Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNY RENDSZERE ÉS MAGYARORSZÁG

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNY RENDSZERE ÉS MAGYARORSZÁG"— Előadás másolata:

1 AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNY RENDSZERE ÉS MAGYARORSZÁG
AZ EU CSATLAKOZÁS GYAKORLATI FELADATAI EU ISMERETEK VÁLLALATVEZETŐK SZÁMÁRA AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNY RENDSZERE ÉS MAGYARORSZÁG OFA - STRATOSZ PROJEKT 2002.

2 Europe EURÓPA-HÁROMSZÖG GTK PP

3 Az Európai Unió alapvető céljai
Küldetés: „A Tagállamok és polgáraik közötti kapcsolatok koherens módon történő és a szolidaritáson alapuló fejlesztése.” „Stratégiai” célok: A gazdasági és társadalmi fejlődés elősegítése Az EU a szabadság, biztonság és igazságosság területe legyen Az EU jogrendszer fenntartása és továbbépítése Az EU-identitás nemzetközi erősítése Az európai „állampolgárság” bevezetése Az EU 3 „pillére”: GMU; bel-, és igazságügy; kül-, és biztonságpolitika

4 Az irányítás ciklusai POLITIKA PROGRAMOK PROJEKTEK GTK PP

5 A közös célok: a „szakpolitikák” („policy”)

6 A KÖZÖSSÉGI JOG A KÖZÖSSÉGI JOG FORRÁSAI: - ALAPSZERZŐDÉSEK
-         RENDELETEK, IRÁNYELVEK, HATÁROZATOK -         NEMZETKÖZI SZERZŐDÉSEK -         EURÓPAI BÍRÓSÁG DÖNTÉSEI  JOGSZABÁLYOK ÉS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK RENDELET (REGULATION): IRÁNYELV (DIRECTIVE): DÖNTÉS (DECISION): AJÁNLÁS (RECOMMENDATION), VÉLEMÉNY (OPINION): GTK PP

7 A legfontosabb EU intézmények
Európai Tanács Miniszterek Tanácsa (az EU Tanácsa) Európai Bizottság * SZOCIÁLIS ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG * RÉGIÓK BIZOTTSÁGA Európai Parlament Európai Bíróság Számvevőszék +1: Európa Tanács GTK PP

8 BIZOTTSÁG BIZOTTSÁG EURÓPAI PARLAMENT
AZ EURÓPAI UNIÓ SZERVEZETEI ÉS MŰKÖDÉSE TÖRVÉNYHOZÁSI FELADATOK KORMÁNYZÁSI FELADATOK BIZOTTSÁG BIZOTTSÁG EU TAGORSZÁGOK EURÓPAI TANÁCS EU KORMÁNYA (ÁLLAMOK FELETTI SZERV) IRÁNYELVEK MEGHATÁROZÁSA KORMÁNYFÕK + A BIZOTTSÁG ELNÖKE TAGOK (A TAGORSZÁGOK KORMÁNYAITÓL FÜGGETLENEK, DE A KORMÁNYOK NEVEZIK KI NÉGY ÉVRE) JAVASLATOK MINISZTEREK TANÁCSA EU TÖRVÉNYHOZÓ SZERVE DÖNTÉSEK KORMÁNY-TAGOK SZOCIÁLIS ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG RÉGIÓK BIZOTTSÁGA KÉRDEZÉS, ELLENŐRZÉS, BIZALMATLANSÁGI INDÍTVÁNY KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATOK, MEGHALLGATÁSOK TANÁCSADÁS SZÁMVEVŐSZÉK BÍRÓSÁG SZERZŐDÉSEK FELETTI „ŐRKÖDÉS” EURÓPAI PARLAMENT TANÁCSADÁS, FELÜLBÍRÁLAT, ELLENŐRZÉS ORSZÁGONKÉNTI VÁLASZTOTT KÉPVISELŐK EURÓPA TANÁCS GTK PP

9 EURÓPAI TANÁCS ALAPVETŐ IRÁNYELVEK MEGHATÁROZÁSA ÁLLAM-, ÉS KORMÁNYFÕK + A BIZOTTSÁG ELNÖKE Az EU működését meghatározó végső döntéseket a tagállamok állam-, és kormányfői hozták meg az Európai Tanács keretében, amelynek ülésén a Bizottság elnöke is részt vesz. Ezt követi a ratifikációs folyamat, amely több hónapig is eltarthat. Minden egyes tagállamnak a saját alkotmányos rendje szerint kell a szerződéseket ratifikálnia parlamenti vagy népszavazás útján. A Szerződések csak a ratifikációt követően lépnek életbe.

10 MINISZTEREK TANÁCSA EU TÖRVÉNYHOZÓ SZERVE KORMÁNY-TAGOK Az Európai Parlamenttel közösen jogalkotói és költségvetési szerepet lát el. A Tanácsot a tagállamok egy-egy miniszteri szintű képviselője alkotja A Tanács elnöke az Európai Unió soros elnökségét ellátó ország szakminisztere. Minden tagállam hat hónapig tölti be az elnökséget egy előre elfogadott sorrend alapján. (2001-ben Svédország és Belgium, 2002-ben Spanyolország és Dánia.)

11 (ÁLLAMOK FELETTI SZERV)
BIZOTTSÁG EU KORMÁNYA (ÁLLAMOK FELETTI SZERV) TAGOK (A TAGORSZÁGOK KORMÁNYAITÓL FÜGGETLENEK, DE A KORMÁNYOK NEVEZIK KI NÉGY ÉVRE) A Bizottság felelős a közös politikák (például a közösségi agrárpolitika) végrehajtásáért, a költségvetési adminisztrációért, és a közösségi programok lebonyolításáért. A Bizottság nagymértékben támaszkodik a nemzeti kormányszervekre a közösségi politikák és programok napi lebonyolításában. A Bizottság kollektíven az Európai Parlamentnek tartozik elszámolással, döntéseit egyszerű többséggel hozza.

12 EURÓPAI PARLAMENT TANÁCSADÁS, FELÜLBÍRÁLAT, ELLENŐRZÉS ORSZÁGONKÉNTI VÁLASZTOTT KÉPVISELŐK Az Európai Parlament képviseli a tagállamok állampolgárait. Számos területen a Tanáccsal együtt részt vesz a jogalkotásban. A Parlament és a Tanács közösen döntenek a költségvetési kérdésekben. A Parlament a Bizottság működésének demokratikus ellenőrzéséért is felelős.

13 SZOCIÁLIS ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG
TANÁCSADÁS A Gazdasági és Szociális Bizottság (GSZB) a különböző gazdasági és társadalmi érdekképviseleti szervezetek képviselőiből áll, és egyfajta tanácsadó testületként véleményeket készít az uniós intézmények számára, például a jogalkotási folyamat részeként. Jelenleg 222 tagja van (az ország méretétől függően tagállamonként 6 és 24 között).

14 RÉGIÓK BIZOTTSÁGA TANÁCSADÁS A Régiók Bizottsága konzultatív testület, mely a regionális és helyi önkormányzatok képviselőiből áll, és a régiók érdekeit képviseli európai szinten. Tagjainak száma és tagállamonkénti megoszlása megegyezik a Gazdasági és Szociális Bizottságéval.

15 EURÓPA TANÁCS Az Európa Tanács kormányközi szervezet, melynek bármely európai ország tagjává válhat azzal a feltétellel, hogy elfogadja a jogállamiság elvét, és a joghatósága alatt élő minden személy számára biztosítja az emberi jogokat és az alapvető szabadságokat. ( Jelenleg 44 tagállama van.)

16 BIZOTTSÁG BIZOTTSÁG EURÓPAI PARLAMENT
AZ EURÓPAI UNIÓ SZERVEZETEI ÉS MŰKÖDÉSE TÖRVÉNYHOZÁSI FELADATOK KORMÁNYZÁSI FELADATOK BIZOTTSÁG BIZOTTSÁG EU TAGORSZÁGOK EURÓPAI TANÁCS EU KORMÁNYA (ÁLLAMOK FELETTI SZERV) IRÁNYELVEK MEGHATÁROZÁSA KORMÁNYFÕK + A BIZOTTSÁG ELNÖKE TAGOK (A TAGORSZÁGOK KORMÁNYAITÓL FÜGGETLENEK, DE A KORMÁNYOK NEVEZIK KI NÉGY ÉVRE) JAVASLATOK MINISZTEREK TANÁCSA EU TÖRVÉNYHOZÓ SZERVE DÖNTÉSEK KORMÁNY-TAGOK SZOCIÁLIS ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG RÉGIÓK BIZOTTSÁGA KÉRDEZÉS, ELLENŐRZÉS, BIZALMATLANSÁGI INDÍTVÁNY KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATOK, MEGHALLGATÁSOK TANÁCSADÁS SZÁMVEVŐSZÉK BÍRÓSÁG SZERZŐDÉSEK FELETTI „ŐRKÖDÉS” EURÓPAI PARLAMENT TANÁCSADÁS, FELÜLBÍRÁLAT, ELLENŐRZÉS ORSZÁGONKÉNTI VÁLASZTOTT KÉPVISELŐK EURÓPA TANÁCS GTK PP

