Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dobszay Ambrus Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Tartalomfejlesztési és Módszertani Központ A Képesítési Keretrendszer hasznosulása a közoktatásban.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dobszay Ambrus Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Tartalomfejlesztési és Módszertani Központ A Képesítési Keretrendszer hasznosulása a közoktatásban."— Előadás másolata:

1 Dobszay Ambrus Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Tartalomfejlesztési és Módszertani Központ A Képesítési Keretrendszer hasznosulása a közoktatásban .

2 A téma iránti érdeklődésem magyarázata

3 Példa egy rendhagyó iskolai karrierútra

4 „3H-s” proligyerek és iskolái

5 8 féle „kimenet” (1930 körül)

6 A megvalósult pálya - (sikertörténet?)
Elemi iskola: 6 osztályából ötöt végzett el - három különböző iskolában. Polgári iskola: három tanév rendesen, egy magántanulóként, utóbbit nem fejezi be. Nyáron mégis levizsgázik. Innen a gimnázium V. osztályába lép (3x iskolaváltási kísérlet), s ott különbözeti vizsgát tesz késő ősszel. V. gimnáziumi évben jó rendű, majd a következő VI. osztályban már jeles és osztályelső. VII.-ben ismét magántanuló, tavasszal kimarad, nyáron mégis visszamegy levizsgázik. (s ha már…, akkor mindjárt VII-VIII. osztályból összevontan) Egy évvel hamarabb végez, mint osztálytársai. Decemberben (?!) ismét máshol: egy budapesti gimnáziumban leérettségizik.

7 MKKR és köznevelés

8 A MKKR céljai Átláthatóság Kiszámíthatóság (Elszámoltathatóság)
LLL gyakorlati előfeltétele EU-kompatibilitás (EKKR, EQF) Mobilitás

9 MKKR „ágazatai” Közoktatás Szakképzés Felsőoktatás Felnőttoktatás
A jelentősége szempontjából ugyanez a sorrend.

10 A téma előzményei Támop keretében folytatott kutatások/javaslatok Horváth Zsuzsanna – Ütőné Visi Judit munkája: „a közoktatási aspektus” megfogalmazása Közoktatási tv (Kt. ) Köznevelési tv. (Nkt.) 1229/2012 kormányhatározat Nat – Kerettantervek (- Helyi tantervek) kutatásai és értelmező leírásai (folyamatban)

11 Szakmai javaslat 2010-ből: az OKKR kimeneti pontjai
Országos kompetencia mérés 2006-tól Kétszintű érettségi 2005-től 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4.

12 Tartalmazzák-e a tartalmi szabályozók a tanulási eredményeket?
Jellemzően nem. A helyi (megvalósulási) szintre delegálják. 20/2012 Emmi rendelet módosítása 22/2013. (III. 22.) után: 7. § (1) Az iskola pedagógiai programja meghatározza aj) a felvétel és az átvétel - Nkt. keretei közötti - helyi szabályait… (3) Az iskola pedagógiai programja - a szakképzés kivételével - meghatározza az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályait, szükség esetén különbözeti vizsgával, egyéni segítségnyújtással, türelmi idő biztosításával vagy évfolyamismétléssel. (5) Az iskola pedagógiai programjában meg kell határozni c)6 a tanuló magasabb évfolyamra lépésének feltételeit.

13 „Képesítés? Kimenet? Kilépési pont? Végzettség?”
A köznevelés nem nyújt képesítést. A szintek nem csak kilépési pontokon fogalmazódnak meg. Az alapfokú iskolai végzettség nem igazi kilépési pont. Alapfokú iskolai végzettség a korábbi „felzárkóztató képzésben”, mostani HÍD 2 programban is szerezhető.

14 További kérdések A középfokú végzettséget Nkt 9. § (6) újradefiniálja.
A 3. szint problémája. Nem túl késői az 1. szint? Alapismereti szakaszt (alfabetizációs programot) lezáró szint hiánya.

15 KKR hozadéka a közoktatásban
A „tanulási eredmény”-centrikus gondolkodásmód meghonosodása/megerősödése A tudás melletti aspektusok (képesség, attitűd, autonómia) jelentőségének felismerése Az átjárhatóság újragondolása, adaptivitás az egyéni karrierutak/sorsok kezelésére (validációs eljárások kodifikációja) Az EU-célok (LLL, átláthatóság, mobilitás) alapfeltételeinek megteremtése.

16 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Dobszay Ambrus Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Tartalomfejlesztési és Módszertani Központ A Képesítési Keretrendszer hasznosulása a közoktatásban."

Hasonló előadás


Google Hirdetések