Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az elektromos áram.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az elektromos áram."— Előadás másolata:

1 Az elektromos áram

2 Mi az elektron és mi a proton?
Az elektron negatív, a proton pozitív elektromos tulajdonságú elemi részecske. Mikor van egy test elektromosan semleges állapotban? Elektromosan semleges állapotú a test, ha benne egyenlő számú proton és elektron van egyenletes eloszlásban.

3 Mit jelent az hogy, egy testnek negatív elektromos töltése van?
A negatív elektromos töltésű testben elektrontöbblet (protonhiány) van. Mit jelent az hogy, egy testnek pozitív elektromos töltése van? A pozitív elektromos töltésű testben protontöbblet (elektronhiány) van.

4 A fémekben az elektronok és a protonok közül
a) melyik a helyhez kötött? protonok b) melyik mozdul el az elektromos mező hatására? elektronok Hogyan jön létre és mi az elektromos megosztás? A külső elektromos mező megszünteti az eredetileg semleges fémtestben az elektronok egyenletes eloszlását. Ezt a jelenséget elektromos megosztásnak nevezzük.

5 Elektroszkóphoz elektromos állapotban lévő testet közelítünk
Elektroszkóphoz elektromos állapotban lévő testet közelítünk. Milyen állapotba kerül az elektroszkóp? Semleges marad. Az egész elektroszkóp pozitív vagy negatív töltésű lesz. Az elektroszkóp egyik része pozitív, másik része negatív töltésű lesz.

6 Mi a következménye, ha pozitív töltésű elektroszkóphoz tányérjához negatív töltésű testet közelítünk? Az elektroszkóp mutatójának kitérése nő. csökken. nem változik.

7 A) közelítünk? B) érintünk?
Mi a következménye, ha negatív töltésű elektroszkóphoz negatív töltésű fém testet? A) közelítünk? B) érintünk? Az elektroszkóp mutatójának kitérése nő. csökken. vagy nő, vagy csökken, vagy nem változik. nem változik. 1. válasz 3. válasz

8 Pozitív töltésű elektroszkópot földelünk. Mi a következménye? Miért?
A többlet protonok a földbe áramolnak. Az elektroszkópból protonok áramolnak a földbe, a földből elektronok áramlanak az elektroszkópba. A földből elektronok áramlanak az elektroszkópba, míg az semleges nem lesz. Nem történik semmi.

9 Mit jellemzünk az elektromos töltéssel?
Az elektromos töltéssel a testek elektromos állapotát jellemezzük. Mi az elektromos töltés jele? Q Mi az elektromos töltés mértékegysége? coulomb ( C ) Mikor nagyobb egy test elektromos töltése? A test elektromos töltése akkor nagyobb, ha rajta nagyobb az elektronhiány, vagy az elektrontöbblet.

10 Mi az elektromos áram? Az elektromos tulajdonságú részecskék egyirányú, rendezett mozgását elektromos áramnak nevezzük. Mivel jellemezhető az elektromos áram? Az elektromos áram az áramerősséggel jellemezhető. Mit mutat meg az áramerősség? Az áramerősség megmutatja, hogy mekkora a vezető keresztmetszetén 1 s alatt átáramlott töltéshordozók töltésének összege.

11 Írd le az áramerősség a) betűjelét! I b) mértékegységét! amper ( A ) c) számításmódját! Mikor egységnyi (1 amper) az áram erőssége? Egységnyi (1 A) az áramkörben folyó áram erőssége, ha a vezető bármely keresztmetszetén másodpercenként 1 C töltés áramlik át.

12 < < < > Hogyan számítható ki az elektromos töltés?
Egészítsd ki ( kisebb, nagyobb, egyenlő)! a) b) c) d) < < < >

13 Mit kell tudni az áramerősség-mérő kapcsolásáról?
Az áramerősség-mérőt a fogyasztóval sorosan kell kapcsolni, fogyasztó nélkül nem szabad az áramkörbe iktatni, az áramirányt figyelembe kell venni, a méréshatár a várható áramerősségnél nagyobb legyen!

