Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az érettségi és a felvételi rendszere

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az érettségi és a felvételi rendszere"— Előadás másolata:

1 Az érettségi és a felvételi rendszere
2013/2014

2 Az érettségi jelentkezés és a felvételi egymással összefügg, mert az érettségire való jeélnetkezésnél a tantárgy(ak) választást meghatározza!

3 Érettségi Az érettségi vizsga az egyes tantárgyakból lehet:
középszintű emelt szintű Az elégséges alsó határa mindkét szinten az össz-pontszám 25%-a (külön-külön is el kell érni a 12,5-12,5%-ot, pl. írásbeli + szóbeli)

4 Érettségi rendes előrehozott kiegészítő sikeresen befejezett érettségi vizsga után az érettségi bizonyítványban nem szereplő egyes vizsgatárgyból tett vizsga; szintemelő a középszinten sikeresen befejezett érettségi vizsgának az emelt szintű érettségi vizsgán első alkalommal történő megismétlése; pótló a vizsgázónak fel nem róható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett rendes, előrehozott, kiegészítő, szintemelő, ismétlő érettségi vizsga folytatása; javító a vizsgázónak felróható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett, illetve a megkezdett, de tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt sikertelen rendes, előrehozott, pótló érettségi vizsga megismétlése; ismétlő az érettségi bizonyítvány kiadása után iskolai felvételi kérelem elbírálásához vagy más okból egyes vizsgatárgyból a korábban sikeresen letett érettségi vizsga azonos szinten, illetve az emelt szintű vizsga középszinten történő megismétlése. Az érettségi bizonyítvány kiadása után letett kiegészítő, szintemelő, ismétlő érettségi vizsga eredménye alapján a kiállított érettségi bizonyítvány nem változtatható meg

5 Öt tantárgyból kötelező az érettségi vizsga.
magyar nyelv és irodalom írásbeli és szóbeli matematika írásbeli és (emelt szinten) szóbeli történelem idegen nyelv választott tantárgy

6 Írásbeli érettségi 2014 (közép és emelt szint)
magyar V. 5. fizika V. 19. matematika V. 6. rajz és vizuális kultúra V. 19. du. történelem V. 7. informatika (középszint) V. 16. angol nyelv V. 8. ének-zene V. 16. du. német nyelv V. 9. francia nyelv V. 21. informatika (emelt szint) V. 13. filozófia V. 21. du. biológia V. 14. olasz nyelv V. 22. kémia V. 15. média V. 22. du. földrajz V. 15. du.

7 Szóbeli érettségi (emelt szinten)
Június 5-13-ig, az OH által küldött értesítés szerint

8 Szóbeli érettségi (középszint)
Magyar nyelv és irodalom Történelem Idegen nyelv (nem mindenkinek) Választott tantárgy (változó) osztály időpont (TERV!) 13. a VI. 17 – 20. 13. b VI. 18 – 21. 13. c VI. 23 – 26. VI. 16. Hétfő Testnevelés gyakorlati érettségi mindenkinek!

9 Jelentkezés különbségei!
Érettségi: Az iskola szervezi A jelentkezés hivatalos, nem módosítható! Határidő: február 15. Felvételi: Tanuló intézi – iskola segít (osztályfőnök, igh.) (elsősorban elektronikus jelentkezési / kv. papíralapon) E felvételi: február 23.

10 FELVÉTELI A Tájékoztató megjelenését követően lehetőség van arra, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Oktatási Hivatal az esetleges módosításokat, kiegészítéseket a jelentkezési határidőt megelőzően legkésőbb 15 nappal az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján (www.kormany.hu - A linkre kattintva kilép a hivatalos Tájékoztatóból.) és az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu - A linkre kattintva kilép a hivatalos Tájékoztatóból.), valamint a felsőoktatási felvételi eljárás hivatalos honlapján, azaz honlapunkon ún. hivatalos kiegészítésben megjelentesse. Ebben helyet kap minden, ami a Tájékoztatóból kimaradt, vagyis újabb képzések, valamint az esetleges módosítások, kiegészítések. Kérjük, figyelje ennek megjelenését, mert szerepelhetnek benne olyan információk, amelyek döntően befolyásolhatják az Ön jelentkezését is! Honlapunkon a közzététel napjától a hivatalos kiegészítésnek megfelelően találja meg a Tájékoztató anyagát. A Tájékoztató és a hivatalos kiegészítés együttesen értelmezendő!

11 Érvényes a felvételi, ha…
a határidőre benyújtotta a jelentkezést elektronikus felületen vagy a felsőoktatási felvételi jelentkezési lapon megadta a kötelezőként megjelölt adatokat és az azonosításhoz nélkülözhetetlen személyes adatait, legalább egy jelentkezési helyet megjelölt, a jelentkezési határidőig – igazolhatóan – befizette a évi általános felsőoktatási felvételi eljárás során megjelölt jelentkezési helyeknek megfelelő összegű eljárási díjat, a felsőoktatási felvételi jelentkezési lapot aláírta, illetve E-felvételiben a rögzített adatokat a megadott módon hitelesítette és aláírva beküldte az Oktatási Hivatal postacímére (1380 Budapest, Pf. 1190). Figyelem! A nem hitelesített elektronikus jelentkezés, illetve a hiányosan, hibásan kitöltött, nem aláírt felsőoktatási felvételi jelentkezési lap a felsőoktatási felvételi eljárás eredménytelenségéhez vezet! Figyelem! A határidő után benyújtott jelentkezés semmilyen nem érvényes!

12 FELVÉTELI ELJÁRÁS – Képzési formák
Államilag finanszírozott forma (Á): Az arra jogosult jelentkező esetében a beiratkozáskor, a hallgatói ösztöndíjszerződés aláírása a felsőoktatási intézménybe történő beiratkozás feltétele. 12 félévet finanszíroz az állam (támogatási idő) Önköltséges forma (K): kizárólag erre fordítható Diákhitel2 Önálló forrásból

13 FELVÉTELI ELJÁRÁS 2014. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban legfeljebb 5 (öt) jelentkezési hely jelölhető meg! A miniszter a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 46.§ (1) bekezdése alapján a bizonyos szakokra a magyar állami ösztöndíjas képzésre történő felvételhez szükséges ponthatárokat (minimum pontszám) meghatározta azzal, hogy egyes esetekben az előre megállapított ponthatár lefelé módosulhat:

14 alkalmazott közgazdaságtan 465
andragógia 430 emberi erőforrások 443 gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés 465 gazdálkodási és menedzsment 460 kereskedelem és marketing 449 Közszolgálati 440 nemzetközi gazdálkodás 460 pénzügy és számvitel 458 turizmus-vendéglátás 428 üzleti szakoktató 440 igazságügyi igazgatási 424 munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási 410 kommunikáció és médiatudomány 455 nemzetközi tanulmányok 465 jogász 464

15 FELVÉTELI ELJÁRÁS A hallgatói ösztöndíjszerződés A nemzeti felsőoktatási törvény és végrehajtási kormányrendeletének előírásai szerint magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzés esetében a beiratkozás előfeltétele a hallgatói ösztöndíjszerződés megkötése. A magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató főbb kötelezettségei: az általa folytatott, magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott adott képzésén a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott tanulmányi idő alatt, de legfeljebb a képzési és kimeneteli követelményekben meghatározott képzési idő másfélszeresén belül megszerezni az oklevelet, és az oklevél megszerzését követő húsz éven belül az általa állami (rész)ösztöndíjjal folytatott tanulmányok idejével megegyező időtartamban magyar joghatóság alatt álló munkáltatónál a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény 5. §-ában meghatározott biztosítási jogviszonyt eredményező munkaviszonyt, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt fenntartani, vagy magyar joghatóság alatt vállalkozási tevékenységet folytatni (a továbbiakban: hazai munkaviszony), átalányként megfizetni az adott képzésre tekintettel a Magyar Állam által folyósított állami ösztöndíj 50%-ának megfelelő összeget a Magyar Államnak, ha az 1. pontban meghatározott határidőn belül nem szerzi meg a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben az oklevelet, vagy visszafizetni az adott képzésére tekintettel a Magyar Állam által folyósított magyar állami (rész)ösztöndíjnak – évente a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított éves átlagos fogyasztóiár-növekedés mértékével növelt - összegét a Magyar Államnak, ha az oklevél megszerzését követően nem tart fenn a 2. pont szerint hazai munkaviszonyt.

