Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az atom felépítése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az atom felépítése."— Előadás másolata:

1 Az atom felépítése

2 Az atom mérete Az atomok az anyag kémiai módszerekkel tovább nem bontható, igen kis méretű részecskéi. Link4 A kémiai elemek, így az anyagok tulajdonságait, a felépítő atomok tulajdonságai határozzák meg. Az atom atommagból és elektronfelhőből épül fel. link12

3 Elemi részecskék Az atomokat felépítő elektronokat, protonokat
és neutronokat elemi részecskéknek nevezzük. Link6 Elemi részecskék tulajdonságai: tk.15.o táblázat! Az atomban a protonok és elektro- nok száma mindig egyenlő, így az atom elektromosan semleges. link3

4 Kémiai elemek 12 C 6 Az azonos protonszámú atomok egy–egy kémiai elemet alkotnak. A protonok száma egyenlő a rendszámmal, amit a vegyjel bal alsó sarkába írunk. Link2 Az atommagban lévő protonok és neutronok számának összege pedig a tömegszám. link5

5 Izotópok - az elemek atomjaiban a protonok száma mindig azonos kell legyen, de a neutronok száma gyakran különböző. - a neutronok az atommag stabilizálásában játszanak szerepet, a rendszám növekedésével egyre több neutronra van szükség. Az azonos rendszámú, de eltérő tömegszámú atomokat izotópoknak nevezzük (izosz - toposz). link9

6 Izotópok a természetes elemek többféle izotóp meghatározott arányú keverékei; link13,17 jelölésük – mindig feltüntetjük a vegyjel mellett a rendszámot és tömegszámot; link12 - az izotópok kémiai tulajdonságai mindig azonosak, fizikai tulajdonságaik kis mértékben eltérőek lehetnek;link14

7 Relatív atomtömeg Ar Az atom tömege nagyon kicsi, közvetlenül mé-réssel meg sem határozható, ezért vezették be a relatív atomtömeg fogalmát. Link1 A relatív atomtömeg tehát azt fejezi ki, hogy az atom tömege hányszor nagyobb, mint a a 12-es tömegszámú szénizotóp tömegének 1/12 része. A periódusos rendszerben szereplő atomtömeg az elemet felépítő izotópok természetes izotóparány szerint számított átlagos relatív atomtömege. link3

8 Anyagmennyiség A kémiai átalakulások vizsgálatakor fontos lenne tudni, hogy hány darab atom, elemi részecske vesz azokban részt. A gyakorlatban viszont az anyagokat tömeg vagy térfogat szerint mérjük le. Kísérleti úton meghatározták, hogy bármely elem atomtömegnyi grammjában 6*1023 db atom van, ez az Avogadro-állandó. 1 mol NA= 6*1023

9 [ ] Anyagmennyiség Jele: n Neve: mól Mértékegysége: mol
1 mol annak a rendszernek az anyagmennyi-sége, amely annyi elemi egységet tartalmaz, mint ahány atom van 12,00 g 12-es tömeg-számú szénizotópban. 1 mol anyagmennyiségű anyag tömege a moláris tömeg: Kapcsolatot teremteni az előző diával! [ ] m n g mol M=


Letölteni ppt "Az atom felépítése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések