Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV"— Előadás másolata:

1 KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV
Fenntarthatósági Útmutató - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Útmutató fenntarthatósági jelentések készítéséhez Fenntarthatósági Jelentés Magyar Telekom A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV 2013. szeptember24

2 SEGÉDLET - A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK - TÁMOP
Környezetvédelmi /fenntarthatósági megbízott vagy környezeti nevelési, fenntarthatóság-oktatási felelős, munkacsoport kijelölése Felelős: hatósági bejelentések, nyilvántartások, adatszolgáltatás, szelektív hulladékgyűjtés, haváriák stb. kezelése, Zöld beszerzés vezetése, beruházás környezetvédelmi szempontú irányítása, ellenőrzése, belső képzések, tájékoztatások (oktatás, tudásmegosztás, kultúraközvetítés) Rendszeresen ellátó személy: megbízott munkatárs vagy alvállalkozó

3 SEGÉDLET - A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK - TÁMOP
2. A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya [fő/összlétszám ] Követelmény: A szervezet meghatározott rendszerességgel, a különböző munkakörökhöz illeszkedően környezetvédelmi, környezeti nevelési, fenntarthatósági kérdésekben oktatásokat tart, vagy külső továbbképzésekre küldi munkatársainak legalább 25%-át. Igazolása: Oktatási jegyzőkönyv, napló, jelenléti ív, oktatásokat szabályozó dokumentum, továbbképzési, képzési szerződés, tanfolyami, részvételi igazolás

4 SEGÉDLET - A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK - TÁMOP
A projekt kiterjed a környezeti, fenntarthatósági ismeretek bővítésére Követelmény: A tudásmegosztás tartalma, módszere kiterjed a környezettudatos menedzsment eszközökre, az oktatott tevékenységgel kapcsolatban a fenntarthatóságot biztosító célkitűzésekre, a zöld beszerzés lehetőségeire, az ipari ökoszisztéma megoldásokra, anyag-, energia- és erőforrás hatékonyság lehetőségeire, a kibocsátás csökkentésre, a szállítási igények csökkentésére, környezet-egészségügyi vonatkozásokra, a társadalmi felelősségvállalásra, a jövő generációk jogaira, az elővigyázatosság elvére, A fenntarthatósághoz szükséges kompetenciák fejlesztésére. Igazolása: képzési jegyzőkönyvvel, szakmai anyagokkal, tananyagokkal, tanulmányokkal, értékelő lapokkal

5 SEGÉDLET - A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK - TÁMOP
4. A fejlesztés időszakában az ökohatékonyságra, környezet-egészségügyi, környezettudatosságot erősítő feladatokra fordított kiadások aránya [ eFt/eFt ] Követelmény: Környezetvédelmi, környezeti nevelési, környezetegészségügyi célú fejlesztésre fordított összeg a projekt összköltségének legalább 5%-a! Számítás: Környezeti kiadás/projekt összköltsége. Elemei: a környezetvédelmi mérések, környezetbarát anyag előállításához szükséges speciális alapanyagok, környezetvédelmi programok, Oktatási modulfejlesztések, környezetegészségügyi célú fejlesztések Igazolása: számviteli nyilvántartás, számlák vagy költségkalkuláció alapján.

6 SEGÉDLET - A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK
Környezeti szempontokat teljesítő eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzése Követelmény: A beszerzésben értelmezni kell a környezetvédelmi szempontokat: természeti erőforrások megőrzése, beleértve anyagtakarékosság, energiatakarékosság, és megújuló erőforrások használata azok megújulási kapacitásán belül; természetes térszerkezet megőrzése; károsodások elkerülése Ajánlatkérés esetén a szempontot meg kell jeleníteni a beszerzés tárgyában, részletes leírásában, a beszállítótól elvárt követelmények között (pl. alkalmassági feltétel), a szerződés feltételeiben, vagy a kiválasztásban. Tárgya: azon eszköz, amely erre irányuló védjeggyel rendelkezik, vagy olyan eszköz, szolgáltatás, amelynek előnyös környezeti tulajdonságai a termékismertetőből vagy a szerződési, vagy a szállítási feltételekből egyértelműen megállapíthatók. Igazolása: Beszerzési dokumentumokkal, szakmai anyagokkal, értékelő lapokkal

