Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPISMERETEK Hatásvizsgálat és szabályozás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPISMERETEK Hatásvizsgálat és szabályozás"— Előadás másolata:

1 KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPISMERETEK Hatásvizsgálat és szabályozás
BME VÍZI KÖZMŰ ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI TANSZÉK MTA VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓCSOPORT Kmf

2 Mérnöki tevékenység hatásai:
Környezet átalakítása, kibocsátás (környezet terhelés)

3 KÖRNYEZETMÉRNÖK

4

5 AZ ÖBLÍTÉSES TOALETT „ŐSE”
©

6 VÍZSZENNYEZÉS: Oxigén probléma

7 MINAMATA-ÖBÖL, HIGANYSZENNYEZÉS
Hg koncentráció HALEVŐ MADARAKBAN 5000 ppb NAGY HALAKBAN ppb KIS HALAKBAN 2-200 ppb ZOOPLANKTONBAN 2-20 ppb VÍZBEN ppb Bioakkumuláció Biomagnifikáció

8 SZENNYEZŐDÉSEK ÁTHELYEZŐDÉSE
TARTÓZKODÁSI IDŐ ÓCEÁN 10000 ÉV 1000 ÉV 100 ÉV 10 ÉV ÉV HÓNAP HÉT NAP ÓRA BELTENGER FOLYÓ TELEPÜLÉS HÁZTARTÁS LÉPTÉK km

9 Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep

10 Oroszlány: Membrán (MBR) technológia (2004)

11 KÖLTSÉG-HATÉKONYSÁG

12 A TÓ-VÍZGYŰJTŐ RENDSZER: szennyezések forrásai
Szerves anyagok (C) Tápanyagok (P,N) DIFFÚZ SZENNYEZÉS PONTSZERŰ SZENNYEZÉS PONTSZERŰ SZENNYEZÉS: KONCENTRÁLT, HELYE ISMERT, MÉRHETŐ, ELLENŐRIZHETŐ DIFFÚZ (NEM PONTSZERŰ): NAGY TERÜLETRŐL, KIS KONCENTRÁCIÓBAN, A SZENNYEZÉS HELYE NEM ISMERT

13 DIFFÚZ SZENNYEZÉS FORRÁSAI ÉS TERJEDÉSI ÚTVONALAI

14 KIS-BALATON TÁROZÓK (célja a Balaton diffúz tápanyagterhelésének csökkentése)
Zalaapáti Fenékpuszta Alsó Tározó Felső Tározó

15 A tápanyag terhelés csökkenése gyors vízminőség javuláshoz vezetett
Összes P (t/év) Chl-a mg/m3 20 40 60 80 100 120 140 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 Kis-Balaton P kicsapatás Műtrágya szárazság

16 A jövő vízi infrastruktúrája...
Fenntartható? Elfogadható? Oktatás-kutatás Tápanyag gazdálkodás a háztartások szintjén!

17 SZENNYEZŐDÉSEK ÁTHELYEZŐDÉSE
IDŐ TELEPÜLÉS HÁZTARTÁS BELTENGER ÓCEÁN FOLYÓ 10000 ÉV 1000 ÉV 100 ÉV 10 ÉV ÉV HÓNAP HÉT NAP ÓRA LÉPTÉK km

18 SZENNYEZŐDÉSEK ÁTHELYEZŐDÉSE
IDŐ TELEPÜLÉS HÁZTARTÁS BELTENGER ÓCEÁN FOLYÓ 10000 ÉV 1000 ÉV 100 ÉV 10 ÉV ÉV HÓNAP HÉT NAP ÓRA LÉPTÉK km

19 SZENNYEZŐDÉSEK ÁTHELYEZŐDÉSE
IDŐ TELEPÜLÉS HÁZTARTÁS BELTENGER ÓCEÁN FOLYÓ 10000 ÉV 1000 ÉV 100 ÉV 10 ÉV ÉV HÓNAP HÉT NAP ÓRA LÉPTÉK km

20 SZENNYEZŐDÉSEK ÁTHELYEZŐDÉSE
IDŐ TELEPÜLÉS HÁZTARTÁS BELTENGER ÓCEÁN FOLYÓ 10000 ÉV 1000 ÉV 100 ÉV 10 ÉV ÉV HÓNAP HÉT NAP ÓRA LÉPTÉK km

21 A megoldás: környezet-szabályozás
Technikai eszközök „Csővégi” (tisztítóművek - pontszerű kibocsátások) Területi, transzport módosító (diffúz szennyezések) Megelőzés, gazdálkodás a környezeti javakkal Jogi (ill. gazdasági) szabályozással Közvetlen (hatósági) eszközök: Tiltás, büntetés (tevékenység korlátozása, szennyezési bírság, stb.) Közvetett (gazdasági) szabályozás: Adók, díjak (nyersanyagra, emisszióra, termékre, stb.) Piaci eszközök (szennyezés „joga” eladható) Támogatások Oktatás, nevelés, szemléletformálás

