Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hozzáférés-ellenőrzés

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hozzáférés-ellenőrzés"— Előadás másolata:

1 Hozzáférés-ellenőrzés
Krasznay Csaba

2 Emlékeztetőül Az információvédelem tárgya maga az információ.
Az információt három alaptulajdonságon keresztül tudjuk megvédeni: bizalmasság, sértetlenség, rendelkezésre állás. A három alaptulajdonsághoz biztonsági szabályzatok köthetők. A biztonsági szabályzatot biztonsági mechanizmusokon keresztül tartatjuk be. A biztonsági mechanizmusok lehetnek megelőzők, felderítők és javítók. Ez a PreDeCo elv.

3 Emlékeztetőül Vagyonleltár: a vagyontárgy azonosítása, értékelése
Sebezhetőség vizsgálat a lehetséges, releváns fenyegető tényezők számba vétele a sikeres támadáshoz szükséges támadható felületek (sebezhetőségek) azonosítása Kockázatértékelés: a sikeres támadás valószínűségének és az azon keresztül a vagyontárgyban okozott kár mértékének becslése Védelmi intézkedés tervezése és bevezetése Védelmi intézkedés működtetése, ellenőrzése Kockázatok újraértékelése

4 Mi a hozzáférés-ellenőrzés?
A hozzáférés-ellenőrzés (access control) olyan biztonsági mechanizmusok gyűjteménye, mely meghatározza, hogy a felhasználók mit tehetnek a rendszerben, azaz milyen erőforrásokhoz férhetnek hozzá, és milyen műveleteket hajthatnak végre. Azok a védelmi intézkedések tartoznak ide, melyek szabályozzák, hogy egy felhasználó milyen felhatalmazással férhet a rendszerhez, milyen alkalmazásokat futtathat, mit olvashat, hozhat létre, adhat hozzá és törölhet egy információból. Két lépésből áll: azonosítás (identification) és hitelesítés (authentication). A hozzáférés-ellenőrzés része az elszámoltathatóság.

5 A fő elvek Feladatok szétválasztása (Separation of Duties)
Célja, hogy egy folyamat lépéseit különböző személyek végezzék el. Ehhez a folyamatot meg kell tervezni. Megakadályozza, hogy egy személy a teljes folyamatot ellenőrizze és manipulálja. Például egy könyvelési osztályon nem fogadhatja be ugyanaz a személy a számlákat, és nem kezdeményezheti ezek kifizetését.

6 A fő elvek Legkevesebb jogosultság (Least Privilege)
Az elv betartásával a rendszer a felhasználók és az alkalmazások erőforrásokhoz való hozzáférését csak a legszükségesebbekre korlátozza. Ehhez meg kell határozni a felhasználók munkájához szükséges jogosultságok minimális halmazát. A felhasználók ehhez a halmazhoz kapnak csak hozzáférést, se többhöz, se kevesebbhez. Példa a Windows Vista User Account Control (UAC) megoldása.

7 A hozzáférés-ellenőrzésre vonatkozó fenyegetések
A fenyegetések kihasználásával egy támadó nem engedélyezett hozzáférést szerezhet a rendszerhez, alkalmazásokat futtathat, információt olvashat, hozhat létre, adhat hozzá és törölhet. Néhány példa a lehetséges fenyegetésekre, amiket kihasználva a hozzáférés-ellenőrzést ki lehet kerülni: Adat remanencia (data remanence): Akkor következik be, ha egy mágneses adattárolót felülírtak vagy töröltek, de továbbra is kinyerhető belőle információ. Átejtés (spoofing): Akkor következik be, amikor egy személy vagy egy alkalmazás másnak adja ki magát az adatok meghamisításával, így szerezve jogosulatlan hozzáférését. Pl. az IP spoofing során a támadó hamisított IP címmel megbízható hostnak adja ki magát.

