Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BME VÍZI KÖZMŰ ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI TANSZÉK MTA VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓCSOPORT KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPISMERETEK Clement Adrienne egy. docens www.vkkt.bme.huU.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BME VÍZI KÖZMŰ ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI TANSZÉK MTA VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓCSOPORT KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPISMERETEK Clement Adrienne egy. docens www.vkkt.bme.huU."— Előadás másolata:

1 BME VÍZI KÖZMŰ ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI TANSZÉK MTA VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓCSOPORT KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPISMERETEK Clement Adrienne egy. docens www.vkkt.bme.huU épület

2 CÉLOK: ALAPFOGALMAK ELSAJÁTÍTÁSA (MŰSZAKI- KÖRNYEZETVÉDELMI, KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ALAPISMERETEK)ALAPFOGALMAK ELSAJÁTÍTÁSA (MŰSZAKI- KÖRNYEZETVÉDELMI, KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ALAPISMERETEK) KÖRNYEZETI HATÁSOK MEGISMERÉSE, SZÁMSZERŰSÍTÉSEKÖRNYEZETI HATÁSOK MEGISMERÉSE, SZÁMSZERŰSÍTÉSE MÉRNÖKI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSAMÉRNÖKI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA SZEMLÉLETFORMÁLÁSSZEMLÉLETFORMÁLÁSSZÁMONKÉRÉS: 2. zárthelyi (elmélet + számítási és rajzos feladat) TANANYAG: ELŐADÁSOK (ppt), MINTAPÉLDÁK www.vkkt.bme.hu/oktatas KÖNYEZETMÉRNÖKI ALAPISMERETEK

3 MI A KÖRNYEZET?  AZ ÉLŐ SZERVEZETEKET KÖRÜLVEVŐ ÉLŐ (BIOTIKUS) ÉS ÉLETTELEN (ABIOTIKUS) FÖLDI TARTOMÁNYOK EGYÜTTES RENDSZERE  TÉRBELI KITERJEDÉSE AZ ÉLŐVILÁG ÉLETTERÉVEL, A BIOSZFÉRÁVAL AZONOS -LITOSZFÉRA (FÖLDKÉREG) ALAPKŐZET, ÁSVÁNYOK, BARLANGOK, TALAJ (FELSŐ MAX. 1 M) -HIDROSZFÉRA FELSZÍNI, FELSZÍN ALATTI VIZEK -ATMOSZFÉRA (LÉGKÖR) TROPOSZFÉRA, SZTARTOSZFÉRA, MEZOSZFÉRA,... -ÉLŐVILÁG ÉS ÖKOSZISZTÉMA NÖVÉNYZET ÁLLATOK, EMBER -TÁJ NEM VÉDETT ÉS VÉDETT KULTÚRTÁJ -ÉPÍTETT (MŰVI) KÖRNYEZET LAKÓ- ÉS IPARTERÜLETEK, UTAK ( ÖKOLÓGIA : AZ ÉLETTELEN KÖRNYEZET ÉS AZ ÉLŐLÉNYEK KAPCSOLATÁT VIZSGÁLJA  ENERGIA ÉS ANYAGCSERE) ELEMEI:

4 Anyag és energia áramlása a bioszférában Energia: lineáris C N O P Anyagforgalom: -Zárt körforgás -Kölcsönhatások -Biogeokémiai ciklusok -Különböző tér és időlépték

5 KÖRNYEZET TÁRSADALOM FORRÁS NYELŐ Felgyorsult anyag- és energiaáramlás, átalakítás Készletekkimerülése Környezet-szennyezés VÍZLEVEGŐTALAJÉLŐVILÁG VÍZLEVEGŐTALAJÉLŐVILÁG

6 EGY VÁROS ANYAG- ÉS ENERGIAFORGALMA

7 Material Flow Analysis (MFA) Anyagáram elemzés módszere - Material Flow Analysis (MFA)

8 Magyarországi háztartások tápanyag forgalma ( ktonna N/év, ktonna P/év)

9 ÖKOLÓGIAI LÁBNYOM

10 Vízlábnyom („water footprint”) http://www.waterfootprint.org

11 Mennyi vízre van szükség egy-egy termék előállításához? http://vizmuvek.hu/vizvilagnapja/vizlabnyom.html

12 MI A KÖRNYEZETI HATÁS? EMBERI TEVÉKENYSÉG OKOZTA, KÖRNYEZETI SZEMPONTBÓL ÉRTÉKELHETŐ ÁLLAPOT VÁLTOZÁS HATÓTÉNYEZŐ  HATÁSFOLYAMAT  HATÁSTERÜLET FORRÁS TRANSZPORT HATÁSVISELŐ EMISSZIÓ: SZENNYEZŐANYAG KIBOCSÁTÁS (TÖMEG/IDŐ) TRANSZMISSZIÓ: SZENNYEZŐANYAG TERJEDÉSE (EMISSZIÓ ÉS IMMISSZIÓ KÖZÖTTI KAPCSOLAT) IMMISSZIÓ: SZENNYEZŐANYAG KONCENTRÁCIÓJA A BEFOGADÓBAN (TÖMEG/TÉRFOGAT)

13 HATÁSOK RENDSZEREZÉSE  KÖZVETLEN – KÖZVETETT HATÁS  TÉRBELI KITERJEDÉS SZERINT LOKÁLIS  REGIONÁLIS  KONTINENTÁLIS  GLOBÁLIS  IDŐBELISÉG SZERINT IDŐBEN ÁLLANDÓSULT ÉS LÖKÉSSZERŰ (HAVÁRIA) SZTOCHASZTIKUS (VÉLETLEN JELLEGŰ) ÉS DETERMINISZTIKUS  SZINERGIKUS (EGYMÁST FELERŐSÍTŐ) HATÁSOK  TÖBB KÖZEGET ÉRINTŐ HATÁSOK (pl. savasodás)  REVERZIBILIS ÉS IRREVERZIBILIS HATÁSOK  

14 HATÁSOK FIZIKAI KÖRNYEZET LEVEGŐSZENNYEZÉS LEVEGŐSZENNYEZÉS VÍZSZENNYEZÉS VÍZSZENNYEZÉS TALAJSZENNYEZÉS TALAJSZENNYEZÉS ÉLŐVILÁG EGÉSZSÉGKÁROSÍTÓ HATÁS EGÉSZSÉGKÁROSÍTÓ HATÁS TOXIKUS VEGYÜLETEK, FERTŐZÉS, ZAJ, REZGÉS, SUGÁRZÁS PSZICHOLÓGIAI (STRESSZ) PSZICHOLÓGIAI (STRESSZ) ESZTÉTIKAI ESZTÉTIKAI TÁRSADALMI-GAZDASÁGI TÁRSADALMI-GAZDASÁGI KLÍMA KÖZVETLEN HATÁS KÖZVETETT HATÁS

15 PÉLDA: A SAVASODÁS HATÁSAI

16 KÖRNYEZETI HATÁSOK EGY HŐERŐMŰ PÉLDÁJÁN

17 EMBERI TEVÉKENYSÉG HATÁSAI: FELGYORSULT ANYAG ÉS ENERGIAFORGALOM,FELGYORSULT ANYAG ÉS ENERGIAFORGALOM, NYITOTT CIKLUSOK,NYITOTT CIKLUSOK, KÉSZLETEK FELÉLÉSE ÉS SZENNYEZÉSKÉSZLETEK FELÉLÉSE ÉS SZENNYEZÉS KÖRNYEZET ÁTALAKÍTÁSA, KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK MEGVÁLTOZTATÁSA (  MÉRNÖK)KÖRNYEZET ÁTALAKÍTÁSA, KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK MEGVÁLTOZTATÁSA (  MÉRNÖK) ÉLŐHELYEK MEGSZÜNTETÉSE, ELSZIGETELÉSE TERÜLETHASZNÁLAT MEGVÁLTOZTATÁSA MOZGÓ KÖRNYEZETI ELEMEK ÁRAMLÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA HŐ- ÉS VÍZHÁZTARTÁSI VISZONYOK MEGVÁLTOZTATÁSA KÖVETKEZMÉNY:  ELSIVATAGOSODÁS, SAVASODÁS, ÉGHAJLATVÁLTOZÁS, NITRÁTOSODÁS, SZMOGOK, VESZÉLYES HULLADÉKOK, HAVÁRIÁK, KÖRNYEZETI KATASZTRÓFÁK stb.  TREND: LOKÁLIS → GLOBÁLIS  GAZDASÁGI HELYZET ALAPVETŐEN MEGHATÁROZZA (ajánlás: GDP 1%-át kellene környezetvédelemre fordítani)

18 Környezeti és a gazdasági jellemzők kapcsolata

19 Gazdasági aktivitás Kapcsolat a környezettel Környezeti hatás Vadászat Ellenfél Minimális Mezôgazdálkodás Forrás Készletek csökkenése Iparosodás Lerakóhely Szennyezés Átmenet Határok felismerése Nagyfokú degradáció JELEN idô Népesség Fenntartható ?

20 Világ népesség alakulása-1800-2100 United Nations (2004) Előrejelzések: Népesség növekedése kontinensenként (1950-2050) Millions of people http://en.wikipedia.org/wiki/World_population

21 A NÖVEKEDÉS HATÁRAI RÓMAI KLUB, 1972 A: STANDARD ELŐREJELZÉS B: KÉSZLETEK MEGDUPLÁZÓDNAK C: STABILIZÁLT VILÁGMODELL

22 ENSZ KÖZGYŰLÉS (1983) FELKÉRÉSE : KÖRNYEZET ÉS FEJLŐDÉS VILÁGBIZOTTSÁG (BRUNDTLAND BIZOTTSÁG) EGY ÁTFOGÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁRA A FÖLDET VESZÉLYEZTETŐ KÖRNYEZETI VÁLSÁG KEZELÉSÉRE → Közös Jövőnk, 1987 ELVEK ÉS KÖVETELMÉNYEK, MELYEK BETARTÁSA ESETÉN A „FÖLD MEGMENTHETŐ” FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS (SUSTAINABLE DEVELOPMENT) „OLYAN FEJLŐDÉS, AMELY KIELÉGÍTI A JELEN SZÜKSÉGLETEIT ANÉLKÜL, HOGY VESZÉLYEZTETNÉ A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ESÉLYÉT ARRA, HOGY HOGY ŐK IS KIELÉGÍTHESSÉK SZÜKSÉGLETEIKET” SZOCIÁLIS JÓLÉT, AMELY NEM JÁR A FÖLD ÖKOLÓGIAI ELTARTÓ KÉPESSÉGÉT MEGHALADÓ GAZDASÁGI NÖVEKEDÉSSEL („zöld” definició) ETIKAI ELV, SZEMLÉLETMÓD!

23 ENSZ Környezetvédelmi Világkonferencia (1992, Rio de Janeiro): Elvek meghatározása a környezetkímélő gazdasági fejlődés irányairól, Agenda21 – akcióterv (koordinációra az ENSZ létrehozta a Fenntartható Fejlődés Bizottság) Éghajlatváltozási keretegyezmény (Kiotói jegyzőkönyv, 1997), Biodiverzitás egyezmény Fenntartható Fejlődés Világtalálkozó (2002, Johannesburg): Társadalmi fejlődés és környezetvédelem – konfliktusok és felismerés: A világ helyzete nem javult Riói feladatok ismétlése, vállalások újrafogalmazása, de kevés eredmény Klíma Konferencia Koppenhága, 2009. december- kudarc vagy ajtónyitás? Cancún, 2010. december - új klímaegyezmény tervezet (?)

24 HOGYAN VIHETŐ ÁT A GYAKORLAT SZÁMÁRA?  ALAPELV, AMIT A MÉRNÖKNEK IS ALKALMAZNIA KELL  NEM SZABAD, HOGY KEDVEZŐTLENEBB FELTÉTELEKET BIZTOSÍTSUNK A JÖVŐ GENERÁCIÓ SZÁMÁRA TÉRBEN NE HELYEZZÜK ÁT A PROBLÉMÁT, OTT OLDJUK MEG, AHOL VAN TERVEZÉSKOR ALKALMAZZUK AZ ELŐVIGYÁZATOSSÁG ELVÉT  MÉRNÖK ÉS KÖRNYEZET A MÉRNÖK „FELADTA” A KÖRNYEZET ÁTALAKÍTÁSA LEHETÜNK-E OPTIMISTÁK? FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS (SUSTAINABLE DEVELOPMENT)

25 MÉRNÖK ÉS KÖRNYEZET NÉHÁNY PÉLDA... MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG KÖRNYEZETI HATÁSAINAK FELISMERÉSE KÖRNYEZET ÁTALAKÍTÁSA (MŰVI KÖRNYEZET, FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI LÉTESÍTMÉNYEK)KÖRNYEZET ÁTALAKÍTÁSA (MŰVI KÖRNYEZET, FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI LÉTESÍTMÉNYEK) KÖRNYEZET SZENNYEZÉSE (VÍZ, LEVEGŐ, TALAJ)KÖRNYEZET SZENNYEZÉSE (VÍZ, LEVEGŐ, TALAJ) KÖRNYEZET VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK TERVEZÉSE, MŰKÖDTETÉSE

26 Mérnöki tevékenység hatásai: Környezet átalakítása, kibocsátás (környezet terhelés)

27 ÉPÍTŐMÉRNÖK ÉS KÖRNYEZET ÚT- ÉS KÖZLEKEDÉSTERVEZÉS (AUTÓPÁLYÁK ÉS AUTÓUTAK, VÁROSI KÖZLEKEDÉS, FORGALOMSZERVEZÉS)ÚT- ÉS KÖZLEKEDÉSTERVEZÉS (AUTÓPÁLYÁK ÉS AUTÓUTAK, VÁROSI KÖZLEKEDÉS, FORGALOMSZERVEZÉS) VÁROSTERVEZÉS, INFRASRUKTÚRAVÁROSTERVEZÉS, INFRASRUKTÚRA TELEPÜLÉSI VÍZGAZDÁLKODÁS: VÍZI KÖZMŰVEK (VÍZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS, SZENNYVÍZTISZTÍTÁS)TELEPÜLÉSI VÍZGAZDÁLKODÁS: VÍZI KÖZMŰVEK (VÍZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS, SZENNYVÍZTISZTÍTÁS) VÍZSZABÁLYOZÁS, VÍZHASZNOSÍTÁS, VÍZRENDEZÉS, VÍZMINŐSÉGSZABÁLYOZÁSVÍZSZABÁLYOZÁS, VÍZHASZNOSÍTÁS, VÍZRENDEZÉS, VÍZMINŐSÉGSZABÁLYOZÁS HIDROGEOLÓGIA, FELSZÍN ALATTI LÉTESÍTMÉNYEKHIDROGEOLÓGIA, FELSZÍN ALATTI LÉTESÍTMÉNYEK ÉPÜLETTERVEZÉS (KÖZÉPÜLETEK, LAKÓPARKOK - ÉPÍTETT KÖRNYEZET, TÁJESZTÉTIKA)ÉPÜLETTERVEZÉS (KÖZÉPÜLETEK, LAKÓPARKOK - ÉPÍTETT KÖRNYEZET, TÁJESZTÉTIKA) HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, HULLADÉK LERAKÓK TERVEZÉSEHULLADÉKGAZDÁLKODÁS, HULLADÉK LERAKÓK TERVEZÉSE TÉRINFORMATIKA, TÁVÉRZÉKELÉS, MONITORINGTÉRINFORMATIKA, TÁVÉRZÉKELÉS, MONITORING TERVEZÉS, ÜZEMELTETÉS, HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG OKTATÁS-KUTATÁS

28

29 AZ ÖBLÍTÉSES TOALETT „ŐSE” © www.lamp.ac.uk

30 VÍZSZENNYEZÉS: Oxigén probléma

31 VÍZBEN 0.001-0.005 ppb ZOOPLANKTONBAN 2-20 ppb KIS HALAKBAN 2-200 ppb NAGY HALAKBAN 500-1000 ppb HALEVŐ MADARAKBAN 5000 ppb MINAMATA-ÖBÖL, HIGANYSZENNYEZÉS BioakkumulációBiomagnifikáció

32 10000 ÉV 1000 ÉV 100 ÉV 10 ÉV ÉV HÓNAP HÉT NAP ÓRA km TARTÓZKODÁSI IDŐ LÉPTÉK TELEPÜLÉS HÁZTARTÁS BELTENGER BELTENGER ÓCEÁN ÓCEÁN TÓ FOLYÓ FOLYÓ SZENNYEZŐDÉSEK ÁTHELYEZŐDÉSE

33 Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep

34 Oroszlány: Membrán (MBR) technológia (2004)

35 Tápanyagok (P,N) Szerves anyagok (C) A TÓ-VÍZGYŰJTŐ RENDSZER: szennyezések forrásai DIFFÚZ SZENNYEZÉS PONTSZERŰ SZENNYEZÉS: KONCENTRÁLT, HELYE ISMERT, MÉRHETŐ, ELLENŐRIZHETŐ DIFFÚZ (NEM PONTSZERŰ): NAGY TERÜLETRŐL, KIS KONCENTRÁCIÓBAN, A SZENNYEZÉS HELYE NEM ISMERT PONTSZERŰ SZENNYEZÉS

36 DIFFÚZ SZENNYEZÉS FORRÁSAI ÉS TERJEDÉSI ÚTVONALAI

37 KIS-BALATON TÁROZÓK (célja a Balaton diffúz tápanyagterhelésének csökkentése) Fenékpuszta Zalaapáti Felső Tározó Alsó Tározó

38 P kicsapatás Összes P (t/év) Kis-Balaton Műtrágyaszárazság Chl-a mg/m 3 A tápanyag terhelés csökkenése gyors vízminőség javuláshoz vezetett

39 A jövő vízi infrastruktúrája... Fenntartható? Elfogadható? Oktatás-kutatás Tápanyag gazdálkodás a háztartások szintjén!

40 TELEPÜLÉS HÁZTARTÁS BELTENGER BELTENGER ÓCEÁN ÓCEÁN TÓ FOLYÓ FOLYÓ 10000 ÉV 1000 ÉV 100 ÉV 10 ÉV ÉV HÓNAP HÉT NAP ÓRA km SZENNYEZŐDÉSEK ÁTHELYEZŐDÉSE IDŐ LÉPTÉK

41 TELEPÜLÉS HÁZTARTÁS BELTENGER BELTENGER ÓCEÁN ÓCEÁN TÓ FOLYÓ FOLYÓ 10000 ÉV 1000 ÉV 100 ÉV 10 ÉV ÉV HÓNAP HÉT NAP ÓRA km SZENNYEZŐDÉSEK ÁTHELYEZŐDÉSE IDŐ LÉPTÉK

42 TELEPÜLÉS HÁZTARTÁS BELTENGER BELTENGER ÓCEÁN ÓCEÁN TÓ FOLYÓ FOLYÓ 10000 ÉV 1000 ÉV 100 ÉV 10 ÉV ÉV HÓNAP HÉT NAP ÓRA km SZENNYEZŐDÉSEK ÁTHELYEZŐDÉSE IDŐ LÉPTÉK

43 TELEPÜLÉS HÁZTARTÁS BELTENGER BELTENGER ÓCEÁN ÓCEÁN TÓ FOLYÓ FOLYÓ 10000 ÉV 1000 ÉV 100 ÉV 10 ÉV ÉV HÓNAP HÉT NAP ÓRA km SZENNYEZŐDÉSEK ÁTHELYEZŐDÉSE IDŐ LÉPTÉK

44 A megoldás: környezet-szabályozás Technikai eszközökTechnikai eszközök „Csővégi” (tisztítóművek - pontszerű kibocsátások) Területi, transzport módosító (diffúz szennyezések) Megelőzés, gazdálkodás a környezeti javakkal Jogi (ill. gazdasági) szabályozással Jogi (ill. gazdasági) szabályozással Közvetlen (hatósági) eszközök: Tiltás, büntetés (tevékenység korlátozása, szennyezési bírság, stb.) Közvetett (gazdasági) szabályozás: Adók, díjak (nyersanyagra, emisszióra, termékre, stb.) Piaci eszközök (szennyezés „joga” eladható) Támogatások Oktatás, nevelés, szemléletformálás Oktatás, nevelés, szemléletformálás

45 KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT ELŐREJELZÉSI MÓDSZER: CÉLJA VALAMILYEN TERVEZETT TEVÉKENYSÉG KÖVETKEZTÉBEN VÁRHATÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTVÁLTOZÁSOK BECSLÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE, EZEN KERESZTÜL A DÖNTÉSHOZÓK BEFOLYÁSOLÁSA. KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY (KHT): A HATÁSVIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLŐ SZAKMAI DOKUMENTUM  ELŐZETES KHV, RÉSZLETES KHV (régen)  Környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás 44/1984 (XI.26.) MT rendelet: KHV előírása az állami nagyberuházásokra 152/1995 (XII.12.) korm. rendelet (többször módosított): Hatásvizsgálat köteles tevékenységek köre és a hatósági eljárás részletes szabályai 314/2005 (XII.26) rendelettel módosított 20/2001 (II. 14.) korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálatról §

46 HATÁSVIZSGÁLAT KÖTELES TEVÉKENYSÉGEK MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS ÁLLATTARTÓ TELEPEK, FAKITERMELÉS BÁNYÁSZAT SZÉN, TŐZEG, OLAJ, ÉRCEK FELDOLGOZÓIPAR PAPÍR-, OLAJIPAR, KOMPLEX VEGYIMŰVEK (MŰTRÁGYA, GYÓGYSZER, NÖVÉNYVÉDŐSZER, VEGYI ALAPANYAGOK, STB.), KOHÁSZAT, NUKLEÁRIS HULLADÉKOK ENERGIAIPAR HŐERŐMŰ, ATOMERŐMŰ, VIZIERŐMŰ, TÁVVEZETÉKEK, VÍZKIVÉTEL SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS, INFRASTRUKTÚRA GYORSFORGALMI ÚT (AUTÓPÁLYA, AUTÓÚT), VASÚTVONAL, KIKÖTŐ, REPÜLŐTÉR, SZÁLLÍTÓ VEZETÉK (OLAJ, GÁZ), GÁZ-, OLAJTÁROLÓ, HULLADÉKLERAKÓ ÉS ÁRTALMATLANÍTÓ, SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP, DUZZASZTÓMŰ, VÍZTÁROZÓ MEGJEGYZÉSEK: ÚJ LÉTESÍTMÉNYEK ÉS MEGLÉVŐK BŐVÍTÉSEÚJ LÉTESÍTMÉNYEK ÉS MEGLÉVŐK BŐVÍTÉSE MÉRET (TELJESÍTMÉNY) KÜSZÖB FELETTMÉRET (TELJESÍTMÉNY) KÜSZÖB FELETT KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGEK ESETI ELBÍRÁLÁSA ALAPJÁN EGYÉB TEVÉKENYSÉGEKRE IS ELŐÍRHATÓKÖRNYEZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGEK ESETI ELBÍRÁLÁSA ALAPJÁN EGYÉB TEVÉKENYSÉGEKRE IS ELŐÍRHATÓ

47 HATÁSVIZSGÁLAT KÉSZÍTÉSE (KHT) RÉSZTVEVŐK: BERUHÁZÓ (FELADATA A KHT ELKÉSZÍTTETÉSE)BERUHÁZÓ (FELADATA A KHT ELKÉSZÍTTETÉSE) SZAKÉRTŐK (A KHT-T ELKÉSZÍTŐ MUNKACSOPORT)SZAKÉRTŐK (A KHT-T ELKÉSZÍTŐ MUNKACSOPORT) HATÓSÁGOK (ENGEDÉLYEZÉS, HATÁRÉRTÉKEK BETARTATÁSA, SZANKCIONÁLÁS)HATÓSÁGOK (ENGEDÉLYEZÉS, HATÁRÉRTÉKEK BETARTATÁSA, SZANKCIONÁLÁS) ÉRINTETTEK („NYILVÁNOSSÁG BEVONÁSA”: HATÁSVISELŐK, ÉRINTETT LAKOSOK)ÉRINTETTEK („NYILVÁNOSSÁG BEVONÁSA”: HATÁSVISELŐK, ÉRINTETT LAKOSOK) MIRE KELL A KHT-T KÉSZTENI? AZ ÉPÍTÉSI FÁZISRAAZ ÉPÍTÉSI FÁZISRA AZ ÜZEMSZERŰ ÁLLAPOTRAAZ ÜZEMSZERŰ ÁLLAPOTRA A TEVÉKENYSÉG ELMARADÁSÁRA („0 ÁLLAPOT”)A TEVÉKENYSÉG ELMARADÁSÁRA („0 ÁLLAPOT”) BALESET ESETÉREBALESET ESETÉRE TEVÉKENYSÉG (LÉTESÍTMÉNY) FELHAGYÁSA UTÁNTEVÉKENYSÉG (LÉTESÍTMÉNY) FELHAGYÁSA UTÁN

