Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Biztonságunk érdekében” Oktatási- és Tanácsadó

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Biztonságunk érdekében” Oktatási- és Tanácsadó"— Előadás másolata:

1 „Biztonságunk érdekében” Oktatási- és Tanácsadó
Tudományos Egyesület A BIZTONSÁG ÉS A BIZTONSÁGRA HATÓ TÉNYEZŐK, VALAMINT HAZÁNK KATASZTRÓFA-VESZÉLYEZTETETTSÉGE HALLGATÓI TUDÁSTÁR 1.kötet T1.

2 Dr. Hornyacsek Júlia Dr. Hornyacsek Júlia
A biztonság és a biztonságra ható tényezők, valamint hazánk katasztrófa- veszélyeztetettsége „Biztonságunk Érdekében” Oktatási és Tanácsadó Tudományos Egyesület Budapest, 2012. Szerkesztő: Késmárkiné Mach Mária Dr. Hornyacsek Júlia Dr. Hornyacsek Júlia HALLGATÓ TUDÁSTÁR 1. T. 1. ISSN: ISBN:

3 Törzsanyag 1. ELŐADÁS Dr. Hornyacsek Júlia

4 BEVEZETŐ A védelmi tanulmányokat folytatók
- legyen az a védelmi szféra bármely területe – gyakran azzal szembesülnek, hogy a terület folyamatos változása, az új szakmai kihívások megjelenése miatt nem könnyű aktuális és átfogó tananyagot találni a vizsgákra való felkészüléshez, szakmai elmélyüléshez. Ez a sorozat segítséget kíván nyújtani a tanuláshoz. A tárgyköröket törzsanyagra, kiegészítő anyagra, valamint háttéranyagokra csoportosítottuk. A bemutatók a lényeges kérdésekre koncentrálnak, de nem elegendőek a felkészüléshez. További olvasásra, forrásanyagok feldolgozására van szükség. BEVEZETŐ T2. K2. H2. Törzsanyag Háttéranyag Olvass utána! Foglald össze!

5 Használati útmutató Az előadás anyagai a hazai és nemzetközi
nyomtatott és elektronikus irodalom, valamint a hatályos jogszabályok alapján készültek oktatási célból. A források és a kiegészítő információk a diákon, a diák alatti jegyzet rovatban találhatóak, amely a nézet/jegyzetoldal menüpontra kattintva érhető el. (A nyomtatott változatban az irodalomjegyzékben helyeztük el.) Az ismétlő kérdések megválaszolásával tudja eldönteni, hogy mennyire értette meg az anyagot, továbbhaladhat-e, vagy ismételnie kell. Az előadások külön is értelmezhetőek, de szerencsésebb egymást követően feldolgozni őket. Használati útmutató Minden jog fenntartva.

6 biztonságra ható tényezők
1. I. Téma A biztonság és a biztonságra ható tényezők Motivációs kérdés: Soroljon fel öt fogalmat, ami önnek a biztonságot jelképezi! 6.

7 Fő kérdések 1.1 A biztonság fogalma, célja, alapvető területei, értelmezése napjainkban 1.2. A biztonságra ható tényezők, Magyarország biztonságát befolyásoló tényezők 1. 3. Biztonságpolitika A biztonságpolitikánkat meghatározó dokumentumok 1. 4. Nemzeti Biztonsági Stratégia

8 fogalma, célja, alapvető területei, értelmezése napjainkban
1.1. altéma A biztonság fogalma, célja, alapvető területei, értelmezése napjainkban Ön számára mi jelent biztonságot? Mondjon rá 5 fogalmat!

9 „Egységes, az egész országra kiterjedő emberi érdek
a biztonságra való törekvés, amely a szakemberek felelőssége, a vezetők kötelessége.” Deák Péter (2006. Sopron, előadás) Ön szerint miért fontos a szakemberek, tudósok, és a vezetők együttműködése a biztonság megteremtésében? 9 9

10 A biztonság fogalma A Magyar Értelmező Kéziszótár szerint:
„valamely dolog veszélyektől vagy valamely bántódástól mentes, zavartalan állapota”[1] Az UNESCO társadalomtudományi szótára szerint: „fizikai veszély hiánya vagy a veszéllyel szembeni védelem” Meister Dávid biztonságpolitikus szerint: „a biztonság nem más, mint egy ország biztonsága fenntartásának érdekében tett erőfeszítések összessége. (diplomáciai, katonai, belbiztonsági, gazdasági, katasztrófavédelmi stb.)” [17] Határozza meg a biztonság fogalmát legalább kétféleképpen. Hasonlítsa össze a két indoklást. 10

11 Az Európai Közösségek Bizottsága „a biztonság fogalmát nem korlátozza az államterület biztonságára vagy meghatározott rendszerek biztonságára, hanem beleérti magának az államnak és lakosainak külső és belső biztonságát. A fogalom az emberi biztonságra irányul (mentesség a nélkülözéstől és félelemtől, az önálló cselekvés szabadsága), azaz az állampolgár – és ezáltal az állam– biztonságát állítja középpontba.”{2} (Koncepció a biztonsági ágazat reformjának európai közösségi támogatására Brüsszel, COM (2006) 253 végleges {SEC(2006) 658} 5.old ) Ön szerint miért fontos az állam és a lakosok biztonsága?

12 A BIZTONSÁG CÉLJA Olyan környezet biztosítása, amely hozzájárul az ember harmonikus, békés fejlődéséhez, az egyén kiegyensúlyozott életének, egészségének megóvásához, jó közérzetének kialakításához, az életfeltételek, a megteremtett javak fennmaradásához. (szerző) Határozza meg a biztonság célját. Indokolja meg, hogy az ember harmonikus fejlődéséhez miért van szükség biztonságra? Ön szerint milyen objektív eleme vannak? Ön szerint milyen szubjektív elemei vannaK? 12

13 Értelmezése napjainkban
átfogó jellegű, oszthatatlan, több komponensű, messze túlmutat a katonai erőn, objektív és szubjektív elemek együttese Jellemezze a mai értelemben vett biztonságot. Miben különbözik a biztonság korábbi, katonai szempontú értelmezése a mai értelmezéstől? Ön szerint miért vált szükségessé a komplex biztonság gondolatának kialakítása? Ön szerint milyen szubjektív és milyen objektív biztonság-összetevőktől függ az állampolgárok biztonságérzete? „A Magyar Köztársaság a biztonságot átfogó módon értelmezi, amely a hagyományos politikai és katonai tényezőn túl magába foglalja a széles értelemben vett biztonság egyéb –gazdasági és pénzügyi, emberi jogi és kisebbségi, információs és technológiai, környezeti, valamint nemzetközi jogi ‑ dimenzióit is. A globális kihívások, a nemzetközi politikai-gazdasági kölcsönös függőség, a technológiai fejlődés világában az euro-atlanti térség biztonsága oszthatatlan.” Országgyűlés 94/1998. (XII.29.) számú OGY határozatának 1-es pontja Mit jelent a biztonság komplexitása? (94/1998. (XII.29.) számú OGY határozatának 1-es pontja) [3] Komplex!!! 13

14 A biztonság alapvető területei
gazdasági közbiztonság politikai társadalmi Mutassa be a biztonság alapvető területeit. Mutasson rá az egyes elemek összefüggéseire. Gondolkodjon el, hogy mitől függ az, hogy az egyes emberek melyik összetevőt tartják a legfontosabbnak. Milyen emberi szükségleteket tartalmazhatnak az egyes területek? katonai Területei: a környezet- és természetvédelem, az egészségvédelem, az ipari biztonság, közlekedésbiztonság, katasztrófavédelem Környezeti

15 A BIZTONSÁG TÉNYEZŐI egy másfajta csoportosításban
pénzügyi BIZTONSÁG politikai nemzetközi jogi katonai környezeti gazdasági emberi kisebbségi techno- lógiai integ- rációs Mit jelent Ön szerint az integrációs biztonság? Soroljon fel tényezőket, amelyek veszélyeztetik a technológiai biztonságot. Hogyan értelmezi a NBS ezeket a fogalmakat? [4] 15

16 Gazdasági biztonság Az ország stabil környezete,
amelyen keresztül zavartalanul képes lebonyolítani a kereskedelmi kapcsolatait. A lakosság szociális biztonságának és életszínvonal-növekedésének alappillére. [17] Olvasson utána, milyen kereskedelmi kapcsolata Magyarországnak napjainkban. Milyen összetevői vannak a szociális biztonságnak? Milyen szerepe van az államoknak a lakosság szociális biztonságának kialakításában. Nézzen utána milyen szociális hálót működtet hazánk. Nézzen utána néhány ország életszínvonal-helyzetének. Hol állunk az életszínvonalunkat tekintve az EU-országok között. (GDP) Ön szerint mit kellene tenni az életszínvonal növekedése érdekében? 16

17 Közbiztonság az adott társadalom védettsége a nemzetközi bűnözés, a migráció, a kábítószer-kereskedelem és fogyasztás, a szervezett bűnözés és a terrorizmus hatásaival szemben. A társadalom belső védettségének, a lakosság élet- és vagyonbiztonsága megteremtésének alappillére. [17] Mit jelent a közbiztonság? Olvasson utána, milyen új jelenségek fedezhetők fel napjainkban a közbiztonsággal kapcsolatban. Olvasson utána, hogy milyen napjaink közbiztonsága. Véleménye szerint milyen okok miatt romlik egy ország közbiztonsága? 17

18 Társadalmi biztonság Az ország biztonsága a kisebbségi, az etnikai,
a vallási és a nyelvi konfliktusok hatásaival szemben Az országban élő kisebbségek biztonságának teljes körű szavatolása [17] Mit jelent a társadalmi biztonság? Milyen vallási, etnikai, nyelvi konfliktusok fordulnak elő a környezetében. Véleménye szerint mi okozza ezeknek a konfliktusoknak a felerősödését? Milyen garanciák vannak Magyarországon a kisebbségi jogok érvényesítésére? 18

19 Politikai biztonság Az állam politikai rendszerének biztonsága a nemzetközi rendszerben, tudatos vagy akaratlan beavatkozással szemben. Olyan belső stabilitás, parlamenti demokrácia, jogi viszonyok megléte, melyek lehetővé teszik a válságok kezelését, a konfliktusok békés megoldását. [17] Mi a politikai biztonság? Tanulmányozza az Alkotmány emberi jogokra vonatkozó paragrafusait. Ön melyeket tartja a legfontosabbnak? Foglalja össze röviden, amit a választójogról, hazánk választási rendjéről tudni kell. Mutassa be a magyar országgyűlés felépítését, tevékenységi rendjét. Foglalja össze az országgyűlés feladatait. 19

20 Környezeti biztonság Természeti erőforrásaink, a természeti területek és természeti értékek, valamint a környezeti egyensúly megóvása. A természeti és civilizációs katasztrófák és az egészségügyi veszélyforrások elleni védelem. [17] Mi a politikai biztonság? Tanulmányozza az Alkotmány emberi jogokra vonatkozó paragrafusait. Ön melyeket tartja a legfontosabbnak? Foglalja össze röviden, amit a választójogról, hazánk választási rendjéről tudni kell. Mutassa be a magyar országgyűlés felépítését, tevékenységi rendjét. Foglalja össze az országgyűlés feladatait. 20 20

21 Katonai biztonság Az ország területének, szuverenitásának védettsége a katonai jellegű válságokkal szemben.[17] Mit jelent a katonai biztonság? Olvasson utána mit tartalmaz a Magyar Köztársaság katonai biztonsági stratégiája. 21

22 1.2. altéma A biztonságra ható tényezők Milyen a védelmi rendszerünk??
Milyen veszélyek hatnak az országra?? Mi veszélyezteti az ön biztonságát? Mitől függ, hogy biztonságban érezzük-e magunkat? Hol élünk? Milyen nemzetközi szervezeteknek vagyunk tagjai?? 22

23 Mitől függ Magyarország biztonsága???

24 Carl von Clausewitz: „Nem vállalok közösséget azzal a könnyelmű reménnyel, hogy valami véletlen majd megment bennünket”. Jonathan Redh: „Biztosabb, ha semmit sem bízunk a véletlenre, hanem egymással összefogva gondoskodunk a biztonságunkról.”

