Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kommunikációs jogok Halmai Gábor egyetemi tanár.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kommunikációs jogok Halmai Gábor egyetemi tanár."— Előadás másolata:

1 Kommunikációs jogok Halmai Gábor egyetemi tanár

2 A véleménynyilvánítás szabadsága
A jogok köre A véleményszabadság területei A véleményszabadság határai

3 1. A jogok köre a vélemény fogalma: értékítélet és tényközlés
a First Amendment – freedom of expression; US SC Kommunikationsgrundrechte, GG 5. cikk; BVerfGE EJENY, PPJNE 19. cikk; ENSZ EJB EJEE 10. cikk; EJEB Alk. 61.§; 30/1992. ABh: „anyajog” gyülekezés-egyesülés, művészet-tudomány oktatás, információszabadság, vallásszabadság, gondolatszabadság a vélemény fogalma: értékítélet és tényközlés

4 2. A véleményszabadság területei
Sajtószabadság írott sajtó – cenzúra-tilalom: 20/1997. ABh 1986: II. tv. B) A rádiózás és a televíziózás szabadsága a frekvenciák szűkössége 1/2007. ABh közszolgálatiság – objektív intézmény-védelem: 37/1992. ABh 1996:I.tv. C) Az Internet szabadsága állami vs. önszabályozás

5 3. A véleményszabadság határai
a védendő érdekek négy csoportja: állami, társadalmi csoportok, közérdek, egyéni becsület A) Politikai beszéd - nemzetbiztonsági érdekek: államtitok (Pentagon Papers; Kriminális) - állami szimbólumok: zászlóégetés (Johnson, Lass mich!, 13/2000 ABh)

6 B) Gyűlöletbeszéd - US: Skokie - G: Auschwitz-Lüge - EJEB: Jersild
- AB: 30/1992. ABh, 12/1999. ABh, 14/2000. ABh, 18/2004. ABh

7 C) Közérdeket sértő beszéd
- köznyugalom: US: fighting words; AB: rémhírterjesztés, 18/2000. ABh - közerkölcs: US: Roth EJEB: Handyside Mo.: Reklámtv., Médiatv. - közegészség: alkohol- és dohányreklámtilalom: 37/2000. ABh

8 D) Becsületsértő beszéd és a közszereplők bírálhatósága
- US: New York Times vs. Sullivan - G: Mephisto, Böll, Strauss - EJEB: Lingens, Dalban - AB: 36/1994. ABh; 57/2001. ABh

9 A gyülekezés és az egyesülés szabadsága
Közös gyökerek A gyülekezéshez való jog Az egyesüléshez való jog A pártalapítás szabadsága

10 A gyülekezés szabadsága
Közös gyökerek A gyülekezés szabadsága nemzeti alkotmányok (belga, német) nemzetközi egyezmények (PPJNE, EJEE 11. cikk) Strasbourgi gyakorlat: ellentüntetéshez való jog, de zavartalanság (A) biztonsági intézkedések (CH) bírósági eljárás elleni tüntetés (F) Magyar alkotmányos szabályozás: 1945: BM rendelet 1989: I. tv. egyesülés-gyülekezés együtt 1989: XXXI. tv. 62., 63.§-ok

11 1989:III. tv: korlátok – bcs., mások jogai szervezők – állampolgári jog bejelentési kötelezettség rendőrségi tiltás – népképviseleti szervek, bíróságok + közlekedés rendje (2004: megbénulás v. más útvonalon nem) + bírói út feloszlatás – bcs, mások jogai + fegyveres + bejelentés nélkül bj-i garanciák – gyül. szab. megsértése; rendbontás katonák gyül. joga

12 55/2001. ABh: kommunikációs jog „békés összejövetel” szervezők köre bejelentési kötelezettség „közlekedéshez való jog” feloszlatás bejelentés hiányában

13 3. Az egyesüléshez való jog
egyesülés-ellenes felfogások (Rousseau, Le Chapelier tv.) nemzeti alk-ok (holland, belga) nki egyezmények (ENY, PPJNE, EJEE) szovjet modell: társ. szervezet, egyesület 1989: II. tv. + Alk. mód.: korlát – pol.célú fegyveres pártalapítás + koalíciós szab. Szervezettípusok: társ. szervezet – egyesület vs. köztestületek (MTA), gazd. szakmai kamarák kötelező tagság (negatív egy. szab. nem)

14 Külső és belső egyesületi jog egyesület és állam viszonya:
egy. alakítás rendszerei: koncessziós szabad testületalakítás norm. feltételek; 6/2001. ABh: elj. elhúzódása Szivárvány-ügy: 21/1996. ABh – az állam gyermekvédelmi köt.-e + EJEB tv. felügyelet: egyesület vs. párt belső egyesületi jog: alapszabály, tagfelvétel (Boy Scouts), tagsági jogok szervezeti felépítés: kgy., végr., képv. – demokrácia?

