Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az érettségi és a felvételi rendszere 2015/2016. Az érettségi jelentkezés és a felvételi egymással összefügg, mert az érettségire való jelentkezésnél.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az érettségi és a felvételi rendszere 2015/2016. Az érettségi jelentkezés és a felvételi egymással összefügg, mert az érettségire való jelentkezésnél."— Előadás másolata:

1 Az érettségi és a felvételi rendszere 2015/2016

2 Az érettségi jelentkezés és a felvételi egymással összefügg, mert az érettségire való jelentkezésnél a tantárgy(ak) választását meghatározza a felvételi!

3 ÉRETTSÉGI A középiskolai nappali képzésben résztvevő és az érettségi vizsgát 2016. január1-ét követően megkezdő tanulók esetében az érettségi vizsga megkezdésének feltétele az 50 óra közösségi szolgálat teljesítése.

4 Érettségi Az érettségi vizsga az egyes tantárgyakból lehet: – középszintű – emelt szintű Az elégséges alsó határa mindkét szinten az össz- pontszám 25%-a (külön-külön is el kell érni a 12,5- 12,5%-ot, pl. írásbeli + szóbeli)

5 Érettségi  rendes  előrehozott  kiegészítősikeresen befejezett érettségi vizsga után az érettségi bizonyítványban nem szereplő egyes vizsgatárgyból tett vizsga;  szintemelő a középszinten sikeresen befejezett érettségi vizsgának az emelt szintű érettségi vizsgán első alkalommal történő megismétlése;  pótlóa vizsgázónak fel nem róható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett rendes, előrehozott, kiegészítő, szintemelő, ismétlő érettségi vizsga folytatása;  javító a vizsgázónak felróható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett,illetve a megkezdett, de tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt sikertelen rendes, előrehozott, pótló érettségi vizsga megismétlése;  ismétlőaz érettségi bizonyítvány kiadása után iskolai felvételi kérelem elbírálásához vagy más okból egyes vizsgatárgyból a korábban sikeresen letett érettségi vizsga azonos szinten, illetve az emelt szintű vizsga középszinten történő megismétlése. Az érettségi bizonyítvány kiadása után letett kiegészítő, szintemelő, ismétlő érettségi vizsga eredménye alapján a kiállított érettségi bizonyítvány nem változtatható meg

6 Érettségi magyar nyelv és irodalom írásbeli és szóbeli matematika írásbeli és (emelt szinten) szóbeli történelem írásbeli és szóbeli idegen nyelv írásbeli és szóbeli választott tantárgy írásbeli és szóbeli Öt tantárgyból kötelező az érettségi vizsga.

7 Írásbeli érettségi 2014 (közép és emelt szint) Írásbeli érettségi 2014 (közép és emelt szint) magyarV. 2.fizikaV. 17. matematikaV. 3.rajz és vizuális kultúraV. 17. du. történelemV. 4.informatika (középszint)V. 12. angol nyelvV. 5.ének-zeneV. 15. du. német nyelvV. 6.francia nyelvV. 19. informatika (emelt szint)V. 10.filozófiaV. 19. du. biológiaV. 11.olasz nyelvV. 23. kémiaV. 13.médiaV. 23. du. földrajzV. 13. du.

8 Szóbeli érettségi (emelt szinten) Június 2-től 9-ig, az OH által küldött értesítés szerint. Az emeltszintű szóbeli érettségi tehát hamarabb van, mint a középszintű!

9 Szóbeli érettségi (középszint) – Magyar nyelv és irodalom – Történelem – Idegen nyelv – Választott tantárgy (változó) osztályidőpont (TERV!) 13. aVI. 15 – 18. 13. bVI. 20 – 23. 13. cVI. 21 – 24. VI. 14. Kedd Testnevelés gyakorlati érettségi mindenkinek!

10 Jelentkezés különbségei! Érettségi: Az iskola szervezi A jelentkezés hivatalos, nem módosítható! Határidő: 2016. február 15. Felvételi: Tanuló intézi – iskola segít (osztályfőnök, igh.) (elektronikus jelentkezési) Jelentkezési határidő: 2016. február 15. Hitelesítési határidő: 2016. február 23.

11 FELVÉTELI CSAK ELEKTRONIKUSAN

12 FELVÉTELI A Tájékoztató megjelenését követően lehetőség van arra, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Oktatási Hivatal az esetleges módosításokat, kiegészítéseket a jelentkezési határidőt megelőzően legkésőbb 15 nappal az Emberi Erőforrások Minisztériuma (kormany.hu) és az Oktatási Hivatal honlapján (oktatas.hu), valamint a felsőoktatási felvételi eljárás hivatalos honlapján (felvi.hu) ún. hivatalos kiegészítésben megjelentesse. Ebben helyet kap minden, ami a Tájékoztatóból kimaradt, vagyis újabb képzések, valamint az esetleges módosítások, kiegészítések. Kérjük, figyelje ennek megjelenését, mert szerepelhetnek benne olyan információk, amelyek döntően befolyásolhatják az Ön jelentkezését is! A felvi.hu-n a közzététel napjától a hivatalos kiegészítésnek megfelelően találja meg a Tájékoztató anyagát. A Tájékoztató és a hivatalos kiegészítés együttesen értelmezendő!

13 FELVÉTELI ELJÁRÁS – Képzési formák Államilag finanszírozott forma (Á): –Az arra jogosult jelentkező esetében a beiratkozáskor, a hallgatói ösztöndíjszerződés aláírása a felsőoktatási intézménybe történő beiratkozás feltétele. 12 félévet finanszíroz az állam (támogatási idő) Önköltséges forma (K): –kizárólag erre fordítható Diákhitel2 –Önálló forrásból

14 A hallgatói ösztöndíjszerződés A nemzeti felsőoktatási törvény és végrehajtási kormányrendeletének előírásai szerint magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzés esetében a beiratkozás előfeltétele a hallgatói ösztöndíjszerződés megkötése. A magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató főbb kötelezettségei: az általa folytatott, magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott adott képzésén a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott tanulmányi idő alatt, de legfeljebb a képzési és kimeneteli követelményekben meghatározott képzési idő másfélszeresén belül megszerezni az oklevelet, és az oklevél megszerzését követő húsz éven belül az általa állami (rész)ösztöndíjjal folytatott tanulmányok idejével megegyező időtartamban magyar joghatóság alatt álló munkáltatónál a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. §-ában meghatározott biztosítási jogviszonyt eredményező munkaviszonyt, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt fenntartani, vagy magyar joghatóság alatt vállalkozási tevékenységet folytatni (a továbbiakban: hazai munkaviszony), HA NEM: átalányként megfizetni az adott képzésre tekintettel a Magyar Állam által folyósított állami ösztöndíj 50%-ának megfelelő összeget a Magyar Államnak, ha az 1. pontban meghatározott határidőn belül nem szerzi meg a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben az oklevelet, vagy visszafizetni az adott képzésére tekintettel a Magyar Állam által folyósított magyar állami (rész)ösztöndíjnak – évente a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított éves átlagos fogyasztóiár-növekedés mértékével növelt - összegét a Magyar Államnak, ha az oklevél megszerzését követően nem tart fenn a 2. pont szerint hazai munkaviszonyt.

15 Érvényes a felvételi, ha… elektronikus felületen nyújtotta be jelentkezését, a jelentkezési határidőig – igazolhatóan – befizette a 2016. évi eljárási díjat, E-felvételiben a rögzített adatokat és –vagy a megadott módon hitelesítette és aláírva beküldte az Oktatási Hivatal postacímére (1380 Budapest, Pf. 1190.) –vagy Ügyfélkapun keresztül hitelesített. Figyelem! A nem hitelesített elektronikus jelentkezés a felsőoktatási felvételi eljárás eredménytelenségéhez vezet! Figyelem! A határidő után benyújtott jelentkezés semmilyen indokkal nem fogadható el! Igazolási kérelem kizárólag a fellebbezési eljárásban nyújtható be.

16 Állami minimum ponthatár A felsőoktatási felvételi eljárás során a jelentkező díjmentesen nyújthatja be a jelentkezési kérelmét. A díjmentes alapjelentkezés három képzés megjelölését teszi lehetővé, ezen felül a jelentkezőnek jelentkezésekor - a jelentkezési helyek számától függően - kiegészítő díjat kell fizetnie. A további jelentkezési helyekért 2000-2000 Ft kiegészítő díjat kell fizetni. A miniszter a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 46.§ (1) bekezdése alapján a bizonyos szakokra a magyar állami ösztöndíjas képzésre történő felvételhez szükséges ponthatárokat (minimum pontszám) meghatározta: (Akinek tehát kevesebb lesz a pontszáma az fizet, nincs állami ösztöndíj!)

17 Figyelem A jelentkezők számát, illetve teljesítményét megismerve a felsőoktatási intézmények dönthetnek úgy, hogy a minőség védelme érdekében a jogszabályi előírásnál magasabban határozzák meg a hozzájuk jelentkező hallgatók számára a minimális ponthatárt! Ebben az esetben az is előfordulhat, hogy egy adott szakon, szakképzésben az intézmény nem használja ki a teljes kapacitását! Előfordulhat, hogy megfelelően felkészült jelentkezők hiányában vagy egyéb okok (például az oktatáshoz szükséges, a felvétel alapvető feltételeit teljesítő minimális létszámnál kevesebb jelentkező) miatt egyes jelentkezési helyeken a meghirdetés ellenére sem indul új évfolyam.

18 alkalmazott közgazdaságtan 458 állatorvosi 400 általános orvosi 380 andragógia 430 anglisztika 320 emberi erőforrások 443 építészmérnöki 330 erdőmérnöki 300 fogorvosi 390 gazdálkodási és menedzsment 448 gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés 465 gyógypedagógia 350 gyógyszerészeti 385 humánkineziológia 370 igazságügyi igazgatási 424 jogász 460 kereskedelem és marketing 449 kommunikáció- és médiatudomány 455 közszolgálati 440 Állami ösztöndíjas képzések központi ponthatárai 2016-ban http://eduline.hu/erettsegi_felvetel i/2015/12/18/kozponti_ponthataro k_2016_FNIF06

19 Kapacitás szám Az adott évben hány diák vehető fel az adott felsőoktatási intézménybe.www.eduline.huwww.eduline.hu Képzési terület Nappali képzésre felvehető hallgatók száma Esti, levelező képzésre felvehető hallgatók száma bölcsészettudomány2367316 gazdaságtudományok13912 informatika700220 jogi738710 művészetközvetítés140 pedagógusképzés15501178 sporttudomány18911 társadalomtudomány (angol nyelven) 5745 társadalomtudomány109066 természettudomány (angol nyelven) 740 természettudomány136418 Eötvös Loránd Tudományegyetem 2016

20 AZ ELJÁRÁSI DÍJAK TÍPUSAI A felsőoktatási felvételi eljárás során a jelentkezőnek jelentkezése ingyenes, de – a jelentkezési helyek számától függően – kiegészítő díjat kell fizetni. MAX. 6 hely! A felsőoktatási intézmények, amennyiben egészségügyi és pályaalkalmassági, gyakorlati, illetve mesterképzésben felvételi vizsgát tartanak, ezért külön eljárási díjat kérhetnek. Ezek összegét a Tájékoztató vizsgákra vonatkozó részei tartalmazzák. (Kb. 4000 Ft) Figyelem! A felsőoktatási felvételi eljárás kiegészítő díját az Oktatási Hivatalhoz, a külön eljárási díjat az azt megállapító felsőoktatási intézményhez kell befizetni. AZ ELJÁRÁSI DÍJAK ÖSSZEGE Minden jelentkezőnek ingyenes ( régen alapdíj). Így három képzés megjelölésére van lehetőség. Valamennyi további jelentkezésért 2 000 Ft kiegészítő díjat kell fizetni az alapdíjon felül.

21 Hitelesítés Az elektronikus úton jelentkezőnek a webes űrlapok kitöltése, illetve az eljárási díjak befizetése után hitelesítenie kell jelentkezését, e nélkül a jelentkezés érvénytelen! A hitelesítésre két lehetőség van: Ügyfélkapu regisztráció:.Az egyszeri regisztrációt bármely okmányirodában meg lehet tenni, de arra figyelni kell, hogy ideiglenes regisztráció nem fogadható el az E-felvételiben való jelentkezés hitelesítéséhez. Hitelesítő adatlap: Amennyiben az e-jelentkező nem él az Ügyfélkapun keresztül történő hitelesítési lehetőséggel, akkor az űrlapok kitöltése után – adatainak ellenőrzése és mentése után – ki kell nyomtatnia a felületről az ún. hitelesítő adatlapot (amely többek között tartalmazza a személyes adatokat, a jelentkezési helyeket a megadott sorrendben, amennyiben a jelentkező az eljárási díjról szóló számlához más befizető nevet és címet adott meg, akkor azt a nevet és címet) és azt aláírásával hitelesítve – célszerűen ajánlott küldeményként – postáznia kell a következő címre: Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190. Az e-jelentkező jelentkezési szándéka a hitelesítés után válik érvényessé. Figyelem! Amennyiben az e-jelentkező hitelesíti jelentkezését, és utána a jelentkezési határidő előtt még módosít adataiban vagy dokumentumot tölt fel, akkor újra kell hitelesítenie, tehát javasolt a hitelesítést akkor megtennie, ha már biztos abban, hogy nem kíván módosításokat tenni. (Javasoljuk, hogy az utolsó verziós hitelesítést 2016. február 15-23. között tegye meg.) Az Ügyfélkapu segítségével történő hitelesítés, illetve a hitelesítő adatlap postára adásának határideje:2016. február 23.

22 FELVÉTELI ELJÁRÁS A jelentkezési sorrend a jelentkezési határidő lejártát követően egy alkalommal módosítható, ezt legkésőbb, felsőoktatási szakképzésre, alapképzésre és osztatlan mesterképzésre történő jelentkezés esetén 2016. július 12-ig. VIGYÁZZ a sorrendnél!...

23 Sajátos felvételi eljárások Duális képzési formájú szakok indulnak/tak 2015 szeptemberétől öt képzési területen (műszaki, informatika, agrár, természettudomány és gazdaságtudományok) indulnak el a. (Hír: 2015. 01. 09.) A jelentkező az általános módon benyújtja jelentkezését a – duális formában is meghirdetett – szakra az állami felvételi eljárásban. Amennyiben a duális formájú szakra szeretne felvételt nyerni, úgy ezzel párhuzamosan felveszi a kapcsolatot a felvételi tájékoztatóban az adott szak mellett feltüntetett egy vagy több vállalati partnerrel Több vállalat esetén természetesen a jelentkező kiválasztja a számára legszimpatikusabb(ak)at. http://www.dualisdiploma.hu/intezmenyek

24 A duális képzés a gyakorlatigényes alapképzési szakon folytatott képzés azon formája, amelyben a szakmailag minősített vállalatoknál folytatható gyakorlati képzések tantervi tartalmuknál, struktúrájuknál és a vállalatoknál töltendő, megnövelt óraszámuknál fogva növelik a hallgatók szakmai kompetenciáját, vállalati üzemeltetési ismereteit és vállalati kultúráját. A vállalat és a hallgató hallgatói munkaszerződést köt: a vállalat a képzés teljes idejére köteles díjazásban részesíteni a hallgatót ez havonta legalább a minimálbér 60%-a körüli összeg. A felvételi eljárásban két, egymással párhuzamos szakaszból áll: az állami, általános felvételi eljárásból (nem különbözik a nem duális szakokra való jelentkezéstől), és egy vállalati felvételi szakaszból.

25 Amennyiben a vállalat által kiválasztásra került és duális formában kívánja folytatni tanulmányait, úgy ezt a beiratkozáskor kell jeleznie a felsőoktatási intézményben (tehát a sikeres vállalati kiválasztás nem kötelezi semmire a hallgatót, dönthet úgy, hogy inkább a "hagyományos", nem duális formában kezdi meg tanulmányait). (A linkre kattintva kilép a hivatalos Tájékoztatóból.) Így a jelentkezőnek még lehetősége van, hogy az állami felvételi eljárásban a jelentkezési sorrendjét – a besorolási döntés (ponthatárhúzás) időpontját megelőző 14. napig terjedő határidőn belül – egy alkalommal módosíthassa. (július 9. ) A sikertelen vállalati felvételi eljárás természetesen nem érinti az állami felvételi eljárást, nem befolyásolja a ponthatárhúzás eredményét

26 Sajátos felvételi eljárások Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásban „ ösztöndíjszerződésben azt vállalja, hogy tanulmányai befejezése után meghatározott ideig az ösztöndíjszerződést kötő fegyveres szervnél hivatásos szolgálatot, kormánytisztviselői, köztisztviselői vagy közalkalmazotti jogviszonyt teljesít,” A csecsemő- és kisgyermeknevelő-, tanító és óvodapedagógus-képzésben „alkalmassági vizsgák” pontosan leírt formák Előalkalmassági vizsga ajánlott

27 Sajátos felvételi eljárások A tanárképzésben: a közismereti osztatlan tanárképzések szerkezete –Általános iskolai tanár szakok (mindkét szakképzettség általános iskolai tanár) 4+1gyak év = 5 év –Középiskolai tanár szakok (mindkét szakképzettség középiskolai tanár) 5+1gyak év = 6 év –Vegyes tanár szakok (egy általános iskolai és egy középiskolai tanár szakképzettség választása)képzési idő 4,5+1 gyak év = 5,5 év Pályaalkalmassági vizsgálat Klebelsberg képzési ösztöndíj program

28 FELVÉTELI ELJÁRÁS Jelentkezés előtt érdemes tájékozódni a költségekről és juttatásokról. HALLGATÓI JUTTATÁSOK (5.sz táblázat) –Tanulmányi ösztöndíj –Szakmai, tudományos ösztöndíj –Közéleti ösztöndíj –Rendszeres szociális ösztöndíj –Rendkívüli szociális ösztöndíj

29 FELVÉTELI HATÁRIDŐK Felsőoktatási felvételi jelentkezési kérelem rögzítése az e- felvételiben – 2016. február 15. E-felvételit hitelesítő adatlapok beküldésének, illetve Ügyfélkapu regisztráción keresztüli hitelesítés határideje 2016. február 23. Hiánypótlásra felszólítás – legkésőbb a besorolási döntés határnapját megelőző 28. napig - 2016. június 23-ig. Amennyiben a jelentkező a hiányt haladéktalanul, de legkésőbb a kézhezvételtől számított 8 napon belül nem pótolja, jelentkezési kérelmét az Oktatási Hivatal elutasítja, az eljárást a jelentkező számára megszűnteti! A felvételi kérelem benyújtását követően megszerzett dokumentumok (pl. felsőfokú oklevél másolata) benyújtásának, továbbá az adatmódosításnak és az egyszeri sorrendmódosításnak a határideje 2016. július 12. Jogorvoslat határideje: legkésőbb 2016. augusztus 23-ig

30 Pontszámítás a felvételhez A felvételhez 500 pont szerezhető. Nem vehető fel felsőoktatási intézménybe az, aki nem ér el 280 pontot (tan.+ér.+emelt sz. ér. többletpontjai), EZ JÖVŐRE 300 pont lesz (2016)? felsőfokú szakképzésben 240 pontot. tanulmányi pontok (max. 200 pont) érettségi pontok (max. 200 pont) többletpontok (max. 100 pont)

31 Pontszámítás a felvételhez Pontszámítási módszerek A/ 1.tanulmányi pontok+érettségi pontok+többletpontok 2.érettségi pontok kétszerese+többletpontok közül a jelentkező számára kedvezőbb B/ (pl. művészet, ~közvetítés képzési terület) gyakorlati vizsga (max. 200 pont) duplázása + a többletpontok

32 A felsőoktatási képzés szerkezete Alapképzés (BA, BSc)(A) 6-8 félév egyszakos – egy szakképzettség szerezhető első felsőfokú végzettségi szint feljogosít mesterképzésre való jelentkezésre Mesterképzés (MA, MSc)(M) 2-4 félév (kivétel a tanárképzés: 5 félév) a második felsőfokú végzettségi szint, amellyel mesterfokozat és szakképzettség szerezhető. Doktori képzés (PhD) Egységes, osztatlan képzés (O) mesterfokozat megszerzésével zárul. A képzési idő 10–12 félév lehet Felsőfokú szakképzés (OKJ) (F) felsőfokú szakképzettséget ad. A képzési idő 4 félév.

33 A felsőoktatási képzés szerkezete Képzési területek −agrár −bölcsészettudomány −gazdaságtudományok −informatika −jogi és igazgatási −műszaki −művészet − művészetközvetítés − nemzetvédelmi és katonai − orvos- és egészségtudomány − pedagógusképzés − sporttudomány − társadalomtudomány − természettudomány

34 A felsőoktatási képzés szerkezete Képzési szintek −Egységes, osztatlan képzés (orvos, jogász, építész, tanár) −Alapképzés (BA, Bsc) −Mesterképzés (Msc)

35 Felvételi jelentkezés Mi leszek? Felvi.hu oldalon Felvételi címszó alatt…Szakok, szakképzések… Szakkereső – itt lehet tájékozódni melyik helyen indul adott szak a felsőoktatásban. Figyelem! Lehetnek pályaalkalmassági vizsgálatok, egyéb alkalmassági vizsgálatok (7. sz. táblázat), ezért külön fizetni kell! (3000 – 4000 Ft/alkalom) A vizsgáról szóló értesítést (vizsgabehívót) az adott felsőoktatási intézmény küldi meg a jelentkező részére, ezért amennyiben a vizsga időpontja előtt egy héttel még nem kap ilyen tartalmú levelet, akkor célszerű az adott intézménytől érdeklődnie ezzel kapcsolatban. Az alkalmassági vizsgán elért teljesítmény nem pontszámmal, hanem „megfelelt" vagy „nem felelt meg" minősítéssel értékelhető. Figyelem! Aki az alkalmassági vizsgán nem jelenik meg vagy „nem felelt meg" minősítést kap, annak a felvételi összpontszáma 0, azaz nulla, nem vehető fel az adott jelentkezési helyre!

36 Vége

37 Választott tantárgy Tetszőleges tantárgy lehet, ha a tanuló teljesítette a középiskola helyi tantervében meghatározott követel- ményeket, akár tanórai részvétellel, akár osztályozó vizsga során. – fizika – másik idegen nyelv – kémia – rajz és műalkotások elemzése – biológia – ének-zene – földrajz – testnevelés – informatika – stb.

38 Idegen nyelv Emelt szintű idegen nyelvi érettségi – 60% fölött középfokú, – 40-59% között alapfokú „C” típusú nyelvvizsgának számít.

39 Tanulmányi pontok (100 + 100) – 2012. jan. 1-től: egy legalább 2 évig tanult természettudományos tantárgy! –Fizika, kémia, biológia, földrajz Magyar Közlöny 2009/58., Oktatási és Kulturális Közlöny 2009/28. Év végi osztályzatok Utolsó tanult 2 év év végi osztályzata Összesen 100 pont Magyar5510x2=20 Történelem5510x2=20 Matematika5510x2=20 Idegen nyelv5510x2=20 Választott tárgy*5510x2=20 Az érettségi bizonyítványban szereplő tárgyak százalékos teljesítményének átlaga (2012. jan. 1-től: a bizonyítványban szereplő négy kötelező és egy szabadon választott tárgy százalékos átlaga egészre kerekítve!) 100 pont Elérhető maximális pontszám 200

40 Érettségi pontok A választott képzési területen előírt két érettségi tantárgy Elérhető pontszám 1. tantárgy %-os eredménye 100 2. tantárgy %-os eredménye 100 Összesen200

41 Többletpontok (max. 100 pont) Figyelembe vehetőPontÖsszesen A képzési területen előírt tantárgyból emelt érettségi 45 %-nál jobb teljesítmény esetén 1. tantárgy 50 max. 100 2. tantárgy 50 Nyelvvizsgáért (egy nyelvből csak egyikért) középfokú (B2) 28 max. 40 felső fokú (C1) 40 A képzési területen előírt tantárgy OKTV vagy szakmai versenyén elért eredmény alapján tantárgyanként Az OKTV-n nem érettségi pontot adó tárgyból – a felsőoktatási intézmények esetleges ezirányú döntése alapján – elért 1–10. helyezésért 20 többletpont kapható. 1-10. hely 100 max. 100 11-20. hely 50 21-30. hely 25 Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért nagydíj30 első díj20

42 Többletpontok (max. 100 pont) Figyelembe vehetőPontÖsszesen Sporteredmények alapján Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon való részvétel esetén 50 Világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezés 30 Korosztályos világ- vagy Európa bajnokságon, az Universiádén, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés 20 Országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés 15 Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. helyezés 10 Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Verseny 1-3. hely30 OKJ emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért (szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén) 30 max. 24 Technikusi képesítő bizonyítvány24 Jogcímenként egy-egy jogosító eredmény alapján!

43 Figyelembe vehetőPontÖsszesen Előnyben részesítési kritériumok (esélyegyenlőség biztosítása) Mindenképzési területen! hátrányos helyzetű:40 max. 40 1. hátrányos helyzetű (középfokú tanulmányai során rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2. tartós nevelt 3. árva (árvaellátás folyósításában részesül(t). fogyatékossággal élő40 GYES, GYED40 Többletpontok (max. 100 pont)

44 Érettségi magyar nyelv és irodalom írásbeli és szóbeli matematika* írásbeli történelem szóbeli idegen nyelv írásbeli és szóbeli választott tantárgy írásbeli és szóbeli Öt tantárgyból kötelező az érettségi vizsga.


Letölteni ppt "Az érettségi és a felvételi rendszere 2015/2016. Az érettségi jelentkezés és a felvételi egymással összefügg, mert az érettségire való jelentkezésnél."

Hasonló előadás


Google Hirdetések