Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nyelvtanulás és nyelvhasználat: egy bilaterális projekt modellértékű fejlesztései XVI. Apáczai - Napok Tudományos Konferencia Győr, 2012. október 26. Görcsné.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nyelvtanulás és nyelvhasználat: egy bilaterális projekt modellértékű fejlesztései XVI. Apáczai - Napok Tudományos Konferencia Győr, 2012. október 26. Görcsné."— Előadás másolata:

1 Nyelvtanulás és nyelvhasználat: egy bilaterális projekt modellértékű fejlesztései XVI. Apáczai - Napok Tudományos Konferencia Győr, 2012. október 26. Görcsné Dr. PhD Muzsai Viktória intézeti tanszékvezető egyetemi docens, viktoria@atif.hu

2 „Azt kérded, hány nyelven tudok? „ Már megbocsáss, ez nagyon buta kérdés. Természetesen annyi nyelven tudok, ahányra éppen szükségem van. És ezzel mindenki így van. Nem azt nevezem ugyanis nyelvtudásnak, amit az iskolában beléd vernek, vagy amit egy akármilyen vizsgán számon kérnek, hanem azt, hogy egy tényleges beszédhelyzetben képes vagy megértetni magad. Vagyis a nyelvtudás mindig kontextus-függő, lényege az adott szituációban való helytállás.” Interjú Szépe Györggyel, Modern Nyelvoktatás 2010 augusztus p 84

3 Miről lesz szó ? 1.) Helyzetkép: az európai és magyarországi nyelvtanulási tendenciák és eredményesség 2.) EdTWIN: osztrák-magyar bilaterális projekt mint lehetőség a használható nyelvtudás megélésre 3) Modellértékű fejlesztések a szituációban helytálló nyelvtudás alakítására

4 1.HELYZETKÉP Idegen nyelvoktatás fejlesztési tendenciái 1.1.) 1960/70-es évek: kommunikatív szemlélet -Mindennapok nyelvhasználata az „ünnepi nyelvvel” szemben 1.2.) 1980/90-es évek: interkulturális szemléletmód -Alapelv: a nyelvtanulás a személyiség fejlődését támogatja, a látásmódot és tájékozottságot tágítja, toleranciára nevel -(„Örökbe fogadott” nyelv) 1.3.) 1990/2000 -as évektől CLIL =tartalomalapú nyelvoktatás - „Content and Language Integrated Learning“ - ”Language is best learned when it is the medium, not the object, of instruction.” (Cloud 1998: 113.)

5 1. HELYZETKÉP Idegen nyelvoktatás eredményessége Európában és Magyarországon Kutatások: 1.) Eurobarometer Report 54 special( 2001): European and languages. Report: International Research Assotiates 2.) European and their languages. (2006) European Comission. (Eurobarometer 2006) 3.) Vágó Irén (2007) : Nyelvtanulási utak Magyarországon. In: Vágó Irén (szerk.) Fókuszban a nyelvtanulás. Budapest : Oktatáskutató és fejlesztő Intézet pp 137-174 4.) Einhorn Ágnes (2012): Nyelvtanításunk eredményessége nemzetközi tükörben. In: Modern Nyelvoktatás, XVIII. évf. III. szám, 2012. augusztus, pp 22-35

6 1. HELYZETKÉP- HIPOTÉZIS Nyelvtanulás/tudás sikerességét befolyásoló tényezők Előnyös adottságok : a.) földrajzi-társadalmi helyzet - több államnyelv - nyelvi heterogenitás - jobb gazdasági helyzet - mobilitás b.) támogató környezet c.) nyelvoktatás-politikai célok Pedagógiai kérdések : - eszközök, - módszerek, - tananyag - szemlélet: - pragmatizmus - interkulturális szemlélet - tartalomalapú nyelvoktatás Attitűd: nyelvtanuláshoz való viszony = a nyelvtanulás örömforrás

7 1.HELYZETKÉP Tények és adatok: európaiak és magyarok nyelvtudása - 2006 Hány nyelven beszél anyanyelvén kívül annyira, hogy kommunikálni tudjon? Országegykéthárom 0leggyakoribb nyelv Luxemburg 99 92 69 1 francia Szlovákia9748223angol/német Lettország9551145orosz Litvánia9251168orosz Málta9268238angol Hollandia9175349angol Szlovénia9171409horvát Svédország90481710Angol EU (25)56281144_ Franciaország5121449angol Spanyolország4417656angol Magyarország 42272058német Portugália4223658angol Olaszország 4116759angol Egyesült Királyság3818662francia Írország3413266francia (European and their languages 2006:9 és 13)

8 1. HELYZETKÉP Tények és adatok: megállapítások 1.)Európai idegen nyelvoktatás jellemzői : Törekvés az intézkedések terén, hogy 1.1.) legalább 2 nyelvet tanulhassanak (angol, német, francia, spanyol, orosz) 1.2.) egyre korábban bevezetni az első (és a második) nyelvet 1.3.) többnyelvű európai polgárrá válni 1.4.) két tanítási nyelvű programok indítása 1.5.) nemzetközi együttműködések, projektek 2.) EU országok sikeressége: 2.1.) Jól felépített, hosszú távra készített idegen nyelvoktatási stratégia -nyelvi kínálat bővítése az „alacsonyabb presztízsű bevándorlók, etnikum, kisebbségek, szomszédos országok – nyelvének tanulására (Norvégia ) 2.2.) Nyelvtanulást támogató környezet - a felsőoktatásban is támogatják az angolon túli nyelvek támogatását (Svédország) - idegen nyelv szakos tanárok képzése mellett más szakosok nyelvi képzése (Ausztria)

9 1. HELYZETKÉP Tények és adatok: megállapítások Magyarországi helyzet specialitásai nemzetközi tükörben 1.) EU országokhoz illeszkedő tendencia 1.1.) Erős, extenzív fejlesztés a rendszerváltás után (magas óraszámok, kis létszámú csoportok) 1.2.) Intenzív nyelvtanulási programok (nyelvi előkészítők) 1.3.) Tartalmi modernizáció a szabályozó és alapdokumentumokban (NAT, KER) 1.4.) Két tanítási nyelvű programok (főleg angol, német) 1.5.) Nemzetközi együttműködések, projektek

10 1. HELYZETKÉP Tények és adatok: megállapítások 2.) EU országoktól eltérő jellemzők: 2.1.) Nyelvi és kulturális homogenitás: - Kevés a bevándorló, a kisebbségek használják az államnyelvet, ritkán jelenik meg más nyelv a mindennapokban - Kevés a fenti helyzetet oldó program: külföldi gyakornokok, cseretanárok alkalmazása, szinkronizált filmek, átlagos tanuló nem ismeri fel/tapasztalja meg a nyelvtudás jelentőségét, a nyelvtanárokon kívül nehezen szólalnak meg mások idegen nyelven 2.2.) Nyelvtanulást támogató környezet gyenge - A magyar társadalom bezárkózó, idegent elutasító alap attitűdje - A rendszerváltás után állandó változás, nincs konszenzusos minimum megállapodás politikai szinten - Nincs kiszámítható idegen nyelvoktatási stratégia (egymást váltó és kioltó intézkedések)

11 1. HELYZETKÉP Tények és adatok: megállapítások 2.) EU országoktól eltérő jellemzők: 2.3.) A nyelvtanuláshoz való viszony -Hiányzik a felismerés: a nyelvtanulás és tudás örömforrás is lehet Okai: a.) Egyéni szint - generációk frusztrációja és kudarcélménye, továbbadva - negatív nyelvvizsgaélmény: dráma (diplomakiadás, meghiúsult külföldi munka ) - nyelvi pesszimizmus és önkritikus alapállás (Mo: 18% vs EU: 44%elégedett) b.) Rendszer szint - a média kudarctörténetként tálalja a magyar idegen nyelvoktatást c.) Nemzeti „lelkület”: „kis sikerek nem sikerek” alapállás - KER A2 szint nyelvtudás Mo-n „nem tudás”, EU-ban sikeres magánjellegű nyelvhasználat - Nyelvvizsgák presztízse: EU- KER B1 vs Mo- KER B2 a középfokú nyelvvizsga - Nyelvet tanulni hosszú és nehéz, nincs sikerélmény, pozitív visszajelzés

12 Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar European Union European Regional Development Found EdTWIN 2008-2011 Education Twinning for European Citizenship Heading for Excellence in the CENTROPE REGION

13 2. EdTWIN : osztrák-magyar bilaterális projekt mint lehetőség a használható nyelvtudás megélésre Határon átívelő oktatási együttműködések 1995 óta CERNET, EdGATE, EdQ, EdTWIN, EdTALENT projekt WIEN BRNO BRATISLAVA GYŐR

14 Európai projektek gondolati kerete érdeklődés közös tevékenységek kooperáció Ki vagyok én? Ki vagy te? Dolgozunk együtt ? Mire vagyunk képesek együtt? 2. EdTWIN : osztrák-magyar bilaterális projekt mint lehetőség a használható nyelvtudás megélésre

15 2. EdTWIN: osztrák-magyar bilaterális projekt mint lehetőség a használható nyelvtudás megélésére Education Twinning for European Citizenship, Heading for Excellence in the Centrope Region Ikerkapcsolatok az oktatásban az európai polgárért, Minőségi standardok fejlesztése a Centrope Régióban WIEN-GYŐR/MOSON/SOPRON „KÉPZÉS HATÁROK, KOMMUNIKÁCIÓ NYELVI AKADÁLYOK, EGYÜTTMŰKÖDÉS ELŐÍTÉLETEK NÉLKÜL” Élni és dolgozni a CENTROPE Régióban Alapkompetenciák fejlesztése az európai polgárért, a fenntartható fejlődéséért, a használható nyelvtudásért

16 Program-, projekt-, partnerlogó és mottó

17 2. EdTWIN : osztrák-magyar bilaterális projekt mint lehetőség a használható nyelvtudás megélésre Neil Amstrong űrhajós, 1969-ben a holdra szállás: „Kis lépés egy embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek” EdTWIN Projekt: „Kis lépés az emberiségek, de hatalmas ugrás (lehet) egy embernek” amennyiben kilép a megszokott komfortzónából és kipróbál valami mást, tapasztalatot szerez, abból tanulságokat von le, majd ezt a következő tevékenységébe beépíti, kipróbálja, ismét tapasztalatot szerez, és így tovább …, egyszóval egy fejlődési spirál mentén halad előre.

18 2. EdTWIN : osztrák-magyar bilaterális projekt mint lehetőség a használható nyelvtudás megélésre EdTWIN projekt sajátossága: középpontjában a régióban élő humánerő -nyelvi-kommunikációs és szakmai fejlesztése, - szakmai kapcsolatok építése programokkal, rendezvényekkel -plurális kulturális kompetencia és tudatosság -híd a szomszédos országok lakóihoz és kultúrájához - az ifjúságot bátorítani, hogy egy szomszédos, vagy távolabbi ország(ok) nyelvét megtanulja

19 2. EdTWIN : osztrák-magyar bilaterális projekt mint lehetőség a használható nyelvtudás megélésre EdTWIN MUNKACSOMAGOK CentroSCHOOLING CentroVOC CentroLING képzési együttműködések szakképzés nyelvi képzés partnerkapcsolatok konferenciák nyelvi workshopok szakmai gyakorlat nyelvi asszisztensek InterCafeKlub-ICK szakmai és tananyagok hospitálás prezentációk rendezvények publikációk nyelvi portfólió kb. 2.200 fő kb. 2.500 fő kb. 2.200 fő ______________________________________________________________________ Összesen: közel 7.000 magyar, közel 1.000 osztrák résztvevő Győrben

20

21 perspektívák ALAPTÉTEL: változások az egyén életében és mikrokörnyezetében MÓD: nemzetközi projekt programjai, rendezvényei CÉL: - interkulturális élmények, tapasztalatok, kapcsolatok megszerzése - nyelvek és kultúrák azonosságainak és különbségeinek tudatosítása - minőségi változásokhoz szükséges egyéni kompetenciák kifejlesztése, mobilizálása

22 3.1) Nyelvtanulás – másként: komplexusmentesen - Hétvégi intenzív worshopok (24 óra hazai környezetben, 6 óra célnyelvi terepgyakorlat Bécsben) -Hétvégi nyelvvizsga felkészítő -Próbavizsga és személyes tanácsadás -Inter-Cafe-Klub (ICK) (alkalmankénti klubfoglalkozás anyanyelvű vezetővel: Kaffe- Melange, Venez au café! Ciné-Café à Apáczá, Les repas en France et en Hongrie, Интер-кафе-клуб – русский чай Nemzeti estek: pl. orosz est, találkozók anyanyelvűekkel 3) MODELLÉRTÉKŰ FEJLESZTÉSEK a szituációban helytálló nyelvtudás alakítására

23 3.2.) Inter-, és multikulturális kitekintés: két-, és többnyelvű programok, tudatos nyelvhasználat -Nyelvek Európai Napja - Nyitott ajtók hete (2008-tól hallgatói ppt-k több nyelven és témára) -Kétnyelvű szeminárium: Lehren und Lernen an der Grenze/ Tanulás és tanítás a határ mentén -Idegen nyelvű előadások Japánról, Kubáról, Afrikáról: modell az előadó nyelvi kompetenciája Tehetséggondozó programok : Ifjú kutatók műhelye, TDK dolgozatok 3) MODELLÉRTÉKŰ FEJLESZTÉSEK a szituációban helytálló nyelvtudás alakítására

24 3.3.)Szakma és nyelv-nyelv és szakma: CLIL tartalomalapú nyelvhasználat, partnerkapcsolatok -Tanítók - Városi nyelvi rali, Kutatók éjszakája: nyelvi akadályverseny, -Gyógypedagógusok: 1-1 hetes tanulmányút egymás rendszerének megismerésére -Liszt Jubileum projekt: Burgenlandi PH és iskolák -Multimédia: célnyelvi kultúra – mikro-tanítás Kihelyezett nyelvóra - terepgyakorlat Hotel Famulus, tankonyha, utazási irodák 3) MODELLÉRTÉKŰ FEJLESZTÉSEK a szituációban helytálló nyelvtudás alakítására

25 3.3.) Tanulva tanítok- tanítva tanulok: felkészülés a szakmára Nyelvi asszisztensek -Hospitálás bécsi iskolákban, magyartanítás bécsieknek -Általános és középiskolások nyelvi programjain (Deák verseny, Osztrák vers ünnepe, stb.) -AK Agora: mini interjúk járókelőkkel több nyelven Nyelvi gyakornokok -Nokia projekt 2012 - http://www.hircity.hu/cgi- bin/hircity/index.cgi?view=ck&tID=614&nID=209506&nyelv=huhttp://www.hircity.hu/cgi- bin/hircity/index.cgi?view=ck&tID=614&nID=209506&nyelv=hu 3) MODELLÉRTÉKŰ FEJLESZTÉSEK a szituációban helytálló nyelvtudás alakítására

26 European Union Regional Development Fund Köszönöm a figyelmet! Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Thank you for your attention! Grazie per la Vostra attenzione! Gracias por su atencion! Je vous remencie de votre attencion! ご協力ありがとうございました Спасибо за внимание!


Letölteni ppt "Nyelvtanulás és nyelvhasználat: egy bilaterális projekt modellértékű fejlesztései XVI. Apáczai - Napok Tudományos Konferencia Győr, 2012. október 26. Görcsné."

Hasonló előadás


Google Hirdetések