14 A rajz egy áramerősség-mérő skáláját ábrázolja
A rajz egy áramerősség-mérő skáláját ábrázolja. Mekkora az áramerősség, ha a méréshatár 0,5 A? 0,27 A méréshatár 2,5 A? 1,35 A

15 Mitől függ az elektromos mező által végzett munka?
Az elektromos mező által végzett munka függ az átáramlott töltéstől és a feszültségtől. Hogyan számítjuk ki az elektromos mező által végzett munkát? Egészítsd ki! Az elektromos mező által végzett munka arányos az átáramlott töltéssel, ha állandó. Az elektromos mező által végzett munka arányos a feszültséggel, ha a állandó. egyenesen feszültség egyenesen töltés

16 Mit mutat meg a feszültség?
A feszültség megmutatja, hogy mennyi munkát végez az elektromos mező, miközben 1 C töltést a mező egyik pontjából a másikba áramoltat. Mi a feszültség jele? U Mi a feszültség mértékegysége? volt (V) Mikor egységnyi pl. a feszültség? 1 V a feszültség, ha 1 C töltést az elektromos mező 1 J munka árán áramoltat át egyik pontból a másikba.

17 Egészítsd ki! U Q W 4,5V 3C 220V 2C 13,5J 440J

18 Mit kell tudni a feszültségmérőről és a feszültségmérő kapcsolásáról?
A feszültségmérőt a) mindig az áramkör azon két pontjához kell kapcsolni, amelyek közötti feszültséget meg akarjuk mérni, b) mindig nagyobb méréshatárra kell kapcsolni, mint a várható feszültség, c) az áramirányt figyelembe kell venni!

19 A rajz a feszültségmérő skáláját ábrázolja. Mekkora a feszültség, ha a
a) méréshatár 5 V? b) méréshatár 25 V? 0,7V 3,5V

20 Mi a galvánelem? A galvánelem kémiai változáson alapuló áramforrás. Egy rúdelem feszültsége 1,5 V. Mekkora a telep feszültsége, ha a 1,5 V-os rúdelemből 3 db-ot a) sorosan kapcsolunk? b) párhuzamosan kapcsolunk? 4,5V 1,5V

21 Egészítsd ki! A galvánelemnél (egyenáramú áramforrásnál) a „külső áramkörben”
a) a megállapodás szerinti áramirány a pólustól a pólus felé, b) az elektronok áramlási iránya a pólustól a a pólus felé. negatív pozitív negatív pozitív

22 Egészítsd ki! Két vagy több fogyasztó akkor van
a) sorosan kapcsolva, ha egymás után, elágazás nélkül kapcsoljuk. b) párhuzamosan kapcsolva ha a fogyasztók kivezetéseit mindkét oldalon egy-egy közös pontba, a csomópontba kapcsoljuk.

23 Készítsd el annak a zárt áramkörnek a kapcsolási rajzát, amelyben két – párhuzamosan kapcsolt – izzó van! Rajzolj bele áramerősség-mérőket és feszültségmérőket is! Jelöld az áramforrás pólusait és a megállapodás szerinti áramirányt!

24 Készítsd el annak a zárt áramkörnek a kapcsolási rajzát, amelyben két – sorosan kapcsolt – izzó van! Rajzolj bele áramerősség-mérőket és feszültségmérőket is! Jelöld az áramforrás pólusait és a szabad elektronok áramlási irányát!

25 Melyik kapcsolási rajzon vannak SOROSAN kapcsolva az izzók?
1. Az A) jelzésűn A B) jelzésűn A C) jelzésűn Egyiken sem.

26 Egészítsd ki! Mennyiségileg
A) az elektromos töltés B) az áramerősség C) a feszültség 1. az elektromos mezőt munkavégzés szempontjából jellemzi. 2. a vezető keresztmetszetén átáramlott töltéshordozók töltésének összege. 3. a vezető keresztmetszetén 1 s alatt átáramlott töltéshordozók töltésének összegét jellemzi. A) 2. válasz B) 3. válasz C) 1. válasz

27


Letölteni ppt "Az elektromos áram."

Hasonló előadás


Google Hirdetések