Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium"— Előadás másolata:

1 Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
A logikai keretmátrix Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Külső Határok Alap 2008. október 28. Kovács Ildikó, 2008.

2 A projekt legfőbb jellemzői
egy vagy több szervezet számára egyszeri, komplex feladatot jelent; teljesítési időtartama (kezdés-befejezés) meghatározott; a teljesítés költségei/erőforrásai előre meghatározottak; egy határozott cél/eredmény elérésére irányul. Projekt és pályázati projekt közti különbség Már a projekttervezés kezdetén pontosan azonosítani kell a forrást, mert... … a finanszírozó által megfogalmazott feltételrendszer figyelembevételével kell megtervezni a projektet. (pl. megvalósítás időtartama, támogatható tevékenységek, elszámolható költségek, eredmények és hatások számszerűsítése, transzparencia, fenntarthatóság, stb.) Kovács Ildikó, 2008.

3 A logikai keretmódszer
Az 1970-es években a magánszektor egyik menedzsment eszközeként fejlődőtt ki – mára az EU fejlesztési programjainak kedvelt – gyakran megkövetelt - módszertani eszköze. Szeretni nem kell, azonban alkalmazni ajánlott mivel ha a megfelelő logikában gondolkodunk, segít azt rendszerbe foglalni - ha nem, feltárja előttünk ezt a hiányosságot. Elemzési fázis Tervezési fázis érintettek elemzése problémaelemzés célelemzés alternatívák elemzése beavatkozási logika meghatározása feltételezések és kockázati tényezők meghatározása indikátorok azonosítása tevékenységütemezés készítése költségvetés készítése FONTOS! A logframe-módszer több, mint maga a mátrix! Kovács Ildikó, 2008.

4 A logikai keretmátrix Projektleírás
Objektíven igazolható eredményességi mutatók Ellenőrzés forrásai, eszközei Feltételek / kockázatok Stratégiai célok Hatásindikátorok Projektcélok Célindikátorok Várt eredmények Eredményindikátorok Tevékenységek Eszközök Előfeltételek Kovács Ildikó, 2008.

5 Projektleírás (1. oszlop)
Általános (átfogó, stratégiai) célok overall objectives Az a magasabb rendű cél, amelyhez a projekt hozzájárul. Érdemes a pályázati kiírásban megjelölt célokra (max. 2-3) utalni! Az a cél, amelyet a pályázó a projekt végére, vagy közvetlenül azt követően el kíván érni. Ideálisan mindig csak egy van! A projekt célja project purpose Várt eredmények expected results / output A projekt konkrét, kézzelfogható eredményei. Tevékenységek activities A projekt keretében végrehajtandó tevékenységek. Kovács Ildikó, 2008.

6 Az indikátorok (2. oszlop)
Hatásindikátorok Átfogó célok Hosszú távú következmények hatásait számszerűen mérő mutatók. A tevékenységek által megvalósított termékek és szolgáltatások megléte által okozott direkt és közvetlen ha-tásokat számszerűen mérő mutatók. Célindikátorok Projektcél Valamennyi indikátornak meg kell adni az objektív, ellenőrizhető forrását! (3. oszlop) Eredményindikátorok Az előállított termékek vagy szolgál-tatások megvalósulásának számsze-rűsített mutatói. (fizikai, monetáris) Várt eredmények Eszközök Erőforrások, eszközök, amelyeket a projekt „elfogyaszt” a megvalósítás folyamán. (emberi erőforrás, felszerelés, anyag, idő) Tevékeny-ségek Kovács Ildikó, 2008.

7 Még néhány szó az indikátorokról…
A jó indikátor teljesíti a SMART kritériumokat: Specific – konkrét Measurable - mérhető Available - elérhető Relevant - releváns Time-based - időalapú Az indikátorok meghatározása 1. Pályázati kiírás elvárásainak áttekintése Milyen típusú indikátorokat várnak el? Alkalmazható-e ez a projekt esetében? Ha igen, egyeztetés. Ha nem, 2. lépés. 2. A projekt SMART-kritériumoknak megfelelő indikátorainak meghatározása. Számszerűsítés! 3. Logikai keretmátrixba illesztés, a mátrix teljességének ellenőrzése. 4. Az indikátorok ellenőrizhető forrásainak megadása. Kovács Ildikó, 2008.

8 hatásindikátor (stratégiai cél)
Tevékenységtípus Indikátorok outputindikátor (tevékenység) eredményindikátor (projektcél) hatásindikátor (stratégiai cél) építés ami megépül m, m2, m3 % nő a kapacitás % nő a forgalom db új tevékenység % Ft költségcsökkenés % perc „menetidő”-csökkenés % nő a hatékonyság szerkezetváltás % nő a foglalkoztatási képesség eszközbeszerzés amit megveszünk db, típus tanulmány db, téma megalapozás szakpolitikai változik jogi környezet változik képzés fő, résztvevő, óra célcsoport képességei javulnak ismeretbővülés szemléletváltás innovációs képesség nő fluktuáció csökken rendezvény fő, résztvevő Kovács Ildikó, 2008.

9 Indikátorok meghatározása
Néhány típushiba: Légből kapott az indikátor értéke. Nem meghatározott a kiindulási érték (pl. %-ban megadott indikátornál). Nincs pontosan megadva, hogy mit jelent az ügyfelek száma (pl. új ügyfél vagy ügyfélforgalom). Nincs forrása az indikátornak (pl. ügyfelek elégedettsége x %-kal nő, de ezt nem támasztja alá felmérés). Kovács Ildikó, 2008.

10 Feltételek / kockázatok (4. oszlop)
A projekt sikere szempontjából fontos külső tényezők. Kovács Ildikó, 2008.

11 Objektíven igazolható eredményességi mutatók
Projektleírás Objektíven igazolható eredményességi mutatók Ellenőrzés forrásai, eszközei Feltételek / kockázatok 1. Általános célok A befogadás minőségi fejlesztése. Az Állomáson élők életminőségük javítása. 15. Hatásindikátorok Menedékkérők elégedettsége nő. Csökken a MBÁ-n a konfliktusok száma. 16. Forrásai BÁH vonatkozó statisztikái kérdőíves felmérés 2. A projekt célja Az Állomáson élő gyermekek magyar nyelvi felkészítése az oktatási rendszerben való részvételre. 13. Célindikátorok z %-kal nő a közoktatásba sikeresen bekapcsolódó gyermekek aránya Iskolai teljesítményük w%-kal javul 14. Forrásai BÁH statisztikái iskolai statisztikák 8. Feltételezések a gyermekek képzése pozitív hatással van mentális állapotukra, növeli társadalmi beilleszkedésük esélyeit, javítja életminőségüket. 3. Várt eredmények adaptált tananyag speciális tankönyv megvalósult tanfolyam gyermekek nyelvtudással 11. Eredményindikátorok „q” órás, speciális nyelvtanfolyam gyerekeknek - „x” gyermek „y” nyelvi szintet fejlődött 1 db speciális tematika „p” terjedelmű tankönyv 12. Forrásai jelenléti ívek, naplók tankönyv, tematika projekt zárójelentése 7. Feltételezések a nyelvtudás növeli az iskolai integráció esélyeit; a szülők elengedik az iskolába gyermekeiket 4. Tevékenységek megfelelő képzési tematika adap-tálása, tankönyv megírása képzés gyakorlati feltételeinek megteremtése a képzés lebonyolítása 9. Eszközök HR.: projektvezető, „n” tanár, „k” szakember, „x” workshop Technika: taneszközök, tanterem Pénzügyi eszközök: Ft. 10. Forrásai projektjelentések, jelenléti ívek, jegyzőkönyvek, bizonylatok 6. Feltételezések a Befogadó Állomáson folyamatosan élnek a képzésbe vonható gyermekek 5. Előfeltételek Elnyert támogatás - Támogatási Megállapodás Kovács Ildikó, 2008.

12 Köszönöm a figyelmüket!
Kovács Ildikó, 2008.


Letölteni ppt "Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium"

Hasonló előadás


Google Hirdetések