17 AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEINEK SZÉKHELYEI
AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEINEK SZÉKHELYEI I N T É Z M É N Y S Z É K H E L Y EURÓPAI TANÁCS változó - mindig az EU soros elnökséget adó országban EURÓPAI PARLAMENT Strasbourg -havi plenáris frakcióülések, költségvetési tárgyalások havi plenáris frakcióülések, költségvetési tárgyalások MINISZTEREK TANÁCSA FŐTITKÁRSÁG Brüsszel, Luxemburg - áprilisi, júniusi és októberi ülések EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel ,Luxemburg -   GTK PP

18 AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNY RENDSZERE ÉS MAGYARORSZÁG
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG SZERVEZETEI ÉS MŰKÖDÉSE EURÓPAI TANÁCS BIZOTTSÁG IRÁNYELVEK MEGHATÁROZÁSA KORMÁNYFÕK + A BIZOTTSÁG ELNÖKE EK TÖRVÉNYHOZÓ SZERVE KORMÁNY-TAGOK MINISZTEREK TANÁCSA EK KORMÁNYA (ÁLLAMOK FELETTI SZERV) TAGOK (A TAGORSZÁGOK KORMÁNYAITÓL FÜGGETLENEK, DE A KORMÁNYOK NEVEZIK KI NÉGY ÉVRE) SZOCIÁLIS ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG TANÁCSADÁS BÍRÓSÁG SZERZŐDÉSEK FELETTI „ŐRKÖDÉS” EURÓPAI PARLAMENT TANÁCSADÁS, FELÜLBÍRÁLAT, ELLENŐRZÉS ORSZÁGONKÉNTI VÁLASZTOTT KÉPVISELŐK JAVASLATOK DÖNTÉSEK KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATOK, MEGHALLGATÁSOK KÉRDEZÉS, ELLENŐRZÉS, BIZALMATLANSÁGI INDÍTVÁNY MAGYARORSZÁG INTÉZMÉNYI RENDSZERE

19 GTK PP

20 A támogatás alapelvei Alapelvek: Koncentráció Addicionalitás
Partnerség Programozás Szubszidiaritás, Transzparencia, Koherencia GTK PP

21 Előcsatlakozási és Strukturális Alapok
Előcsatlakozási Alapok Phare SAPARD ISPA Strukturális Alapok ERDF ESF EAGGF-GS FIFG Kohéziós Alap KÖRNYEZET- VÉDELEM KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA GTK PP

22 Strukturális Alapok rendszere
GTK PP

23 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGI JOG ‘NÉGY SZABADSÁGA’
SZEMÉLYEK SZOLGÁLTATÁSOK ÁRUK TŐKE SZABAD ÁRAMLÁSA GTK PP

24

25 Az életminőség javítása
Hosszú távú cél Az NFT-k hosszú távú célja (2013-ig) Az EU jövedelmi szintjének közelítése és a regionális különbségek csökkentése NFT A versenyképesség növelése A foglalkoztatottság növelése és a humán tőke fejlesztése A környezet és az egészségi állapot javítása Specifikus Célok A termelő szektor versenyképességé-nek javítása Az emberi erőforrások fejlesztése Az infrastruktúra fejlesztése Agrár és vidék fejlesztés Prioritások Gazdasági versenyképesség OP Humán erőforrás fejlesztési OP Agrár és vidékfejlesztési OP Regionális Környezetvé-delmi és Infrastruktúra OP Operatív Program

26

27 AZ EU CSATLAKOZÁS VÁRHATÓ SZERVEZETI HATÁSAI
Újraelosztó szemlélet „0 összegű játék” (nyer-veszít) Uralmi, „győzelmi, - hatalmi attitűd Statikus hierarchikus piramis Zárt, elhatárolódó szervezet Információ manipuláló, Erőforrás növelő szemlélet Kölcsönös előnyök („win-win szemlélet”) Együttműködő, szolgáltató, koalíciós attitűd „Lapos”, horizontális dinamikus szerveződés Nyitott, kapcsolatépítő szervezet Információ cserélő, kommunikáló

28 AZ EU FELKÉSZÜLÉS IDEJE LEJÁRT
AZ EU FELKÉSZÜLÉS IDEJE LEJÁRT! EU TAGKÉNT, EURÓPAI SZÍNVONALON KELL CSELEKEDNÜNK! VÁLLALKOZNI! ÉRDEKEINKET KÉPVISELNI! KÉSZÜLT AZ OFA - STRATOSZ PROJEKT 2002. KERETÉBEN


Letölteni ppt "AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNY RENDSZERE ÉS MAGYARORSZÁG"

Hasonló előadás


Google Hirdetések