7 SEGÉDLET - A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK
Környezeti menedzsment rendszerrel rendelkező beszállítóktól rendeli eszközeit, vagy a tanácsadó, oktató szolgáltatásokat Az igénybe vett tanácsadás, képzés, emberi erőforrás fejlesztés kiterjed a környezeti, fenntarthatósági ismeretek bővítésére Helyszínválasztáskor környezetbarát közlekedési (elérhetőségi) szempontok érvényesítése Fajlagos energiafelhasználás csökkentése [ kWh / vetítés alapja ] Újrahasznosított papír használat bevezetése és/vagy növelése az irodai és nyomdai munkák során Gépkocsi használat csökkentése [ db ] Élő utcák fejlesztése belterületen, külterületen a közutak/vasutak mentén az élőhelyek védelmét és a környezetszennyezés mérséklésének megfelelő erdősávok és cserjék telepítése [ km ]

8 SEGÉDLET - A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK
Önkéntes gondnokság: működési területen a kulturált, tiszta környezet fenntartásának segítése [ m2 ] elhagyott szemét rendszeres gyűjtése, Közterület gondozás, környezettudatos útkarbantartás, szemétszedés, parlagfű mentesítés, Virágültetés, stb Partnerei vagy társadalmi környezete számára szervezett környezettudatos vagy fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos akciók, események száma [ db ]

9 HASZNOS INFORMÁCIÓFORRÁSOK
[ 1 ] AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 761/2001/EK RENDELETE (2001. március 19.) a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételének lehetővé tételéről Követendő legjobb példák: [ 2 ] MSZ EN ISO 14001:2005, Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási irányelvek [ 4 ] Útmutató a fenntarthatósági jelentések elkészítéséhez (magyar nyelven): https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Hungarian-G3-Reporting-Guidelines.pdf [ 5 ] Turchanyi Gyula - Szlávik János (2002): Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez BM Önkormányzati Tájékoztató különszám, 2002 Klimabündnis: (International Council for Local Environmental Initiatives)

10 HASZNOS INFORMÁCIÓFORRÁSOK
[ 6 ] Az Országgyűlés 132/2003. (XII.11.) OGY határozata a közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról, illetve a NKP re szóló programja, elfogadása után. [ 8 ] Környezet-menedzsment (szerk. Kósi Kálmán – Valkó László), Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Budapest, 2006 [ 9 ] Tóth Gergely: Környezeti teljesítményértékelés. Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület. Budapest, 2001 [ 12 ] Fenntartható városi közlekedési irányelvek. SMILE – Towards Sustainable Urban Transport Policies: Recommendations for Local Authorities. May, 2004 c. Európai Uniós kézikönyv kivonatos összefoglalása.

11 PÉLDA Projekt Fenntarthatósági terv
A stadion területe (3,9 ha ) nem védett és nem Natura 2000 terület. A stadiont közvetlenül övező terület hosszú ideje közösségi és idegenforgalmi célokat szolgál, a valamikori Nagyerdőből kialakított parknak tekinthető. Helyi védettséget élveznek a ??? hrsz.-ú és a ??? hrsz.-ú területek, valamint Natura 2000-es védettségű ?? hrsz.-ú területek. Az érintkező- nem közvetlenül – területek (???) Nagyerdő TT Natura 2000 védettség alatt állnak.

