Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Fa-, Bútoripari, Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottság.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Fa-, Bútoripari, Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottság."— Előadás másolata:

1 1 Fa-, Bútoripari, Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottság

2 2 MUNKAVÉDELMI KONFERENCIA Tihany – 2010.03.11.

3 3 EURÓPAI KAMPÁNY A BIZTONSÁGOS KARBANTARTÁSRÓL Gádor János OMMF – EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont

4 4 EURÓPAI KAMPÁNY ÚJ RENDSZER: KÉT ÉVES KAMPÁNYOK 2008 – 2009 KOCKÁZATÉRTÉKELÉS 2010 – 2011 KARBANTARTÁS

5 5

6 6 EURÓPAI KAMPÁNY A KARBANTARTÁSRÓL Karbantartás folyik minden munkahelyen: üzem, berendezés, munkahely. Munkabalesetek és megbetegedések: –A karbantartási munka alatt, –A karbantartás elmaradása miatt (pl. elcsúszás, elbotlás, elesés), –A karbantartás rossz minősége miatt.

7 7 Munka-definíció: A kampány céljára a karbantartás meghatározása: “dolgozni valamin azért, hogy azt használható és biztonságos állapotban tartsuk, és megóvjuk a leromlástól vagy elromlástól”.

8 8 A “valami” lehet munkahely,

9 9 munkaeszköz,

10 10 közlekedési/szállító eszköz stb.

11 11 A karbantartásba beletartozik: Megelőző karbantartás – ezt azért végzik, hogy valamit működőképes állapotban tartsanak. (Elsődleges prioritás!) Korrekciós karbantartás – valami megjavítása, hogy az ismét működőképes legyen.

12 12 N em csak a javítási és ellenőrzési munka. A folyamat már azelőtt megkezdődik, hogy a karbantartó munkavállaló belépne a munkahelyre, a tervezési szakaszban, és egészen addig tart, míg el nem távolítják a karbantartásra figyelmeztető feliratokat, és vissza nem térnek a normál munkafolyamatokhoz.

13 13 A karbantartási tevékenységek az alábbiakat foglalják magukban: –ellenőrzés –vizsgálat –mérésjavítás –felújítás –hibakeresés –szervizelés –csere –beállítás –javítás –alkatrészcsere

14 14 Kockázatok karbantartási munkák során: Fizikai (zaj, rezgés, túlzott meleg vagy hideg, nagymértékű fizikai terhelés) Kémiai (azbeszt, veszélyes vegyi anyagok) Biológiai (legionella) Pszichoszociális (időnyomás, rossz munkaszervezés, nem szokványos munkaidő)

15 15 Európai statisztikai adatok: A halálos balesetek 10-15%-a, és az összes baleset 15-20%-a karbantartással függ össze. Bizonyos ágazatokban a balesetek több, mint 50%-a a karbantartáshoz kapcsolódik (villamosság, gáz- és vízellátás).

16 16 A kockázati tényezők okozta expozíció veszélye 2-3-szor magasabb, mint a többi munkaerőnél. Foglalkozási betegségek: 8-10-szeres arány. Munkával összefüggő balesetek: 2,7-szer gyakoribb. Maradandó munkaképtelenség karbantartóknál 1%/év.

17 17 A karbantartással kapcsolatos veszélyek és kockázatok miatt az alábbiakra van szükség: A tudatosság fokozása a karbantartás fontosságáról. Strukturált módszerek: –Egyértelmű szerepek és felelősségek a problémák meghatározásához és kezeléséhez. –A karbantartási tevékenységek megtervezése és ütemezése. –Megfelelő útmutatók és nyilvántartások. –Ellenőrzés (felügyelet és vizsgálat), hogy a karbantartás tényleg megtörtént-e.

18 18 A BIZTONSÁGOS KARBANTARTÁS ÖT ELEME

19 19 1.TERVEZÉS Információgyűjtés felelős és hozzáértő személyektől és a műszaki dokumentációkból. Megfelelő szakember biztosítása. Több személy esetén vezető; mindenkinek pontos utasítások. A karbantartással kapcsolatos kockázatok felmérése, és a megfelelő óvintézkedések megtétele.