25 Magyarország biztonsága és védelme
az ország geopolitikai helyzetének, az ország veszélyeztető tényezőinek, az ország védelmi képességének, a szövetségi rendszer erejének FÜGGVÉNYE 25 25

26 a) Geopolitikai adottságok Közép-Európa, „HÍD - szerep”
Kelet, Mediterrán térség NATO EU ENSZ Az ábrák: Oroszország, Kína, Arab térség, Izrael, Ukrajna, Szerbia, Horvátország, Montenegró, Görögország EBESZ A biztonságot erősítő és gyengítő faktorok Nemzetközi Humanitárius szervezetek

27 B, Magyarország biztonságát veszélyeztető tényezők
FENYEGETÉSEK KOCKÁZATOK, KIHÍVÁSOK VÁLSÁGOK VÁLSÁGOK Nem katonai jellegű Katonai jellegű Globális Kontinentális Környezeti és civilizációs kihívások KATASZTRÓFÁK Ön szerint hogyan lehet a kihívásokból válság? Mi az összefüggés a válság és a katasztrófák között? Regionális Belső Egyéb veszélyek Természeti eredetű Civilizációs eredetű 27

28 A biztonságra fenyegetések, kockázatok, kihívások hatnak.
EZEK lehetnek globális kontinentális Sorolja fel és pár szóval jellemezze a biztonságra (ellen) ható kihívásokat. Mondjon példát. Mondjon olyan példát, amely mindhárom szinten jelentkezhet. regionális belső 28

29 A veszélyeztető fenyegetések, Hasznos infók: JOBBÁGY Szabolcs:
kockázatok, kihívások Hasznos infók: JOBBÁGY Szabolcs: A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG BIZTONSÁGPOLITIKÁJÁVAL FOGLALKOZÓ ALAPDOKUMENTUMOK Hadtudományi Szemle évfolyam 4. szám (2073/2004. (III. 31.) Korm. Határozat : MK. Nemzeti Biztonsági Stratégiája 29

30 Mo. Biztonságát veszélyeztető kihívások
Globális kihívások [5] Instabil zónák (területek) kialakulása Tömegpusztító fegyverek és hordozó eszközeik elterjedése A nemzetközi terrorizmus veszélye Pénzügyi, gazdaági instabilitás Informatikai-információs kihívások Globális környezeti kihívások stb. [4] Forrás: Nemzeti Biztonsági stratégia Beszélgessenek a globális kihívásokról! Hogyan jelennek ezek meg hazánkban? [6]

31 Mo. Biztonságát veszélyeztető kihívások
Regionális kihívások [8] Az országok közötti fejlettségbeli különbségek növekedése Az országokon belüli instabilitás Oroszország nagyhatalmi törekvései A mediterrántérség kihívásai. Illegális tömeges migráció Határon túli magyarok helyzete. Energia, nyersanyag- és piacbiztonság Környezetkárosító hatások növekedése stb. [4] Forrás: nemzeti Biztonsági stratégia Beszélgessenek a regionális kihívásokról! Hogyan jelennek ezek meg hazánkban? [7]

32 Mo. Biztonságát veszélyeztető kihívások
Belső kihívások [9] 10] Szervezett bűnözés Kábítószerek terjedése A feketegazdaság és korrupció Demográfiai kihívások A rendszerváltást kísérő szociális feszültségek stb. [4] Forrás: nemzeti Biztonsági stratégia Beszélgessenek a belső kihívásokról! Hogyan jelennek ezek meg hazánkban? Forrás 1. pénz jan 29. 2. kábszerek Janukovics: veszélyes méreteket öltött a kábítószer-kereskedelem 3. kéz tömeges a szegénység Magyarországon 2012. január 29., vasárnap [11]

33 BIZTONSÁGPOLITIKA FOGALMA
1.3. altéma BIZTONSÁGPOLITIKA FOGALMA „A biztonságpolitika szigorúan centralizált, koordinált és monopolizált, minden hatalmi ágat magába foglaló állami funkció ellátása, melynek végső célja olyan alapvető értékek védelme, amelyeket az adott ország meghatározó csoportjai (illetve adott ország-csoportok) elfogadnak és fontosnak tartanak.” (Dr. Koós Anna: Biztonságpolitika a XX-XXI. században, Biztonságpolitika jegyzetek fk.szeportal.hu/index.php?option=com_remository&Itemid=28&func=select&id=11-27k – oldal) [12] Mi a biztonságpolitika? Mondjon biztonságpolitikai intézkedéseket.

34 Biztonságpolitika „A kormánypolitika azon része, melynek célja olyan külső és belső feltételek létrehozása, melyek kedvezőek a létfontosságú nemzeti értékek védelmére…” [14] Célok F.N Trager, F.L. Simonie:Bevezetés a nemzetbiztonság tanulmányozásába o. Másodlagos Forrás: Buczkó Gergely Kele-Közép_Európa biztonságpolitikája a NATo 1990-es bővítését követően BGF: oldal BIZTONSÁG Stratégia Eszközök

35 BIZTONSÁGPOLITIKA FELADATA
Értékek, érdekek, veszélyek és kihívások konkrét meghatározása Mi a biztonságpolitika feladata? A biztonsághoz szükséges intézményi rendszer létrehozása és működtetése

36 katonai rendvédelmi katasztrófák gazdasági
Hazánk a különböző kihívásokra, adekvát választ adó védelmi szervezeteket működtet kihívások katonai rendvédelmi katasztrófák gazdasági Értelmezze az ábrát.! válaszok Magyar Honvédség Rendvédelmi szervek Katasztrófavédelmi rendszer Pénzügyi és gazdasági szervezetek rendszere 36

37 Mely dokumentumok határozzák meg a biztonságpolitikánkat?
Az Országgyűlés 94/1998-as (XII.29.) határozata a Magyar Köztársaság biztonság és védelempolitikájának alapelveiről A Kormány 1035/2012. (II. 21.) Korm. határozata Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról Kormány a 2073/2004 (III.31.) a Magyar Köztársaság Nemzeti Katonai Stratégiájáról Kormányhatározat 1009/2009. (I. 30.) Korm. Határozat MK Nemzeti Katonai Stratégia Magyarország Alaptörvénye IV. 15. Védelemmel kapcsolatos egyéb törvények Hv. Tv. Stb. Ágazati stratégiák, védelmi szféra ágazati rendeletei stb. András István Türke (ed.) hasznos irodalom: FROM DUNKIRK TO AMSTERDAM Core Documents of the common foreign & security policy in Europe (

38 Biztonsági Stratégiája 1.
1.3. altéma Magyar Köztársaság Nemzeti Biztonsági Stratégiája 1. 38

39 Kormány március 31-i ülésén elfogadta a Magyar Köztársaság Nemzeti Biztonsági Stratégiáját (2073/2004. (III. 31.) Korm. Határozat), amely a Határozatok Tárában történt április 15-i közzétételt követően, felváltotta a Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági stratégiájáról korábban érvényben lévő 2144/2002 (V.6) Korm. Határozatot. [14]

40 A dokumentum részei Értékek és érdekek Biztonsági környezet -
Fenyegetések, kockázatok Célok, feladatok A stratégia megvalósításának eszközei Ágazati stratégiák Ismertesse a Magyar Köztársaság Biztonsági stratégiájának lényegét. Mutassa be pár szóval a stratégia részeit. Beszéljen a szakterülete ágazati stratégiájáról (ha van ilyen) Ha nincs, akkor ismertesse, hogy mit tenne bele! 40

41 A Stratégiai feladatok felosztása
Nemzetközi szervezetekhez kapcsolódóak (1. NATO, 2. EU, 3. Transzatlanti együttműködés ENSZ, EBESZ, 6. gazdasági diplomácia) II. Térségünk államaival való kapcsolatépítés (1. kétoldalú és regionális kapcsolatok, 2. határon túli magyarok, 3. FÁK ) III. A globális fenyegetések elleni fellépés (1. terrorizmus, 2. töpfe, 3.regionális konfliktus kezelése, 4. schengeni együttműködés, 5. fejlesztési együttműködés. 6. A nyitott társadalmakat érintő kihívások 7. az info-rendszerek védelme, 8. a környezet védelme) Ismertesse a Magyar Köztársaság stratégiai feladatait. Mutasson be részletesen egy stratégiát, amely a globális fenyegetések valamelyikére való fellépésre vonatkozik.

42 Biztonsági Stratégiája 2.
1.4. altéma Magyar Köztársaság Nemzeti Biztonsági Stratégiája 2. 42 42

43 I. Magyarország biztonságpolitikai környezete
A Kormány 1035/2012. (II. 21.) Korm. határozata Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról (NBS) I. Magyarország biztonságpolitikai környezete II. Magyarország helye és biztonságpolitikai érdekei a világban III. A Magyarországot érintő biztonsági fenyegetések, kihívások és azok kezelése IV. A Nemzeti Biztonsági Stratégia végrehajtásának eszközrendszere [15]

44 A Magyarországot érintő biztonsági fenyegetések, kihívások 1.
Regionális konfliktusok Az instabil régiók, az államok közötti és államokon belüli konfliktusok, a gyenge vagy működésképtelen államok, valamint a világban zajló erőteljes fegyverkezés, az érintett térségekben tapasztalható instabilitás, a szegénység és a demokrácia-deficit, valamint a konfliktusok jellemzően etnikai és vallási háttere táptalajt jelentenek az országokon belüli erőszakhoz, fegyveres konfliktusokhoz, vagy az olyan, határokon átívelő fenyegetésekhez is, mint a szélsőségesség, a terrorizmus, vagy a fegyver-, kábítószer- és emberkereskedelem. NBS: III/27

45 A Magyarországot érintő biztonsági fenyegetések, kihívások 2.
Tömegpusztító fegyverek és hordozóeszközeik elterjedése A terrorizmus Pénzügyi biztonság ellen ható tényezők Kiberbiztonság ellen ható tényezők Az energiabiztonság ellen ható tényezők A globális éghajlat- és környezetváltozás a szélsőséges időjárás hatásai A nyersanyag- és természeti erőforrások kimerülése, Az egészséges ivóvízhez jutás problémái Természeti és ipari katasztrófák Szervezett bűnözés, kábítószer-kereskedelem Illegális migráció Szélsőséges csoportok kialakulása NBS/28-38.

46 A biztonsági fenyegetések, kihívások kezelése hazánkban
Az Észak-atlanti Szerződésben A NATO Stratégiai Koncepciójában, A Lisszaboni Szerződésben Az Európai Biztonsági Stratégiában foglaltak A nemzeti feladatok meghatározásánál kiinduló pont [16]

47 A biztonság többféle értelmezését ismerjük
ÖSSZEGZÉS 1. A biztonság többféle értelmezését ismerjük Átfogó, oszthatatlan és túlmutat a katonai erőn, objektív és szubjektív elemei vannak A biztonságra globális, kontinentális, regionális és belső kihívások hatnak A biztonság alapvető területei: gazdasági, köz, társadalmi, környezeti, gazdasági, politikai biztonság Összegezze pár mondattal a témakör lényegi kérdéseit. Emeljen egyet i és részletezze azt. 47

48 A biztonságpolitika állami funkció
ÖSSZEGZÉS 2. Az ország biztonsága a geopolitikai helyzetétől, a fenyegető veszélyektől, kihívásoktól, a védelmi rendszertől és a szövetségi rendszer erejétől függ A biztonságpolitika állami funkció Feladata: az alapvető értékek és a veszélyek meghatározása, valamint az alapvető értékek védelméhez szükséges feltételek biztosítása . Összegezze pár mondattal a témakör lényegi kérdéseit. Emeljen egyet és részletezze azt.

49 ISMÉTLŐ KÉRDÉSEK Ismertesse a biztonság fogalmát!
2. Foglalja össze, hogyan értelmezzük napjainkban a biztonságot! 3. Milyen alapvető területei vannak a biztonságnak? 4. Foglalja össze, hogy mi a biztonságpolitika, mi a rendeltetése! 5. Milyen dokumentumok tartalmazzák Mo. biztonságpolitikai célkitűzéseit? Ismertesse az abban meghatározott célkitűzéseket! 6. Ismertesse a biztonságpolitika célját, feladatát!

50 ISMÉTLŐ KÉRDÉSEK 1. Sorolja fel, hogy milyen jellegű kihívásokkal kell a Magyarországnak számolnia! 2. Ismertesse a globális, a regionális és a belső veszélyeztető tényezőket, kihívásokat! 3. Indokolja meg, hogy az egyes kihívások miért jelentenek veszélyt az országra! 4. Ismertesse, hogy milyen következményei lehetnek a kihívásoknak! 5. Fogalmazza meg, hogy mi a válság és milyen fajtái vannak! 6. Mutassa be a lehetséges nem katonai jellegű és a katonai jellegű válságokat! 7. Milyen összefüggés/kölcsönhatás van a kihívások és a katasztrófák között? 8. Mutassa be a biztonságpolitikánkat meghatározó alapvető dokumentumokat! xxx

51 Köszönöm a figyelmet! Jó tanulást!

52 Irodalomjegyzék 1 [1.] Szerző. Nincs megjelölve, Magyar Értelmező Kéziszótár, Akadémia Kiadó, oldal. [2.] Koncepció a biztonsági ágazat reformjának európai közösségi támogatására Brüsszel, COM(2006) 253 végleges {SEC(2006) 658} 5.old [3.] 94/1998. (XII.29.) számú OGY határozatának 1-es pont [4.] 2073/2004. (III. 31.) Korm. Határozat (NBS) [5.] Biológiai és toxinfegyverek, [6.] terrorveszély, [7.] Határokon innen és túl, [7] [8.] Bőröndben csempészték a fiút, letöltés: jan. 29. [8] [9.]Pénz, jan 29. [9] [10.] Janukovics: veszélyes méreteket öltött a kábítószer-kereskedelem [10]

53 Irodalomjegyzék 2 [11.] Tömeges a szegénység Magyarországon,
letöltés: [11] [12.] Dr. Koós Anna: Biztonságpolitika a XX-XXI. században, Biztonságpolitika jegyzetek fk.szeportal.hu/index.php?option=com_remository&Itemid=28&func=select&id=11-27k – oldal) [12] [13.] F.N Trager, F.L. Simonie: Bevezetés a nemzetbiztonság tanulmányozásába o. Másodlagos Forrás: Buczkó Gergely Kelet-Közép_Európa biztonságpolitikája a NATO 1990-es bővítését követően BGF: oldal [14]Az Országgyűlés 94/1998-as (XII.29.) határozata a Magyar Köztársaság biztonság és védelempolitikájának alapelveiről [15.] A Kormány 1035/2012. (II. 21.) Korm. Határozata Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról [16.] uott: III. fejezet [17] Tóth Rudolf: A Magyar Polgári Védelem fejlesztésének szükségessége …, doktori értekezés, ZMNE, old Ábrák, figurák: ClipArt , valamint a szerző korábbi műveiből. xxx


Letölteni ppt "„Biztonságunk érdekében” Oktatási- és Tanácsadó"

Hasonló előadás


Google Hirdetések