Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ ABÚZUS GYÓGYSZERÉSZETI VONATKOZÁSAI

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ ABÚZUS GYÓGYSZERÉSZETI VONATKOZÁSAI"— Előadás másolata:

1 AZ ABÚZUS GYÓGYSZERÉSZETI VONATKOZÁSAI
Prof. Fürst Zsuzsanna Semmelweis Egyetem Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet Szakgyógyszerész képzés Budapest október 22.

2 DEPENDENCIA (függőség)
ABÚZUS (visszaélés) Bármely szer: nem orvosi (nem receptre előírt) önkezű az adott ország társadalmi medicinális szokásaitól eltérő adagolása DEPENDENCIA (függőség) pszichés (pszichológiai, viselkedési) fizikális (fiziológiás, fizikai, testi) TOLERANCIA hatásgyengülés (deszenzitizáció) ADDIKCIÓ a pszichés és fizikális dependencia valamennyi kritériuma fennáll (DSM IV)

3 A DROG DEPENDENCIA KRITÉRIUMAI
Különböző PSYCHOTROP szerek idézhetik elő súlyos függőség (a drog határozza meg az életvitelt, a magatartást) Sikertelen kisérletek a leszokásra, az adag csökkentésére DIAGNOSTIC CRITERIA FROM DSM-IVTM Sok idő telik el megszerzéssel használattal a hatás elmúlásáig Társadalmi/családi funkciók felborulnak A használat folytatódik - a kellemetlen pszichés/fizikális hatások ellenére DSM=Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Közös tulajdonság: "reward" pozitiv megerősítő ("REINFORCER") hatás

4 VULNERÁBILITÁS ("drogos személyiség"?) impulzív új izgalmakat kereső
társadalmi normák ellen lázadó frusztrációkat rosszul tűrő veszélyeket kereső személyiségek gyakori pszichiátriai kórképek depresszió szorongás antiszociális magatartászavarok Genetikai faktorok Szociológiai faktorok

5 TUDATMÓDOSÍTÓ (PSZICHOTROP) SZEREK
Természetes Szintetikus anyagok, melyek a KIR izgalmát/depresszióját, hallucinációkat váltják ki motoros ítélőképességbeli magatartásbeli felfogóképességi tudati zavarokat idéznek elő

6 AZ ABÚZUS-SZEREK FARMAKOLÓGIAI OSZTÁLYOZÁSA
OPIOIDOK CENTRÁLIS DEPRESSZÁNSOK SZIMPATOMIMETIKUS PSZICHOMOTOROS STIMULÁNSOK KOFFEIN ÉS NIKOTIN CANNABINOIDOK PSZICHEDELIKUMOK (hallucinogének, pszichotomimetikumok) INHALÁNSOK LEGÁLIS (receptre kapható) GYÓGYSZEREK (anxiolytikumok, szedativumok ) „non substance abusus”: patológiás játékszenvedély, vásárlás, evés, stb.

7 SOME NATURALLY OCCURRING DRUGS
Magic mushrooms Amanita muscaria (muscimol) Psylocibe (psilocin) Cactus Catha edulis Peyote (mescalin) (cathinon, mephedron) Atropine-containing plants Atropa belladonna Datura stramonium