48 HATÓTÉNYEZŐK LÉTÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA HATÁSFOLYA- MATOK FELTÉR- KÉPEZÉSE A HATÁSTERÜLET BECSLÉSE, LEHATÁROLÁSA A HATÁSTERÜLET KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁNAK BEMUTATÁSA AZ ÁLLAPOT- VÁLTO- ZÁSOK BECSLÉSE A HATÁS- TERÜLETEN AZ ÁLLAPOT- VÁLTOZÁSOK ÉRTÉKELÉSE AZ EGYES ELEMEKRE ÉS A KÖRNYEZET EGÉSZÉRE (HÁTTÉR- HATÁS + ELŐIDÉZETT HATÁS) A HATÁSVIZSGÁLAT KÉSZÍTÉSÉNEK FOLYAMATA § KÖRNYEZETI HATÁRÉRTÉK

49 A HATÁSOK ÖSSZEGZÉSE: HATÁSMÁTRIX HATÓTÉNYEZŐK 0 ÁLLAPOT ÉPÍTÉSI FÁZIS 1. ALTERN. 2. ALTERN. … HATÁSVISELŐK LEVEGŐ  VÍZ  TALAJ  ÉLŐVILÁG EMBER TÁJ MŰVI ELEMEK TÁRSADALMI GAZDASÁGI HATÁSOK

50 1.Mi a környezet és melyek az elemei? 2.Definiálja az emisszió, az immisszió és a transzmisszió fogalmát, írjon példát mindegyikre és jelölje a mértékegységüket is! 3.Mit értünk környezeti hatás alatt? 4.Hogyan csoportosíthatók a környezeti hatások? 5.Mi a szinergikus hatás? 6.Soroljon fel lokális, regionális (nagytérségi) és globális környezeti hatásokat! 7.Mire készültek forgatókönyvek a Római Klub Növekedés határai c. tanulmányában? 8.Mit jelent a fenntartható fejlődés, mikor használták először a fogalmat és hogyan értelmezhető a fenntartható fejlődés elve a mérnöki gyakorlat számára? 9.Mit jelent, hogy egy szennyezés pontszerű / diffúz? Írjon példát mindkettőre! 10.Rajzolja fel a szervesanyag tartalom és az oldott oxigén koncentráció változását pontszerű szennyvíz bevezetés alatt folyóban! 11.Sorolja fel a környezetszabályozási eszközök típusait! 12.Soroljon fel olyan beruházásokat, amelyekre kötelező hatásvizsgálatot készíteni! 13.Sorolja fel a hatásvizsgálat készítésének fontosabb részvevőit! 14.A beruházás mely fázisaira (milyen állapotokra) kell a hatásvizsgálatnak kiterjednie? 15.Ismertesse a hatásvizsgálat készítésének menetét (főbb lépések)! 16.Mi a hatásterület? Mi alapján határozható meg? 17.Hogyan dönthető el, hogy mekkora koncentrációjú szennyezettség (immisszió) tekinthető még elfogadhatónak? 18.Mi a hatásmátrix? Mit tartalmaz? Mire jó? Felkészülést segítő kérdések


Letölteni ppt "BME VÍZI KÖZMŰ ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI TANSZÉK MTA VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓCSOPORT KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPISMERETEK Clement Adrienne egy. docens www.vkkt.bme.huU."

Hasonló előadás


Google Hirdetések