8 A hozzáférés-ellenőrzésre vonatkozó fenyegetések
Beágyazás (tunneling): Egy biztonsági rendszer megkerülése alacsonyszintű rendszerfunkciók elérésével. Pl. HTTP tunelling, melynek célja legális forgalomba ágyazott nem legális tartalommal kikerülni a tűzfalat. Célzott adatbányászat (targeted data mining): Adatbázisok áttekintése meghatározott információkért, melyek érzékeny adatokat szolgáltathatnak a rendszerről. Fizikai hozzáférés (physical access): Fizikai hozzáférés egy hálózathoz, berendezéshez vagy támogató rendszerhez. Hátsókapu (backdoor): Olyan szoftverbe vagy hardverbe épített eljárás, melynek segítségével ki lehet kerülni az adott entitás hitelesítési eljárásait.

9 A hozzáférés-ellenőrzésre vonatkozó fenyegetések
Jelszótörés (password cracking): olyan eljárás, melynek segítségével a hitelesítést szolgáló jelszavak visszaállíthatók, pl. gyenge lenyomatból vagy brute force módszerrel. Kártékony kód (malicious code): Olyan kód, mely végrehajtása közben megsérti a biztonsági szabályzatot, és a felhasználó tudta nélkül károkat okoz. Kémkedés (spying): Hagyományos eszközökkel (pl. mikrofon, kamera) elkövetett jogosulatlan információszerzés. Kifigyelés (shoulder surfing): Érzékeny adatok direkt leolvasása a képernyőről.

10 A hozzáférés-ellenőrzésre vonatkozó fenyegetések
Kisugárzás (emanation): A hardvereszközökből származó elektromágneses sugárzásból visszaállított információk megszerzése. Közbeékelődéses támadás (man-in-the-middle attack): olyan támadás, ahol a támadó a két fél közé, számukra láthatatlanul kapcsolódva mindegyik fél felé a másik partnerének adja ki magát. Kukabúvárkodás (dumpster diving): A támadás célja leselejtezett (vö. kidobott) iratokból érzékeny információk visszaállítása. Lehallgatás (eavesdropping): a hálózat adatforgalmának monitorozása abból a célból, hogy érzékeny adatok birtokába jusson a megfigyelő.

11 A hozzáférés-ellenőrzésre vonatkozó fenyegetések
Megszemélyesítés (impersonation): a támadás során a támadó egy hitelesített személynek adja ki magát, így szerez nem hitelesített hozzáférést, pl. lopott jelszóval. Mobil kód (mobile code): Olyan szoftver, ami a hálózaton keresztül érkezik, és a helyi gépen hajtódik végre, általában a felhasználó engedélyével, de károkat okozhat a tudta nélkül. Pl. rosszindulatú ActiveX vezérlők. Objektum újrafelhasználás (object reuse): Az a lehetőség, hogy egy érzékeny adat rendelkezésre áll egy nem hitelesített felhasználónak, pl. egy érzékeny adat megmarad a swap memóriában, amit a gép egy másik felhasználója is láthat.

12 A hozzáférés-ellenőrzésre vonatkozó fenyegetések
Puffer túlcsordulás (buffer overflow): Talán a leggyakoribb támadás. Egy alkalmazás több adatot ír a memóriaterületére, mint amennyit lehetne, így felülír esetlegesen más alkalmazáshoz tartozó érzékeny memóriaterületet. A felülírás pl. tartalmazhat kártékony kódot vagy kikerülhet hitelesítési eljárást. Rejtett csatorna (covert channel): Olyan kommunikációs csatorna, melyen a legális csatornák kapacitását használva nem engedélyezett adatforgalom halad keresztül. Az időzített csatornán az adás előfordulása, a tárolási csatornán a memória adott területének írása/törlése szolgáltat információt.

13 A hozzáférés-ellenőrzésre vonatkozó fenyegetések
Személyes ráhatás (social engineering): olyan gépfüggetlen eljárás, melynek lényege az, hogy a támadó a rendszerrel dolgozó emberektől megszerzett adatok segítségével tör be a rendszerbe. Szimatolás (sniffing): Információszerzés a hálózati csomagok elfogásának segítségével. A lehallgatással szemben (ami általános hálózati forgalomra vonatkozik) a szimatolás kimondottan csomagkapcsolt hálózatokra értelmezhető. Visszajátszás (replay): A hitelesítési eljárás kijátszása egy hálózati csomag elfogásával és későbbi visszaküldésével.

14 Honnan származnak a fenyegetések?
Belső támadók Hitelesített felhasználók, akik olyan adatokhoz vagy erőforrásokhoz akarnak hozzáférni, ami sérti a legkevesebb jogosultság elvet. Lehet szándékos vagy vétlen támadás. Külső támadók: Nem hitelesített felhasználók, akik a hitelesítési eljárások megkerülésével férnek hozzá az adatokhoz. Hackerek, crackerek… A legveszélyesebbek a belső támadók.

15 Honnan származnak a fenyegetések?
Forrás: CSI/FBI 2007 Computer Crime and Security Survey

16 Védelmi intézkedések Fizikai: Belépőkártyák, Forgóvillák,
Biztonsági őrök, stb. Logikai Jelszavak, Tűzfalak, Vírusirtók, stb. Adminisztratív Szabályok és eljárások, Biztonsági tudatosság-oktatás, Feladatok rotálása, stb.

17 Azonosítás Röviden: a szubjektum megnevezése.
Kicsit bővebben: a rendszer entitásainak egyedi azonosítóval való ellátásának folyamata. Az elszámoltathatóság alapfeltétele az, hogy minden eseményt egy egyedi entitáshoz tudjunk kötni. Követelmények: Az azonosítás biztonságos és dokumentált folyamat. Az azonosítók formátuma belső szabványban van leírva. Az azonosító nem utalhat az entitás funkciójára (pl. beosztás). Egy azonosító nem osztható meg több entitás között. Az azonosító ellenőrzése egyszerű folyamat kell, hogy legyen. Az azonosító egyedi kell, hogy legyen.

18 Hitelesítés A hitelesítés az a folyamat, mely arra szolgál, hogy az entitás bizonyítsa az önmagáról állítottak valódiságát. A felhasználó bemutatja a rendszernek az azonosítóját, amit a rendszer hitelesít, mielőtt engedné hozzáférni a rendszerhez. Három típusa ismert: Tudás alapú, Tulajdon alapú, Tulajdonság alapú. A jó hitelesítés során a háromból legalább kettőt, egymástól függetlenül kell használni! Ez az erős autentikáció vagy többlépcsős hitelesítés. Ezek a leggyakoribb hozzáférés-ellenőrzési megelőző védelmi intézkedések.

19 Tudás alapú hitelesítés
Minden olyan hitelesítés eljárás ide tartozik, amit a felhasználó tud. Tipikusan a jelszavak tartoznak ebbe a körbe. Néhány tanács a jelszóhasználathoz: A jelszavak élettartamát korlátozzuk! A jelszó ne legyen szótári alakú szó! A jelszó tartalmazzon kis- és nagybetűket, számokat és speciális karaktereket! Minél hosszabb egy jelszó, annál jobb. Legyen legalább 8 karakter! Értékeljük a rendszer kritikusságát, és annak megfelelően más-más jelszavakat használjunk! Bizonyos számú hibás próbálkozás után a rendszer zárja ki a felhasználót!

20 Tudás alapú hitelesítés
A jelszavak ellen háromféle tipikus támadást szoktak indítani. A jelszavak tárolási gyengeségét kihasználó támadások: A jelszavaknak jó esetben a lenyomatát tárolják A lenyomatképző függvények gyengeségei segítségével vissza lehet állítani az eredeti jelszót A jelszavak gyengeségeit kihasználó támadások Brute-force támadás Minden karakter végigpróbálását jelenti Social engineering Kérdezzük meg, hátha elmondják Az emberek hihetetlenül naivak és segítőkészek

21 Tulajdon alapú hitelesítés
Azok a hitelesítési eljárások tartoznak ebbe a körbe, amelyek egy felhasználó birtokában levő eszközt vonnak be az autentikációba. Pl. egyszer használatos jelszavak out-of-band csatornákon: O(ne)T(ime)P(assword) jelszólista Mobiltelefonon érkező kód Tokenek Intelligens kártyák

22 Tokenek Két típusa használatos: szinkron, aszinkron.
A szinkron tokeneken belül megkülönböztetünk: Számlálón alapuló tokent: a token és a szerver között van egy szinkronizált közös titkos kulcs, és egy belső számlálóval, ezek lenyomatából jön ki az OTP. Időn alapuló token: belső számláló helyett a szinkronizált időt használják fel. Az aszinkron tokenek kihívás-válasz (challenge-response) alapon működnek. A szerver és a token közös kulcsot használ. A szerveren megjelenő kihívást beírva a tokenbe, megjelenik a válasz.

23 Intelligens kártyák Ebben a témakörben nem foglalkozunk a mágnescsíkos, a memóriachipes és közelítőkártyákkal. A legbiztonságosabbak a mikroprocesszorral ellátott kártyák. Ez az adattárolás mellett az adatok feldolgozására is képes. Kitűnően használható kriptográfiai műveletek támogatására. Gyakorlatilag nem nyerhető ki a rajta tárolt titkos információ.

24 Tulajdon alapú hitelesítés
Legegyszerűbb támadás a lopás Az intelligens kártyák ellen több támadás ismert, azonban ezek költséghatékonysága megkérdőjelezhető Következtetések a kártya fogyasztásából A chip módosítása Optikai támadás a kártyák ellen Egyszerűbb a tulajdon és az azt feldolgozó eszköz közötti adatutat támadni.

25 Tulajdonság alapú hitelesítés
A személyre jellemző biometrius tulajdonságok alapján történő hitelesítés. Ide tartozik többek között: Ujjlenyomat Retina Írisz Hang Tenyér Aláírás Arc Egyre több helyen használják ezt a technológiát.

26 Tulajdonság alapú hitelesítés
Támadások a tulajdonság alapú hitelesítés ellen: Gumiujj Szkennelt ujjlenyomat Felvett hangminta

27 Biometrikus eljárások tulajdonságai
Megfelelőség: Hibás visszautasítási ráta (False Reject Rate – FRR): A rendszer hányszor utasít vissza jogosult felhasználót. Hibás elfogadási ráta (False Accept Rate – FAR): A rendszer hányszor enged be nem jogosult felhasználót. Metszésponti hibaarány (Crossover Error Rate – CER): A valódi hibaarány, amikor az FRR és a FAR megegyezik. Feldolgozási sebesség: Mennyi idő alatt képes a rendszer a beolvasott jellemzőt feldolgozni. Felhasználói elfogadás: Az adott technológiát mennyire fogadják el azok, akiknek alá kell vetniük magukat. Pl. mit szólnának egy DNS elemzésre vérvétellel?

28 Biometrikus eljárások tulajdonságai
FAR FRR Hibák CER Érzékenység

29 Jogosultságkezelés Más néven identity management.
Nagy számú entitás azonosságának a kezelése egyáltalán nem triviális feladat. Gondoljunk csak egy e-kormányzati portálra! Legyen ez a példa kedvéért az Ügyfélkapu! Az entitás életciklusa a következő Az azonosító létrehozása: regisztrálom a felhasználónevemet, amit hozzám, a személyhez kötnek. Az azonosító újbóli létrehozása: hozzám kapcsolják az adószámomat is. Az azonosító leírása: az egyedi azonosítás érdekében bejegyzik a nevemet, a születési helyemet, a születési dátumomat, anyám nevét. Az azonosító pontosítása: felveszem a feleségem nevét, így a nevem megváltozik. Az azonosító törlése: sajnos elhalálozok. Mindezt 10 millió állampolgárnál kell kezelni.

30 Jogosultságkezelés Az azonosítók kezelésére könyvtárakat hoznak létre.
A legismertebb szabvány ezen a területen az LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), a legtöbb identitáskezelő szoftver kompatibilis ezzel. Az LDAP könyvtár egy fa, könyvtárbejegyzésekkel. Egy bejegyzés tulajdonságok halmazát tartalmazza. Egy tulajdonságnak van egy neve és egy vagy több értéke. A tulajdonságokat sémákban írják le. Minden bejegyzésnek van egy egyéni azonosítója, ez a Distinguished Name (DN). Létezhet még egy Relative Distinguished Name (RDN) is, mely a DN után áll.

31 Azonosságkezelés Példa arra, hogy hogyan nézne ki egy LDAP bejegyzés az Ügyfélkapun: DN: szabojozsef ViseltNev: Szabó József VezetekNev: Szabó KeresztNev: József AnyjaNeve: Kovács Júlia VezetekNev: Kovács KeresztNev: Júlia SzuletesiHely: Budapest SzuletesiIdo: Vajon Szabó Józsefet ennyi információ alapján lehet azonosítani?

32 Hozzáférés kezelés Miután megoldottuk a felhasználók azonosításának problémáját, meg kell oldani a hitelesítésüket, a felhatalmazásukat és az elszámoltathatóságukat. Erre szolgálnak az AAA rendszerek (authentication, authorization, accounting). Az AAA szolgáltatás lépései: A felhasználó elküldi az azonosítóját és a jelszavát a hozzáférésvezérlőnek (NAS). A NAS begyűjti az ID-t és a jelszót. A NAS hitelesítési kérést küld az AAA szervernek. Az AAA szerver visszaküldi a kapcsolódási paramétereket, a felhatalmazást és a protokoll információkat. A NAS jóváhagyja a kapcsolatot, és létrehoz egy naplóbejegyzést.

33 Centralizált modellek
RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) Tipikusan ISP-k használják. Tartalmaz egy RADIUS klienst, ami a NAS-on van, egy RADIUS szervert és egy UDP-re készített protokollt. A kliens fogadja a felhasználói kéréseket, amit egy titkosított csatornán továbbít a szervernek. A szerver hitelesíti a felhasználót (pl. egy LDAP szerveren keresztül), és visszaküldi a felhasználóra vonatkozó konfigurációs információkat. Az autentikáció és az autorizáció része a RADIUS protokollnak, az elszámoltathatóságot külön kell megoldani.

34 Centralizált modellek
TACACS (Terminal Access Controller Access Control Systems) Jelenleg a harmadik változatánál tart, ez a TACACS+. A RADIUS-tól annyiban különbözik, hogy az AAA-ból mind a három A-t külön valósítja meg, így mindegyik eleme lecserélhető. Fontos változás, hogy TCP protokollon folyik a kommunikáció.

35 Centralizált modellek
DIAMETER: a RADIUS továbbfejlesztése. Kiterjeszti a RADIUS lehetőségeit pl. a VPN, a vezetéknélküli hálózatok és a mobiltelefonok hitelesítésére is. Biztonságos csatornát használ a kommunikációra (IPSec vagy TLS).

36 Decentralizált modellek
Sok felhasználó hozzáférését elvileg megoldottuk. De mi van akkor, ha egy felhasználó több rendszerhez szeretne hozzáférni ugyanazzal a hitelesítéssel? Ekkor használjuk az egyszeri belépés (single sign-on – SSO) technológiát. Példa lehet erre az Ügyfélkapu, ahol egyszeri belépés után tudunk (elvileg) elérni további e-közigazgatási szolgáltatásokat további hitelesítés nélkül. SSO-t akkor éri meg használni, ha Sok belépési pont van, Nagyszámú munkaállomást kell kezelni, Sok alkalmazást használnak a szervezetben, A hozzáférés-ellenőrzés adminisztrációját egyszerűsíteni kell a hatékonyság érdekében.

37 Decentralizált modellek
Az SSO előnyei: A felhasználóknak csak egyszer kell hitelesítenie magát. Nem kell több jelszót megjegyezni, így egyszerűbb erős jelszót kikényszeríteni. A jelszómenedzsment és a változáskezelés leegyszerűsödik. Könnyebb a felhasználói fiókok felfüggesztése. Az SSO hátrányai: Ha egyszer egy jelszó kitudódik, a támadó mindenhez hozzáfér. A heterogén környezetben nehéz a megvalósítása.

38 Decentralizált modellek
Kerberos: a legismertebb SSO megvalósítás. Erre épül pl. a Microsoft Active Directory is, de más operációs rendszerekben is használják. Az 1980-as években jelent meg az első változata, az MIT Athena projektjének keretében. A modellben a Kerberos hitelesítési szervere (Key Distribution Center – KDC) megbízható harmadik félnek tekinthető, akivel a hitelesítésben részt vevő felek kommunikálnak. A hitelesítési információk DES titkosítással vannak védve. A hitelesített felhasználók véges ideig érvényes jegyeket (ticketeket) kapnak, amik igazolják a jogosultságaikat.

39 Decentralizált modellek
A felhasználó beírja a felhasználónevét és a jelszavát. A kliens elkészíti a jelszó lenyomatát, ami a kliens titkos kulcsa lesz. A kliens nyílt szövegű üzenetet küld a Hitelesítési Szolgáltatásnak (Authentication Service – AS), amiben hozzáférést kér egy szogáltatáshoz. Ha minden rendben, akkor az AS két üzenetet küld vissza. A kliens titkos kulcsával titkosított Kliens/TGS kapcsolati kulcsot és egy Jegymegadó Jegyet (Ticket Granting Ticket – TGT), ami a Jegymegadó Szolgáltatás (Ticket Granting Service - TGS) titkos kulcsával van titkosítva. A TGT tartalmazza az kliens ID-t, a kliens hálózati címét, az érvényességi időt és a kapcsolati kulcsot. A kliens dekódolja a Kliens/TGS kapcsolati kulcsot (a másikat nem tudja, hiszen nem ismeri a TGS titkos kulcsát).

40 Decentralizált modellek
A hálózati szolgáltatás elérése előtt a kliens két üzenetet küld a TGS-nek. Az egyik a TGT-t és a kért szolgáltatás azonosítóját tartalmazza, a másik kliens ID-t és az időbélyeget tartalmazó felhatalmazási kérés, ami a kapcsolati kulccsal van titkosítva. Az üzenet fogadásakor a TGS dekódolja a felhatalmazási kérést, és két üzenetet küld. A kliens-szerver jegyet, ami a ez elérendő szolgáltatás titkos kulcsával van titkosítva, és a kliens-szerver kapcsolati kulcsot, ami a Kliens/TGS kapcsolati kulccsal van titkosítva. A kliens ezután tudja hitelesíteni magát a szolgáltatás felé. Ehhez két üzenetet küld. A kliens-szerver jegyet, és egy új felhatalmazási kérést, ami a kliens-szerver kapcsolati kulccsal van titkosítva.

41 Decentralizált modellek
A szolgáltatás dekódolja a jegyet a saját kulcsával, és egy üzenetet küld a kliensnek, ami a felhatalmazási kérésben talált időbélyegző+1-et tartalmazza a kapcsolati kulccsal titkosítva. A kliens dekódolja az üzenetet, és ellenőrzi, hogy az időbélyegzőt rendesen növelték-e. Ezután elkezdi az kapcsolatot a szolgáltatással. A szolgáltatás fogadja a kliens kéréseit.

42 Decentralizált modellek
KDC 1. A felhasználó hitelesíti magát a KDC felé. 2. A KDC kiadja a TGT-t. 3. A felhasználó szolgáltatást akar elérni. Elküldi a KDC-nek a TGT-t és szolgáltatási jegyet vár. 4. A KDC kiadja a jegyet. Kliens 5. A felhasználó elküldi a jegyet a szolgáltatásnak. 6. A szolgáltatás engedélyezi a hozzáférést. Szolgáltatás

43 Behatolás-detektálás
A leggyakoribb hozzáférés-ellenőrzési felderítő védelmi intézkedés a behatolásdetektáló rendszerek (IDS) használata. Ezek elve azon alapul, hogy a támadásokat különböző hálózati vagy erőforrásbeli jellemzők alapján észre lehet venni. Ezek a jellemzők a rendszer naplóállományaiból derülnek ki. Az IDS rendszerek tehát a rendszer naplóállományainak elemzéséből próbálnak támadásokat felismerni. Egy tipikus IDS három elemből áll: Szenzor Elemző Felhasználói felület

44 Behatolás-detektálás
A hálózati IDS-ek (NIDS) az átviteli csatorna forgalmát monitorozzák valós időben. Passzív eszközök, így nem használják a csatorna erőforrásait. A rendszer a hálózati csomagok felépítését, tulajdonságait vizsgálja. Ha gyanús dolgot észlel, figyelmezteti az operátort. Általában önálló kliensen fut, így nem kell az éles környezetbe beavatkozni, viszont nehezen skálázható. A titkosított csomagokkal nem tud mit kezdeni, itt különböző trükkökre van szükség. Pl. Snort

45 Behatolás-detektálás
A kiszolgáló alapú IDS-ek (HIDS) egy kiszolgálóra telepített szenzortól gyűjtenek információkat. A szenzor ennek a kiszolgálónak a naplóállományait elemzi, és ebből próbál információkat szerezni. Ha több hoston van telepítve szenzor, akkor ezek adatait egy központi gépen lehet elemezni. Pl. OSSEC, AFICK Az IDS-ek három elv szerint képesek a támadásokat azonosítani: Szabályok alapján Statisztikai alapon Szignatúra alapon

46 Behatolás-detektálás
A szabályalapú IDS-ek abból indulnak ki, hogy a támadások leírhatók egy szekvenciában, amik kompromittált állapotba vezetnek. Ilyen pl. a Snort, ami tipikus támadási formákat ismer fel. Ezek nem elég rugalmasak, de tipikus támadások kiszűrésére kiválóak. A statisztikai alapú IDS-ek a szabályalapú IDS-ek gyengeségét hivatottak kiküszöbölni. A naplóállományokat vizsgálják, és a „normális” menettől való eltéréseket próbálják megtalálni. Hátránya, hogy rengeteg, sokszor irreleváns adatot generál.

47 Behatolás-detektálás
A szignatúra alapú IDS-ek a hálózati csomagokban található információkat vizsgálják. Hasonlóan a vírusirtókhoz, az ismert támadásokat próbálják azonosítani. Hátránya szintén az, hogy nem elég rugalmas. Az IDS-ek jelzéseire lehet manuálisan (adminisztrátori beavatkozás) és automatikusan (IPS-ek, tűzfalak) is reagálni. A technológia nagy hátránya, hogy rengeteg fals pozitív jelzés érkezik. De kiválóan alkalmasak ellenőrzési nyomok (audit trail) rögzítésére.

48 Behatolás-tesztelés A leggyakoribb hozzáférés-ellenőrzési javító védelmi intézkedés a behatolás-tesztelés. Ekkor egy támadó képességeivel felvértezett külső vagy belső ember támadást szimulál a rendszer ellen, nulla, részleges vagy teljes rendszerismerettel. Igen hatékony megoldás a sérülékenységek felderítésére és a szervezet védelmi szintjének felmérésére. Csak megfelelő felhatalmazással és gondos tervezéssel, különböző módszertanok alapján szabad belekezdeni. Különösen vigyázni kell az éles rendszerek elleni behatolás teszteléssel!

49 Behatolás-tesztelés Lépései:
Felderítés (Discovery): nyilvános forrásokból hozzáférhető információk megszerzése (pl. Google). Felmérés (Enumeration): a rendszer részeinek azonosítása technikai eszközökkel (pl. nmap). Sérülékenység hozzárendelése (Vulnerability mapping): a beazonosított rendszerelemek sérülékenységeinek azonosítás (pl. Bugtraq) Kihasználás (Exploitation): a hozzáférés-vezérlés kikerülése a sérülékenységeken keresztül (pl. Packetstorm).

50 Olvasnivaló Stuart McClure, Joel Scambray, George Kurtz: Hacking Exposed

51 Összefoglalás Információ Vagyontárgy Fenyegetés Sérülékenység
Buffer overflow Social engineering MitM Stb. Kockázat Védelmi intézkedések LDAP Azonosítás Hitelesítés Pre: Tudás Tulajdon Tulajdonság De: IDS Co: Etikus hack Centralizált Radius, TACACS Decentralizált Kerberos

52 A témához tartozó kérdések
Milyen hozzáférés-ellenőrzéssel kapcsolatos fenyegetést tud azonosítani a rendszerben? Ezek mekkora kockázatot jelentenek? Milyen PreDeCo védelmi intézkedéseket hozna meg a biztonságos hitelesítés érdekében?

53 Köszönöm szépen krasznay.csaba@kancellar.hu Az előadás letölthető:


Letölteni ppt "Hozzáférés-ellenőrzés"

Hasonló előadás


Google Hirdetések