8 ILLUSTRATIONS FROM SCHEDULE OF CONTROLLED SUBSTANCES
Criteria Examples I. No medical use; high addiction potential Flunitrazepam (Rohypnol) Opioids (heroin and other nonmarketed synthetic narcotics) Hallucinogens (LSD, mescaline, PCP) Marijuana GHB II. Medical use; high addiction potential Opioids (opium, opiates: morphine and derivatives: codeine, oxymorphone, oxycodone, hydromorphone; synthetic derivatives: meperidine, methadone, fentanyl and derivatives Stimulants: cocaine, amphetamines, methylphenidate (=Ritalin) Cannabinoids (nabilone) Depressants: amobarbital, pentobarbital, secobarbital, glutethimid III. Medical use; moderate potential for dependence Opioids: buprenorphine, codeine, dihydrocodeine opium: determined low amount Stimulants: benzphetamine, phendimetrazine Depressants: Sch II. drugs in mixtures with noncontrolled drugs (lower amount), butabarbital, ketamine, thiopental Cannabinoids: dronabinol Anabolic steroids: fluoxymesteron, methyltestosteron, nandrolone, oxandrolone, testosteron IV. Medical use; low abuse potential Opioids: butorphanol, pentazocin, propoxyphen Stimulants: mazindol, modafinil, phentermine, sibutramine Depressants: BDZ’s alprazolam, chlordiazepoxide (Librium), clonazepam (Rivotril) etc. others: meprobamate, methohexital, phenobarbital, zolpidem etc.

9 A TILTOTT SZEREK ÉLETPREVALENCIA
ÉRTÉKE EURÓPÁBAN 2007 50 45 életprevalencia európai átlag 40 35 30 25 20 15 10 5 Svájc Málta Izland Szlovákia Belgium Ciprus Hollandia Bulgária Írország Ausztria Litvánia Ukrajna Csehország Man Sziget Észtország Szlovénia Lettország Portugália Norvégia Románia Oroszország Olaszország Svédország Finnország Franciaország Németország Horvátország Görögország Lengyelország Magyarország Faröer Szigetek Egyesült Királyság (Hibell és társai 2009: 85)

10 GYÓGYSZER ALKOHOLLAL EGYÜTT TÖRTÉNŐ FOGYASZTÁSÁNAK ÉLETPREVALENCIA
ÉRTÉKEI EURÓPÁBAN 2007 20 18 életprevalencia 16 európai átlag 14 12 10 8 6 4 2 Csehország Szlovákia Man Sziget Magyarország Ausztria Málta Finnország Lettország Horvátország Egyesült Királyság Svédország Oroszország Írország Németország Svájc Franciaország Faröer Szigetek Lengyelország Litvánia Észtország Szlovénia Románia Norvégia Hollandia Olaszország Izland Belgium Portugália Görögország Ciprus Bulgária Ukrajna (Hibell és társai 2009:92)

11 DROGSZEDÉSSEL KÖZVETLENÜL KAPCSOLATBA HOZHATÓ HALÁLESETEK MAGYARORSZÁGON 1997-2007 KÖZÖTT
1998 1999 2000 2001 2003* 2007** Opiátok 46 23 40 35 39 24 Kannabisz 1 Amfetaminok 4 2 Szedatívumok 255 210 281 198 214 220 160 * A 2003 évi adatokat a Focal Point, a többi évek adatait a Semmelweis Egyetem Igazságügyi Orvostani Intézete szolgáltatta. ** A 2007 évi adatok a Szociális és Munkaügyi Minisztérium „Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről 2008” szakmai kiadványsorozatában jelent meg.

12 MESOLIMBIC DOPAMINE „REWARD” SYSTEM

13 A KÁBÍTÓSZEREK1 FELOSZTÁSA HATÁSMECHANIZMUSUK SZERINT
Vegyület Primer molekuláris target Farmakológiai jellemzés DA neuronra gyakorolt hatás RR2 I. Osztály G-protein kapcsolt receptorokat (GPCR) aktiváló szerek Opioidok -OR (Gio) agonista dezinhibició 4 Kannabinoidok CB1R (Gio) 2 -hidroxivajsav (GHB) GABABR (Gio) gyenge agonista ? LSD, mescaline, psylocybin 5-HT2AR(Gio) parciális agonista 1 II. Osztály Ionotróp receptorokhoz és ioncsatornákhoz kötődő szerek Nikotin nAChR (22) excitáció Alkohol GABAAR, 5-HT3R, nAChR, NMDAR, Kir3 csatorna excitáció, dezinhibició (?) 3 Benzodiazepinek GABAAR pozitiv modulátor Phencyclidine, ketamin NMDAR antagonista III. Osztály Biogén amin transzporterekhez kötődő szerek Kokain DAT, SERT, NET inhibitor DA uptake gátló 5 Amfetamin DAT, NET, SERT, VMAT reverzálja a transzportot DA uptake gátló, szinaptikus depléció Ecstasy SERT > DAT, NET 1 azok a szerek, melyek a 3 mechanizmus egyikébe esnek 2 RR= az addikció relatív rizikója: 1 = nincs addikció; 5 = erős addikció Rövidítések: 5-HTxR: szerotonin receptor; CB1R: kannabinoid1 receptor; DAT: dopamin transzporter; Kir3 csatorna: befelé irányuló K csatorna; NET: norepinefrin transzporter; VMAT: vesicular monoamin transzporter