22 § KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT ELŐREJELZÉSI MÓDSZER:
CÉLJA VALAMILYEN TERVEZETT TEVÉKENYSÉG KÖVETKEZTÉBEN VÁRHATÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTVÁLTOZÁSOK BECSLÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE, EZEN KERESZTÜL A DÖNTÉSHOZÓK BEFOLYÁSOLÁSA. KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY (KHT): A HATÁSVIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLŐ SZAKMAI DOKUMENTUM ELŐZETES KHV, RÉSZLETES KHV (régen) Környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás 44/1984 (XI.26.) MT rendelet: KHV előírása az állami nagyberuházásokra 152/1995 (XII.12.) korm. rendelet (többször módosított): Hatásvizsgálat köteles tevékenységek köre és a hatósági eljárás részletes szabályai 314/2005 (XII.26) rendelettel módosított 20/2001 (II. 14.) korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálatról

23 HATÁSVIZSGÁLAT KÖTELES TEVÉKENYSÉGEK
MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS ÁLLATTARTÓ TELEPEK, FAKITERMELÉS BÁNYÁSZAT SZÉN, TŐZEG, OLAJ, ÉRCEK FELDOLGOZÓIPAR PAPÍR-, OLAJIPAR, KOMPLEX VEGYIMŰVEK (MŰTRÁGYA, GYÓGYSZER, NÖVÉNYVÉDŐSZER, VEGYI ALAPANYAGOK, STB.), KOHÁSZAT, NUKLEÁRIS HULLADÉKOK ENERGIAIPAR HŐERŐMŰ, ATOMERŐMŰ, VIZIERŐMŰ, TÁVVEZETÉKEK, VÍZKIVÉTEL SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS, INFRASTRUKTÚRA GYORSFORGALMI ÚT (AUTÓPÁLYA, AUTÓÚT), VASÚTVONAL, KIKÖTŐ, REPÜLŐTÉR, SZÁLLÍTÓ VEZETÉK (OLAJ, GÁZ), GÁZ-, OLAJTÁROLÓ, HULLADÉKLERAKÓ ÉS ÁRTALMATLANÍTÓ, SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP, DUZZASZTÓMŰ, VÍZTÁROZÓ MEGJEGYZÉSEK: ÚJ LÉTESÍTMÉNYEK ÉS MEGLÉVŐK BŐVÍTÉSE MÉRET (TELJESÍTMÉNY) KÜSZÖB FELETT KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGEK ESETI ELBÍRÁLÁSA ALAPJÁN EGYÉB TEVÉKENYSÉGEKRE IS ELŐÍRHATÓ

24 HATÁSVIZSGÁLAT KÉSZÍTÉSE (KHT)
RÉSZTVEVŐK: BERUHÁZÓ (FELADATA A KHT ELKÉSZÍTTETÉSE) SZAKÉRTŐK (A KHT-T ELKÉSZÍTŐ MUNKACSOPORT) HATÓSÁGOK (ENGEDÉLYEZÉS, HATÁRÉRTÉKEK BETARTATÁSA, SZANKCIONÁLÁS) ÉRINTETTEK („NYILVÁNOSSÁG BEVONÁSA”: HATÁSVISELŐK, ÉRINTETT LAKOSOK) MIRE KELL A KHT-T KÉSZTENI? AZ ÉPÍTÉSI FÁZISRA AZ ÜZEMSZERŰ ÁLLAPOTRA A TEVÉKENYSÉG ELMARADÁSÁRA („0 ÁLLAPOT”) BALESET ESETÉRE TEVÉKENYSÉG (LÉTESÍTMÉNY) FELHAGYÁSA UTÁN

25 § A HATÁSVIZSGÁLAT KÉSZÍTÉSÉNEK FOLYAMATA KÖRNYEZETI HATÁRÉRTÉK
HATÓTÉNYEZŐK LÉTÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA HATÁSFOLYA-MATOK FELTÉR-KÉPEZÉSE AZ ÁLLAPOT- VÁLTO- ZÁSOK BECSLÉSE A HATÁS- TERÜLETEN AZ ÁLLAPOT- VÁLTOZÁSOK ÉRTÉKELÉSE AZ EGYES ELEMEKRE ÉS A KÖRNYEZET EGÉSZÉRE (HÁTTÉR- HATÁS + ELŐIDÉZETT HATÁS) A HATÁSTERÜLET BECSLÉSE, LEHATÁROLÁSA A HATÁSTERÜLET KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁNAK BEMUTATÁSA KÖRNYEZETI HATÁRÉRTÉK

26 TÁRSADALMI GAZDASÁGI HATÁSOK
A HATÁSOK ÖSSZEGZÉSE: HATÁSMÁTRIX HATÓTÉNYEZŐK 0 ÁLLAPOT ÉPÍTÉSI FÁZIS 1. ALTERN. 2. ALTERN. HATÁSVISELŐK LEVEGŐ VÍZ TALAJ ÉLŐVILÁG EMBER TÁJ MŰVI ELEMEK TÁRSADALMI GAZDASÁGI HATÁSOK

