Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nemzetközi elektronikus kormányzás, interoperábilitás, SOA

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nemzetközi elektronikus kormányzás, interoperábilitás, SOA"— Előadás másolata:

1 Nemzetközi elektronikus kormányzás, interoperábilitás, SOA
Gottdank Tibor tudományos munkatárs, MTA SZTAKI Rendszerfejlesztési Osztály,

2 Nemzetközi e-kormányzás
Amiről szó lesz… Az e-kormányzás lényege, aspektusai. Az interoperábilitás szerepe. A nemzetközi e-kormányzás helyzete, adatai. SOA és e-közigazgatás. Az e-közigazgatás nagyvállalati támogatása. A hazai e-kormányzás állapota. Nemzetközi e-kormányzás

3 E-kormányzás - e-közigazgatás
E-kormányzás (E-Government) = E-közigazgatás (E-Administration) + Törvénykezés + Irányítás. Elektronikus csatorna az önkormányzatok, a lakosság, valamint a különböző szervezetek és vállalatok között, illetve ennek a kapcsolatnak minél szélesebb körű alkalmazása és hasznosítása -  így modern, szolgáltató, ügyfél centrikus ügyintézés valósulhat meg. az e-közigazgatás feladatai -információk közzététele a Weben -az állampolgárok hatékony tájékoztatása, az ügyfélszolgálatok tehermentesítése -interaktív szolgáltatások és e-ügyintézés az Interneten keresztül is az e-közigazgatás előnyei -az emberi erőforrások megtakarítása, amely hatékonyabb ügyintézést eredményez -időhatékony az állampolgárok, valamint a hivatalok számára egyaránt -az adminisztrációban dolgozóknak kevesebb időt kell fordítaniuk űrlapokkal kapcsolatos munkákra -az adminisztráció egyszerűsödésével, a többszöri munkavégzés kiküszöbölésével csökkennek az ügyintézés költségei -e-demokrácia: a portálokon keresztül nyilvánossá válik az önkormányzatok és a különböző szervezetek munkája a lakosság számára is  E-Kormányzati kontextusban a szolgáltatás interakció következő négy szintjét különböztetik meg: Front-office 1. lépcső: Az online szolgáltatások csak információt nyújtanak. Az ügyfél online tudja olvasni ezt vagy letöltheti. 2. lépcső: Az űrlapok elérhetők online. Letölthetők vagy postán, en ill. faxon hozzáférhetők. Back-office 3. lépcső: Adminisztráció és állampolgár (vagy vállalat) közti egyedi tranzakciók. Az űrlapok kitöltése, a megrendelés és a fizetés online megoldható. 4. lépcső: Összetett tranzakciók, a szolgáltatások integrálva, az adminisztráció és az állampolgárok (vállalatok) közti tranzakció teljesen automatizált. Nemzetközi e-kormányzás

4 Mit hozhat az e-kormányzás elterjedése?
paradigmaváltást, kultúrát, nyelvi innovációt, holisztikus gondolkodást, hatékonyság-alapú kormányzást - Az állampolgár nem fogyasztó vagy felhasználó, hanem résztvevő. - A pénzügyi–költségvetési keretek újragondolásának–újrarendezésének a részvétel növekvő arányának megteremtése érdekében kell megtörténnie. A szolgáltatásoknak az eddiginél sokkal szélesebb piaca épülhet ki a rugalmasság, a személyesség, az integráltság, a nagyobb változatosság és a megnövelt innovativitás gyakorlata mentén. - A valódi teljesítményt és hasznosságot a számoszlopok vagy fals szempontok miatt valójában nem is tükröző makroszintű értékelés helyett személyközpontú, individualizált megoldások kerülnek előtérbe. Nemzetközi e-kormányzás

5 Mire kell az e-kormányzati portál?
információt biztosít az állampolgár számára (adatok, ismeretek, ismertetések, tudnivalók, hírek, események stb.) interakciót nyújt állampolgár és közigazgatás között (letölthető anyagok, kitölthető űrlapok, kölcsönös kommunikáció: állampolgár és közigazgatás együttes cselekvése) internetes tranzakció lehetőségét adja a közigazgatásban (valós ügyintézés indítása és végrehajtása) Nemzetközi e-kormányzás

6 Az e-kormányzás szolgáltatásai
Társadalombiztosítási járulékok Anyakönyvi kivonatok, igazolások Személyes iratok ügyintézése (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél) Építési engedélyezés Személyi jövedelemadó-bevallás Lakóhelyváltozás bejelentése Gépkocsiregisztráció Közkönyvtár Állásbörze Felsőfokú felvételire jelentkezés Egészségüggyel kapcsolatos szolgáltatások Rendőrségi bejelentés Adatszolgáltatás statisztikai hivatalnak Cégbejegyzés Közbeszerzés Vámárunyilatkozat Környezettel összefüggő engedélyek Munkavállalói társadalombiztosítási járulékok ÁFA bevallás/értékesítés Társasági adó bevallása Nemzetközi e-kormányzás