14 NEUROPHARMACOLOGIC CLASSIFICATION OF ADDITIVE DRUGS BY PRIMARY TARGET

15 A KÁBÍTÓSZEREK1 FELOSZTÁSA HATÁSMECHANIZMUSUK SZERINT
Vegyület Primer molekuláris target Farmakológiai jellemzés DA neuronra gyakorolt hatás RR2 I. Osztály G-protein kapcsolt receptorokat (GPCR) aktiváló szerek Opioidok -OR (Gio) agonista dezinhibició 4 Kannabinoidok CB1R (Gio) 2 -hidroxivajsav (GHB) GABABR (Gio) gyenge agonista ? LSD, mescaline, psylocybin 5-HT2AR(Gio) parciális agonista 1 II. Osztály Ionotróp receptorokhoz és ioncsatornákhoz kötődő szerek Nikotin nAChR (22) excitáció Alkohol GABAAR, 5-HT3R, nAChR, NMDAR, Kir3 csatorna excitáció, dezinhibició (?) 3 Benzodiazepinek GABAAR pozitiv modulátor Phencyclidine, ketamin NMDAR antagonista III. Osztály Biogén amin transzporterekhez kötődő szerek Kokain DAT, SERT, NET inhibitor DA uptake gátló 5 Amfetamin DAT, NET, SERT, VMAT reverzálja a transzportot DA uptake gátló, szinaptikus depléció Ecstasy SERT > DAT, NET 1 azok a szerek, melyek a 3 mechanizmus egyikébe esnek 2 RR= az addikció relatív rizikója: 1 = nincs addikció; 5 = erős addikció Rövidítések: 5-HTxR: szerotonin receptor; CB1R: kannabinoid1 receptor; DAT: dopamin transzporter; Kir3 csatorna: befelé irányuló K csatorna; NET: norepinefrin transzporter; VMAT: vesicular monoamin transzporter

16 A KOKAIN ÉS AZ AMFETAMIN HATÁSMECHANIZMUSA A DOPAMINERG (DA) NEURONON
DAT DA VMAT AMFETAMIN AMF - VMAT =Vesicular Monoamine Transporter

17

18 programming and recording equipment
infusion pump catheter cubicle lever System for i.v. drug self-administration in rats fitted with a catheter dwelling chronically in a jugular vein. The catheter is connected to an infusion pump containing a drug solution, and lever-presses operate a switch connected to the programming and recording apparatus. The rat can learn to self-adminster a positively reinforcing drug by pressing the lever.

19 N CH 3 R O OH R = OH = MORPHIN R = OCH3 = CODEIN

20 MORFIN SZÁRMAZÉKOK p o z í c i ó k C-3 C-6 C-14 N-17 név kettőskötés
N-CH3 6 3 14 17 MORFIN SZÁRMAZÉKOK HO O OH név p o z í c i ó k C-3 C C N-17 kettőskötés t e rm é s z e t e s a l k a l o i d o k morfin -OH -OH -H -CH3 C7=C8 kodein OCH3 -OH -H -CH3 C7=C8 tebain OCH3 -OCH3 -H -CH3 C6=C7; C8=C14 f é l s z i n te t i k u s s z á r m a z é k o k etilmorfin -OC2H5 -OH -H -CH3 C7=C8 heroin -OCOCH3 - OCOCH3 -H -CH3 C7=C8 dihidromorfinon -OH =O -H -CH dihidrokodein -OCH3 -OH -H -CH oximorfon -OH =O -OH -CH oxikodon -OCH3 =O -OH -CH nalorfin -OH -H H -CH2CH=CH2 C7=C8 nalbufin -OH -OH -OH -CH naloxon -OH =O -OH -CH2CH=CH naltrexon -OH =O -OH -CH

21

22 Heroin. First marketed as a cough supressant, it was especially recommended for the treatment of tubercolosis. Bayer began selling heroin in The name derives from the German for „great” or „heroic”. Courtesy of the National Library of Medicine.

23 MORFIN HATÁSOK Endokrin hatások ACTHADH  stb.
CENTRÁLIS PERIFÉRIÁS Depresszív Analgesia Euphoria Légzés Köhögés Sedatio Stimulatív Hányás, miozis Egyéb centrális hatások Izomrigiditás (Striatum, DA szerepe) Hőmérséklet  (Hypothalamus) Endokrin hatások ACTHADH  stb. Cardiovascularis hatások BpCentr.adr.tonus  Obstipatio Simaizmok tónusa nő Biliaris Húgyúti (vizelet retenció) Bronchus szűkűl Egyéb hatások Bőrerek tágulnak arc nyak Piloerekció Szüléslassítás H-release (viszketés ) Adenylcyclase 

24 HATÁSGYENGÜLÉS (tolerancia)
KRÓNIKUS Tolerancia napok-hetek alatt kereszt tolerancia AKUT Desensitisatio v. tachyphylaxia percek alatt (hisztamin-felszabadítás szimpatomimetikumok)

25 Tolerance (T) and physical dependence (PD)
CAMP upregulation Receptor recycling Normally: activation of µ-OR by EOP-endocytosis-resensitisation-recycling to plasma membrane Morphine fails to induce endocytosis-Contrast to methadone (T-D ?) Receptor uncoupling-recoupling- recycling NMDA receptors – antagonists block T

26 HEROIN ELVONÁSI TÜNETEK
akut fázis (7-10 nap) szekunder fázis (26-30 hét) hipertenzió hipertermia hiperpnoe ásítás könnyezés (nyálfolyás, orrfolyás, izzadás) nyugtalanság, „drug seeking behavior”, craving gyengeség libabőr („hideg pulyka”) hányinger-hányás izomfájdalmak hipotenzió hipotermia bradikardia midriázis légzőközp. ingerlékenység csökken CO2 -iránt Relative Risk of addiction (RRA): 4

27 Severity of withdrawal effects
Time course of severity of withdrawal effects for drugs with long (A), short (B) durations of action or with antagonist administered (C). No antagonist present in A or B. Maximum effect C (antagonist) B Severity of withdrawal effects A No effect Time

28 AZ OPIÁTMÉRGEZÉS TIPIKUS TÜNETTRIÁSZA
eszméletvesztés (kóma) légzésritkulás (légzésmegállás) miosis (tűhegy pupilla) + cyanosis, hypotermia, bradycardia, görcsök, gyengült reflexek szúráshelyek Azonnali teendők: a légutak szabaddá tétele, mesterséges lélegeztetés, 0,4-2 mg naloxon injekció, többször megismételni. (Naloxonnal elvonási tüneteket lehet előidézni!)

