Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kétszintű érettségi vizsga rendszere Középiskola Érettségi vizsga Felsőoktatás Nyilvános és a középiskolában elsajátítható követelmények Középszint.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kétszintű érettségi vizsga rendszere Középiskola Érettségi vizsga Felsőoktatás Nyilvános és a középiskolában elsajátítható követelmények Középszint."— Előadás másolata:

1

2 A kétszintű érettségi vizsga rendszere Középiskola Érettségi vizsga Felsőoktatás Nyilvános és a középiskolában elsajátítható követelmények Középszint Emelt szint Munkaerőpiac Szakképzés A legfelkészültebbek számára Magasabb követelmények Külső vizsga Á t s z á m í t á s

3 Vizsgafajták Rendes Javító Pótló Előrehozott Kiegészítő Szintemelő Ismétlő

4 Vizsgaidőszakok május-június mindenhol rendes, előrehozott, kiegészítő, szintemelő, pótló, javító, ismétlő Jelentkezés: 2016. február 15-ig

5 Előrehozott érettségi vizsga 2014.01.01-től a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy második tanév május-júniusi vizsgaidőszakában lehet előrehozott érettségi vizsgát tenni idegen nyelvekből (angol, német, francia, olasz, spanyol, japán, kínai, latin,magyarországi nemzetiségek nyelvei közül magyarországi középiskolában oktatott nyelvek) informatikából

6 Szintemelő érettségi vizsga 2014.01.01-től középszinten sikeresen befejezett érettségi vizsga után meghatározott idegen nyelvekből, informatikából

7 Sikertelen előrehozott érettségi, vagy sikertelen szintemelő érettségi 2014.01.01-től javító és pótló vizsgára legkorábban a rendes érettségi vizsga vizsgaidőszakára vonatkozóan lehet jelentkezni

8 A A diák vizsgatárgyai Választott (választható) tárgyak  Vizsgatárgy  Vizsgatárgy választásának joga nem korlátozott  Meghatározza a továbbtanulási szándék (423/2012. korm.r.)  Mindig az akkor érvényes vizsgakövetelmények szerint  Független a felkészítés tényétől és szintjétől Kötelező tárgyak  Magyar, matematika, történelem, idegen nyelv

9 Szakközépiskolások, vizsgatárgyai Pszichológia vizsgatárgyból a 2014/2015. tanév május júniusi vizsgaidőszakában lehet először választható közismereti vizsgatárgyként érettségi vizsgát tenni. A szakközépiskolák esetében 2017. január 1-jétől kötelezően választandó vizsgatárgy a szakközépiskola ágazatának megfelelő szakmai vizsgatárgy. A 2016/2017. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában kell első alkalommal a szakközépiskolákban tanulóknak kötelezően az ágazati szakmai vizsgatárgyból érettségi vizsgát tenni.

10 Jelentkezés a vizsgára Mi a választás feltétele (a tanulói jogviszony alatt)? A vizsgatárgy helyi tantervben szereplő követelményeinek teljesítése A bizonyítványba bejegyzett megfelelő osztályzat(ok) A tanulói jogviszony után bármely vizsgatárgyból lehet vizsgázni. Idegen nyelvek esetében csak a Magyarországon középiskolában tanított nyelvekből. Választhatja

11 Az érettségi értékelése Írásbeli Részpontszámok Írásbeli (vizsgarész) összpontszám 12% Szóbeli Részpontszámok Szóbeli (vizsgarész) összpontszám A vizsga összpontszáma A vizsga százalékos minősítése (A vizsga érdemjegye) Tanár Automatikus

12 Elérhető pontszámok százalékos teljesítésének osztályzatokban történő kifejezése 2013-tól Középszintű érettségi vizsga 80-100% jeles (5) 60-79% jó (4) 40-59% közepes (3) 25-39% elégséges (2) 0-24% elégtelen (1) Emelt szintű érettségi vizsga 60-100% jeles (5) 47-59% jó (4) 33-46% közepes (3) 25-32% elégséges (2) 0-24% elégtelen (1)

13 K edvezmények a nemzetiségi, ill. két tanítási nyelvű vizsgákon A nemzetiségi, etnikai kisebbségi nyelven és célnyelven folyó írásbeli vizsgákon: Az írásbeli vizsga ideje 25%-kal megnövelhető Az írásbeli vizsgán kétnyelvű szótár használható A két, idegen nyelven tett vizsgatárgy esetében a nyelvvizsga ekvivalencia nincs vizsgaeredményhez kötve