7 Felhasználóbarát szolgáltatások?
Nemzetközi e-kormányzás

8 Mi az interoperábilitás és mire jó ?
Adatcsere és információ/tudás megosztása. Kölcsönös műveletvégző képesség. Ha nincs IOP: Szigetszerű alkalmazások;  Objektumok nem szabványosítottak;  Az alkalmazások egymással egyedi interfészen keresztül kommunikálnak; Az információs és kommunikációs technológiai (ICT) rendszerek és az általuk támogatott ügyintézési folyamatok azon képessége, amely lehetővé teszi közöttük az adatcserét és az információk és tudás kölcsönös megosztását. Oka: a nemzeti kormányok/közigazgatások által kezelést igénylő kérdések fizikai vagy logikai természete túlnyúlik az adott közigazgatási részterületen, de nemzet-határokon is. Level 0: Stand-alone systems have No Interoperability. Level 1: On the level of Technical Interoperability, a communication protocol exists for exchanging data between participating systems. On this level, a communication infrastructure is established allowing systems to exchange bits and bytes, and the underlying networks and protocols are unambiguously defined. Level 2: The Syntactic Interoperability level introduces a common structure to exchange information; i.e., a common data format is applied. On this level, a common protocol to structure the data is used; the format of the information exchange is unambiguously defined. This layer defines structure. Level 3: If a common information exchange reference model is used, the level of Semantic Interoperability is reached. On this level, the meaning of the data is shared; the content of the information exchange requests are unambiguously defined. This layer defines (word) meaning. Level 4: Pragmatic Interoperability is reached when the interoperating systems are aware of the methods and procedures that each system is employing. In other words, the use of the data – or the context of its application – is understood by the participating systems; the context in which the information is exchanged is unambiguously defined. This layer puts the (word) meaning into context. Level 5: As a system operates on data over time, the state of that system will change, and this includes the assumptions and constraints that affect its data interchange. If systems have attained Dynamic Interoperability, they are able to comprehend the state changes that occur in the assumptions and constraints that each is making over time, and they are able to take advantage of those changes. When interested specifically in the effects of operations, this becomes increasingly important; the effect of the information exchange within the participating systems is unambiguously defined. Level 6: Finally, if the conceptual model – i.e. the assumptions and constraints of the meaningful abstraction of reality – are aligned, the highest level of interoperability is reached: Conceptual Interoperability. This requires that conceptual models are documented based on engineering methods enabling their interpretation and evaluation by other engineers. In essence, this requires a “fully specified, but implementation independent model” as requested by Davis and Anderson [3]; this is not simply text describing the conceptual idea. Szemantikai IOP-aspektusok: Biztosítja a kölcsönösen megosztott információ pontos jelentésének érthetőségét bármely más alkalmazás számára, amelyet eredetileg nem erre a célra fejlesztettek ki. A szemantikai IOP lehetővé teszi, hogy a rendszerek összekapcsolják a kapott információt más információs forrásokkal, és azt érthető formában dolgozzák fel. Szervezeti IOP-aspektusok: Meghatározza az ügyviteli eljárásokat, és lehetővé teszi azon szervek közötti együttműködést, amelyek információt kívánnak cserélni, de eltérő belső struktúrákkal és folyamatokkal rendelkezhetnek, továbbá meghatározza a felhasználói közösség szükségleteire vonatkozó aspektusokat is. Technikai IOP-aspektusok: A számítógépes rendszerek és szolgáltatások összekapcsolásának technikai kérdéseire vonatkozik. A technikai IOP a következő tényezőkre épít: Alapvető tényezők: Struktúra/információtechnológiák: XML, adatbázisok Struktúra/szolgáltatástechnológiák: webszolgáltatások, SOA, WSDL, UDDI, workflow-k. Szemantikus webtechnológiák: RDF, OWL Szemantikus webszolgáltatás-technológiák: OWL-S, WSMO, szemantikus webszolgáltatások. Nemzetközi e-kormányzás

9 Nemzetközi e-kormányzás
Nagyon hiányzik… INFOCITIZEN – Németország, Belgium: Egységes „Enterprise Architecture” az EU e-közigazgatásában, ágensekkkel, mobilra is, XML-alapon, IDA metodológia és metaadat-rendszer. CIRCA (Communication and Information Resource for Administrations) - EU: szabványosított, webalapú csoportmunka-megoldást nyújt EU intézmények számára, az IDA program része. TESTA (Trans-European Service for Telematics between Administrations) - EU: európai adminisztrációközi IP hálózat, amely egy Európát átfogó IP gerincen alapszik. Ez gyakorlatilag összekapcsolja az európai közigazgatási adminisztrációkat, miközben biztosítja az önálló hálózatok fennmaradását és elkülönült működését is. Nemzetközi e-kormányzás

10 Nemzetközi e-kormányzás
Hármas felosztás Szervezeti - ügyviteli eljárások, szervek közötti együttműködés, mik a felhasználók szükségletei. Szemantikai - a megosztott információ érthetősége, a kapott információ összekapcsolása más információforrással és érthető formájú feldolgozása. Technikai - IT rendszerek és szolgáltatások összekapcsolásának technikája. Nemzetközi e-kormányzás

11 Szervezeti interoperábilitás
Az Európai Beruházási Alap (EIF) szerepe: megvizsgálja a kétoldalú megoldásokat, előnyben részesítve a többoldalú megoldások alkalmazását. Minden egyes együttműködő partner azonos IOP megoldást alkalmaz, így ezt az egyetlen megoldást csak egyszer kell megvalósítani, és az mindegyikük igényeinek megfelel. A szubszidiaritás elve: felelősség decentralizálása. Ügyintézési Interoperabilitási Interfészek (BII): páneurópai IOP megvalósítása az EU-tagállamok közigazgatási intézményeinél - az egyes e-kormányzati szolgáltatásokhoz. Nemzetközi e-kormányzás

12 Szemantikai interoperábilitás
Amikor szükségessé válik a közhivatalok közötti információcsere. Cél: A különböző rendszerek közötti összes szemantikai konfliktus teljesen automatizált kezelése. Adat-szintű konfliktusok Séma-szintű konfliktusok Együttműködés: Közös meghatározások, szótárak, metaadatok elkészítésére, a róluk való megegyezésre vonatkozóan. Közös definíciók használatára, illetve működtetésére vonatkozóan. Közös meghatározások fenntartását, illetve fejlesztését illetően. Cél: a különböző rendszerek közötti összes szemantikai konfliktus teljesen automatizált kezelése. Adat-szintű konfliktusok: Adatérték-konfliktusok, például a „külföldi” az egyik adatbázisban azt jelentheti, hogy a személy nem az ország állampolgára, míg egy másikban azt, hogy a személy nem az Európai Unió polgára. Adatreprezentációs konfliktusok, például egy időpont reprezentációja az egyik adatbázisban lehet, a másik adatbázisban , míg a harmadikban 30-Jun-2005. Adategység-konfliktusok, például épületek magassága az egyik adatbázisban centiméterben, a másikban hüvelykben szerepelhet. Adatpontossági konfliktusok, például az épületek magasság szerinti osztályozása lehet„magas”, „közepes” és „alacsony” az egyik adatbázisban és A, B, C vagy D szintű a másikban. Adatok nyelvi konfliktusai, például, amikor az információt különbözı nyelveken tárolják. A séma szintű konfliktusokat a logikai struktúrák eltérései, illetve a metaadatokban található következetlenségek jellemzik. Séma-szintű konfliktusok: Elnevezéssel kapcsolatos konfliktusok, például „Állampolgár” elnevezés az egyik adatbázisban ugyanannak az információnak begyűjtésére szolgál, mint a „Kedvezményezett” elnevezés a másik adatbázisban. Általánosításhoz kapcsolódó konfliktusok, például azok, amelyek akkor merülnek fel, amikor az egyik adatbázisban egy reprezentáció van az „Állampolgárra”, a másik viszont két külön reprezentációt tartalmaz „Férfiakra” és Nőkre”. Nemzetközi e-kormányzás

13 Technikai interoperábilitás
Alapvető tényezői: Struktúra/információtechnológiák: XML, adatbázisok. Struktúra/szolgáltatástechnológiák: SOA-keret, webszolgáltatások, SOAP, WSDL, UDDI, workflow. Szemantikus webtechnológiák: RDF, OWL Szemantikus webszolgáltatás-technológiák: OWL-S, WSMO, szemantikus webszolgáltatások. Nemzetközi e-kormányzás

14 Interoperábilitási területek az IT-ban
Front-office (ügyfélkapcsolati) szintű interoperábilitás területei Adatprezentáció és adatcsere Adatelérhetőség és interfész dizájn Többcsatornás adatelérés Karakterkészletek Kollektív hitelesítés Fájltípus és dokumentum- formátumok Fájltömörítés Back-office (háttér) szintű interoperábilitás területei Adatintegráció és middleware XML-alapú szabványok EDI-alapú szabványok W3C szabványok Webszolgáltatások Elosztott alkalmazás architektúra Fájl- és üzenetátviteli protokollok Üzenetátvitel és biztonság Üzenettároló szolgáltatás Mailbox elérés Könyvtár és domén névszolgáltatások Hálózati szolgáltatások Nemzetközi e-kormányzás

15 Nemzetközi e-kormányzás
Minőségi szintek Nemzetközi e-kormányzás

16 A világ e-kormányzata számokban 1.
Idegennyelvű (jellemzően angol) változatok elterjedtsége Adatbázisok, online dokumentációk gyakorisága Ide írni néhány jellemző állítást!!! Nemzetközi e-kormányzás

17 Funkciók megvalósítása
Nemzetközi e-kormányzás

18 A világ e-kormányzata számokban 2.
Az e-kormányzás értékelése régiók szerint Online szolgáltatások előfordulása Nemzetközi e-kormányzás

19 A világ e-kormányzata számokban 3.
Szélessávú elérés (előfizetők): Dánia 34%, Hollandia 33%....OECD átlag 19%, Csehország 12%, Magyarország 11%...Szlovákia 6%,Törökország 5%... Publikus hozzáférési lehetőségek, kapcsolattartási eszközök gyakorisága Biztonsági, adatvédelemi előírások betartása Nemzetközi e-kormányzás

20 Nemzetközi e-kormányzás
BIG FIVE 2007 Dél Korea: A legjobb és legtöbb online szolgáltatás (több mint 800 szolgáltatás). Szingapúr: 74 százalék W3C-szabványhű (akadálymentesen hozzáférhető). Tajvan: Mindegyik weboldala maximálisan kielégíti a tájékoztatási és biztonsági kritériumokat. USA: Személyre szabható, jól kereshető weboldalak, könnyű információelérés. Nagy-Britannia: Magas biztonsági szint, 70 százalék W3C-szabványhű. Nemzetközi e-kormányzás

21 A legjobb e-kormányzati portálok
Svédország - Kormány Ausztrália - Kormány Svájc - Hadügyminisztérium W3C szabványok alkalmazása, akadálymentesítés, hozzáférhetőség Frissítések dátumozása, közlése Szabványos, egységes sablonhasználat, konzisztens navigáció USA – Small Business Administration Malajzia - Kormány Belgium - Kormány Szolgáltatáslista kategorizálva, linkekkel Legnépszerűbb szolgáltatások listázása Külön társadalmi csoportoknak, köröknek szóló oldalak Szempontok: Szabványos, egységes sablonhasználat, konzisztens navigációs megoldással: Ausztrália, Svédország W3C szabványok alkalmazása, akadálymentesítés, egyszerű hozzáférhetőség: Svédország Frissítések dátumozása, közlése: Svájc Személyeknek, külön társadalmi csoportoknak szóló oldalak: Belgium Online szolgáltatáslista kategorizálva, tájékoztatással, linkekkel: Ausztrália, Malajzia Legnépszerűbb szolgáltatások listája: USA Interaktív technológia alkalmazása: Peru, Mexikó Figyelemfelkeltő, érdekes, esztétikus: Csehország Reklámoktól, kommercionális elemektől való mentesség (95%) Halott linkek nemléte Nem natív nyelvű hozzáférés Hivatalos domén, nem eladott doménnevek Biztonságos és erős szerver megléte Forrás: Brown University felmérése, 2007 Mexikó - Kormány Csehország - Kormány Interaktív megoldások Nemzetközi e-kormányzás Érdekesség, esztétika

22 A szolgáltatások színvonala Európában
Transzformáció (személyreszabott, proaktív, automatizált ) Szolgáltatások szofisztikáltsági szintjei és az EU átlagok (2006) Online szolgáltatások színvonala országonként 2005-re csak néhány EU állam tudta teljesíteni az unió nagyra törő e-kormányzati célkitűzését, miszerint szolgáltatásai teljes körűen elérhetőek legyenek online. Az IDC (http://www.idc.com/) egy korábbi tanulmánya (European eGovernment Services, Country Benchmarking and Market Forecast, 2002–2007) szerint a legfelkészültebb európai ország Dánia. Dánia mind kínálati (a kormányzat képessége, hogy szolgáltatásokat nyújtson az online térben), mind keresleti oldalon (a polgárok és egyéb potenciális ügyfelek igénye, hogy tényleg éljenek is az így felkínált lehetőségekkel) egyaránt megfelelő rátermettséget mutat. Hasonló adottságokkal büszkélkedhet – ahogy azt az efféle rangsoroknál már megszokhattuk – Svédország és Finnország is. Bár a többi országban nem sikerült teljesíteni az e-Európa e-kormányzattal kapcsolatos céljait, fontos előrelépés, hogy a kormányzati modernizáció középpontjában már mindenütt az elektronikus szolgáltatások állnak. Spanyolországban, Olaszországban, Írországban és Portugáliában – tehát meglepő módon az információtechnológia terén európai viszonylatban többnyire elmaradottabbnak tekintett mediterrán régióban – már most is igen sikeresnek tekinthető e-kormányzati programok működnek, így ezek az országok találhatók a fejlettségi rangsorban a skandináv régió mögött. A sikerhez ugyanis nem elég a kínálati oldal erősítése – ahogy azt Nagy-Britannia példája is mutatja, ahol a kormányzati szolgáltatások 54 százaléka már elérhető elektronikus formában – ha a lehetőségeket szinte senki sem használja ki igazán a polgárok és a vállalatok közül, amikor az ügyeik intézésére kerül a sor. Abszolút számokban kifejezve Franciaország költ a legtöbbet a kapcsolódó programokra, egész Nyugat-Európában pedig 2,9 milliárd dollárt fordítottak erre a célra 2002-ben; az IDC becslése szerint 2007-re ez az összeg várhatóan a duplájára növekszik ben egyébként a vizsgálatba bevont kormányzatok információtechnológiai szolgáltatásokra fordított költségeinek a 16 százalékát szánták elektronikus kormányzati fejlesztésekre – ez a részarány a jövőben azonban várhatóan még tovább növekszik. Az összeurópai képet áttekintve, megállapítható, hogy az összes tagállam rendelkezik e-kormányzati cselekvési tervvel. A helyzetjelentések alapján arra a következtetésre lehet jutni, hogy az erőteljes szövetségi rendszerrel rendelkező országokban, mint például Ausztriában és Németországban problémák adódnak a rendszerek és kezdeményezések szétszóródásával, így érdekeltebbek az interoperábilitási megoldások kidolgozásában. Az EU irányelveivel szemben azonban - ahogy az ábrából kitűnik - Europában az e-közigazgatási szolgáltatások többsége még mindig csak informálódási, online letöltési lehetőségeket jelent, míg az interaktív, személyre szabott, proaktív, azaz minőséget nyújtó, a közigazgatás részéről értékhozzáadást jelentő szolgáltatások irányába történő elmozdulásra kevés országban került sor. A német cc:eGov (http://www.cc-egov.de) kutatóinak 2007-es jelentése szerint a skandináv országok e-kormányzati fejlettsége tekinthető a legjobbnak Európában, ami elsősorban az állampolgárok kormányba vetett bizalma magas szintjének és az állam átláthatóságának, valamint az elektronikus szolgáltatások magas fokú használatának köszönhető. A tanulmány kifejti: a sikeres e-kormányzattal rendelkező országok képesek megfelelő egyensúlyt kialakítani a (e-kormányzás költségei, az IKT, a szolgáltatások hozzáérhetősége, azok használata, az állampolgárok bizalma és az átláthatóság között. A rangsorban a skandináv országokat Ausztria és Hollandia követi, míg az új tagállamok – köszönhetően az e-kormányzati befektetések alacsony mértékének és a bizalmi tőke gyengeségének – jelentősen lemaradnak. Nemzetközi e-kormányzás

23 Nemzetközi e-kormányzás
eEurope 2005 program Minden szolgáltatás elérhető legyen online úton. Hangsúlyok: A fiatalok beléptetése a digitális korszakba. Olcsó internethozzáférés. Az elektronikus kereskedelem terjedésének gyorsítása. Gyors internet a kutatók és a diákok számára. Intelligens kártyák a biztonságos elektronikus hozzáféréshez. Kockázati tőke a high-tech KKV-k (kis és középvállalatok) számára. Elektronikus részvételi lehetőség a fogyatékos, csökkent munkaképességű és hátrányos helyzetű személyek számára. Online egészségügyi szolgáltatások. Intelligens közlekedés, szállítás. Nemzetközi e-kormányzás

24 Nemzetközi e-kormányzás
i2010 program 2010-re: Az információs társadalom és a média nyílt és versenyképes belső piacának működését elősegítő Egységes Európai Információs Tér létrehozása. Az információ- és kommunikációtechnológiai kutatás-fejlesztésre irányuló beruházás növelése. Befogadó európai információs társadalom létrehozása. Nemzetközi e-kormányzás

25 Kiadások és felhasználások
GDP-arányos kiadások és az e-közigazgatás használati gyakorisága Nemzetközi e-kormányzás

26 E-kormányzati területek és példák
Kormányzás, társadalmi kapcsolatok: NPM (New Public Management), IPMN (International Public Management Network) – Nagy-Britannia, Ausztrália; REACH (Reaching Everyone for Active Home) – Szingapúr; TSR (Többcélú Szektorközeli Rendszer) – Magyarország; Szociálpolitika: In-Control – Anglia, Skócia; Jogalkotás: Police Act – Új-Zéland; Tudásmenedzsment: E-Government Unit: KN (Knowledge Network): a világ első összkormányzati tudásmegosztó hálózata – Nagy-Britannia; AGIMO (Australian Government Information Management Office) – Ausztrália; 1980-as évektől NPM (New Public Management) mozgalom (Egyesült Királyság, Ausztrália) - Kormányzás: üzleti menedzsment-technikák a kormányzásban + új technológiák. 2007-től IPMN (International Public Management Network) online fórum - Kormányzás -> Digitális kori kormányzás (DEG): az IT, mint szemléleti fundamentum a kormányzásban -> Az állampolgárok nem passzív ügyfelek vagy „szolgáltatásfogyasztók”, hanem befolyással bírnak a közpolitika alakítására mint létrehozók (creators), tervezők (designerek) és résztvevők (participants). 2007-től In-Control program (Anglia, Skócia, Wales, uk/) – Szociális terület: „Adjatok nekem tíz fontot, és én bebizonyítom, hogy sokkal hatékonyabban költöm el Joe érdekében, mint bármilyen helyi hatóság”. 2007-ben Police Act (Új-Zéland) – Jogi terület: a törvény szövegét bárki a világon szerkesztheti (wiki-felületen) -> Diszkurzivitás és participáció a követő jellegű joggal szemben. Nemzetközi e-kormányzás

27 És hol vagyunk mi?...53. helyen
Nemzetközi e-kormányzás

28 Nemzetközi e-kormányzás
Építési engedélyezés Digitális építési hivatalok: Németországban, Hollandiában és Olaszországban. Nemzetközi e-kormányzás

29 Szolgáltatás interfészek és implementációk
A SOA-ról Szolgáltatásorientált architektúra: a programok a hálózati szolgálta-tásokat szabványosított módon érik el; több, különböző szolgálta-tásból összeépített alkalmazások valósulnak meg; Szolgáltatás ügyfél Szolgáltatás sín Konfigurálás és szabályok Irányítás és jelentés-készítés Szolgáltatás interfészek és implementációk Az üzenetkezelés megteremti az összhangot a szolgáltatások és az események között. A hagyományos – az üzenetek sorba állítására épülő – köztes szoftvereket kiváltja az ESB (Enterprise Service Bus, eseményvezérelt üzenetközvetítés), interoperábilitást támogató technológiája. Nemzetközi e-kormányzás

30 SOA és e-kormányzás találkozása
Blokkokból ill. különálló komponensekből állnak. Szabványalapúak. Hatékony szolgáltatásnyújtás a cél. Kapcsolat van a szolgáltató és az ügyfél között. Implementációik függetlenek a telepítés körülményeitől. Lehetőség van az implementációs elemek laza kapcsolódására. SOA és EGP SOA és e-közigazgatás harmonizálása webszolgáltatással Nemzetközi e-kormányzás

31 Nemzetközi e-kormányzás
Mi a webszolgáltatás? Szabványai Szolgáltatásszabvány; szabványos adathalmaz, mely hálózaton keresztül lett közzétéve; programmal dolgozható fel, adatszolgáltatása szabványosított. Mire jó? A különböző programnyelveken írt és különböző platformokon futó alkalmazások hálózatokon keresztüli adatcseréjére. Nemzetközi e-kormányzás

32 EGP-szolgáltatás tervezése
Szolgáltatás leírása Specifikus funkció Input és output Hozzáférhetőség Kivételkezelés Szolgáltatás képessége Speciális interfészek kezelése Az EGP-t konvertálni kell WSDL-re EGP metaadat-sémákat kell publikálni. Nemzetközi e-kormányzás

33 EGP-szolgáltatás publikálása
UDDI-alapú publikálás központi könyvtárban, Gateway alkalmazása központi nyilvántartóként. Egy példa: India Kormányzata - IOI (India One Infrastructure) Gateway: szolgáltatástár, automatikus üzenetközvetítő a szolgáltató és a szolgáltatás-kérő között, W3C szabvány integrálása; fejlesztő: Intel Solution Services Nemzetközi e-kormányzás

34 SOA-alapú e-kormányzati portálok
Belgium: E-Depot – Európai E-Kormányzati Díj, 2007; Gyors cégbejegyzés SOA által (3 hét helyett 3 nap; dokumentációkészítés, adminisztratív adatbázisba írás). Finnország: Infobank – Európai E-Kormányzati Díj, 2007; Többnyelvű, alapinformációkat (egészségügy, oktatás, szociális szolgáltatások stb.) nyújtó webszolgáltatás a Finnországban élő külföldieknek. Németország: Dioxin-WS – Szennyezettségi adatok elérését teszi lehetővé. Skócia: SCIGATEWAY – Rendelők, kórházak közti információcsere, a páciens minél alaposabb tájékoztatásához. Nemzetközi e-kormányzás

35 E-kormányzás és Microsoft
Microsoft Citizen Service Platform – Webhely és alkalmazáscsomag Jamaica – St. Mary Council portál: Hurrikán- és viharjelzés a lakosság számára. Eszközök: Office Live, Virtual Earth Magyarország – KÖZÜGY (Közigazgatási Önkormányzati Ügyviteli rendszer) – Fisyco Hungary Kft. Eszközök: Microsoft Dynamics NAV Nemzetközi e-kormányzás

36 Nemzetközi e-kormányzás
E-kormányzás és IBM IBM e-Government Center – Németország: DISH - Distributed Information Services Hub (Katasztrófavédelmi információmegosztó szolgáltatások) Telematic Healthcare (Digitális páciensakták, CRM rendszer, telematikus támogatás a német egészségügyi rendszernek). Daimler-Benz – Diagnosztikai rendszer (távoli monitorozás, mobil eszközhasználat, help desk 15 nyelven) Eszközök: IBM Websphere Suite, IBM MQSeries, Tivoli, IBM DB2 Nemzetközi e-kormányzás

37 Nemzetközi e-kormányzás
E-kormányzás és HP USA, Cerritos városa – Interaktív tanulási lehetőségek, online könyvtár létrehozása. Svédország – Body Kom (távoli betegmonitorozó szolgáltatás, kórházi ellátás szükségességének megállapítása, pulzusmérés, diabétes és asztma vizsgálat, mobil GPRS technológia). További megoldások: E-szavazás E-közbeszerzés Parlamenti információmenedzsment Pénzügyi megoldások (treasury, adó, nyugdíjalapok) Nemzetközi e-kormányzás

38 Nemzetközi e-kormányzás
E-kormányzás és W3C eGovernment Interest Group Szervezés: European W3C Symposium on eGovernment, 2007, Spanyolország. Toward More Transparent Government (Workshop on eGovernment and the Web), 2007, USA. Nemzetközi e-kormányzás

39 Nemzetközi e-kormányzás
E-kormányzás és OASIS Fórumok: OASIS e-Government TC Albizottságai: eGov Asia-Pacific SC eGov Best Practices SC eGov Core Components SC eGov ebXML Registry SC eGov Harmonising Taxonomies SC eGov Infrastructure SC eGov Services SC eGov Web Services SC Nemzetközi e-kormányzás

40 Hazai e-kormányzati infrastruktúra…terve
Nemzetközi e-kormányzás

41 Hazai gondok, feladatok 1.
Fontos: az elektronikus aláírás elterjesztése. Szükséges a központi szolgáltató rendszer továbbfejlesztése. Növelni kell a közhiteles nyilvántartások hozzáférhetőségét az ügyintéző rendszerek számára. Javítani kell az ügyfélkapu szolgáltatási színvonalát és felhasználói felületét. Be kell vezetni az elektronikus fizetést az e-ügyintézéshez (2009-es terv). Nemzetközi e-kormányzás

42 Hazai gondok, feladatok 2.
Interoperábilitás: Az önkormányzatoknál minden egyes szoftverrendszer egy külön információsziget: nem lehet összesíteni a különböző igazgatási területek adatait, nem egységes az alkalmazott technológia. (200 féle űrlap, félmilliárd tranzakció, 5500 szerv) Az önkormányzatok nem rendelkeznek az adatbázisok felépítésének dokumentációival, és a szállítók általában nem adnak az adatbázisok mellé API-t. Kevés az informatikus, sok önkormányzatnál egyáltalán nincs. A Magyar Köztársaság kormánya 2003-ban határozatot fogadott el a Magyar Információs Társadalomról (HISS). Különbözı stratégiai terveket dolgoztak ki az egyes stratégiai célok részletes megfogalmazására, ilyen például az e-Kormányzat 2005 Stratégia és Cselekvési Terv és az Elektronikus Helyi Kormányzatok Stratégiája. Mindkét stratégia – tehát az e-kormányzat programozása és az elektronikus helyi kormányzatok – vonatkozásában részletes megvalósíthatósági programokat készítettek „A települések, kistérségek és régiók infokommunikációs korszerűsítése” címmel ben készült el a magyar e-Kormányzat Interoperabilitási Keretrendszer (HeGIF) koncepcióját tartalmazó tanulmány. A helyi és regionális szintekre azonban nem dolgoztak ki külön interoperabilitási stratégiákat. A HeGIF kidolgozását az Informatikai és Hírközlési Minisztérium vállalta, a feladat a HeGIF portál követelményeit meghatározó tanulmány elkészülésével teljesült. Nemzetközi e-kormányzás

43 Hazai projektek, tervek
Kormányzati Címtár (ágazati címtárrendszer, metacímtár rendszerbe szinkronizált adatok) Magyar Igazolvány (elektronikus formában) Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs Rendszer (elektronikus bejegyzési kérelem az E-Szignó beadványszerkesztő segítségével) Digitálisan aláírt elektronikus adóbevallás Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (elektronikus piactér, katalógusból a vásárlás) Elektronikus Statisztikai Adatszolgáltatás (elektronikus adatlapkitöltés, titkosítva, hitelesítve) Kormányzati Címtár E projekt célja, hogy minden minisztérium és országos hatáskör> szervezet készítse el saját, ágazati címtárrendszerét, majd egy közös metacímtár rendszerbe szinkronizálja az ágazati címtárrendszerekb/l a közérdekl/désre számot tartó adatokat (név, szervezeti egység, beosztás, telefon, telefax és cím). Nemzetközi e-kormányzás

44 Amiben a SZTAKI is részt vett…
Tiszaújváros: FÖMI (Földmérési és Távérzékelési Intézet) - SZTAKI EKMK és RO - pilot projekt): A helyi önkormányzat és földhivatal SOA-alapú interoperábilis összekapcsolása, a hatályos törvénynek (Ket.) megfelelő e-közigazgatási minta-rendszer kidolgozása. A magyar e-közigazgatási rendszer szolgáltatás-orientált architektúrájának nagyvonalú rendszerterve. Közigazgatási ESB (Enterprise Service Bus) specifikáció. Eszközök: az IBM Magyarországtól Nemzetközi e-kormányzás

45 Nemzetközi e-kormányzás
Ami megvalósult… A pilot célja az ábrán számozással jelölt komponensekből álló környezet megvalósítása, amely a SZTAKI ESZTER koncepciójára alapozva került kialakításra. A SZTAKI a pilot céljaihoz részben az IBM SW portfolió standard elemeit, részben ezekre épülve egyedileg kialakított fejlesztett komponenseket alkalmaz. Kivétel ez alól a TAKARNET (7) komponens, amely a FÖMI oldalán ma is rendelkezésre álló, megadott specifikációjú interfészen át elérhető rendszer. BEDSZ (Biztonságos Elektronikus Dokumentumtovábbító Szolgáltatás) TAKARNET (Földhivatali információs Rendszer) Nemzetközi e-kormányzás

46 Amiben a SZTAKI is részt vesz…
Nagykálló, Miskolc - MTA SZTAKI – FÖMI pilot projekt A gyámügyi eljárás elektronikus szolgáltatásokkal és adatokkal való támogatása Hivatal-hivatal közötti, valamint földhivatali szolgáltatásokkal és adatokkal való támogatást biztosító rendszer létrehozása a gyámhatósági engedélyezési eljárásban, amely alkalmas más önkormányzatoknál is a megvalósításra. Eszközök: a Microsoft Magyarországtól Nemzetközi e-kormányzás

47 ASP-központ a SZTAKI-ban
ASP (Application Service Provider)- központ: egy központi szerverre telepítik az alkalmazásokat, a felhasználók (önkormányzatok, kistérségi munkaszervezetek stb.) ezeket a weben keresztül érik el; a felhasználók mentesülnek a rendszerfejlesztési, telepítési, üzemeltetési, verziókövetési, mentési stb. feladatoktól. Cél: regionális ASP központok kialakítása. Nemzetközi e-kormányzás

48 Nemzetközi e-kormányzás
Mit hoz a jövő? Nemzetközi e-kormányzás 2008

49 Nemzetközi e-kormányzás
Források 4th Ministeral eGovernment Conference, Lisbon, 2007. Brown University-felmérés, 2007. Capgemini-felmérés, 2007. EGovernment Interoperability Campus, Paris, 2007. ENSZ-felmérés, 2008. eVilág magazin, Gottdank T.: Interkonnektivitás és interoperábilitás a nemzetközi e-közigazgatásban, Jegyző és Közigazgatás, Gottdank T. – Szántó Gy.: SOA-alapú interoperábilitás a nemzetközi elektronikus közigazgatásban, tanulmány, 2007. Harvard University, Program on Networked Governance, 2006. IT3 projekt MEH EKK tanulmányok Z. Karvalics L.: Úton a digitális kori kormányzás felé, Demos, 2008. OECD-felmérés, 2006. The Economist, Nemzetközi e-kormányzás

50 Nemzetközi e-kormányzás
Köszönöm a figyelmet! Nemzetközi e-kormányzás


Letölteni ppt "Nemzetközi elektronikus kormányzás, interoperábilitás, SOA"

Hasonló előadás


Google Hirdetések