Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

(Program-akkreditációs lajtsromszáma: PL-2661)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "(Program-akkreditációs lajtsromszáma: PL-2661)"— Előadás másolata:

1 (Program-akkreditációs lajtsromszáma: PL-2661)
CSALÁDI NAPKÖZIT MŰKÖDTETŐK RÉSZÉRE SZERVEZETT TANFOLYAM (Program-akkreditációs lajtsromszáma: PL-2661)

2 CSANÁBAN FOLYÓ NEVELÉS
A családi napközi légköre, nevelési helyzetei, nevelési feladatai

3 A családi napközi szerepe, feladata
Helye a gyerekfogadás rendszerében Nevelési előnyei

4 Folyamatos Kitartó Szélsőségmentes Következetes
A nevelés jellemzői Folyamatos Kitartó Szélsőségmentes Következetes

5 Ki nevel? Mindenki, aki a gyerekkel kapcsolatba kerül
Felnőttek ( gyerek családja, gondozók, szomszéd, gondozók saját családja) Gyerekek, csoporttársak

6 Személyes példával Viselkedéssel Gyerekhez, felnőtthöz való viszonnyal
Mivel nevel? Mindennel Személyes példával Viselkedéssel Gyerekhez, felnőtthöz való viszonnyal

7 Neveléshez szükséges tulajdonságok
Türelem, kitartás Következetesség Egyenletes szeretet Kiegyensúlyozottság Derű, humor, jó kedély

8 A dicséret, a megerősítés, a biztatás szerepe
Az önbizalom, az önértékelés folyamatos fejlesztése, erősítése A dicséret skálájának szélesítése (simogatás, puszi, verbális megerősítés stb.)

9 Problémák a családi napköziben
Gyerekek esetében Nem azonos korcsoport Nem azonos fejlettségi szint Lemaradások „neveletlenségek” Szülők esetében Eltérő nevelési módszerek Magas elvárások Más értékrend Saját gyerek és család esetében Féltékenység Más elvárások

10 Nevelési terv elkészítése
Nevelési elvek, célok Életkori sajátosságok figyelembevétele Egyéni jellemzők, fejlettség, hátrányok számbavétele Napirend, hetirend, foglalkozások megtervezése JÁTÉK fontosságának hangsúlyozása Alapdokumentumok ismerete Komplex Prevenciós Óvodai Program Bölcsődei nevelés alapprogramja

11 Nevelési feladatok Egészséges életmód
Gondozás: a kisgyermek időrendjének, napirendjének megtervezése, kialakítása Mozgásigény kielégítése, harmonikus mozgásfejlődés segítése Testi képességek fejlesztése Testápolás, egészségmegőrzés (WC, zsebkendőhasználat, fogmosás, fésülködés) Speciális gondozás, korrekciós esetek önkiszolgálás

12 Nevelési feladatok Érzelmi nevelés
Derűs légkör,biztonságérzet, kötődés kialakítása Gyermek -felnőtt kapcsolat Gyermek-gyermek közötti bensőséges kapcsolat kialakítása Szocializáció szerepek, magatartásminták tanulása Élmények befogadása Érzelmek kifejezésének tanulása Az ösztönök és az érzelem irányításának gyakorlása Érzelmi zavarok tompítása

13 Nevelési feladatok Értelmi nevelés Játékos fejlesztés Memória
Matematikai készség Szabályok Énektanulás verstanulás

14 Nevelési feladatok Értelmi nevelés Komplex tevékenységek fejlesztése
Manuális Kommunikatív Kooperatív Logikai zenei(ritmus, tempó, hallás, mozgás.) Testi (erő, ügyesség, egyensúlyérzék, gyorsaság)

15 Nevelési feladatok Pozitív erkölcsi tulajdonságok fejlesztése és értékelése Együttérzés, empátia Figyelmesség segítőkészség Akarat fejlesztése és értékelése Szabálytudat Feladattudat Kitartás, önállóság

16 Nevelési feladatok Játék és tanulás – tevékenységi vágy új ismeretek megszerzésére Motoros tanulás Verbális tanulás Szociális tanulás FONTOS!!!Kevesebb időben több használható ismeret megszerzése, sok cselekedtetéssel, több érzékszervet igénybe vevő tapasztalatok gyűjtése.

17 Nevelési feladatok Csoportalakítás:a közösségi élet tanulása (egymásra való odafigyelés, konfliktuskezelés gyakorlása, szabálytudat kialakítása) Munkavégzés: önállóság gyakorlása, sikerélmény korának megfelelő szinten Szabadidő:önálló döntés a felhasználásra

18 Felhasznált irodalom A neveléselmélet alapkérdései. Szerk.: Dombi Alice, Oláh János, Varga István. Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Neveléstudományi Tanszék, Szeged, 2004, 330 o. Gyermekek napközbeni ellátása standardok, irányelvek . Óvodai nevelés országos alapprogramja Bölcsődei nevelés országos alapprogramja


Letölteni ppt "(Program-akkreditációs lajtsromszáma: PL-2661)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések