Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A GÉPIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET GYÉMÁNT JUBILEUMA 1949 - 2009 ( A GTE GYÉMÁNTJUBILEUMÁN) Készítette: Dr. Igaz Jenő.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A GÉPIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET GYÉMÁNT JUBILEUMA 1949 - 2009 ( A GTE GYÉMÁNTJUBILEUMÁN) Készítette: Dr. Igaz Jenő."— Előadás másolata:

1 A GÉPIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET GYÉMÁNT JUBILEUMA 1949 - 2009 ( A GTE GYÉMÁNTJUBILEUMÁN) Készítette: Dr. Igaz Jenő

2 A Gépipari Tudományos Egyesület stratégiai célkitűzése: Gépipari Tudományos Egyesület közhasznúan működő szervezetA 60 évvel ezelőtt alapított Gépipari Tudományos Egyesület a Fővárosi Bíróságon 1989.10. 05-én Pk.60.446 nyilvántartási számon és 401. sorszámon bejegyzett, 2000.03.13-óta közhasznúan működő szervezet, amely tevékenységét az 1980.II. „Egyesületi”-törvény és az 1997. CLVI. „Civil”- törvény, mint hatályos jogszabályok és saját alapszabályának előírásai szerint végzi. Az egyesület célkitűzése:Az egyesület célkitűzése: a tudásalapú társadalom kihívásának megfelelve elősegíteni és erősíteni a tagok és minden – az egyesület szolgáltatását igénybe vevő – személy és szervezet szakértelmét, szakmai hivatás-tudatát és elkötelezettségét.

3 A közhasznú szervezetként működő GTE cél szerinti tevékenységei: cél szerinti tevékenységei Az egyesület cél szerinti tevékenységei a megjelölt célkitűzés elérését köz- vetlenül szolgálják, így: kulturálisa kulturális tevékenység (pl. a szakmai kulturális örökség megőrzése, ápolása, Műszaki Nagyjaink 6 kötet; szakmakulturát ápoló misszió betöltése a szaklapok kiadásával: Gép, GépGyártás, Műanyag és Gumi, Gépipar); oktatási, továbbképzésiaz oktatási, továbbképzési tevékenység (pl. akkreditált felnőttképzési intézmény és vizsgaközpont, továbbá hazai és nemzetközi szakmai konferenciák, kiállítások szervezése); innovációs és az alkalmazott kutatásiinnovációs és az alkalmazott kutatási tevékenység a mérnöki és kapcsolódó szaktudományok területén, inter- és transzdiszciplinális módon, elsősorban a tudás és tecnhológiatranszfer érdekében, (pl.: K+F pályázati projektekben EU5; EU6 keretprogramok tematikus irodája,a GTE-PIK; IOR 0001/2005 OKTOPUS CNC projekt, GTENTP08: MANUFUTURE-NTP, stb.); környezetvédelmia környezetvédelmi tevékenység (pl. természeti környezet és épített környezet védelme, levegő, víz, zaj, veszélyes hulladék); jogvédőa jogvédő tevékenység (pl. igazságügyi szakértéssel állampolgári jogok védelme, fogyasztói jogvédelem); nemzetközia nemzetközi tevékenység (pl. nemzetközi szakmai szervezetekben, képviseleti -ASME, FISITA, IIW,ICAS, VDI, DVS, stb.- baráti és cserekapcsolatok); érdekképviseleti, érdekérvényesítésia szakmai, gazdasági érdekképviseleti, érdekérvényesítési tevékenység (pl.: Ipari Lobbi Konferencia 2006.; MTESZ Szociális Bizottság, stb.); egyébaz egyéb tevékenység (pl. szaktanácsadás, szakértés, mediáció, arbitráció, kiadói tevékenység);

