Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

II. Rockwool Építészeti Tűzvédelmi Konferencia

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "II. Rockwool Építészeti Tűzvédelmi Konferencia"— Előadás másolata:

1 II. Rockwool Építészeti Tűzvédelmi Konferencia
2011. február 17. ÉRCES FERENC Érces Ferenc

2 II. Rockwool Építészeti Tűzvédelmi Konferencia
Középmagas- és magas lakóépületek tűzvédelmi tapasztalatai a Fővárosban Épületek üzemeltetése, felújítása során tapasztalt tűzvédelmi problémák és azok kockázatai. ÉRCES FERENC

3 Tapasztalatok forrása (2010): 1./ellenőrzések során (430 ellenőrzés)
előzmények Tapasztalatok forrása (2010): 1./ellenőrzések során (430 ellenőrzés) 2./bejelentések vizsgálata alkalmával (200) 3./eltérési ügyek kapcsán (100 eset) 4./panel program véleményezés (56 i/4 n) (az iparosított technológiával épült lakóépületekre) ÉRCES FERENC

4 -az ellenőrzések a lakóépület közös tereit, a tárolókat érintik
előzmények -az ellenőrzések a lakóépület közös tereit, a tárolókat érintik magas házak két évente tételes ellenőrzés középmagas épületek 5-6 évente tételes ellenőrzés Értékelés, következtetések, feladatok (350 középmagas- és 80 magasház) ÉRCES FERENC

5 -bejelentések vizsgálata szabálytalan tárolás, folyosó szakasz lezárás
előzmények -bejelentések vizsgálata szabálytalan tárolás, folyosó szakasz lezárás -eltérési ügyek általában ellenőrzések után, olykor a „mi” javaslatunkra ÉRCES FERENC

6 Iparosított technológiával épült lakóépületekről általában
Egy lépcsőházas épület (pontház) Több lépcsőházas épület (szalagház) ÉRCES FERENC

7 -faszerkezetű lakásajtók
Amit tudunk -faszerkezetű lakásajtók (általában nem rendelkeznek tűzvédelmi minősítéssel) ÉRCES FERENC

8 Közlekedő terek rácsos lezárása + éghető anyag tárolás
Amit tudunk Közlekedő terek rácsos lezárása + éghető anyag tárolás Mérőórák fa szerkezetű szekrényekben ÉRCES FERENC

9 Épületgépészeti aknák-, szemétledobók vertikális
Amit tudunk Épületgépészeti aknák-, szemétledobók vertikális áthatolása a teljes épületen (+anyagtárolás) ÉRCES FERENC

10 Elavult elektromos hálózatok
Amit tudunk Elavult elektromos hálózatok -hő- és füstelvezető berendezések felújításra szorulnak -szárazfelszálló vezetékek kérdéses állapotúak ÉRCES FERENC

11 Amit tudunk parkoló autók! ÉRCES FERENC

12 Ellenőrzések tapasztalatai/beavatkozás feltételei
tűzoltási felvonulási területek -parkoló autók, fák, bokrok Megoldás lehet: (-kiegészítő KRESZ táblák) -bontható pollerek elhelyezése (kulcsszéf) ÉRCES FERENC

13 Ellenőrzések tapasztalatai/beavatkozás feltételei
Oltóvíz ellátottság -működés képtelenség -parkoló gépjárművek akadályozása -jelzőtáblák hiánya ÉRCES FERENC

14 Ellenőrzések tapasztalatai/beavatkozás feltételei
Szárazfelszálló vezetékek -évek óta tartó problémák: -szerelvények hiánya -ellenőrzések, nyomáspróbák elmaradása -tűzcsap szekrények lezárása ÉRCES FERENC

15 Ellenőrzések tapasztalatai/beavatkozás feltételei
Szárazfelszálló vezetékek -nehezen kezelhető állapot: Ellenőrzésen a hiányosságot rögzíteni, majd intézkedni kell! Az épületek anyagi helyzete, a beavatkozások gyakorlata! ÉRCES FERENC

16 Ellenőrzések tapasztalatai/beavatkozás feltételei
Szárazfelszálló vezetékek Elmúlt évtized tűzeseteinek beavatkozását megfigyelve: -a szárazfelszállókat a tűzoltásvezetők nem merik használni (csak néhány kivétellel) -a használat előtt szemrevételezéssel kell ellenőrizni a szerelvények meglétét, lezárt állapotát =jelentős idő veszteség, amely lakóépületnél megenged- hetetlen, =továbbá fel kell küldeni a tűz fölé a tűzoltókat ÉRCES FERENC

17 Szárazfelszálló vezetékek
+ 4 perc 30 sec Ellenőrzés: 10 emeletes épületnél 4 perc 30 sec ÉRCES FERENC

18 Szárazfelszálló vezetékek
JELEN KÖVETELMÉNYEK 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 5. rész I/5. fejezet A jogszabály hatályba lépése előtt létesített száraz felszálló tüzivízvezetéket időszakosan továbbra is felül kell vizsgáltatni, azt elbontani csak akkor lehet, ha helyette a vonatkozó szabvány szerinti nedves falitűzcsap hálózat kerül kiépítésre. ÉRCES FERENC

19 Szárazfelszálló vezetékek
LEHETSÉGES MEGOLDÁS ? A kiépített vezetékek feltöltése folyadékkal, vagy levegővel való nyomás alá helyezése (nyomásmérő óra beépítése) A tűzoltásvezető egy nyomásmérő óra alapján tudja ellenőrizni a rendszer tömítettségét! ÉRCES FERENC

20 Szárazfelszálló vezetékek
LEHETSÉGES MEGOLDÁS ? Vízkivételi hely 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Betáp-csonk Fszt. Pince ÉRCES FERENC

21 Szárazfelszálló vezetékek
LEHETSÉGES MEGOLDÁS ? Javasolt normaszöveg: (3) A meglévő szárazfelszálló vezeték az I. fokú tűzvédelmi hatóság engedélyével átalakítható oly módon, hogy a vízkivételi hely csak a hatodik, és fölötte minden második emeleten biztosított legyen.  ÉRCES FERENC

22 Szárazfelszálló vezetékek
LEHETSÉGES MEGOLDÁS ? Javasolt normaszöveg: (4) A vízkivételi helyeket zárt szekrényben elhelyezett csatlakozócsonkokkal kell biztosítani, a nyithatóság módját az első fokú tűzvédelmi hatósággal kell engedélyeztetni.  (5) Az átalakított szárazfelszálló rendszert a bejáratoknál (a csatlakozó szintek feltűntetésével) és az adott szinteken utánvilágító, vagy világító jellel kell megjelölni. ÉRCES FERENC

23 Szárazfelszálló vezetékek
ÉRCES FERENC

24 Ellenőrzések tapasztalatai/beavatkozás feltételei
Hő- és füstelvezetés többségében a legfelső szinten elhelyezett kb. 1 m2-es ablak és az azt működtető bowdenes nyitószerkezet. Műszaki állapotuk, működésképtelenségük ismert! ÉRCES FERENC

25 Ellenőrzések tapasztalatai/beavatkozás feltételei
Hő- és füstelvezetés ÉRCES FERENC

26 Ellenőrzések tapasztalatai/beavatkozás feltételei
Hő- és füstelvezetés Zárt kialakítású folyosók hő- és füstelvezetése szintenként, a folyosó végében lévő kézi nyitású ablakkal, vagy ajtóval. Jellemzőek a hő- és füstelvezető ablakok hozzáférését akadályozó rácsos lezárások. ÉRCES FERENC

27 Ellenőrzések tapasztalatai/beavatkozás feltételei
Kiürítési útvonalak állapota Rácsok- rácsok - menekülés, mentés nehezítése ÉRCES FERENC

28 Ellenőrzések tapasztalatai/beavatkozás feltételei
Kiürítési útvonalak állapota A folyosók, folyosó szakaszok fizikai lezárása szabálytalan használatra, tárolásra „kényszeríti” a rács mögött élőket, nehezítve a menekülésüket, mentésüket. ÉRCES FERENC

29 bejelentés „érdekes” ÉRCES FERENC

30 Eltérési kérelem „virtuális” rácsok? ÉRCES FERENC

31 Eltérési kérelem „virtuális” rácsok? ÉRCES FERENC

32 Ellenőrzések tapasztalatai/beavatkozás feltételei
Kiürítési útvonalak állapota Elterjedt, hogy nem rácsot alkalmaznak, hanem épület- szerkezeteket építenek be, önálló, zárt előteret, közlekedőt alakítanak ki, amit tárolásra is használnak. ÉRCES FERENC

