biológia, fizika, földrajz, kémia, matematika érettségi vizsgatárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni Emelt szintű érettségi követelmények

13 Kapacitás Kapacitás: Nftv. alapján minden szakra, szakirányra (meghirdetésre) pontosan meg kell határozniuk a felsőoktatási intézményeknek, hogy min.-max. hány hallgatót tudnak felvenni. A kapacitás erejéig az összes jelentkezőt fel kell venni magyar állami ösztöndíjas képzésre, aki eléri a minimális ponthatárt. Ha több jelentkező van, mint a kapacitás max., akkor a ponthatár a minimális ponthatárnál magasabb lesz. 2015-ben 41 olyan szak volt, ahol a ponthatár előre bejelentve magasabb volt. Ez azt jelentette, hogy aki azt a pontszámot elérte, az államilag támogatott hallgató lett, akinek kevesebb pontja lett, az csak önköltséges hallgató lehetett. Várható, hogy a miniszter idén is meghatároz ilyen szakokat, ponthatárokat!

14 Vagyis - Ki nyerhet felvételt?  aki legalább egy jelentkezési helyre a határidőig érvényes jelentkezést nyújtott be, befizette az eljárási díjat;  továbbtanuláshoz megfelelő végzettséggel rendelkezik;  pontszáma eléri a jogszabályban meghatározott minimum pontszámot;  jelentkezési helyeinek egyikén eléri (az intézményi kapacitások korlátozottsága miatt) a minimálisnál magasabban kialakuló pontszámot (ponthatárt);  megfelel az adott szakon meghatározott egyéb feltételeknek (pl. egyes szakokon alkalmassági vizsga teljesítése, orvosi alkalmasság, egyéb előírt szakképesítéssel vagy szakképzettséggel).

15 RégiÚj NYME-AK, NYME-MÉKSZE-AK, SZE-MÉK BCE-ÉTK, BCE-KERTK és BCE-TÁJKSZIE-ÉTK, SZIE-KERTK és SZIE-TÁJK Név és szervezeti változások 2016A 2016. 01.01.(2. FÉLÉV) – KAR ÁTKERÜLÉS RégiÚj EKF, KRF, SZIE JÁSZBERÉNYI KARESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM - EKE SZF, KFPALLAS ATHENE EGYETEM SZIEÁLLATORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM 2016. 07.01 - ÖSSZEOLVADÁS / KIVÁLÁS RégiÚj NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA - NYF NYÍREGYHÁZI EGYETEM - NYE DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA - DF DUNAÚJVÁROSI EGYETEM - DUE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA - BGF BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM - BGE (BKF) METROPOLITAN FŐISKOLA - MET METROPOLITAN EGYETEM - MET 2016. 01.01 - NÉVVÁLTOZÁS

16 Duális képzés A műszaki, informatika, agrár, természettudomány és gazdaságtudományok képzési területen indulnak el a gyakorlat orientált duális képzések. A felvételi tájékoztatóban kerül feltüntetésre a meghirdetett szakok mellett lábjegyzetben, ha a szak duális formában is indul. A duális képzési formájú szakokra történő jelentkezés egymással párhuzamos szakaszból áll: További információ: www.dualisdiploma.hu általános felvételi eljárás vállalati jelentkezés és kiválasztás szerződés a vállalattal beiratkozás ponthatár elérése eseténkiválasztás esetén

17 Példák: 1.Mérnök (ANA/ALA): képzési idő = 3,5 év, oklevélszerzési határ = 5 év, ha a valós tanulmányi idő = 4 év, akkor hazai munkavégzés = 4 év, 2.Bölcsész (ANA/ALA): képzési és tanulmányi idő = 3 év, hazai munkavégzés = 3 év 3.Orvosképzés (ONA): képzési idő = 6 év, oklevélszerzési határ = 9 év, ösztöndíjas tanulmányi idő = 7 év, hazai munkavégzés = 7 év Állami ösztöndíjas: állami ösztöndíjas besorolás, NINCS állami ösztöndíj szerződés! az állam fizeti a képzés költségeit. Ösztöndíjas konstrukció: a képzési idő másfélszerese alatt oklevél szerzés, – Ha nem visszafizeti a képzési költség felét, az oklevél szerzést követő 20 évben a képzési idő egyszereséig hazai munkavégzés, – Ha nem visszafizeti a képzési költség kamatokkal növelt egészét. Az állami ösztöndíj

18 02.15. Jelentkezési határidő: www.felvi.hu Hitelesítés: 02.23-ig! Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A 2016. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás Felvételi tudnivalók: Mikor, mit, meddig és mennyi pontom lesz? Stéger Csilla felsőoktatási elnökhelyettes."

Hasonló előadás


Google Hirdetések