29 HEROIN MORTALITÁS Bűnözés Az “utcai” heroin változó tisztasága
Iv adagoláskor súlyos infekciók: Bakteriális fertőzések (abscessusok, endocarditis) Tbc Hepatitis C AIDS

30 Detoxifikálás Farmakoterápia (pszichoterápia) Drogmentesség Rehabilitáció Reszocializáció

31 METHADON LAAM (L-acethyl-methadol) TERÁPIA
60 50 40 30 20 10 morfin methadon Elvonási szindróma (score) 2 4 6 8 10 12 14 (nap)

32 NALTREXON TERÁPIA motiváció drog-mentesség naltrexon (pos)
recidiva veszélye kisebb

33 ULTRA RAPID OPIOID DETOXIFICATION
„UROD” ULTRA RAPID OPIOID DETOXIFICATION

34 POTENTIAL INDICATIONS FOR BUPRENORPHINE AS A TREATMENT MEDICATION FOR OPIATE DEPENDENCE („BRIDGE”)
STREET OPIATES METHADONE STREET OPIATES STREET OPIATES METHADONE STREET OPIATES BUPRENORPHINE NALTREXONE DRUG FREE

35 KIR-STIMULÁNSOK AMFETAMINOK MDMA (ecstasy; metilen-dioxi-metamfetamin)
DEXTROAMFETAMIN METAMFETAMIN ( „Speed”) FENMETRAZIN (Preludin) METILFENIDAT (Ritalin) DOM („STP”; dimetoxi-4-metilamfetamin) MDA (metilén-dioxi-amfetamin) MDMA (ecstasy; metilen-dioxi-metamfetamin)

36 Methylendioxymetamphetamin (MDMA, „ecstasy”)
1 2 3 4 5 6   CH2-CH2-NH2 Phenylethylamin (PEA) Dopamin CH2-CH2-NH2 HO Norepinephrin CH-CH2-NH2 HO OH Amphetamin CH2-CH-NH2 CH3 Methamphetamin CH2-CH-NH-CH3 CH3 Methylendioxymetamphetamin (MDMA, „ecstasy”) CH2 - CH - NH - CH3 CH3 O H2C

37

38 AZ AMFETAMINOK AKUT HATÁSAI Relative Risk of addiction (RRA): 5
euforia (high), „run” „rush”, „flash”, orgazmus szerű intenzív érzés tág pupilla szapora pulzus remegés vérnyomás az anyagcsere (étvágy csökken) a testhőmérséklet (>41 Co fölé) mellkasi fájdalom a bőrerek szűkülete merev izomzat erős izzadás hányinger, hányás nagy folyadékveszteség, savanyú lehelet, (kiszáradás, acidózis) pánikszerű szorongásos állapot delírium, esetleg hallucináció görcsrohamok súlyos esetben eszméletvesztés p.os (pill) iv (infekciók, arteritis, agyvérzés) smoking („ice”: metamphetamine crystals Relative Risk of addiction (RRA): 5 Túladagolás: haloperidol

39 AMFETAMINOK KRÓNIKUS HATÁSAI
pszichés függőséget okozó hatásuk erős fizikai függőség kialakulását sokáig nem tartották jellemzőnek. Elvonási tünetek: extrém fáradtságérzés hosszú, nyugtalan alvás ébredés utáni mohó étvágy drogkereső viselkedés depresszió tolerancia

40 „Dance drug”, jó hangulat, eufória, társaságkeresés,
élénkség, érzékelések fokozódása

41 ECSTASY FOGYASZTÁS KÖVETKEZMÉNYEI Relative Risk of addiction (RRA): ?
Környezet: koncertek, „rave” partik KIR Agitáltság; kóma; görcsök; izommerevség; hyperthermia; izzadás; pupilla tágulat; pánikrohamok; paranoia Kardiovaszkuláris rendszer Tachycardia; kamrai arrithmiák; hipertenzió-hipotenzió; spontán vérzések GI rendszer Sárgaság; hepatomegalia Vese Oliguria; myoglobinuria Biokémiai változások Metabolikus acidózis; hiperkalémia; megnövekedett kreatinin, phosphokinaz, megváltozott májfunkciós próbák; hipoglikémia Haematologiai elváltozások Disseminated intravascular coagulation (DIC) (trombocitopénia, abnormális koagulációs profil, alacsony fibrinogén Relative Risk of addiction (RRA): ? Krónikus hatások agresszió, depresszió, pszichózis, kognitív funkciók romlása

42 NEUROTOXIC EFFECTS OF MDMA
Axon Terminals Axon Cell Body Nucleus Normal Short-term Long-term 5-HT neurons (Non human primates)

43 MDMA INTOXIKÁCIÓ KEZELÉSE
supportiv terápia: agitáció/konvulziók: diazepam (CPZ  !!!) gyomormosás aktív szénnel ventilláció biztosítása hypotenzió: folyadék-, ion pótlás hőmérséklet kontroll: 42o C fölött nincs túlélés!!!! (hűtőtakaró; jégtömlő; jéghideg infúzió stb.) neuromuscularis blokád: dantrolen (gátolja a Ca++ release- t SR-ből metabolikus acidosis (arrhytmiák) nátrium bikarbonát – glucose-insulin terápia DIC: súlyos vérzés – alvadási faktor pótlás specifikus terápia szelektív 5-HT2 receptor antagonista: ketanserin - chlormethiazole: gátolja thermogenesist (patkány)

44 MEPHEDRON („miau-miau” „Mephisto”, „Kati”, „Zsuzsi” )
Catha edulis (cathinon) 4-methyl-meth-cathinon („khat” alkaloid 4-MMC) Symp. mim. toxicitás ~ amfetaminok ~ MDMA Svédország: első halálos áldozat UK 2 halálos áldozat Magyarországon kábítószerlistára került (2010 november )

45

46

47

48 THE INTENSITY AND TIME COURSE OF COCAINE INTOXICATION
Maximum iv smoking Cocaine „high” i.nasal oral None 10 20 30 40 50 60 120 Time (min)

49 KOKAIN „SZUPERAMFETAMIN” Relative Risk of addiction (RRA): 5
Hatások: hasonlóak az amfetaminokhoz „KOKAIN PSZICHÓZIS” Relative Risk of addiction (RRA): 5 élénk képek akusztikus téveszmék taktilis téveszmék pszichés függőség („kokain vágy”) erős fizikai függőséget nem okoz (?) kimerültség, aluszékonyság, depresszió, bradikardia ? tolerancia kialakulhat Kokain szippantóknál: gyakori orrvérzés krónikus rekedtség orrsövénygyulladás súlyos esetben az orrsövény átfúródása

50 KOKAIN TÚLADAGOLÁS nagy lipidoldékonyság („crack”) KIR tünetek
keringés összeomlása ritmuszavar infarktus ischaemiák görcsök stroke migrén hipertermia légzésdepresszió orrvérzés fejfájás fáradtság/depresszió rekedtség keringési zavarok KIR tünetek szorongás paranoia halálfélelem Halálos kimenet DIAGNOSZTIKUS ÉRTÉKŰ TÜNETEGYÜTTES

51 KOKAIN-ADDIKCIÓ TERÁPIÁJA
Dopamin (DA) receptor gátlás (haloperidol) klórpromazin Ø Kokain kötőhely szelektív gátlása a DA-transzport proteinen? Triciklikus antidepresszánsok (elvonáskor) Közös „DA” teoria: BUPRENORFIN NALTREXON Szubsztitúciós terápia DA-uptake-gátlók: MAZINDOL DA-agonisták: BROMOKRIPTIN DA felszabadítók: AMANTADIN i.v. diazepam > propranolol ?

52 GHB (GAMMA-HYDROXYBUTYRIC ACID) „GINA”
GABA metabolitja (kis mennyiségben jelen van az agyban) 1960-ban ált. érzéstelenítőként használták (kis hatásszélesség miatt Ø) két különböző kötőhellyel rendelkezik: „nagy affinitású kötőhely” (1 M ismeretlen funkció) „kis affinitású kötőhely” (1 mM) GABAB receptor ( fő receptor) hatásai: euforia („club drug”: „liquid ecstasy”) szintelen, íztelen, szagtalan - könnyen oldódik pl. üdítőitalban („date rape drug”) gyorsan felszívódik (20-30 min plazma max.) eliminációs t ½ 30 min fokozott szenzoros percepció szociális közösséghez tartozás érzése amnézia szedáció-kóma Hatásmód: DA felszabadulás (dezinhibició révén) Relative Risk of addiction (RRA): ?

53 MARIJUANA HASIS CANNABIS SATIVA (hemp)
(bhang); grass; (dried leaves, flower heads) % THC HASIS (chras; gnja) extracted resin % THC CANNABIS SATIVA (hemp)

54 9-tetrahydrocannabinol (THC active component) 11-OH-9-THC
CH3 H3C C5H11 o OH OH CH3 H3C C5H11 9-tetrahydrocannabinol (THC active component) 11-OH-9-THC (active metabolite) CH3 O H3C C5H11 OH CH3 H2C C5H11 OH C Cannabinol (CBN inactive metabolite) Cannabidiol (CBD) OH O O OH O OH NH Anandamide 2-arachidonoyl-glycerol (2-AG) endogeneous ligands „retrograde messengers”

55 CANNABINOID RECEPTOROK
G-protein kapcsolt adenylcyclase gátlás K+ csatorna aktiválás CA2+ csatorna gátlás CB1 RECEPTOROK (AGY) CB2 RECEPTOROK (PERIFÉRIA) HIPPOCAMPUS % homologia CB1 receptorral (memória zavar) CEREBELLUM; S. NIGRA LYMPHOID RENDSZER (gátló hatás (motoros zavarok) az immun funkcióra) MESOLIMBICUS DA PÁLYA (reward) CORTEX transzmitter felszabadulás gátlás(~ opioidok)

56 CANNABINOIDOK HATÁSAI Relative Risk of addiction (RRA): 2
KIR depresszív/pszichotomim.hatások euforia; „well being” „high” relaxáció – szenzoros működések élesedése időélmény megváltozik fantasztikus színek/hangok csillapíthatatlan nevetési kényszer étvágy nő tanulás/memória romlik analgézia anti-emetikus hatás hipotermia skizofrénia? perifériás hatások tachycardia vasodilatáció intraocularis nyomás bronchodilatáció „vörös szem” immunszupresszió plazma tesztoszteron és spermaszám (>10 cigaretta/hét) Relative Risk of addiction (RRA): 2

57 CANNABINOIDOK POTENCIÁLIS TERÁPIÁS ÉRTÉKE
Agonisták INTRAOCULARIS NYOMÁS CSÖKKENÉSE (GLAUCOMA ) BRONCHIALIS SIMAIZOM RELAXÁCIÓ (ASTHMA) ANTINOCICEPTIV HATÁS (AIDS) ANTI EMETIKUS HATÁS (KEMOTERÁPIA! NABILONE: THC ANALOG) IZOMRELAXÁCIÓ (SCLEROSIS MULTIPLEX ) ANTIKONVULZÁNS HATÁS TOURETTE SZINDROMA („tic”) Forgalomban vannak: NABILONE, DRONABINOL, SATIVEX (THC+cannabidiol) Antagonista RIMONABANT (Acomplia) CB1 ANTAGONISTA (inverz agonista) csökkenti az étvágyat (fogyasztószer: „rizikó” betegek; Type 2 DM; >30 kg/m2 BMI; dislipidemia) csökkenti a dohányosok visszaesését mellékhatás: súlyos depressszió, öngyilkosság!! Kivonták a forgalomból

58

59 PSZICHOTOMIMETIKUMOK (PSZICHEDELIKUMOK)
Közös: szenzoros zavarok, hallucinációk(~ skizofrénia) klinikailag nem használatosak LSD MDMA Mescalin (mexikói kaktusz) Pszilocibin (gomba) Phencyclidin (PCP), ketamin „Non addictive drugs” Nincs önadagolás (állatkísérlet) Nem DA mechanizmus

60 PSZICHOTOMIMETIKUMOK (PSZICHEDELIKUMOK)
INDOLAMINOK serotonin CH2-CH2-NH2 N H HO CH2-CH2-N N H CH3 < psylocibin O=P O OH C2H5 N CH3 HN C-N = O < LSD FENILETILAMINOK CH2-CH2-NH2 dopamin HO OH mescalin CH2-CH2-NH2 CH3O OCH3

61 PSZICHOTOMIMETIKUMOK (PSZICHEDELIKUMOK) szomatikus/fiziológiás hatások
1. LSD (LySergic acid Diethylamide) hatásai szédülés tremor hányinger paresthesiák szimpatikus rendszer hiperaktivitása (szapora pulzus, magas vérnyomás, tremor) szomatikus/fiziológiás hatások látás-, hallás-, érzékelési zavarok hallucinációk („bad trip”) perceptuális zavarok memóriazavar gondolkodási nehézség ítélőképesség zavara hangulatváltozások pszichológiai zavarok onset: gyors hatástartam: néhány óra dózis: 1-2 g/kg (parenterális; oralis) Psylocibin: g/kg Mescalin: mg/kg hatások hasonlóak az LSD-hez

62 PSZICHOTOMIMETIKUMOK (PSZICHEDELIKUMOK)
2. PCP (fenciklidin) folyt. Pszichés tünetek különválás, térből való szeparálódás, testhelyzetértékelési zavarok aktivitás növekedés, eufória szexuális teljesítmény fokozódás szorongás csökkenése izomrigiditás (rhabdomyolysis) mozgáskoordináció zavara Fizikális tünetek szapora pulzus hipertermia, izzadás vérnyomás emelkedés nystagmus (a pupilla normális tágasságú) Hatásmód: NMDA antagonista;  opioid receptor agonista Relative Risk of addiction (RRA): 1

63 INHALÁLHATÓ SZEREK Ipari oldószerek Anesztetikumok N2O
benzin festékoldók ragasztók akril festékek cipôkrémek aerosol hajtók (toxikus alkotórészek: toluol heptan hexén benzin stb.) Klinikai hatások rövid (5-15 min) euforia ("részegség") dezorientáltság hallucinációk Anesztetikumok N2O éter, kloroform Szerves nitritek amil nitrit izobutyl nitrit klinikai hatások szexuális aktivitás szédülés pulzus vérnyomás

64 (3,4-methylendioxypyrovaleron) „fürdősó” - legális
MDPV (3,4-methylendioxypyrovaleron) „fürdősó” - legális Élettani hatásai: Hasonló hatású mint a kokain, metilfenidát, amfetamin. tachycardia hipertónia  érszűkület álmatlanság hányinger, hasi görcsök, emésztési problémák vese-máj elégtelenség fogcsikorgatás iv. (bőrtályog, furunkulus) pos szippantás fülzúgás szédülés légzési nehézség fejfájás emelkedett testhőmérséklet hidegrázás, izzadás pupillatágulás

65 Az MDPV pszichológiai/pszichiátriai hatásai
eufória fokozott éberség és tudatosság fokozott energia és motiváció mentális stimuláció/fokozott koncentráció szexuális stimuláció/afrodiziás hatás csökkent alvási igény, rossz étvágy súlyos paranoia pszichotikus téveszmék extrém szorongás/izgatottság „zárt osztály” Terápia: BZD

66 DESOMORPHIN „KROKODIL”
CH 3 O OH CH3O Thionil chlorid N CH 3 O Cl CH3O O S Cl CL CODEIN -CHLOROCODID Katalitikus redukció N CH 3 O CH3O N CH 3 O HO DESOMORPHIN „KROKODIL” demetilálás DESOCODEIN

67 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "AZ ABÚZUS GYÓGYSZERÉSZETI VONATKOZÁSAI"

Hasonló előadás


Google Hirdetések