33 Kiürítési útvonalak állapota
bejelentés Kiürítési útvonalak állapota építészeti kialakítás következménye ÉRCES FERENC

34 Ellenőrzések tapasztalatai/beavatkozás feltételei
Kiürítési útvonalak állapota Tárolás rács nélkül! ÉRCES FERENC

35 Ellenőrzések tapasztalatai/beavatkozás feltételei
Kiürítési útvonalak állapota Tárolás rács nélkül! ÉRCES FERENC

36 Ellenőrzések tapasztalatai/beavatkozás feltételei
Kiürítési útvonalak állapota Így is lehet! ÉRCES FERENC

37 Ellenőrzések tapasztalatai/beavatkozás feltételei
Kiürítési útvonalak állapota Ha a szekrény fém, akkor lehet? ÉRCES FERENC

38 Eltérési ügyek „kamra” megoldás ÉRCES FERENC

39 Kiürítési útvonalak állapota
Eltérési ügyek Kiürítési útvonalak állapota ÉRCES FERENC

40 Kiürítési útvonalak állapota
LEHETSÉGES MEGOLDÁS ? Javasolt normaszöveg: „Többszintes, középmagas és magas épületek önálló rendeltetési egységen (pl. lakásokon) kívüli kiürítési útvonalain és azokkal egy légteret alkotó helyiségekben tárolás nem folytatható, tárolásra szolgáló tárgy, eszköz nem helyezhető el.” „A menekülési útvonal leszűkítése – a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség méretéig –, továbbá ott éghető anyag tárolása, burkolat elhelyezése a tűzvédelmi hatóság engedélyével történhet.” ÉRCES FERENC

41 Ellenőrzések tapasztalatai/beavatkozás feltételei
Tetőre való kijutás, illetve a szomszédos lépcsőházba való átjárás Jogszabályi előírások hiánya ellenére még általában biztosított. De meddig? ÉRCES FERENC

42 Tetőre való kijutás, illetve a szomszédos lépcsőházba való átjárás
LEHETSÉGES MEGOLDÁS ? Javasolt normaszöveg: „A május 22-e előtt engedélyezett középmagas, magas épületekben a lépcsőházakból az épületen belüli szomszédos lépcsőházba való átjutást lehetővé kell tenni (tetőszinten vagy a közbenső szinteken) az átjárást biztosító ajtó(k) vész eseti nyithatóságával. A vész eseti nyithatóságot biztosíthatja az ajtók kulcsának az ajtó két oldalán, kulcsdobozban történő elhelyezése, lakóépület esetén a lépcsőházi főbejárat ajtajának a kulcsával történő nyithatóság, vésznyitógomb, törhető felület mögötti nyitószerkezet, vagy tűzjelző berendezéssel történő vezérlés, stb.” ÉRCES FERENC

43 Ellenőrzések tapasztalatai/beavatkozás feltételei
Az elektromos és villámvédelmi berendezések felülvizsgálata felülvizsgálat során tapasztalt hibák kijavítása, igazolása nagyon nagy számban nem történt meg, holott ezek fontossága a lakóépületekben keletkezett tüzek keletkezési okainak elemzése alapján könnyen belátható. ÉRCES FERENC

44 Ellenőrzések tapasztalatai/beavatkozás feltételei
Tárolási problémák ÉRCES FERENC

45 Ellenőrzések tapasztalatai/beavatkozás feltételei
Tárolási problémák ÉRCES FERENC

46 Az épületek tűzvédelmi helyzetét jelentősen befolyásolja
értékelés Az épületek tűzvédelmi helyzetét jelentősen befolyásolja a koruk, az építésük idejében meglévő és „megengedő” szabályozások, és az ezekből fakadó szerkezeti, konstrukciós hibák. Meghatározó a lakóközösségek jellemzően rossz anyagi helyzete. elmaradnak ellenőrzések, karbantartások, felújítások ÉRCES FERENC

47 Jellemző, hogy a lakótelepeken a mai gépjármű
értékelés Jellemző, hogy a lakótelepeken a mai gépjármű mennyiséghez képest jóval kevesebb a rendelkezésre álló parkolók száma. A tűzoltási felvonulási területek megfelelő jelölése, szabadon tartása nem biztosított. Késedelmes beavatkozás Jogszabály módosítás! ÉRCES FERENC

48 A lakások kis alapterületéből adódó helyhiányt sokan
értékelés A lakások kis alapterületéből adódó helyhiányt sokan a közös közlekedő területek rácsszerkezettel, fallal való lezárásával, majd az így kialakított tér „belakásával” próbálják orvosolni. -Menekülés, mentés késleltetése, kizárása -Intenzívebb hő- és füstképződés -Fokozott tűzterhelés Jogszabály módosítás! ÉRCES FERENC

49 A tetőre való kijutás, a szomszédos lépcsőházba való
értékelés A tetőre való kijutás, a szomszédos lépcsőházba való átjutás még általában biztosított, de … Jogszabály módosítás! ÉRCES FERENC

50 A tűzcsapok esetében többször tapasztaltuk működés
értékelés A tűzcsapok esetében többször tapasztaltuk működés képtelenségüket, jelölésük hiányát. A földalatti tűzcsapoknál problémát jelentenek a rajtuk parkoló autók. Késedelmes beavatkozás Zéró tolerancia, következetes hatósági intézkedések! ÉRCES FERENC

51 A száraz felszálló vezetékek kialakítása nem felel meg a
értékelés A száraz felszálló vezetékek kialakítása nem felel meg a mai kor és talán a szakma elvárásának sem. Késedelmes beavatkozás Felesleges (hiányzó) költségek kikényszerítése Megoldásra van szükség! ÉRCES FERENC

52 Panel program hatása a tűzvédelemre
-panel program hatására a több épületben megindult felújítások, a megvalósult korszerűsítések az épületek tűzvédelmi helyzetén alig változtattak -jellemzően az energia megtakarítást „szolgálják” és nem a tűzvédelmi helyzet javítását -gépészeti aknák változatlanul maradnak (0) -közös terek nyílászáró cseréje esetén a hő- és füstelvezető rendszert kell megfelelővé tenni, de alig történt ilyen (2) ÉRCES FERENC

53 Panel program hatása a tűzvédelemre
- A pályázatok döntő többségében a külső hőszigetelések és a lakások nyílászáró cseréi jelennek meg. ÉRCES FERENC

54 Homlokzati szigetelés
-ép. eng. alapján végzett homlokzati szigetelés Használatbavételi eljárás Ép. ellenőrzés tűzvédelmi előírásoknak nem megfelelő hőszigetelő rendszer alkalmazása esetén Nemleges szakhatósági építési hatóság értesítése ÉRCES FERENC

55 Homlokzati szigetelés
-engedély nélküli homlokzati szigetelés (pl. pályázat) átadási eljárás ép. ellenőrzés (szúrópróba, v. bejelentés) tűzvédelmi előírásoknak nem megfelelő hőszigetelő rendszer alkalmazása esetén Nemleges vélemény kötelezés kiadása ÉRCES FERENC

56 Építőipari kivitelezés
A kivitelezési tevékenység jogszabályban rögzített résztvevői, (építtető, lebonyolító, tervező, tervellenőr, kivitelező, felelős műszaki vezető, tervezői művezető, építési műszaki ellenőr,…) felelősséggel kell, hogy tartozzanak az általuk végzett munkáért, tevékenységért, magatartásért. ÉRCES FERENC

57 Panel program hatása a tűzvédelemre
- Fontos, hogy tudjuk helyén kezelni, mekkora az utólagos külső hőszigetelések jelentősége az épületek tűzvédelmében, és mekkora a szerepe, felelőssége a tűzoltóságoknak a véleményezési eljárásokban, a kivitelezési folyamatban! Jogszabály módosítás! Új, az épületek tűzvédelmét javító program! (Kb. 20 e/lakásm2) ÉRCES FERENC

58 -A tűzvédelmi ellenőrzések folytatása, következetes hatósági
Feladatok -A tűzvédelmi ellenőrzések folytatása, következetes hatósági munkavégzés -Hatékonyabb, őszintébb felvilágosító, tájékoztató tevékenység (meglévő helyzet bemutatása; problémák feltárása, megoldási javaslatok; tűzvédelmi felújítások, átalakítások fontossága; a tűz gyors észlelésének fontossága, eszközei; a használati szabályok megszegésének lehetséges következményei, …); ÉRCES FERENC

59 Jogszabály módosítás: -közös területeken tárolás
Mit kell tenni? Jogszabály módosítás: -közös területeken tárolás -tűzoltási terület védelme -tetőre, szomszédos lh-ba ki/átjárás Megoldás/döntés: -szárazfelszállók helyzete Épület felújítás: -új a tűzvédelmet is támogató panelprogram ÉRCES FERENC

60 II. Rockwool Építészeti Tűzvédelmi Konferencia
Köszönöm a figyelmet! ÉRCES FERENC Érces Ferenc


Letölteni ppt "II. Rockwool Építészeti Tűzvédelmi Konferencia"

Hasonló előadás


Google Hirdetések