16 FELVÉTELI ELJÁRÁS AZ ELJÁRÁSI DÍJAK TÍPUSAI AZ ELJÁRÁSI DÍJAK ÖSSZEGE
A felsőoktatási felvételi eljárás során a jelentkezőnek jelentkezésekor alapdíjat, valamint – a jelentkezési helyek számától függően – kiegészítő díjat kell fizetnie. A felsőoktatási intézmények, amennyiben egészségügyi és pályaalkalmassági, gyakorlati, illetve mesterképzésben felvételi vizsgát tartanak, ezért külön eljárási díjat kérhetnek. Ezek összegét a Tájékoztató vizsgákra vonatkozó részei tartalmazzák. Figyelem! A felsőoktatási felvételi eljárás alapdíját és a kiegészítő díjat az Oktatási Hivatalhoz, a külön eljárási díjat az azt megállapító felsőoktatási intézményhez kell befizetni. AZ ELJÁRÁSI DÍJAK ÖSSZEGE Minden jelentkezőnek minimum Ft-ot (alapdíj), azaz a felsőoktatási felvételi eljárás alapdíját be kell fizetnie. Ezért a díjért legfeljebb három képzés megjelölésére van lehetőség. Valamennyi további jelentkezésért Ft kiegészítő díjat kell fizetni az alapdíjon felül.

17 FELVÉTELI ELJÁRÁS Jelentkezés előtt érdemes tájékozódni a költségekről és juttatásokról. HALLGATÓI JUTTATÁSOK (5.sz táblázat) Tanulmányi ösztöndíj Szakmai, tudományos ösztöndíj Közéleti ösztöndíj Rendszeres szociális ösztöndíj Rendkívüli szociális ösztöndíj

18 FELVÉTELI ELJÁRÁS A jelentkezési sorrend a jelentkezési határidő lejártát követően egy alkalommal módosítható, ezt legkésőbb, felsőoktatási szakképzésre, alapképzésre és osztatlan mesterképzésre történő jelentkezés esetén július 10-ig. VIGYÁZZ a sorrendnél!...

19 FELVÉTELI ELJÁRÁS Sajátos változások:
Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásban A csecsemő- és kisgyermeknevelő-, tanító és óvodapedagógus-képzésben A tanárképzésben: a közismereti osztatlan tanárképzések szerkezete Általános iskolai tanár szakok (mindkét szakképzettség általános iskolai tanár) 4+1gyak év = 5 év Középiskolai tanár szakok (mindkét szakképzettség középiskolai tanár) 5+1gyak év = 6 év Vegyes tanár szakok (egy általános iskolai és egy középiskolai tanár szakképzettség választása)képzési idő 4,5+1 gyak év = 5,5 év

20 FELVÉTELI HATÁRIDŐK Felsőoktatási felvételi jelentkezési kérelem rögzítése az e-felvételiben, vagy a felsőoktatási felvételi jelentkezési lap postára adásának határideje – február 15. E-felvételit hitelesítő adatlapok beküldésének, illetve Ügyfélkapu regisztráción keresztüli hitelesítés határideje február 23. – Tájékoztató: pontja E-felvételi Hiánypótlásra felszólítás – legkésőbb a besorolási döntés határnapját megelőző 28. napig június 26-ig. Amennyiben a jelentkező a hiányt haladéktalanul, de legkésőbb a kézhezvételtől számított 8 napon belül nem pótolja, jelentkezési kérelmét az Oktatási Hivatal elutasítja, az eljárást a jelentkező számára megszűnteti!

21 Hitelesítés Az elektronikus úton jelentkezőnek a webes űrlapok kitöltése, illetve az eljárási díjak befizetése után hitelesítenie kell jelentkezését, e nélkül a jelentkezés érvénytelen! A hitelesítésre két lehetőség van: Ügyfélkapu regisztráció: Az Ügyfélkapu olyan szolgáltatás, amelynek segítségével - a személyazonosság igazolása mellett - biztonságosan kapcsolatba lehet lépni elektronikus közigazgatási ügyintézést nyújtó intézményekkel. A szolgáltatást állampolgárságtól függetlenül mindenki igénybe veheti. Az egyszeri regisztrációt bármely okmányirodában meg lehet tenni, de arra figyelni kell, hogy ideiglenes regisztráció nem fogadható el az E-felvételiben való jelentkezés hitelesítéséhez. (Az E-felvételin kívül folyamatosan bővülő körben számos egyéb ügyet lehet elektronikus úton intézni Ügyfélkapuval. Bővebb információ: www.magyarorszag.hu/ugyfelkapu - A linkre kattintva kilép a hivatalos Tájékoztatóból). Amennyiben az e-jelentkező rendelkezik ilyen regisztrációval, akkor az E-felvételi felületén található hitelesítés funkció használatával a két rendszerbe történő párhuzamos bejelentkezés után a hitelesítés automatikusan megtörténik, melyről elektronikus értesítést kap. Hitelesítő adatlap: Amennyiben az e-jelentkező nem él az Ügyfélkapun keresztül történő hitelesítési lehetőséggel, akkor az űrlapok kitöltése után – adatainak ellenőrzése és mentése után – ki kell nyomtatnia a felületről az ún. hitelesítő adatlapot (amely többek között tartalmazza a személyes adatokat, a jelentkezési helyeket a megadott sorrendben, amennyiben a jelentkező az eljárási díjról szóló számlához más befizető nevet és címet adott meg, akkor azt a nevet és címet) és azt aláírásával hitelesítve – célszerűen ajánlott küldeményként – postáznia kell a következő címre: Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf Az e-jelentkező jelentkezési szándéka a hitelesítés után válik érvényessé. Figyelem! Amennyiben az e-jelentkező hitelesíti jelentkezését, és utána a jelentkezési határidő előtt még módosít adataiban vagy dokumentumot tölt fel, akkor újra kell hitelesítenie, tehát javasolt a hitelesítést akkor megtennie, ha már biztos abban, hogy nem kíván módosításokat tenni. (Javasoljuk, hogy az utolsó verziós hitelesítést 2014. február  között tegye meg.) Az Ügyfélkapu segítségével történő hitelesítés, illetve a hitelesítő adatlap postára adásának határideje:2014. február 23.

22 FELVÉTELI HATÁRIDŐK Regisztrációs csomag kiküldése az idén már nincs!
Tájékozódás a – folyamatosan A felvételi kérelem benyújtását követően megszerzett dokumentumok (pl. 12. év végi középiskolai bizonyítvány másolata) benyújtása – június 5. Módosítások, dokumentummásolatok benyújtásának végső határideje – július 10. A jelentkezési sorrend a jelentkezési határidő lejártát követően egy alkalommal módosítható július 10-ig, Ponthatárok, a felvételi eredmények várható kihirdetése – július 24. Jogorvoslat határideje: a ponthatárok kihirdetésétől számított 15 napon belül

23 Pontszámítás a felvételhez
A felvételhez 500 pont szerezhető. Nem vehető fel felsőoktatási intézménybe az, aki nem ér el 260 pontot (tan.+ér.+emelt sz. ér. többletpontjai), EZ JÖVŐRE 280 pont lesz! felsőfokú szakképzésben 220 pontot. tanulmányi pontok (max. 200 pont) érettségi pontok (max. 200 pont) többletpontok (max. 100 pont)

24 Pontszámítás a felvételhez
Pontszámítási módszerek A/ tanulmányi pontok+érettségi pontok+többletpontok érettségi pontok kétszerese+többletpontok közül a jelentkező számára kedvezőbb B/ (pl. művészet, ~közvetítés képzési terület) gyakorlati vizsga (max. 200 pont) duplázása + a többletpontok

25 A felsőoktatási képzés szerkezete
Alapképzés (BA, BSc) (A) 6-8 félév egyszakos – egy szakképzettség szerezhető első felsőfokú végzettségi szint feljogosít mesterképzésre való jelentkezésre Mesterképzés (MA, MSc) (M) 2-4 félév (kivétel a tanárképzés: 5 félév) a második felsőfokú végzettségi szint, amellyel mesterfokozat és szakképzettség szerezhető. Doktori képzés (PhD) Egységes, osztatlan képzés (O) mesterfokozat megszerzésével zárul. A képzési idő 10–12 félév lehet Felsőfokú szakképzés (OKJ) (F) felsőfokú szakképzettséget ad. A képzési idő 4 félév.

26 A felsőoktatási képzés szerkezete
Képzési területek agrár bölcsészettudomány gazdaságtudományok informatika jogi és igazgatási műszaki művészet művészetközvetítés nemzetvédelmi és katonai orvos- és egészségtudomány pedagógusképzés sporttudomány társadalomtudomány természettudomány

27 A felsőoktatási képzés szerkezete
Képzési szintek Egységes, osztatlan képzés (orvos, jogász, építész) Alapképzés (BA, Bsc) Mesterképzés (Msc)

28 Felvételi jelentkezés
Mi leszek? építészmérnök – műszaki képzési terület FFT 140. old. ált. köv. – érettségi vizsgatárgyak (2-t kell választani): mat kötelező és bio v. fiz. v. inf v. kém v. szakmai előkészítő Alkalmassági vizsga! fizikatanár – természettudomány képzési terület FFT 147. old. ált. köv. – érettségi vizsgatárgyak (2-t kell választani): bio v. fiz v. fld v. inf v. kém v. mat v. termtud. v. szakmai előkészítő szülésznő – orvos- és egészségtudományi terület (egészségtudományi képzési ág) FFT144. old. ált. köv. – érettségi vizsgatárgyak (2-t kell választani): bio v. fiz v. inf v. kém v. mgy v. szakmai előkészítő

29 Felvételi jelentkezés
Mi leszek? Felvi.hu oldalon Felvételi címszó alatt…Szakok, szakképzések… Szakkereső – itt lehet tájékozódni melyik helyen indul adott szak a felsőoktatásban. Figyelem! Lehetnek pályaalkalmassági vizsgálatok, egyéb alkalmassági vizsgálatok (7. sz. táblázat), ezért külön fizetni kell!  A vizsgáról szóló értesítést (vizsgabehívót) az adott felsőoktatási intézmény küldi meg a jelentkező részére, ezért amennyiben a vizsga időpontja előtt egy héttel még nem kap ilyen tartalmú levelet, akkor célszerű az adott intézménytől érdeklődnie ezzel kapcsolatban. Az alkalmassági vizsgán elért teljesítmény nem pontszámmal, hanem „megfelelt" vagy „nem felelt meg" minősítéssel értékelhető. Figyelem! Aki az alkalmassági vizsgán nem jelenik meg vagy „nem felelt meg" minősítést kap, annak a felvételi összpontszáma 0, azaz nulla, nem vehető fel az adott jelentkezési helyre!

30 Jelentkezési lap – 1. oldal

31 Jelentkezési lap – 1. oldal

32 Jelentkezési lap – 2. oldal
tábla!

33 Jelentkezési lap – 2. oldal
032550 X X 2014

34 Jelentkezési lap – 3. oldal

35 Jelentkezési lap – 3. oldal

36 Jelentkezési lap – 4. oldal

37 Jelentkezési lap – 4. oldal

38 Jelentkezési lap – 5. oldal

39 Jelentkezési folyamat
továbbtanulási döntés a tájékoztató pontos tanulmányozása fénymásolt jelentkezési lap kitöltése ceruzával - ellenőriztetés jelentkezési lap kitöltése (e-felvételi regisztráció, űrlapok kitöltése) eljárási díj befizetése fénymásolat a jelentkezési lapról és a befizetés igazolásáról dokumentumok másolata (bizonyítvány, nyelvvizsga-bizonyítvány, stb.) jelentkezési lap postára adása (e-felvételi hitelesítése) jelentkezést igazoló dokumentumok fénymásolatának megőrzése az eljárás végéig

40 Vége

41 Választott tantárgy Tetszőleges tantárgy lehet, ha a tanuló teljesítette a középiskola helyi tantervében meghatározott követel-ményeket, akár tanórai részvétellel, akár osztályozó vizsga során. fizika másik idegen nyelv kémia rajz és műalkotások elemzése biológia ének-zene földrajz testnevelés informatika stb.

42 Idegen nyelv Emelt szintű idegen nyelvi érettségi
60% fölött középfokú, 40-59% között alapfokú „C” típusú nyelvvizsgának számít.

43 Tanulmányi pontok Év végi osztályzatok
Utolsó tanult 2 év évvégi osztályzata Összesen Magyar 5 10x2=20 Történelem Matematika Idegen nyelv Választott tárgy* Az érettségi bizonyítványban szereplő tárgyak százalékos teljesítményének átlaga (2012. jan. 1-től: a bizonyítványban szereplő négy kötelező és egy szabadon választott tárgy százalékos átlaga egészre kerekítve!) 100 Elérhető maximális pontszám 200 2012. jan. 1-től: egy legalább 2 évig tanult természettudományos tantárgy! Fizika, kémia, biológia, földrajz Magyar Közlöny 2009/58., Oktatási és Kulturális Közlöny 2009/28.

44 Érettségi pontok 100 Összesen 200
A választott képzési területen előírt két érettségi tantárgy Elérhető pontszám 1. tantárgy %-os eredménye 100 2. tantárgy %-os eredménye Összesen 200

45 Többletpontok (max. 100 pont)
Figyelembe vehető Pont Összesen A képzési területen előírt tantárgyból emelt érettségi 45 %-nál jobb teljesítmény esetén 1. tantárgy 50 max. 100 2. tantárgy Nyelvvizsgáért (egy nyelvből csak egyikért) középfokú (B2) 28 max. 40 felső fokú (C1) 40 A képzési területen előírt tantárgy OKTV vagy szakmai versenyén elért eredmény alapján tantárgyanként Az OKTV-n nem érettségi pontot adó tárgyból – a felsőoktatási intézmények esetleges ezirányú döntése alapján – elért 1–10. helyezésért 20 többletpont kapható. 1-10. hely 100 hely hely 25 Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért nagydíj 30 első díj 20

46 Többletpontok (max. 100 pont)
Figyelembe vehető Pont Összesen Sporteredmények alapján Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon való részvétel esetén 50 Világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezés 30 Korosztályos világ- vagy Európa bajnokságon, az Universiádén, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés 20 Országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés 15 Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. helyezés 10 Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Verseny 1-3. hely OKJ emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért (szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén) max. 24 Technikusi képesítő bizonyítvány 24 Jogcímenként egy-egy jogosító eredmény alapján!

47 Többletpontok (max. 100 pont)
Figyelembe vehető Pont Összesen Előnyben részesítési kritériumok (esélyegyenlőség biztosítása) Mindenképzési területen! hátrányos helyzetű: 40 max. 40 1. hátrányos helyzetű (középfokú tanulmányai során rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2. tartós nevelt 3. árva (árvaellátás folyósításában részesül(t). fogyatékossággal élő GYES, GYED

48 Öt tantárgyból kötelező az érettségi vizsga.
magyar nyelv és irodalom írásbeli és szóbeli matematika* írásbeli történelem szóbeli idegen nyelv választott tantárgy

49 Felvételi jelentkezés – 1.
Rajz alkalmassági vizsga? FFT. 5. sz. táblázat (182. oldal) Vizsgaidőpontok, vizsgadíjak

50 Felvételi jelentkezés – 2.

51 Felvételi jelentkezés – 3.

52 Felvételi jelentkezés


Letölteni ppt "Az érettségi és a felvételi rendszere"

Hasonló előadás


Google Hirdetések