4 A GTE hazai és nemzetközi kapcsolatai: Hazai együttműködések:  szövetségi és szervezetei kapcsolatok a MTESZ és tagegyesületeivel, a MAGOSZ, az MGSZ szervezeteivel és tagvállalataival, FEANI, MMK, MMA, EOQ MNB, stb. szervezeteivel;  ipari lobbi tevékenység, IPE, Innovációs Szövetség, AiF,MSZT, HUNGEXPO MACH-TECH, CHEMEXPO, INDUSTRIA;  Innovációs és kutatás-fejlesztési együttműködések az egyetemek tanszékeivel, a regionális tudásközpontok, akadémiai és alapítványi kutató intézetekkel (BME, ME Miskolc, SZE Győr, BMF, MTA-SZTAKI, BAY-LOGI,stb.); Nemzetközi képviseleteink:  Egyesületünk szakemberei mintegy harminc külföldi egyesületben, nemzetközi szervezetben töltenek be jelentős pozíciót, részben delegálás, részben egyéni jelölés alapján (pl.: VDI, ASME, IMECHI, FISITA, IIW, ICAS, stb.) Tagsági viszonyunkat számos nemzetközi szervezetben részben szerződés szabályozza, részben egyéni kapcsolatok alapján működik.  Minisztériumi megbízás alapján hazánkat képviseljük az ENSZ-EGB ERSG járműbiztonsági, illetve az ISO tűzvédelmi bizottságaiban.

5 A GTE küldetése: A GTE a magyar iparhoz, különösen a gépiparhoz kötő- dő mérnökök, közgazdászok legfontosabb, politikailag semleges szakmai közössége, amely – a tagjai által felhalmozott ismeretek folyamatos gyarapításával és felhasználásával – tagjai és partnerei számára vonzó, hasznosítható szolgáltatást nyújt, hidat képez a döntéshozók, az ipari vállalatok és a vállalkozások, az oktatás-kutatás továbbá a közvélemény között.

6 A GTE jövőképe: Legyen a GTE szakmailag, etikailag mértékadó és vonzó szervezet, amely a fenntartható fejlődés követelményein belül támogatja a műszaki alkotást, a tudományt és a gyakorlatot a mérnöki és a kapcsolódó multidiszciplináris tudományokban, képviseli tagjait és szakterületét a magyar és nemzetközi szakmai életben.

7 A Gépipari Tudományos Egyesület 1949. február 19-én alakult meg Az Alapító Közgyűlésen megválasztott Elnökség: Elnök: Bíró Ferenc Alelnökök: Frank László, Jodál Sándor, Pattantyús Ábrahám Géza, Pongrácz Kálmán, Szabó László Főtitkár:Kovács Tibor Pénztáros:Szokolai Kálmán Ellenőr:Melcser László Jegyző:Kmotrik István Számvizsgáló bizottság: Fock Jenő, Sebestyén Endre, Strém Ferenc Fegyelmi bizottság: Bogáti Dezső, László Aladár, Vörös Imre

8 A GTE Alapszabályából: Az 1949-ben alakult Gépipari Tudományos Egyesület alapszabályának (7) paragrafusában tesz hitet a mellett, hogy az egyesület a „kiegyezéskor” alapított „Mérnökegylet” hagyományainak örököse és tevékenységeinek folytatója: „… (7)Az Egyesület alapítási éve 1949. Az Egyesület az 1867-ben alapított Magyar Mérnökegylet, (1872 óta Magyar Mérnök és Építészegyesület) hagyományainak örököse és különösen a Gépészeti- és Gyáripari Szakosztályok tevékenységeinek folytatója. …” Bánki Donát1909 -12MMÉE gépészeti szakosztályának elnöke Bánki Donát 1909 -12 között a MMÉE gépészeti szakosztályának elnöke volt. A GTE az egyetlen műszaki és természettudományi egyesület, amely alapszabályában fogalmazza meg a múltbéli hagyományok öröksé- gének felvállalását és folytatását!

9 Emlékezni, hagyományt teremteni gyűltünk ma össze, mely emlékezés: nem kisajátítja a múltat, ellenkezőleg, a hagyományokat egymásra építi, az utódok munkáját egymásra utalja, mindebből mérnök társadalmunk jövőbeni elismerésének, szebb jövőbe vetett hite, reménye táplálkozhat. Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "A GÉPIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET GYÉMÁNT JUBILEUMA 1949 - 2009 ( A GTE GYÉMÁNTJUBILEUMÁN) Készítette: Dr. Igaz Jenő."

Hasonló előadás


Google Hirdetések