20 20 2. BIZTONSÁG Áramtalanítás. Mozgó vagy elmozdulható elemek rögzítése. Veszélyzóna lezárása. Illetéktelen beavatkozás (pl. indítás) kizárása.

21 21 3. MEGFELELŐ ESZKÖZÖK Megfelelő szerszámok. Megfelelő megközelítés (pl. teleszkópos munkaállások). Megfelelő EVE. Megfelelő munkamódszerek (pl. beszállásos munka, több személy).

22 22 4. TERV SZERINTI MUNKA Kövessük a tervet – ne improvizáljunk, még időnyomás esetén sem. Ellenőrizzük, hogy a karbantartás befejeztével a gép/berendezés stb. biztonságos és üzemkész állapotban van-e?

23 23 5. VÉGSŐ ELLENŐRZÉS A munka végén ellenőrizzük, hogy annak tárgya biztonságos-e, és hogy minden szerszámot, anyagot és hulladékot eltávolítottunk-e? A munka befejezését és a terület átadását dokumentáljuk (aláírás).

24 24 A biztonságos és az egészséget nem veszélyeztető karbantartás néhány alapvető kérdése. A lista nem teljeskörű, csak illusztrálja, mi mindennel kell foglalkozni.

25 25 Munkavédelmi irányítás A biztonságos és az egészséget nem veszélyeztető karbantartás alapja. Hatékony kommunikáció a termelési és karbantartási személyzet között. Oktatás és hatáskör biztosítása. Biztonságos munkarendszerek. A karbantartással összefüggő kockázatok felmérése és értékelése. Hatékony tervezés: a leállási idő minimális, de elegendő idő és erőforrás a karbantartáshoz.

26 26 Harmadik fél érintettsége A karbantartást gyakran kiadják egy külső vállalkozónak. A szerződés megfogalmazása és teljesítése komoly kihatással lehet a munkavédelemre a karbantartás során. Ezt sok vállalat felismerte, és ott helyes gyakorlatok állnak rendelkezésre: pl. “jó szomszéd program”, “biztonsági útlevél”, adatelemzési eljárások. Probléma lehet: kulturális és nyelvi különbözőség, “bizonytalan helyzetű” munkavállalók (speciális kockázatoknak kitéve).

27 27 Emberi tényezők Gyakran „nyomás” alatt kell végezni (minimális időkiesés!, a vezetőség kényszeríti a probléma megoldását). A munkavállalók fáradtak (hosszú ideig kell dolgozniuk egy hiba elhárításán), és nehéz műszakbeosztásban dolgoznak (pl. a karbantartást éjszaka kell végezni).Esetleg másképpen viselkednek, mint más körülmények között tennék, ami ártalmára lehet az érintett munkavállalóknak, de más személyeknek is. Az aszociális munkaidő és fáradtság kihat a döntéshozatalra. Nehéz elvégezni a mindezen kérdéseket számításba vevő kockázatértékelést.

28 28 Munkarendszerek Szükség lehet egy folyamat leállítására; munkavállalók beküldésére eredetileg nem munkahelynek szánt helyekre (pl. gép vagy berendezés belsejébe). Ez sok járulékos veszélyt és kockázatot jelent (pl. szűk terek, akaratlan elindítás). Olyan munkarendszer kell, amely nem csak azt biztosítja, hogy a karbantartási műveletek biztonságosan végezhetők (pl. munkavégzési engedély, lezárás-kiírási rendszer stb.), hanem azt is, hogy a termelési folyamat is biztonságos a karbantartás ideje alatt, és biztonságosan újraindítható, amikor a karbantartás befejeződött.

29 29 Oktatás A legtöbb munkavállaló végez valamilyen karbantartási műveletet munkája során (pl. egy másológép festékpatronjának cseréje). A munkavállalók gyakran sokoldalú képzettséggel rendelkeznek, és a rutin karbantartási műveletek munkakörük részét képezhetik. Balesetek akkor következnek be, amikor a munkavállaló túlmegy hatáskörén (azaz képzettségi és gyakorlati szintjén).

30 30 A munkáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy a munkavállalók megkapják az ellátandó feladatokhoz szükséges oktatást, és tudják, mi a teendő, amikor a képzettségüket meghaladó helyzettel kerülnek szembe.

31 31 Kritikus biztonsági eszközök üzemzavara miatt bekövetkező események A karbantartási munka kockázatot jelenthet munkavállalók számára, de a karbantartás elmaradása több munkavállalót veszélyeztethet. Azok a munkáltatók, akik nem foglalkoznak a munkaeszközök és az üzem, illetve különösen a kritikus biztonsági eszközök (pl. hűtőrendszerek, vészjelzők) biztonságával, katasztrofális üzemzavart kockáztatnak.

32 32 Munkaeszközök és egyéni védőeszközök beszerzése karbantartáshoz A karbantartási munka során a munkavállalók a normális munkahelyi körülményektől eltérő helyzetbe kerülhetnek, ezért speciális munka- és védőeszközökre lehet szükségük. A biztonságos karbantartáshoz megfelelő beszerzési eljárásoknak is kell kapcsolódniuk (a szükséges oktatással és az eszközök gondozásával). Például, adott esetben robbanásbiztos ideiglenes világítás, megfelelő egyéni védőeszköz.

33 33 Biztonsági eszközök kiiktatása a karbantartás alatt vagy után A karbantartást végzők esetleg kiiktatják a műszaki védelmet, és ezzel nagy kockázatnak teszik ki magukat, amennyiben nem tesznek más, ideiglenes óvintézkedéseket. Ugyanígy, ha a biztonsági eszközöket nem helyezik vissza megfelelően a karbantartás után, a normál munkát végző személyek lehetnek nagyobb kockázatnak kitéve.

34 34 EURÓPAI MUNKAVÉDELMI ÜGYNÖKSÉG EU-OSHA

35 35 AZ EU-OSHA KÜLDETÉSE az európai munkahelyek biztonságosabbá, egészségesebbé és termelékenyebbé tétele a tudás, a helyes gyakorlat és az információk megosztásával; a kockázat-megelőzés kultúrájának előmozdításával;

36 36 az információk különböző módokon történő közlésével, annak érdekében, hogy azok eljussanak a munkavállalókhoz és a munkahelyekhez; az esetleg újonnan megjelenő kockázatok figyelésével. (Európai Kockázatfigyelő Központ)

37 37 A szervezet deklarált célja: A munkakörnyezet javításának ösztönzésére az Ügynökség a munkahelyi egészséggel és biztonsággal kapcsolatos hasznos munkavédelmi információkkal látja el a Közösségi szervezeteket, a tagállamokat és mindenkit, aki munkavédelemben érintett.

38 38 A tájékoztatás legfontosabb eszköze az Ügynökség weblapja: http://osha.europa.eu.int

39 39 Kapcsolat a 27 (+) tagállammal: FÓKUSZPONT Az adott állam által kijelölt intézmény. Magyarországon az

40 40 A nemzeti fókuszpont honlapja: http://osha.europa.eu/ http://osha.europa.eu/ fop/hungary/hu

41 41 HELYES GYAKORLAT Újszerű megoldás Több, mint amit a törvény előír Máshol is használható Eszmei díjazás Hazai és nemzetközi megjelenés Beadási határidő: magyar/angol

42 42 Hazai kiválasztás Tripartit bírálóbizottság Országonként max. 2 pályázat kiküldve Bilbao-ba Kiemelt és jó minősítés A győztest meghívják a záró rendezvényre Erkölcsi díjazás: publicitás és referencia

43 43 KARBANTARTÁS helyes gyakorlat pályázati határidők: Magyar nyelvű pályázatok: 2010. augusztus 23. Angol nyelvű pályázatok: 2010. szeptember 23.

44 44 Honlap: www.ommf.gov.hu Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat Régiós munkavédelmi felügyelő tanácsadók Munkavédelmi Információs Szolgálat („zöld szám”)

45 45 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "1 Fa-, Bútoripari, Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottság."

Hasonló előadás


Google Hirdetések