14 Felvételi és érettségi Tanulmányi pontokÉrettségi eredmények tárgyak „Felvételi” tárgyak %-os érettségi eredményei Tanulmányi pontok (25+25)X2=100 pont100 pont(100+100)=200 pont Felvételi pontszám 400+többletpontok (max:100 p) Magyar*  Történelem Matematika Természettudomá nyos tantárgy Id. nyelv. 2-2 jegy összege Vizsgatárgyak százalékos eredményének kerekített átlaga Két utolsó tanult év végi Érettségi pontok Többletpontok: Nyelv KC 28 vagy FC 40 p max:40 p emelt szint (45%) 50+50 pont max: 100 p OKTV 1-10.hely 100 p. 11-20. hely 50 p. 21-30. hely 25 p.

15 A szintválasztás dilemmája Várhatóan magasabb % Várhatóan alacsonyabb % Nincs többletpont 50 többletpont lehetséges Belső vizsga Külső vizsga Középszint Emelt szint Más pluszpontok? Szükséges Választható Emelt szintű érettségi vizsga megszerzése után a tanulmányi jogviszony alatt középszintű érettségi vizsga ugyanabból a tantárgyból nem tehető.

16 Felvételi és érettségi I. Az érettségi jelentkezési határidő : 2016. február 15-ig A felsőoktatási jelentkezési határidő 2016. február 15-ig A felsőoktatási jelentkezés sok esetben meghatározza, hogy a kötelező érettségi tárgyakon kívül, mely tárgyakból és milyen szinten kell - a sikeres továbbtanulás érdekében - érettségi vizsgát tenni. Az érettségi jelentkezésen a határidő után változtatni, módosítani nem lehet, így a jelentkezésben foglaltakat alaposan meg kell fontolni, és a végső adatokat - még a jelentkezés aláírása előtt - ajánlatos ellenőrizni. Információ: Felvételi – Felsőoktatási felvételi tájékoztató + www.felvi.hu Érettségi – Iskola + www.oktatas.hu + www.kormany.hu

17 Felvételi és érettségi II. Az emelt szintű vizsga utáni többletpont csak akkor jár, ha azt a felsőoktatási intézmény által megjelölt tantárgy(ak)ból teljesítette a vizsgázó és legalább 45%-os eredményt ért el. A tanulmányi pontok beszámítása helyett választható az érettségi pontok duplázása is. (A tanulmányi pont nem duplázható.) Egy nyelvből a többletpont csak egy jogcímen jár, vagy nyelvvizsga alapján, vagy emelt szintű vizsgaként.

18 Változások a tanulmányi pontokat illetően 2012. 01. 01-től a válaszható ötödik tantárgy –a tanulmányi pontok között- egy legalább két évig tanult természettudományos tantárgy kell hogy legyen (vagy két legalább egy évig tanult természettudományos tantárgy). Természettudományos tantárgy: biológia, fizika, kémia, földrajz

19 Minimális pontszám 2016-tól alapképzésre, egységes, osztatlan képzésre csak az vehető fel, akinek az emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal, de más többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 280 pontot.

20 Változások a felsőoktatási felvételi eljárás során 2016. januártól a felvételi jelentkezési lapon 6 jelentkezési helyet lehet megjelölni. 2020. január 1-től első évfolyamon induló alap-, osztatlan képzésekre jelentkezőknek, középfokú (B2) „C” típusú (komplex) nyelvvizsgával kell rendelkezniük. A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele az 50 óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. Ennek igazolását először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni.

21 OKTV / SZÉTV eredmények (Országos Tanulmányi Verseny, Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgya Versenye) 1-10. helyezés 100 pont 11-20. helyezés50 pont 21-30. helyezés25 pont

22 Előnyben részesítésért max.: 40 pont Hátrányos helyzetű jelentkező 40 pont Fogyatékossággal élő jelentkező 40 pont Gyet,Gyes, Gyed, Tgyás 40 pont

23 ALAPKÉPZÉS Képzési területek (miniszteri keretszámokkal): agrár bölcsészettudományi társadalomtudományi informatika jogi és igazgatási nemzetvédelmi és katonai gazdaságtudományok műszaki orvos- és egészségtudományi pedagógusképzés (nem tanári!) sporttudomány természettudomány

