Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A FELNŐTTKÉPZÉS KEZDETEI MAGYARORSZÁGON

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A FELNŐTTKÉPZÉS KEZDETEI MAGYARORSZÁGON"— Előadás másolata:

1 A FELNŐTTKÉPZÉS KEZDETEI MAGYARORSZÁGON

2 ANDRAGÓGIA, ANDRAGÓGIA-TÖRTÉNET
Andragógia: a neveléstudomány körébe tartozó tudományág, mely a felnőttnevelés, szűkebb értelemben a felnőttoktatás, felnőttképzés tudománya és gyakorlata. Andragógia-történet az andragógia részterülete, mely feltárja a felnőttnevelés történeti fejlődési folyamatát, az e folyamatban érvényesülő összefüggéseket, törvényszerűségeket.

3 MIVEL FOGLALKOZIK AZ ANDRAGÓGIA-TÖRTÉNET?
Az andragógia –történet vizsgálja: a felnőttnevelés-politika, a felnőttnevelési elméletek, és gyakorlat történetét, a felnőttnevelés szervezeti és intézményi keretinek történeti változásait. Vizsgálódási köre kiterjed: az egyetemes-, nemzeti és helyi andragógia-történet kérdéseire éppúgy, mint egyes andragógiai problémák történeti feltárására.

4 ANDRAGÓGIA-TÖRTÉNETI KUTATÁSOK
Az andragógia-történeti kutatások forrásai: írott (elsődleges és másodlagos) források, ikonográfiai források tárgyi emlékek kutatása

5 AZ ELŐZMÉNYEK század

6 A REFORMÁCIÓ (16. század) Az anyanyelv használata
A magyar nyelvű nyomtatott könyvek elterjedése

7 TINÓDI LANTOS SEBESTYÉN (1505?-1566)
A históriás ének és a köznép ismereteinek gyarapítása Tinódi munkássága

8 HELTAI GÁSPÁR (?-1564) Munkássága és meséinek szerepe a nép tudatformálásában

9 Angol puritánok csoportja
A PURITANIZMUS 17. század Az angol reformáció radikális ága Magyarországon és Erdélyben a 17. század harmincas éveiben jelent meg. Képviselői: Apáczai Csere János, Tolnai Dali János Angol puritánok csoportja 1620 körül

10 TOLNAI DALI JÁNOS (1606-1660) Működése Sárospatakon
Törekvései a felnőttképzés terén Lorántffy Zsuzsanna

11 A FELNŐTTKÉPZÉS ESZMÉJÉNEK MEGJELENÉSE
18. század „A műveltség közkincs”

12 A felvilágosodás eszméi és a felnőttképzés gondolata
A felvilágosodás Európában A műveltség közkincs A hasznos ismeretek terjesztésének szükségessége

13 Bessenyei György (1747? -1811) A magyar nemzeti művelődéspolitika első rendszerezője A műveltség „mentől közönségesebb a lakosok között,az ország is annál boldogabb”

14 Tessedik Sámuel (1742-1820) Tessedik Sámuel munkássága Iskolája
Törekvései a felnőttek képzésével kapcsolatban

15 A GEORGIKON A Georgikon alapítása, Festetics György törekvései
Felnőttképzés a Georgikonban a „parasztiskola” a „gazdasszonyiskola” Fetetics György A Georgikon épületei

16 Nagyváthy János (1755-1819) A mezőgazdasági ismeretterjesztés úttörője
Művei és fogadtatásuk

17 Pethe Ferenc ( ) Életútja Ismeretterjesző művei Folyóiratai

18 A REFORMKOR „Hasznos ismeretket terjeszteni a nép mindazon osztályában, amelynek nincs módjában ismeretvágyát egy vagy másképp kielégíteni”

19 A reformkor eszméi és a közművelődés gondolata
A művelődés nemzeti ügy Reformkori gondolkodók a közművelődésről A sajtó szerepe A könyvkiadás Olvasókörök

20 Az egyesületek A Nógrádi Nemzeti Intézet
A Magyar Gazdasági Egyesület tevékenysége, kiadványai, gyakorlati bemutatói A Természettudományi társulat (1841) A Magyar Iparegylet (1842) Műkedvelő egyesületek

21 Balásházy János ( ) Életútja Népszerű mezőgazdasági művei

22 Török János (1807-1874) Életútja A Magyar Gazdasági Egyesület élén
Az „Okszerű kalauz” A „Mezőgazdasági nefelejcs”

23 1849-1867 „A nemzet ébren tartása”
AZ ABSZOLUTIZMUS KORA „A nemzet ébren tartása”

24 A néplapok, népkönyvek ismeretterjesztő szerepe
Néplapok: „Magyar Néplap”, „Falusi esték” „Kétgarasos Újság” A Szent István Társulat népkönyvkiadó tevékenysége Kalendáriumok

25 1867-1914 „A kor szava: népművelődés”
A DUALIZMUS KORA „A kor szava: népművelődés”

26 Eötvös József és a felnőttképzés
Az 1868-as népoktatási törvény A Néptanítók Lapja A tanítóegyesületek és az analfabéták oktatása

27 Törekvések a szervezett felnőttoktatás megvalósítására
Türr István felhívása a népnevelési körök létrehozására (1868) Irányi Dániel törvényjavaslata (1869) Pauler Tivadar törvényjavaslata a felnőttek oktatásáról (1871) Trefort nézetei a felnőttképzésről Türr István Irányi Dániel Trefort Ágoston

28 A munkásság művelődési törekvései
Az Általános Munkásegylet és szakegyletei A munkássajtó A Társadalomtudományi Társaság és a munkásművelődés A Galilei-kör szerepe Könyv és könyvtár a munkásművelődésben A művészeti tevékenység

29 A „szabadoktatás” Az egyesületek szerepe (EMKE, FMKE, DMKE)
A Szabad Lyceum Az Erzsébet Népakadémia Az Uránia Tudományos és Közművelődési Egylet A „Szabad Tanítás Országos Kongresszusa” Pécs, 1907 A közművelődési könyvtárak


Letölteni ppt "A FELNŐTTKÉPZÉS KEZDETEI MAGYARORSZÁGON"

Hasonló előadás


Google Hirdetések