Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az olvasástól az információig Az OSZK szolgáltatásai a könyvtári rendszer számára Tóth Ferenc Tibor OSZK Köszöntöm a megjelenteket!

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az olvasástól az információig Az OSZK szolgáltatásai a könyvtári rendszer számára Tóth Ferenc Tibor OSZK Köszöntöm a megjelenteket!"— Előadás másolata:

1 Az olvasástól az információig Az OSZK szolgáltatásai a könyvtári rendszer számára Tóth Ferenc Tibor OSZK Köszöntöm a megjelenteket!

2 Az Országos Széchényi Könyvtár, mint nemzeti könyvtár, a teljesség igényével gyűjti, feldolgozza, a használók rendelkezésére bocsátja, és megőrzi a magyar vonatkozású könyvtári anyagot (hungarikumokat), mint magyar irodalomtudományi, magyar történettudományi, valamint könyvtárügyi és informatikai országos feladatkörű szakkönyvtár gyűjti e szakterületek külföldi irodalmát, valamint a finnugor népekre vonatkozó alapvető irodalmat; A dokumentumok következő fajtáit gyűjti: nyomtatványok és egyéb (mechanikai, optikai stb. úton előállított) szöveg- és képsokszorosítások; szöveges kéziratok és gépiratok, zenei kéziratok, kéziratos térképek, díszlet- és jelmeztervek; nem hagyományos hordozókra előállított hang-, szöveg-, kép- és adatrögzítések. A gróf Széchényi Ferenc által 1802. november 25-én megalapított első nemzeti közintézményünk, az Országos Széchényi Könyvtár jelenleg több mint 7 millió egységgel rendelkezik, ezekből több, mint 2 millió a könyv, 300 000 az időszaki kiadvány (újságok és periodikumok), és 1 millió a kéziratok száma. A térképek száma körülbelül 200 000, a képek és metszetek száma 270 000, a hangzó anyagok száma pedig 16 000. Ezen kívül körülbelül 2,5 millió plakát és aprónyomtatvány található a könyvtárban. Az állományban helyet kapott még 220 000 dokumentum mikrofilm másolata is.

3 Dokumentumszolgáltatás Információszolgáltatás Tartalomszolgáltatás Nemzeti Bibliográfia A szolgáltatás főbb feladatai

4 http://www.oszk.hu

5 http://nektar.oszk.hu/ Az OSZK online olvasói katalógusa: a LibriVision. Hazai kiadású könyveket 1952-től, a külföldi hungarikumokat 1945-től tartalmazza

6 http://w3.oszk.hu/ikb_h.htm IKB - Magyar Periodika Adatbázis. Az 1986-tól 2001-ig épülő adatbázis valamennyi hazai periodikum bibliográfiai adatait tartalmazza, 2001 után az online katalógusban található.

7 http://w3.oszk.hu/rep.htm IKER – Magyar Időszaki Kiadványok Repertóriuma. Az 1993-2001-ig épülő adatbázis a hazai társadalom- és természet- tudományi időszaki kiadványok válogatott tanulmányainak leírását, tárgyszavazását tartalmazza. Folyt. Köv.

8 Hungarika Információ. Külföldi, magyar és idegen nyelvű, 1985 óta megjelent periodikumok magyar vonatkozású közleményeinek adatbázisa: Hungarika Névkataszter (HUNG). Magyar biográfiai index, amely az 1880 után született külföldi magyar személyiségekről ad tájékoztatást: Hungarika WWW. Virtuális hungarika könyvtár, kalauz a külföldi hungarika- gyűjteményekhez:

9 http://szaoszerv.oszk.hu/mnbkb/index.html Magyar Nemzeti bibliográfia. Könyvek bibliográfiája – A Magyarországon kiadott és az Országos Széchényi Könyvtárba kötelespéldányként beszolgáltatott vagy más forrásból beérkező könyvek bibliográfiai tételeit tartalmazza. Az indulás éve: 1997. Havonta kétszer jelenik meg, CD-n évente kétszer, az oldalon a legfrissebb számok tekinthetők meg:

10 http://www.eruditio.hu/ http://www.corvina.oszk.hu/ Nemrég készült el a könyvtár Corvina-oldala, amely a nemzetközi együttműködésb en megvalósuló digitalizálási program (Bibliotheca Corviniana Digitalis) eredményeit tartalmazza - folyamatosan frissítéssel: Régi Magyarországi Nyomtatványok és Olvasmányok adatbankja (1500-1700)

11 http://www.ki.oszk.hu/ A MANCI (Magyar és Nemzetközi Cikkek) adatbázis a magyar könyvtár- és információtudományi periodikumok teljes körű, kurrens és folyamatos retrospektív feldolgozása alapján épül, a külföldi folyóiratokat pedig válogatva, 1986 óta dolgozza fel. A tételek száma jelenleg kb. 40 000kb. 40 000,

12 http://mek.oszk.hu/ Magyar Elektronikus Könyvtár A magyar kultúra, oktatás és tudomány számára fontos dokumentumok elektronikus változatait szolgáltatja. Az egyik legnépszerűbb hazai portál címe:

13 http://www.mokka.hu/ Az adatbázis úgy jön létreAz adatbázis úgy jön létre, hogy a MOKKA tagkönyvtárainak (jelenleg 17 könyvtár katalógus-adatbázisait - a szükséges konverziók elvégzésével - feltöltik a központi adatbázisba. Minden dokumentum bibliográfiai rekordja csak egyszer kerül be az adatbázisba, a többi könyvtár lelőhelykódja, rekordazonosítója és egyes adatai (például tárgyszavak) "hozzáíródnak" a bibliográfiai rekordhoz.MOKKA tagkönyvtárainak

14 http://odr.lib.klte.hu/ Lelőhelyinformációk Könyvtárközi kölcsönzés Könyvtár- nyilvántartások Jelenleg: 54 könyvtár a tagja

15 http://libinfo.oszk.hu/ LibInfO A magyar könyvtárak közös internetes tájékoztató szolgálata. A munkát az Országos Széchényi Könyvtár koordinálja. Az elektronikus levélben érkező referensz kérdésekre 48 órán belül rövid, de szakszerű választ adnak a kollégák.

16 http://www.mek.iif.hu/porta/virtual/ magyar/opac.htm Mindent egy helyen „UGRÓDESZKA”

17 A lelőhely-nyilvántartás eszközei: Internetes katalógusok ODR lelőhely-adatbázis MOKKA THÉKA OSZK LibriVision magyar könyvtárak katalógusai külföldi könyvtárak katalógusai Helyi hozzáférésű katalógusok könyvek központi katalógusa az OSZK cédulakatalógusai könyvtárak cédulakatalógusai

18 Új számítógépes lehetőségek az OSZK-ban! OPM Olvasói Professzionális Munkaállomások A terminálokon keresztül az OSZK CD-ROM adatbázisai, elektronikus könyvei is elérhetők. Az olvasók rendelkezésére áll A Web of Science és a Science Direct - komplett információ szolgáltatási rendszere,Web of Science Science Direct az Arcanum értékes kiadványai, az elektronikus szótárak, valamintArcanum az MTI Sajtóadatbankja. •Az EBSCO Publishing angol nyelvű online folyóirat-adatbázisa

19 Minden szükséges információt megtalálhatnak a honlapunkon! www.oszk.hu Kérdések, információk: inform@oszk.hu Köszönöm figyelmüket! inform@oszk.hu


Letölteni ppt "Az olvasástól az információig Az OSZK szolgáltatásai a könyvtári rendszer számára Tóth Ferenc Tibor OSZK Köszöntöm a megjelenteket!"

Hasonló előadás


Google Hirdetések