15 4. A pártlapítás szabadsága
politikai akaratképzés; közvetítő szerep (antidiszkr. tv.) jelöltállítási köt.: 53/1996. ABh – S.L. alk. köv. Külső szabadság: esélyegyenlőség: 27/1998. ABh – 5 % fasiszta pártok tilalma – fegyverszünet: 810/B/1992 (1993) EJEB: - X. v. Italy - ÖZDEP-ügy: kurd párt betiltása 11. cikk sérelme; de Refah-tilalom nem! párttagság tilalma, összeférhetetlenség - Rekvényi-ügy – „történelmi körülmények” - Vogt-ügy: német kommunista tanárnő elbocsátása 11. cikk sérelme Pártfinanszírozás: költségvetési támogatás, de nem mindenre (BVerfGE) gazdálkodás ellenőrzése – ÁSZ

16 Belső szabadság belső demokrácia követelménye
munkahelyi pártszervezetek tilalma megszűnés: bíróság

17 Információszabadság Előzmény: 1766-os svéd sajtótv. → hivatalos iratok megismerés EJEE 10. cikk: információk megismerésének szabadsága a vél.szabadság része ET ajánlás (1979): kormányzati dokumentumok nyilvánossága EU amszterdami szerz.: Parl., Tanács, Bizottság dokumentumainak nyilvánossága

18 magyar Alk. 61. §: véleményszabadsággal együtt AB gyakorlata:
37/1992. ABh: info.szab. nélkül nincs vél.szabadság 22/1999. ABh: médiakuratóriumok Avtv. fogalomhasználata: állami, helyi ök-i, jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó (2005), a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől (2005)

19 TASZ kontra AB (2005) → nemcsak számadat + közérdekből nyilvános adat
személyes adat közérdekből nyilv. adat közérdekű adat TASZ kontra AB (2005) → nemcsak számadat + közérdekből nyilvános adat személyes adat v. nem állami, stb. szerv kezelésében lévő adat

20 AB fogalomhasználata (60/1994.)
pl. közszereplők ügynök múltja közérdekű adat személyes adat

21 tájékoztatási kötelezettség:
kérelemre + kérni lehet elektronikusan is (2005) nincsenek előjogok (a sajtónak sem!) közérdekű adatok kötelező (proaktív) közzététele egyelőre az Avtv-ben nem, DE speciális jsz-ban már igen: Nemzeti Civil Alapprogram pártalapítványok támogatásáról SZJA tv. → APEH 1%-os kedvezményezettek államháztartás működési rendje → Korm. rend. új JAT tervezete: jogalkotási tervek, jsz.tervezetek

22 jogérvényesítés: közérdekű adatközlés határideje: 15 nap
elutasítás: 8 napon belül ellene 30 napon belül bírói út (Fővárosi Bíróság) (adatkezelő bizonyítási kötelezettsége) alternatív jogérvényesítés: adatvédelmi biztos

23 a jog korlátai: másik jog → személyes adat; felismerhetetlenné tétel (2005) közérdek államtitok, szolgálati titok → kontroll: adatvéd-i biztos üzleti titok: közpénzek felhasználása; üvegzseb tv.: méltányolható érdek döntés-előkészítő, belső használatú adatokkal való korlátozás 12/2004. ABh. automatikus nyilv. korlátozás nem alk.ellenes, DE mulasztásos alk.sértés ← bírói jogorv. hiánya 2005. évi XIX. tv: döntés megalapozását szolgáló adatok pontos meghat.; 10 éves korlátozási idő, előtte engedély, jszban rövidebb időkorlát

24 AB gyakorlat: 32/1992. ABh: önkormányzati képviselőtestületek anyagai
34/1994. ABh: levéltári tv., állami titokjog megsemmisítése, tud. kutatás szabadsága 60/1994. ABh: átvilágítási tv. alkotmányossági vizsgálata 30/1997. ABh: országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozata kormányülések kormányülések dokumentálása ügynöknevek nyilvánossága → alk. módosítása?


Letölteni ppt "Kommunikációs jogok Halmai Gábor egyetemi tanár."

Hasonló előadás


Google Hirdetések