24 A képzési területek alapszakokra bomlanak (az alapszakonkénti intézményi irányszámok a felvételi tájékoztatóban december 15-től) Pl. a természettudományi képzési terület alapszakjai – matematika – biológia – fizika – kémia – földrajz – környezettan – földtudományi – természetismeret

25 Felvételi pontszám duplázással: 334 pont Egy példa (1) 2015 Iskolai eredményekÉrettségi eredmények A két felvételi tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményeinek összege 5 tárgy utolsó két évének év végi eredményeinek összege x 2 92 pont 83 pont 167 pont Felvételi pontszám összegzéssel: 342 pont Tanulmányi pontok: 175 pontÉrettségi pontok: 167 pont 5 tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményének átlaga 82,8 egész számra kerekítve Jogász 11.12. magyar45 történelem55 matematika34 angol55 Természettud.55

26 Egy példa 2015 Emelt szintű érettségiért: Egy vizsgáért 50 pont. -ha az érettségi pontot abból számolják - legalább 45 %-os Összesen maximum 100 pont A többletpontok kosara: maximum 100 többletpont érvényesíthető Nyelvvizsgáért: -középfokú C típusú nyelvvizsgáért 28 pont, -felsőfokú C típusú nyelvvizsgáért 40 pont, Összesen maximum 40 pont Más jogcímeken, a felsőoktatási intézmények képzési területi szintű döntése alapján: -Sporteredmények (10-50) -OKTV és SZÉTV eredmények (100- 50-25) -Egyéb tanulmányi versenyek Előnyben részesítés: Összesen maximum 40 pont Hátrányos helyzet, tartós nevelésbe véltel, árvaság: 40 pont Fogyatékossággal élő: 40 pont Terhességi gyermekágyi segély, Gyes, gyed, Gyermeknevelési támog., gyermeknev. fiz. nélk. szab. : 40 pont Felvételi pontszám: 342 pont 50 pont 28 pont 78 pont Összpontszám: 420 pont Jogász

27 Felvételi pontszám duplázással: 294 pont Egy példa 2015 Iskolai eredményekÉrettségi eredmények A két felvételi tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményeinek összege 5 tárgy utolsó két évének év végi eredményeinek összege x 2 92 pont 79 pont 147 pont Felvételi pontszám összegzéssel: 318 pont Tanulmányi pontok: 171 pontÉrettségi pontok: 147 pont 5 tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményének átlaga 78,8 egész számra kerekítve Gépészmérnök 11.12. magyar45 történelem55 matematika34 angol55 Természettud.55

28 Egy példa 2015 Emelt szintű érettségiért: Egy vizsgáért 50 pont. -ha az érettségi pontot abból számolják - legalább 45 %-os Összesen maximum 100 pont A többletpontok kosara: maximum 100 többletpont érvényesíthető Nyelvvizsgáért: -középfokú C típusú nyelvvizsgáért 28 pont, -felsőfokú C típusú nyelvvizsgáért 40 pont, Összesen maximum 40 pont Más jogcímeken, a felsőoktatási intézmények képzési területi szintű döntése alapján: -Sporteredmények (10-50) -OKTV és SZÉTV eredmények (100- 50-25) -Egyéb tanulmányi versenyek Előnyben részesítés: Összesen maximum 40 pont Hátrányos helyzet, tartós nevelésbe véltel, árvaság: 40 pont Fogyatékossággal élő: 40 pont Terhességi gyermekágyi segély, Gyes, gyed, Gyermeknevelési támog., gyermeknev. fiz. nélk. szab. : 40 pont Felvételi pontszám: 318 pont 28 pont Összpontszám: 346 pont Gépészmérnök

29 Nem vehető fel, akinek a felvételi összpontszáma nem éri el a felvételi ponthatárt (alapképzési, valamint osztatlan mesterképzési szakok esetében a magyar állami ösztöndíjas képzésre 2016-ban) alkalmazott közgazdaságtan458 állatorvosi400 általános orvos380 andragógia430 anglisztika320 emberi erőforrások443 építészmérnöki (osztatlan képzés)330 erdőmérnöki300 fogorvos390 gazdálkodási és menedzsment448 gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés 465 gyógypedagógia350 gyógyszerész385 humánkineziológia370 igazságügyi igazgatási424 jogász460 kereskedelem és marketing449 kommunikáció és médiatudomány455 közszolgálati440 lótenyésztő, lovassportszervező agrármérnöki 320 magyar310 munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási 410 műszaki menedzser320 nemzetközi gazdálkodás460 nemzetközi tanulmányok465 ókori nyelvek és kultúrák - asszíriológia szakirány 310 ókori nyelvek és kultúrák - egyiptológia szakirány 310 ókori nyelvek és kultúrák - klasszika- filológia szakirány 310 pénzügy és számvitel450 politológia320 pszichológia435 rekreációszervezés és egészségfejlesztés320 sportszervező320 szabad bölcsészet330 szociológia320 tájrendező és kertépítő mérnöki350 tanárképzés (osztatlan képzés)305 társadalmi tanulmányok320 történelem310 történelem - régészet szakirány330 turizmus-vendéglátás428

30 Magyar állami ösztöndíjas képzések tervezett illetve módosított ponthatárai 2013-ban valamint a ponthatárok 2014-ben alkalmazott közgazdaságtan465 andragógia445430 emberi erőforrások460443 gazdaságelemzés465 gazdálkodási és menedzsment460 kereskedelem és marketing460449 közszolgálat440 nemzetközi gazdálkodás460 pénzügy és számvitel460458 turizmus-vendéglátás465428 üzleti szakoktató440 igazságügyi igazgatási435424 munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási425410 kommunikáció és médiatudomány470455 nemzetközi tanulmányok465 jogász465464

31 A 10 legmagasabb ponthatár 2013: állami ösztöndíjas alapképzések és osztatlan mesterképzések (nappali munkarend, állami ösztöndíjas finanszírozási forma) * A táblázatban szereplő adatok a legalább 5 főt felvett szakok közül kerültek ki, a szűrésben nem szerepel továbbá a korábban rögzített ponthatárral rendelkező 16 szak. Intézmény/Kar*KépzésPonthatár 1 NKE-KTKnemzetközi igazgatási453 2 KRE-BTKpszichológia444 3 BME-GÉKmechatronikai mérnöki441 4 ELTE-PPKpszichológia439 5 ELTE-BTK germanisztika [skandinavisztika] 438 6 SZTE-BTKpszichológia435 7 DE-BTKpszichológia427 8 PPKE-JÁKigazságügyi igazgatási424 9 BME-VBKvegyészmérnöki424 10 SE-ÁOKáltalános orvos423

32 Legmagasabb ponthatárok 201-ben alapképzések és osztatlan mesterképzések (nappali munkarend, állami ösztöndíjas finanszírozási forma) Intézmény/Kar*KépzésPonthatár BME-GPKmechatronikai mérnöki452 ELTE-PPKpszichológia439 ELTE-BTK germanisztika [skandinavisztika] 433 KRE-BTKpszichológia433 SE-ÁOKáltalános orvos432 BME-VBKvegyészmérnöki428 SZTE-BTKpszichológia428 DE-BTKpszichológia425

33 Foglalkozások anyagi megbecsültsége (7805 fő) foglalkozás említések aránya (%) jogász45,70% informatikus41,60% műszaki mérnök39,90% közgazdász38,40% orvos26,00% agrármérnök3,80% társadalomkutató2,20% természettudós1,60% középiskolai humán szakos tanár0,50% tanító (általános iskolában)0,20%

34 Foglalkozások társadalmi megbecsültsége (7765 fő) foglalkozás említések aránya(%) orvos71,10% jogász53,50% műszaki mérnök20,30% közgazdász20,20% természettudós10,20% informatikus7,90% középiskolai humán szakos tanár5,70% tanító (általános iskolában)4,60% társadalomkutató4,30% agrármérnök2,30%

35 Milyen előnyöket vársz attól, hogy diplomás leszel?

36 Legalapvetőbb elvárások a vállalatok részéről élethosszig tartó tanulás legalább egy idegen nyelv biztos tudása igényesen elkészített önéletrajz talpraesettség, elhivatottság, önállóság beleérző képesség, kitartás a pályázó kommunikatív, nyitott személyiség csapatjátékos nem a szakmai, elméleti alapok a fontosak, hanem az életrevalóság

37 A jelentkezők számának alakulása 2001-2014

38 A felvettek számának alakulása 2001–2007

39 A felvettek számának alakulása 2008–2014

40 Jelentkezők és felvettek száma 2004-2014 évjelentkezők száma (fő)felvettek száma (fő)bekerülési arány (%) 2004167 092109 57065,60% 2005149 827102 57468,50% 2006132 52793 82870,80% 2007108 98781 62474,90% 200896 98880 92283,40% 2009127 2989430174,10% 2010140 30397 74369,70% 2011140 95397 76969,30% 2012110 61779 86172,20% 201395 44572 15975,60% 2014106 17573 97369,67%

41 Alap- és osztatlan, nappali, államilag támogatott képzésre jelentkezők és felvettek

42 Jelentkezők és felvettek száma 2009-2014 alap- és egységes, osztatlan, nappali év jelentkezők száma (fő) felvettekbekerülési száma (fő)arány (%) 2009783773965550,60% 2010818823890847,50% 2011874993859544,10% 2012568912882350,60% 2013611363328754,44% 2014 665003261949,05%

43 Alapképzésre és osztatlan mesterképzésre felvett hallgatók szakonként (minden munkarend és finanszírozási forma) 2013 Alapszak / egységes, osztatlan szak neve Felvettek (fő) 1. gazdálkodási és menedzsment2655 2. gépészmérnöki2300 3. turizmus-vendéglátás2111 4. jogász2029 5. mérnökinformatikus1953 6. ápolás és betegellátás1881 7. villamosmérnöki1563 8. műszaki menedzser1492 9. kereskedelem és marketing1480 10. pénzügy és számvitel1445

44 Alapképzésre és osztatlan mesterképzésre felvett hallgatók karonként (minden munkarend és finanszírozási forma) 2013 Intézmény/kar Felvettek (fő) 1. Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar1551 2. Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar1430 3. Eötvös Loránd Tudományegyetem BölcsészettudományiKar1407 4. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar - Budapest1256 5. Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar1254 6. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar 1023 7. Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar996 8. Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar969 9. Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar 950 10. Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar928

45 11. Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar 886 12. Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományj Kar 823 13. Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsésztudományi Kar 774 14. Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 759 15. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar 743 16. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar 731 17. Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar 730 18. Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar 718 19. Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar 717 20. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar 707

46 Alap-, valamint egységes, osztatlan szakok, nappali munkarendű, államilag támogatott képzésekre felvett hallgatók intézményenként, 2012 (a húsz legtöbb hallgatót felvett intézmény) IntézményFelvettek (fő) 1. Eötvös Loránd Tudományegyetem4947 2. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 3819 3. Debreceni Egyetem3795 4. Szegedi Tudományegyetem3653 5. Pécsi Tudományegyetem2902 6. Óbudai Egyetem2145 7. Budapesti Gazdasági Főiskola2132 8. Budapesti Corvinus Egyetem1947 9. Széchenyi István Egyetem1416

47 10. Semmelweis Egyetem1384 11. Szent István Egyetem1366 12. Miskolci Egyetem1350 13. Nyugat-magyarországi Egyetem1190 14. Pannon Egyetem1026 15. Pázmány Péter Katolikus Egyetem903 16. Nyíregyházi Főiskola539 17. Eszterházy Károly Főiskola527 18. Kecskeméti Főiskola460 19. Károli Gáspár Református Egyetem379 20. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem352

48 A 15 legtöbb első helyes jelentkezést vonzó alapképzés és osztatlan mesterképzés (2014): 1 gazdálkodási és menedzsment 3 422 2 gépészmérnöki 2 984 3 jogász 2 831 4 mérnökinformatikus 2 754 5 óvodapedagógus 2 732 6 turizmus-vendéglátás 2 665 7 pszichológia 2 639 8 általános orvos 2 235 9 kereskedelem és marketing 1 991 10 pénzügy és számvitel 1 923 11 villamosmérnöki 1 765 12 gyógypedagógia 1 700 13 programtervező informatikus 1 526 14 gazdaságinformatikus 1 521 15 tanító 1 412

49 Az állami ösztöndíjjal támogatott hallgató főbb kötelezettségei: - meghatározott időn, de legfeljebb a képzési idő másfélszeresén belül megszerezni az oklevelet, - az oklevél megszerzését követő húsz éven belül az általa állami (rész)ösztöndíjjal folytatott tanulmányok idejével megegyező időtartamban magyar joghatóság alatt álló munkáltatónál a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. §-ában meghatározott biztosítási jogviszonyt eredményező munkaviszonyt, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt fenntartani, vagy magyar joghatóság alatt vállalkozási tevékenységet folytatni (a továbbiakban: hazai munkaviszony) átalányként megfizetni az adott képzésre tekintettel a Magyar Állam által folyósított állami ösztöndíj 50%-ának megfelelő összeget a Magyar Államnak, ha az 1. pontban meghatározott határidőn belül nem szerzi meg a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben az oklevelet, vagy visszafizetni az adott képzésére tekintettel a Magyar Állam által folyósított magyar állami (rész)ösztöndíjnak – évente a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított éves átlagos fogyasztóiár-növekedés mértékével növelt - összegét a Magyar Államnak, ha az oklevél megszerzését követően nem tart fenn a 2. pont szerint hazai munkaviszonyt.

50 2012-ben felsőoktatási intézménybe felvett Gárdonyis diákok Oszt.felsőoktatási intézményszak megjelölt hely 13.k Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem járműmérnöki1. 13.aBGF-KVIKturizmus vendéglátás 1. ELTE földrajz1. 13.a ELTE szociális munka2. 13.a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar 3. DRHEtanító2. 12.cBME Építészmérnöki Kar1. 13.aSzegedi Tudományegyetemkörnyezettan 13.k Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar 1. 13.kELTEmatematika1. 13.eDebreceni Egyetemidegennyelvi kommunikátor2. 13.aNemzeti Közszolgálati Egyetem rendészet igazgatási migrációs szakirány 1. 13.eEszterházy Károly Főiskolamagyar1.

51 2012-ben felsőoktatási intézménybe felvett Gárdonyis diákok Oszt.felsőoktatási intézményszak megjelölt hely 13.k Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudomány Kar 1. 12.c Szent István Egyetemgépészmérnöki - Gödöllő 1. 13.e Eszterházy Károly Főiskolatörténelem 1. 13.a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar 1.

52 2013-ban felsőoktatási intézménybe felvett Gárdonyis diákok Oszt.felsőoktatási intézményszakmegjelölt hely 13.aELTE ÁJKjogász1. 13.a Szent István Egyetem,Gödöllő, Mezőgazdasági és Környezettudományi Kar természetvédelmi mérnöki1. 13.a Debreceni Egyetem, Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök szak (államilag támogatott) 1. 13.a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kar építész1. 13.a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki Kar villamosmérnöki1. 13.a Szent István Egyetem, Mezőgazdasági és Környezettudományi Kar mezőgazdasági mérnöki (angol nyelven) 1. 13.aEKF egészség és rekreáció szak államilag támogatott 1.

53 2013-ban felsőoktatási intézménybe felvett Gárdonyis diákok Oszt.felsőoktatási intézményszak megjelölt hely 13.eEszterházy Károly Főiskolacsecsemő és kisgyermeknevelő1. 13.e EKF-BTK angol-földrajz osztatlan tanárképzés 1. 13.e Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kargyógytornász1. 13.eEötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi Kar kémia1. 13.eSemmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar általános orvos1. 13.eBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki kar energetikai mérnöki1. 13.ePécsi Tudományegyetemföldrajz1. 13.ePázmány Péter Katolikus Egyetemtörténelem2. 13.eNemzeti Közszolgálati Egyetemhatárőr1. 13.eSzegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar gyógypedagógia2.

54 2013-ban felsőoktatási intézménybe felvett Gárdonyis diákok Oszt.felsőoktatási intézményszak megjelölt hely 13.k Debreceni Egyetem- Bölcsészettudományi Kar szabad bölcsészet2. 13.k Budapesti Műszaki Egyetem Gazdaságtudományi Kar nemzetközi gazdálkodás 13.k Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar vegyészmérnök1. 13.k Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar jogász1. 13.kÓbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar műszaki menedzser alapszak1. 13.k Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar élelmiszermérnöki1. 13.kNemzeti Közszolgálati Egyetemidegenrendészeti1. 13.kELTE-TTKföldtudományi1. 13.kDebreceni Egyetem Népegészségügyi Kar ápolás és betegellátás szak gyógytornász szakiránya 1. 13.k Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar 1. 13.kDebreceni Egyetem - Bölcsésztudományi Karpszichológia1.

55 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A kétszintű érettségi vizsga rendszere Középiskola Érettségi vizsga Felsőoktatás Nyilvános és a középiskolában elsajátítható követelmények Középszint."

Hasonló előadás


Google Hirdetések