27 VÍZMINŐSÉGSZABÁLYOZÁSI PÉLDA
1 1. Település 2 2. Település X - hatásfok ( 0 , 1 ) X1 X2 FOLYÓ E - szervesanyag (BOI5) emisszió E1 E2 Ch Ipari vízkivétel (határérték, CH2) 3 Fürdés (CH3) Jelen: Célállapot (befogadó határérték) Oldott oxigén koncentráció C2 = Ch - a12E1 C3 = Ch - a13E1 – a23E2 Ch, C2, C3 - jelen állapot (monitorozás) Feltételi egyenletek (tisztítás után): a átviteli tényező: az 1 helyen lévő emisszió hatása a 2 helyen. (emisszióimmisszió) Ch - a12E1(1-X1)  CH2 Ch - a13E1 (1-X1) - a23E2(1-X2)  CH3 X1, X2 > XA X1, X2 < XF

28 MEGOLDÁSOK KERESÉSE: x1 x2 1 xF xA
2. Egyenletes terhelés csökkentés: X1 = X2 1. Legjobb technológia (BAT) – technológiai határérték 3. Leggazdaságosabb megoldás: költség-minimum min [K1(X1) + K2(X2)] CÉLFÜGGVÉNY min [k1X1 + k2X2] LINEÁRIS VÁLTOZAT HELYES A KÖLTSÉG FÜGGVÉNY?

29 CÉLFÜGGVÉNY, KORLÁTOZÓ TÉNYEZŐ, DÖNTÉSI VÁLTOZÓ
 OPTIMALIZÁLÁS ÉS LINEÁRIS PROGRAMOZÁS BIZONYTALANSÁGOK: BIZTOS, HOGY TUDJUK A MEGOLDÁST? MITŐL FÜGGENEK AZ (1) ÉS (2) FELTÉTELEK? JELENLEGI VÍZMINŐSÉG: - MINTAVÉTELEZÉSI ÉS ANALITIKAI HIBÁIK - MÉRTÉKADÓ ÁLLAPOT MEGHATÁROZÁSA EMISSZIÓK MEGHATÁROZÁSA: - PONTFORRÁSOK: MÉRÉS, BECSLÉS - DIFFÚZ TERHELÉSK: KIS KONC., NAGY TERÜLET CSAPADÉK HATÁSA, BECSLÉS: BIZONYTALAN ÁTVITELI TÉNYEZŐ: - KONZRVATÍV SZENNEZŐ: HÍGULÁS, ELKEVEREDÉS - NEM KONZERVATÍV: ÜLEPEDÉS, LEBOMLÁS VÍZMINŐSÉGI MODELL! KÖLTSÉGEK MEGHATÁROZÁSA: SZENNYVÍZTISZTÍTÁS - FAJLAGOS KÖLTSÉG:TECHNOLÓGIA, TELEPMÉRET - BERUHÁZÁS ÉS ÜZEMELÉS, MŰKÖDÉS - NEM LINEÁRIS - CSATORNÁZÁS KÖLTSÉGE MIT KEZDJÜNK A BIZONYTALANSÁGOKKAL?

30 A VÍZMINŐSÉGSZABÁLYOZÁS LÉPÉSEI
JELENLEGI ÁLLAPOT FELMÉRÉSE (VÍZMINŐSÉG, EMISSZIÓK) CÉLÁLLAPOT (VÍZHASZNÁLATOK!) ALTERNATÍVÁK ÉS AZOK ÉRTÉKELÉSE MEGOLDÁS KIVÁLASZTÁSA (DÖNTÉSHOZÓK) MEGVALÓSÍTÁS MONITORING: TELJESÜLT A CÉLÁLLAPOT? IDŐIGÉNYES SOK SZEREPLŐ A KIVÁLASZTÁS SZEMPONTJAI: ÉRDEKELLENTÉTEK

31 Felkészülést segítő kérdések
Sorolja fel a környezetszabályozási eszközök típusait! Mi az alapvető különbség a jogi és a gazdasági szabályozók között? Soroljon fel olyan beruházásokat, amelyekre kötelező hatásvizsgálatot készíteni! Sorolja fel a hatásvizsgálat készítésének fontosabb részvevőit! A beruházás mely fázisaira (milyen állapotokra) kell a hatásvizsgálatnak kiterjednie? Ismertesse a hatásvizsgálat készítésének menetét (főbb lépések)! Mi a hatásterület? Mi alapján határozható meg? Hogyan dönthető el, hogy mekkora koncentrációjú szennyezettség (immisszió) tekinthető még elfogadhatónak? Mi a hatásmátrix? Mit tartalmaz? Mire jó? Mi az átviteli tényező? Mitől függ az értéke? Mit jelent a költség-hatékonyság? Milyen típusú költségeket kell figyelembe venni egy környezet terhelés csökkentését szolgáló eszköz (pl. szennyvíztisztító telep) tervezésekor? Mit jelent a „BAT” stratégia? Milyen szempontokat venne figyelembe egy szennyezést csökkentő intézkedés megtervezése során? Sorolja fel a szabályozás tervezésének és megvalósításának lépéseit!


Letölteni ppt "KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPISMERETEK Hatásvizsgálat és szabályozás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések