Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Művészeti tájékoztatás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Művészeti tájékoztatás"— Előadás másolata:

1 Művészeti tájékoztatás
Egervári Dóra

2 Tematika Február 15. Dr. Husz Mária Február 22. művészet elmélet
Február 29. tájékoztatás sajátosságai/intézmények Március 7. nyomtatott/elektronikus források Március 14. zenei tájékoztatás Március 21. Fonotéka látogatás Március 28. záróvizsga felkészítő Április 11. gyakorlás Április 18. gyakorlás/vizsga Április 25. vizsga

3 Tudományfelosztás

4 A művészet ágai Képzőművészet (létrejön valami)
Előadóművészet (a megvalósulás a művészi érték) Modern kor adta lehetőségek (médiaművészet)

5 Festészet Enyv Tempera Olaj Akvarell Akril Falfestészet Mozaik Üveg
Montázs Kollázs Assemblage

6 Grafika Grafit/szénrajz Tollrajz Tusrajz Ezüstceruza-rajz
Krétarajz/pasztell Magasnyomás (fa-, linómetszet) Mélynyomás (részkarc, rézmetszet) Síknyomás (viasz)

7 Műfajok Oltárkép Életkép Csatakép Csoportkép Portré Tájkép Csendélet

8 Szobrászat Faragó Mintázó Öntő Dombormű

9 Építészet Fa Tégla Vályog Öntött vas

10 Iparművészet Anyag Fém Máz Zománc Textil

11 Előadóművészet Színházművészet Táncművészet Filmművészet Performance
Happening Body-art Concept-art

12 Népművészet

13 Művészettörténet Őskor (csontszerszám, lándzsahegy, kis szobrok, barlangrajzok) Imresszionizmus Szimbolizmus Szecesszió Fauvizmus Ókor (Mezopotámia, Sumér és Akkád Birodalom, Babilónia, Asszíria, Fönícia, Perzsia, Egyiptom, Ókori Hellász és Róma) Expresszionizmus Kubizmus Futurizmus Absztrakt Szürrealizmus Ókeresztény, későantik (Bizánc) Funkcionalizmus Absztrakt-expresszionizmus Kora középkor (Karoling és Ottó-kor) Op-art Román kor Pop-art Gótika Akcióművészet Reneszánsz Avantgarde Barokk Neoklasszicizmus Klasszicizmus Neo/transzavantgarde Romantika Eklektika Realizmus

14 Zeneművészet Másik PPT

15 A művészeti tájékoztatás sajátosságai
Nem csak szakirodalmi tájékoztatás Tájékoztatás képekről, zeneszámokról Felhasználói csoportok A tájékoztatás szintjei

16 Intézmények, egyetemek, könyvtárak
Kortárstánc Főiskola Magyar Képzőművészeti Egyetem Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Magyar Táncművészeti Főiskola Színház- és Filmművészeti Egyetem Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Művészeti kar

17 MTA kutatóintézetek Művészettörténeti http://www.arthist.mta.hu/
Zenetudományi

18 Diploma

19 A DLA fokozat http://www.mke.hu/dla/doktori_fokozatszerzesek.php

20 Múzeumok Szépművészet Múzeum Louvre

21

22 Példa Keresek egy reneszánsz kori festményt, amelyen egy kutya is látható. Szeretnék látni egy olyan ókori festményt, ahol a kis Jézus egy bárányt tart a kezében Látnék egy aktképet, ami a neoimpresszionizmus jegyeit viseli magán Melyik kortárs magyar festőnőnk hozott létre egy festményt Megfeszítve címmel?

23 Nyomtatott források

24 Folyóiratok Új Művészet: Kortárs Képzőművészeti Folyóirat ( ) Art-Magazin ( ) Balkon: kortárs művészeti folyóirat Műértő: Művészeti és műkereskedelmi folyóirat

25 Bibliográfiák Bibliography of History of Art (angol, francia, index külön kötetben) International Repertory of the Literature of Art (referáló lap) (adatbázisa) ARTbibliographies (modern) nem ingyenes – online Répertorie d’art et d’archéologie (BHA része lett)

26 Szótárak Művészeti szótár Építészeti szakszótár
The Grove Dictionary of Art The Thames and Hudson Dictionary of Art and Artists The Thames and Hudson Dictionary of Art Terms The Thames and Hudson Dictionary of the Italian Renaissance The Concise Oxford Dictionary of Art and Atists The Penguin Dictionary of Art and Atists

27 Lexikonok Művészeti lexikon I-IV. Művészeti kislexikon
Magyar művészeti kislexikon Délvidéki magyar képzőművészeti lexikon Magyar festők és grafikusok életrajzi lexikonja I-II. Kortárs magyar művészeti lexikon I-III. Művészlexikon I-IV.

28 Összefoglalók A művészet története
Magyar művészet a kezdetektől 1800-ig Magyar művészet 1800-tól napjainkig A magyarországi művészet története

29 A művészeti tájékoztatás speciális eszköze

30 Kiállítási katalógusok
Rendezvény Múzeum Állandó Időszaki Kép/tanulmány/tárgyleírás Katalógusadatok: név, korszak, lelőhely, technika

31 Albumok

32 Kották

33 Képek a weben

34 Elektronikus források
NAVA MANDA MANDATV

35 Tematikus információforrások - képzőművészet
Képzőművészet Magyarországon Honfoglalástól napjainkig (román kortól a XX. Századig/ festészet+szobrászat/életrajzok, műalkotások/tárlatvezetés/ művészeti kislexikon) Szabadon hozzáférhető Oktatási+szakmai használat Képek jogvédelem alatt (csak oktatási céllal tölthetők le) JPG formátum

36 Tematikus információforrások - képzőművészet
Web Gallery of Art Virtuális múzeum Új multimédiás műfaj Oktatási+szakmai felhasználás közötti alkotások tétel (festmény, szobor) Életrajz, műalkotások, tárlatvezetés, művészeti kislexikon Zenehallgatási lehetőség JPG formátum Szerzői jogvédelem

37 Tematikus információforrások - képzőművészet
Oxford Art Online Grove Art Online The Oxford Companion to Western Art Encyclopedia of Aesthetics The Concise Oxford Dictionary of Art Terms szócikk életrajz bibliográfiai hivatkozás képhivatkozás 5.500 beágyazott kép 120 ország képzőművészete Idővonal, oktatási segédanyagok

38 Adatbázisok http://zenemuv.lib.unideb.hu/hun/databases.php

39 RILM Abstracts of Music Literature
A havonta frissülő bibliográfiai adatbázis, amely az 1967 óta nyomtatásban megjelenő Répertoire International de Littérature Musicale on-line változata, több mint rekordot tartalmaz, és 202 nyelven kínál indexelt cikkeket; havonta frissítik. Az egyes cikkekről, esszégyűjteményekről, emlékkönyvekről, monográfiákról, disszertációkról, elektronikus forrásokról teljes bibliográfiai leírás készül eredeti nyelven és angolul, emellett tartalmi kivonatok segítik a tájékozódást. A repertórium lefedi a zene minden területét, beleértve a zenetörténetet, zeneelméletet, népzenét, hangszeres és vokális zenét, zeneterápiát, táncot, pedagógiát, emellett közli a zenéhez kapcsolódó határterületek (filozófia, esztétika, pszichológia, orvostudomány, antropológia, szociológia, könyvtár) cikkeit is. A visszakeresésre több lehetőség nyílik (szerző, cím, folyóiratcím). A szabad szöveges keresés mellett tárgymutató és jól felépített tezaurusz áll a felhasználó rendelkezésére, ha egy téma irodalmát szeretné feltárni. A következő címen megtalálhatók az indexelt folyóiratok címei: Primary Journal Titles , All Journal Titles, A hozzáférés módja: csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes Hozzáférés: FSZEK Zenei Gyűjteményehttp://www.fszek.hu/konyvtaraink/kozponti_konyvtar/zenei_gyujtemeny/?article_hid=6838), OSZK Zeneműtár (http://www.oszk.hu/frame_hu.htm?hun/gyujt/kulongyu/kulongyu_index_hu.htm) Tárgyszó: népzene, pedagógia, tánc, zene, zenetudomány Típus: bibliográfiai Időszak: Rekordszám:  Frissítés: havonta Nyelv: idegen nyelvek

40 Erkel Ferenc A zeneszerző születésének centenáriumára készült az az weboldal, amely az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményének tükrében mutatja be a nagyközönség („tanulószoba”), valamint a szakemberek („kutatószoba”) számára Erkel Ferenc ( ) életét és munkásságát. A honlapon bibliográfia is olvasható, amelyben on-line hozzáférésű dokumentumok is szerepelnek Hozzáférés: ingyenes A hozzáférés módja: internet (http://erkel.oszk.hu/tan/irodalom1), (http://erkel.oszk.hu/kut/szakirodalom) Közreadó: Országos Széchényi Könyvtár, Budapest Tárgyszó: Erkel Ferenc, zene 19. sz. Típus: bibliográfiai, teljes szövegű Időszak: Nyelv: magyar és idegen nyelvek

41 FilmObserver Internetes filmadatbázis
Az  adatbázis a magyar filmekről idegen nyelven megjelent irodalmat gyűjti egybe. Az összeállításban keresni lehet címre, nyelvre, folyóiratra, megjelenés évére, valamint filmcímre. Hozzáférés: ingyenes A hozzáférés módja: internet (http://www.filmobserver.hu/) Közreadó: Magyar Nemzeti filmarchívum, Budapest Tárgyszó: magyar filmek Típus: bibliográfiai Időszak: Frissítés: folyamatos Nyelv: magyar és idegen nyelvek

42 Magyar Nemzeti Bibliográfia Zeneművek: hangfelvételek
A negyedévente megjelenő elektronikus folyóirat  a Magyarországon kiadott és kötelespéldányként beszolgáltatott, a nemzeti bibliográfia gyűjtőkörébe tartozó zenei hangdokumentumok bibliográfiai leírásait tartalmazza. A hozzáférés módja: ingyenes Hozzáférhető: internet (http://www.oszk.hu/mnbwww/H/BIBLI.HTML) Közreadó: Országos Széchényi Könyvtár, Budapest Tárgyszó: bibliográfia, hangdokumentumok, zeneművek Időszak: 2002- Frissítés: negyedévenként Nyelv: magyar

43 Magyar Nemzeti Bibliográfia Zeneművek: Kották
Az OSZK által közreadott, negyedévente megjelenő elektronikus folyóirat a Magyarországon kiadott és kötelespéldányként beszolgáltatott, a nemzeti bibliográfia gyűjtőkörébe tartozó nyomtatott zeneművek (kották) bibliográfiai leírásait tartalmazza. A hozzáférés módja: ingyenes Hozzáférhető: internet (http://www.oszk.hu/mnbwww/Z/BIBLI.HTML) Közreadó: Országos Széchényi Könyvtár, Budapest Tárgyszó: bibliográfia, kották, zeneművek Típus: bibliográfiai Frissítés: negyedévenként Nyelv: magyar

44 Muzsika Repertórium A repertórium a Muzsika című folyóirat 1957 januárjától dolgozza fel az egyes zsámok tartalmát. Az adadtbázisban szerzőre, témára, tárgyra, kezdőbetűre és a megjelentés idejére lehet keresni. A folyóiratban megjelent illusztrációk a szöveges résztől elkülönítve találhatók, illetve kereshetők. A hozzáférés módja: ingyenes Hozzáférhető: internet (http://www.muzsikalendarium.hu/muzsika/index.php?area=searchrep) Közreadó: Pro Musica Alapítvány, Budapest Tárgyszó: zene, zenekritika, zenetörténet Típus: repertórium Időszak: Nyelv: magyar

45 Parlando Zenepedagógiai folyóirat
Az 1959-ben alapított folyóiratban megjelent cikkek többféle módon kereshetők vissza a zenepedagógiai folyóirat honlapján. Az között megjelent írások a Tematikus archívum-ban kereshetők. Az 1996-től megjelnet írásokat a Tematikus tartalomjegyzék-ben is  meg lehet keresni, de van Időrendi archívum is, ahol az egyes számok, és bennünk megjelent írások on-line olvashatók. Hozzáférés: ingyenes A hozzáférés módja: internet (http://www.parlando.hu/Issue2.htm) Közreadó: Parlando. Zenepedagógiai folyóirat, Budapest Tárgyszó: zene, zenepedagógia Típus: bibliográfiai, teljes szövegű Időszak: Frissítés: folyamatos Nyelv: magyar

46 SOMMA (SOMogyi-könyvtár Művészeti Adatbázisa)
A szegedi Somogyi-könyvtár állományában lévő, időszaki kiadványokban megjelent, művészeti témájú cikkek adatbázisa. Az adatbázis válogatva tárja fel a képzőművészeti, film, színház és zenei témákban 1990 óta megjelent tanulmányokat, híradásokat. Néhány tanács az adatbázis használatához: lenyíló menüpontban található a jobb alsó sarokban a Tárgyszó menü, a kis nyílra kattintva megtekinthető a tárgyszólista. A Megjegyzés menüt a Cím kiegészítéseként ajánlott használni, ha nincs elég információ. A keresésnél a Forrás és a Szerző mezőben kis- és nagybetű között különbséget kell tenni. (Ez a Cím és Megjegyzés ablaknál nem okoz gondot.) A Forrás menüpont szintén megnyitható. A hozzáférés módja: ingyenes Hozzáférhető: internet (http://www.sk-szeged.hu/adatbazisok/somma/) Tárgyszó: filmművészet, képzőművészet, periodikumok, színházművészet, zene Közreadó: Somogyi-könyvtár, Szeged Időszak: Frissítés: folyamatos Nyelv: magyar és idegen nyelvek

47 Grove Music Online Az angol nyelvű, teljes szöveges adatbázis, amely egyesíti a The New Grove Dictionary of Music and Musicians (2001) második kiadását a The New Grove Dictionary of Opera (1992) és a The New Grove Dictionary of Jazz (2002) második kiadását. A Grove Music Online lehetővé teszi az információ több szempontú keresését. Személyek életrajzára, munkáira vonatkozó adatokat a Biographies alatt lehet megtalálni, de további lehetőséget kínál a Bibliographies keresőpont. A Works kereső használata jelentősen meggyorsítja a tájékozódást. A Full Text Search egy kulcsszó beírása után a Grove Music Online teljes adatbázisában keres. Az adatbázis az információ-szolgáltatást azzal teszik még teljesebbé, hogy a Links kereső segítségével egy adott témához a kapcsolódó oldalakat az internetről is összegyűjti, bár teljességre nem törekszik. Az Article alatt az egyes cikkek címei találhatók. Fogalmak, személyek kereshetők az Indexben, amely tárgymutatóként is működik. A zenei szakirodalom feltárásához értékes segítséget kínál a Research Resources. Zenei intézmények, szervezetek, rendszeres időközönként megrendezésre kerülő fesztiválok, gyűjtemények keresésére szintén lehetőséget ad az Institutions. A hozzáférés módja: csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes Hozzáférhető: Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár (http://www.kkmk.hu/?page=onszolg/athens); Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Központi Könyvtár (http://www.lisztakademia.hu/gyujtemenyek/a_liszt_ferenc_zenemuveszeti_egyetem_kozponti_konyvtara); Országos Idegennyelvű Könyvtár (http://www.oik.hu/szolgaltat/adatbazisok.htm); OSZK Zeneműtár (http://www.oszk.hu/frame_hu.htm?hun/gyujt/kulongyu/kulongyu_index_hu.htm Tárgyszó: zene, zenészek, zenetudomány Típus: bibliográfiai, teljes szövegű Frissítés: havonta Nyelv: angol

48 Plakáttár adatbázis Magyar Nemzeti Filmachívum
A plakáttár az MNFA egyik legfontosabb különgyűjteménye. Állományában több mint 50 ezer filmplakát és 200 ezer film vagy filmmel kapcsolatos fotó, illetve levelezőlap, nyomat, reprodukció található. Az ország legnagyobb filmes plakátgyűjteményének egyik legizgalmasabb részét a magyar némafilmek plakátjai jelentik, melyek sok esetben unikális dokumentumai a hazai filmtörténetnek. Teljességre törekvően, így visszamenőleg is,  gyűjti a magyarországi filmforgalmazásban bemutatott magyar és külföldi filmek plakátjait. A folyamatosan bővülő adatbázis válogatás nyújt az 1945 előtti filmplakátokból. A nagyítható plakátokról a legfontosabb adatok tudhatók meg: cím, ország, év, tervező, méret. Az adatbázisban keresni is lehet. Hozzáférés: ingyenes A hozzáférés módja: internet (http://www.filmintezet.hu/uj/plakattar/docs/index.php) Közreadó: Magyar Nemzeti Filmarchívum, Budapest Tárgyszó: filmplakátok, magyar film Típus: plakátgyűjtemény Időszak: Frissítés: folyamatos

49 Zenemű-adatbázis A Budapest Music Center honlapján található az az adatbázis, amely a magyar zeneszerzőket és műveiket tartalmazza. A keresés történhet név, mű, típus, és keletkezés szerint. A keresés eredményeként pontos információk tudhatók meg a kiválasztott zeneszerző művéről/műveiről (cím, keletkezés ideje, milyen típusu mű, előadók száma, bemutatás éve stb.) Hozzáférés: ingyenes A hozzáférés módja: internet (http://info.bmc.hu/site/mu/index.php) Közreadó: BMC, Budapest Tárgyszó: magyar zeneszerzők, zeneművek Típus: adattár Időszak: 18. sz.- Frissítés: folyamatos Nyelv: angol, magyar

50 Adatbázisok Artportál ( www.artportal.hu ) www.enciklodedia.fazekas.hu
Sulinet ( )

51 Érdekesség www.reneszansziwiw.hu www.epiteszforum.hu www.info.bmc.hu

52 Feladatok WGA hány képet tartalmaz 2010 júliusában?
Ki az írója Donatello munkásságát 1991-ben feldolgozó könyvnek? Kit ábrázol Gandolfi pasztel portréja? Ki z alkotója annak a festménynek, ami 1845-ben készült romantikus stílusban és jelenleg az Ermitázsban őrzik? Ki készítette a Szt. Péter tér legtöbb szobrát a XVII. Század közepén? Hol látható jelenleg a Buddha halálát ábrázoló mű?

53 Feladatok Mi hozta meg Puccini számára a sikert?
Melyik film zeneszerzője volt Pozsár Máté?


Letölteni ppt "Művészeti tájékoztatás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések