Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Lukáts Ákos GYOK, 2009.04.22. lukats@ana2.sote.hu A gerincvelő Dr. Lukáts Ákos GYOK, 2009.04.22. lukats@ana2.sote.hu.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Lukáts Ákos GYOK, 2009.04.22. lukats@ana2.sote.hu A gerincvelő Dr. Lukáts Ákos GYOK, 2009.04.22. lukats@ana2.sote.hu."— Előadás másolata:

1 Dr. Lukáts Ákos GYOK, 2009.04.22. lukats@ana2.sote.hu
A gerincvelő Dr. Lukáts Ákos GYOK,

2 KPIR. Makroszkóposan a következő egységek különíthetők el:
Féltekék (agykéreg + basalis ganglionok) Köztiagy (thalamus, hypothalamus) Agytörzs – középagy (mesencephalon) - híd (pons) - nyúltvelő (medula oblongata) Kisagy Gerincvelő agytörzs agykéreg köztiagy kisagy

3 Funkció Legalacsonyabbrendű központi idegrendszeri feldolgozás: reflexek, szürkeállomány Kapcsolattartás a magasabbrendű központokkal: fehérállomány

4 cevicalis lumbaosacralis
Makroszkópia intumescentia cevicalis lumbaosacralis (C4-Th1) (L2-S2) conus terminalis (L2-3 csigolya) hátsó gyökök, érző ganglionok cauda equina filum terminale

5 Szürkeállomány, fehérállomány, gyökök
sulcus medianus posterior sulcus lateralis posterior radix posterior funiculus posterior (hátsó köteg) cornu posterius (hátsó szarv) érző funiculus lateralis (oldalsó köteg) cornu laterale (oldalsó szarv) vegetatív canalis centralis cornu anterius (első szarv) motoros comissura alba fissura mediana anterior radix anterior funiculus anterior (első köteg) Sobota - Atlas of Human Anatomy

6

7 Gyökök, nervus-, et ganglion spinale
radix posterior (hátsó gyökér – érző) ganglion spinale Sobota - Atlas of Human Anatomy radix anterior (első gyökér – motoros) nervus spinalis (gerincvelői ideg – kevert)

8 Gerincvelői idegek ramus posterior ramus anterior
átrendeződések plexus perifériás idegek ramus communicans griseus ramus communicans albus Sobota - Atlas of Human Anatomy

9 Sobota - Atlas of Human Anatomy
Szegmentáció 8 cervicalis !!! (nyaki) 12 thoracalis (mellkasi) 5 lumbalis (ágyéki) 5 sacralis (keresztcsonti) 1 coccygealis (farkcsonti) 31 pár C1-8 – megfelelő csigolya felett Th1-Co1 – megfelelő csigolya alatt A lumbalis illetve sacralis gyökök több csigolyányit haladnak lefelé a durazsákon belül: cauda equina lumbalis cisterna Sobota - Atlas of Human Anatomy

10 Sobota - Atlas of Human Anatomy
Dermatomák gyöki fájdalom, gyöki tünetek Sobota - Atlas of Human Anatomy

11 Vérellátás paramedian ágak aa. spinalies posteriores
(hátsó köteg, fasciculus Gracilis, fasciculus Cuneatus) a. spinalis anterior (szürkeállomány) circumferentialis ágak (fehérállomány nagy része)

12 Vérellátás 2 (a. vertebralis)
var. a. spinalis posterior a. spinalis anterior

13 Vérellátás 3 (szegmentalis arteriak)
Rami spinales: a. vertebralis aa. intercostalis aa. lumbales a. sacralis lateralis

14 Vérellátás 4: vénák v. spinalis posterior epiduralis vénák
plexus venosus vertebralis internus plexus venosus vertebralis externus v. spinalis anterior

15 A gerincvelő burkai epiduralis tér plexus venosus vertebralis internus
subarachnoidalis tér liquor cerebrospinalis pia mater lágyagyhártya arachnoidea dura mater spinalis Carola R, Harley JP, Noback CR: Human Anatomy and Physiology Sobota - Atlas of Human Anatomy

16 Lumbalis cisterna, lumbalpunctio
bőr lig. supraspinale lig interspinale lig. flavum cavum epidurale dura mater spinalis arachnoidea cavum subarachnoidale Carola R, Harley JP, Noback CR: Human Anatomy and Physiology

17 Canalis vertebralis lig. longitudinale anterius lig. supraspinale
lig. interspinale lig. flavum discus intervertebralis lig. longitudinale posterius

18 In situ

19 Funkció Legalacsonyabbrendű központi idegrendszeri feldolgozás: reflexek, szürkeállomány Kapcsolattartás a magasabbrendű központokkal: fehérállomány

20 A reflexív Inger - receptor Extero- és interoceptorok
Afferens szár (érzőideg) Általában (gv-ben mindig) pseudounipoláris, néha bipoláris érző neuronok. Sejttestek a ganglionokban. Központi feldolgozás Egy szinapszistól a bonyolult rendszerig Efferens szár (mozgató ideg) α- (munkaizomzat), γ- (izomorsó), vagy vegetatív motorneuronok Válasz - effektor Sima-, szív- vagy harántcsíkolt izmok, mirigyek

21 Reflexek Csoportosításuk:
A: mély/saját (receptor és effector ugyanabban a szervben pl: monoszinaptikus rflx.) felületes/idegen (receptor/effector más szervben pl: cornea, hasbőr,cremaster rflx.) B: szomatikus zsigeri C: monosszinaptikus polyszinaptikus (fájdalom rflx, vegetatív rflx.) D: központi feldolgozás szintje: gerincvelői, agytörzsi, kérgi stb. E: feltételes (tanult) feltétlen

22 Reflexek - az ingerre adott válasz egyenlő körülmények esetén megegyezik, kiszámítható, reprodukálható - input – központi feldolgozás – megfelelő output (computer) - ugyanaz az inger általában több, különböző szintű reflexet is kivált (gerincvelő, agytörzs, kéreg). A válaszok időbeli lefutása, és milyensége különbözhet (pl: fájdalomreflex). - hierarchia – a magasabbrendű reflexek felülírhatják az alacsonyabb rendűeket (idő!) - minél komplexebb a reflex annál több változó befolyásolja – nehezen kiszámítható - klinikailag a gerincvelői reflexek fontosak mert: - egyszerűek, könnyen vizsgálhatók - komponensei gyakran sérülnek - nem csak az adott szegmensről, hanem a fel- és leszálló pályákról, felsőbb központokról is nyerhető információ

23 Monoszinaptikus reflex
Szinonimák: - proprioceptív reflex - antigravitciós reflex Inger: izom megnyúlása Válasz: ugyanazon izom összehúzódása Szerepe: a végtag helyzetének automatikus megtartása gravitáció ellenében Csak egy szinapszis, nincs interneuron

24 Funkció

25 Komponensei Receptor: izomorsó. A munkaizomzattal párhuzamosan kapcsolt, kötőszövettel körülvett, módosult harántcsíkolt izomrostok. Afferens rostok: Ia (Aα) érzőrostok, a sejttestek a ganglion spinaleban találhatók.

26 Komponensei Központi feldolgozás: egy szinapszis - ugyanazt az izmot ellátó α-motorneuronra Efferens rostok: az α-motorneuron axonja (Aα) Effector: harántcsíkolt izom Válasz: ugyanannak az izomnak az összehúzódása

27 Klinikailag fontos monoszinaptikus reflexek
Effector-Izom Szegmens Bicepsreflex M. biceps brachii C5-C6 Tricepsreflex M. triceps brachii C6-C7 Patellareflex M. quadriceps femoris L2-L4 Achillesreflex M. triceps surae S1 Masseterreflex M. masseter Agytörzs (pons-mesencephalon)

28 Klinikai jelentősége Gyengébb reflexek (hypo- or areflexia) oka az α-motoneuron (nincs kimenet) vagy az érző neuron (nincs bemenet) vagy mindkettő (n. spinalis) károsodása. Az α-motoneuron (alsó motoneuron) sérülése esetén az akaratlagos mozgások is gyengülnek, vagy kiválthatatlanok (petyhüdt bénulás (flaccid paresis): nincs reflex, nincs akaratlagos mozgás, az izomtónus csökkent). Az érző neuron sérülése esetén az érzéskiesés vizsgálható, az akaratlagos mozgások kiválthatóak lehetnek. Erősebb reflexek (hyperreflexia) oka általában felső motoneuron sérülés (leszálló motoros pályák, motorcortex). Az akaratlagos mozgások itt is hiányozhatnak, de a reflexek erősödnek, mert a leszálló pályák általában gátló jellegűek.

29 Fájdalomreflex Szinonimák: - nociceptiv reflex
- flexor, keresztezett extensor reflex Stimulus: fájdalmas, szövetkárosító inger Válasz: az azonos oldali flexorizmok a végtagot visszahúzzák, ellenkező oldalon az extenzorok aktiválódnak Szerepe: a végtag védelme Polyszinaptikus

30 Komponensei Receptorok: thermo- és nociceptorok a bőrben és egyéb szervekben. Afferens rostok: III, IV(C), elsősorban a substantia gelatinosa (II –réteg) területén végződnek. Központi feldolgozás: több interneuronra szinaptizál, amelyek az azonos oldali flexor, és ellentétes oldali extensor izmokat aktiválják. Efferens rostok: motoneuronok axonja. Effector: azonos oldali flexor, és ellentétes oldali extensor izmok. Antagonista izmok gátlódnak! Az információ a tr. spinothalamicus (antero-lateral system) közvetítésével eljut a kéregbe is. Alacsony vezetési sebesség: a végtagot a fájdalomérzet észlelésekor már visszahúztuk.

31 Vegetatív (zsigeri) reflex
Th1-L2 S2-S4

32 Vegetatív (zsigeri) reflex
Szimpatikus és paraszimpatikus Szívizmot, illetve a zsigerekben vagy a testfalban elhelyezkedő simaizmot és mirigyet idegez be. Polyszinaptikus Mindig két motoneuron: preganglioniaris postganglioniaris Szinapszis a vegetatív ganglionokban

33 Vegetatív reflex: szimpatikus

34 Receptorok: a zsigerek falában és a testfalon (viscero-visceralis és somato-visceralis reflex).
Afferens rostok: Aδ, B, IV(C) típusú axon Központi feldolgozás: legalább egy interneuron, szinapszis az oldalsó szarvban elhelyezkedő preganglioniaris vegetatív motoneuronra. Efferent fibers: - preganglioniaris rostok az oldalsó szarvból a szimpatikus ganglionig futnak - szinapszis. - paravertebralis ganglion: a testfalat és a végtagokat ellátó rostok. vasomotor: erek simaizmai, sudomotor: verejtékmirigy, piloarrector: m.arrector pili simaizmai Kapcsolat a n. spinalissal: r. communicans albus et griseus. - prevertebralis ganglion a zsigeri szerveket látja el. Effector: szívizom, illetve a zsigerekben vagy a testfalban elhelyezkedő simaizom vagy mirigy

35 Vegetatív reflex: paraszimpatikus
S2-S4 Nincs oldalsó szarv A para- és prevertebralis ganglion nem különül el

36 A gerincvelő fontosabb pályarendszerei
36

37 fasciculus gracilis et cunetus
corticospinalis pálya tractus spinothalamicus más mozgató pályák

38 Hyperextensios sérülés

39 Discushernia

40 Ajánlott irodalom Szentagothai J, Réthelyi M: Funkcionális anatómia, Medicina, 1989 Sobota - Atlas of Human Anatomy, 20th edition, Urban and Schwarzenberger, 1993 Radiologiai felvételek: Hasznos adatok: Carola R, Harley JP, Noback CR: Human Anatomy and Physiology, McGraw-Hill Imc, 1990 NEUROSCIENCE: Third Edition, Sinauer Associates, Inc, 2004


Letölteni ppt "Dr. Lukáts Ákos GYOK, 2009.04.22. lukats@ana2.sote.hu A gerincvelő Dr. Lukáts Ákos GYOK, 2009.04.22. lukats@ana2.sote.hu."

Hasonló előadás


Google Hirdetések