Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közt. válságának okai Róma egy világbirodalom központja lesz

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közt. válságának okai Róma egy világbirodalom központja lesz"— Előadás másolata:

1 A közt. válságának okai Róma egy világbirodalom központja lesz
Metus hostilis megszűnik Erkölcsi válság? (a régi római értékek hanyatlása) Vallási válság? Társadalmi válság: rabszolgák, provinciálisok, italicusok, optimaták-populares Politikai válság: szerkezeti problémák + a hatalomért egyes kiemelkedő személyek között Végül a társ. szerk nem változik jelentősen, hanem a pol. (az államforma) A birodalom fennállása a tét

2 Földkérdés A szegények fogynak vagy még szegényebbek lesznek
Állandó távoli háborúk >> a parasztok fogynak, ill. távol vannak, így nem tudják megművelni földjeiket Itáliában 2. pun háb. idején dúlások >> a szegények még szegényebbek lesznek, sokan a védett városokba költöznek >> Csökken a harcképes polgárság A gazdagok kezén még több föld lesz: Felvásárolják a szegények megműveletlen földjeit (vállalkozások profitját és hadizsákmányt földbe fektették) A megműveletlen ager publicust birtokba veszik Hadi kölcsöneiket az állam földben fizette vissza >> D-Itáliában már kezdenek kialakulni a latifundiumok << itt a legtöbb hűtlen szövetséges a 2. pun háb. idején, ezért itt a legtöbb új ager publicus: itt állattartás pásztor-rabszolgákkal (<< kevés a szabad munkaerő, rabszolga viszont egyre több)

3 Tiberius Gracchus 1. Harcol Numantiában, Karthágóban
A nép feliratokkal biztatta fel v. Cornelia v. Blossius v. utazása Etrurián át Népbarát törvényjavaslatai (133): A Licinius–Sextius-féle törvény felújítása: törvényes, nem forradalmi intézkedés >> triumviratus osztja a földet (Tib., Gaius, App. Claudius: Tib. apósa, princeps senatus) A Pergamoni királyság kincseiből akarta a birtokokat felszereltetni: tövényt terjesztett be ennek érdekében – a senatus hatáskörébe (pénzügyek) avatkozott: ez az ellene támadt gyűlölet legfőbb oka (>> vád Tib. ellen, hogy király akar lenni) Egyéb javaslatai: katonai szolgálati idő lerövidítése, fellebbezés joga a néphez, bíróságokba lovagok, polgárjog az itáliaiaknak (az utóbbiak inkább forradalmi javaslatok nem reformok) 3

4 Tiberius Gracchus 2. Octavius abrogatiója alkotmányos v. nem? – mindenesetre ilyen még nem volt – Tib. a népszuverenitás (görög) eszméjére hivatkozott (ez is forradalmi lépés) – Tib. jó viszonyben Octaviusszal, a végsőkig próbálta meggyőzni Tib. újabb néptribunussága alkotmányellenes volt! (úgy pályázott, hogy még hivatalban volt) + apósát consulnak, öccsét néptribunusnak akarta megválasztatni demagóg v. reformer: inkább ellenségesek a források 4 4

5 Tiberius Gracchus 3. Az előkelők félelmei: tömeguralom, túlzott néptribunusi hatalom, gazd. veszteségek (az 500, ill iugerum feletti földjeiket elvesztik) A forumon megölik 300 hívével együtt botokkal, kövekkel A földosztó bizottság tovább működik 129-ig: 30 iugerumos parcellákat osztanak – de a földek bérleményekké váltak (lex agraria 111-ben: eltörli a bérleti díjakat >> így felvásárolhatók lettek a földek) A szövetségesek területén akarják érvényesíteni az agrártörvényt (főleg a felső rétegeket érinti, hogy a birtokba vett meg nem művelt ager publicust vissza akarják venni) – a szövetségesek védelmezője: Scipio Aemilianus: (bár Tib. rokona, barátja) törvénye: a bírói funkciókat elveszi a triumvirektől >> 129-ben meghal – a laudatioban természetes halálról beszél Laelius (ő is korábban olyan reformokat akart, mint Tib.) – a nép akadályozta meg a vizsgálatot (nehogy Gaiust belekeverjék) 5 5

6 Tiberius Gracchus 4. Fulvius Flaccus (cos. 125): a latinoknak polgárjogot akart - nem sikerült >> zavargások Ugyanekkor az 1. szicíliai rabszolgafelkelés ( ) Eunus szír mágus (+ kilikiai Kleón) a vezető: Antiokhosz néven hellenisztikus monarchiát akar létrehozni Elfoglalják Hennát; 70 ezer fő Itália több városában is rabszolga-felkelések Ugyanekkor Numantia elfoglalása (133) 6 6

7 Gaius Gracchus 1. Kiváló szónok 123-as törvényjavaslatai
a senatori rendkívüli bírói bizottságokat törvénytelennek nyilvánította visszamenőleges hatállyal: Tib. híveinek bírói ítélet nélküli kivégzői ellen római polgárt csak a népgyűlés ítélhet halálra 17 év felett lehet sorozni, az állam fizeti a felszerelést olcsó gabona – görög mintára utak és gabonaraktárak építése adóbérlet rendszerének bevezetése Asiában (publicanusok szedhetik be az adót)

8 Gaius Gracchus 2. a senatorok befolyását csökkentette az esküdtbíróságokban: 300 lovag senator a consul-választás előtt már meg kellett határozni a consuli provinciákat 122-es törvényjavaslatai: Capuaban, Tarentumban colonia-alapítás >> Karthágóban is, iugerumos földek osztása >> Iunonia colonia alapítását megakadályozzák előjelekre hivatkozva >> Narbóban lett colonia törvényjavaslat a comitia centuriata reformjáról – nem megy át törvényjavaslat a polgárjog megadásáról a szövetségeseknek >> Livius Drusus vétója

9 Gaius Gracchus 3. Opimius consul (121-ben) SC Ultimummal felruházva – Gracchusék az Aventinusra menekülnek – krétai íjászok – lovagok nem segítik Gracchust – a Tiberisen túlra menekül, majd egy szolgájával megöleti magát 3000 Gracchus-követőt ítélnek halálra A nép pol. hatalmának, gazd helyzetének javítása nem sikerült, de sokan kaptak földet: a földosztó bizottságok 119-ig tevékenykedtek – de a földek magántulajdonba kerültek (lex agraria 111) A törvényei érvényben maradtak


Letölteni ppt "A közt. válságának okai Róma egy világbirodalom központja lesz"

Hasonló előadás


Google Hirdetések