12 PÉLDA Projekt milyen konkrét intézkedésekkel fogják biztosítani a környezet védelmét a kivitelezés ideje alatt, pontos intézkedési és utasítási leírásokkal, amelynek keretében be kell mutatni a létesítés, építés ideiglenes helyigénye és hatásterülete tudatos minimalizálására vonatkozó intézkedéseket. Ajánlattevőknek minél részletesebben és minél körültekintőbben kell bemutatni, hogy milyen környezetvédelmi megoldásokat terveznek alkalmazni a kivitelezési munkálatok során, valamint a létesítés, építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét a lehető legkisebb mértékűre kell szorítani. A fenntarthatósági terv kidolgozásával kell ajánlattevőknek bemutatniuk, hogy

13 A fenntarthatósági terv egyes tartalmi elvárásai a következők
A munkavégzés során alkalmazott környezetvédelmi és fenntarthatósági tulajdonságok felsorolása 1.1. A kivitelezés helyszínén tett intézkedések a környezetterhelés csökkentésére A kivitelezés helyszínén, munkaterületen és felvonulási területeken a projekt kivitelezése során alkalmazott környezetvédelmi intézkedések bemutatása zaj-, levegő-védelmi, felszíni és felszín alatti vizek védelme, talajvédelem, hulladékgazdálkodás, természetvédelem (flóra és fauna) tekintetében tett intézkedések, amelyek a projekt kivitelezésének környezetterhelését csökkentik.

14 A fenntarthatósági terv egyes tartalmi elvárásai a következők
2. Ajánlattevő továbbá mutassa be a létesítés, építés ideiglenes helyigényét a kivitelezés helyszínén, e körben sorolja fel az ideiglenes létesítményeket, azok méretét, és az általa elfoglalt hasznos alapterületet adja meg m2-ben. Átnézeti helyszínrajzon mutassa be az ideiglenes létesítmények elhelyezését, amennyiben ugyanarra a helyre több ideiglenes létesítményt eltérő időpontokban kíván alkalmazni, úgy ezt külön szövegesen ismertesse a helyszínrajzon pedig akár szöveges, akár színekkel vagy jelekkel történő elkülönítéssel tüntesse fel ezen adatokat. Mindezek alapján ajánlattevő úgy összesítse az ideiglenes helyigényt, hogy a kivitelezés ideje alatt felmerülő valamennyi ideiglenes helyigényt figyelembe veszi és összeadja, kivéve ha ugyanarra a területre helyez több ideiglenes létesítményt, mert ebben az esetben a legnagyobb helyigényű ideiglenes létesítmény hasznos alapterületre vonatkozó m2 adatát kell az összeadásnál csak figyelembe vennie, az így kapott m2 mennyiség minősül ideiglenes helyigénynek.

15 A fenntarthatósági terv egyes tartalmi elvárásai a következők
2. Ajánlattevő továbbá mutassa be a létesítés, építés ideiglenes helyigényét a kivitelezés helyszínén, e körben sorolja fel az ideiglenes létesítményeket, azok méretét, és az általa elfoglalt hasznos alapterületet adja meg m2-ben. Átnézeti helyszínrajzon mutassa be az ideiglenes létesítmények elhelyezését, amennyiben ugyanarra a helyre több ideiglenes létesítményt eltérő időpontokban kíván alkalmazni, úgy ezt külön szövegesen ismertesse a helyszínrajzon pedig akár szöveges, akár színekkel vagy jelekkel történő elkülönítéssel tüntesse fel ezen adatokat. Mindezek alapján ajánlattevő úgy összesítse az ideiglenes helyigényt, hogy a kivitelezés ideje alatt felmerülő valamennyi ideiglenes helyigényt figyelembe veszi és összeadja, kivéve ha ugyanarra a területre helyez több ideiglenes létesítményt, mert ebben az esetben a legnagyobb helyigényű ideiglenes létesítmény hasznos alapterületre vonatkozó m2 adatát kell az összeadásnál csak figyelembe vennie, az így kapott m2 mennyiség minősül ideiglenes helyigénynek.


Letölteni ppt "KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV"

Hasonló előadás


Google Hirdetések