Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bevezetés a magyar alkotmány- és jogtörténet tanulmányozásába

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bevezetés a magyar alkotmány- és jogtörténet tanulmányozásába"— Előadás másolata:

1 Bevezetés a magyar alkotmány- és jogtörténet tanulmányozásába

2 A jogrendszer tagolódása

3 Hatalmi ágak megoszlásának klasszikus tana

4 Állammodellek: államformák és kormányformák
Feudális Patrimoniális monarchia Rendi (képviseleti) monarchia Abszolút monarchia Polgári Alkotmányos monarchia Parlamentáris monarchia Parlamentáris köztársaság

5 Az ősmagyarság vándorútja

6 Honfoglalás A kettős honfoglalás elmélete (László Gyula)
894-96: Kárpát-medence megszállása Kalandozások kora Törzsi-nemzetségi társadalom

7

8 Árpád-ház I.

9 Az államalapítás Géza és István kül- és belpolitikája
Kereszténység felvétele? Pszeudo-Izidorus-i Gyűjtemény Nemzeti függetlenség biztosítása Kárpát-medence egyesítése Teokratikus királyság Új társadalmi és politikai berendezkedés

10 Árpád-ház II.

11 Árpád-ház III.

12 Belviszályok kora Orseolo Péter és Aba Sámuel ellentéte
Vazul-ág trónra kerülése: András és Béla Salamon és Béla fiai (Géza és László) Könyves Kálmán és Álmos herceg A XII. század trónviszályai

13 Árpád-ház IV.

14 A nagy társadalmi átalakulás
III. Béla reformjai II. András és az Aranybulla-mozgalom IV. Béla ellentmondásos politikája és a tatárjárás Az utolsó Árpád fiak: IV. (Kun) László és III. András

15 Aranybulla (1222) Fehérvári törvénylátó nap évente
Senkit perbehívás nélkül el ne marasztaljanak A nemesek és egyházak jószágának szabadságáról A királynak az országon kívül való hadakozásáról A nádorispán és az országbíró hatalmáról Idegenek méltóságot csak a tanács beleegyezésével kapjanak Hogy egész megyék ispánsága örökül ne adassék Hogy szerzett birtokától senki meg ne fosztassék Ellenállási záradék Papi aranybulla és kehidai oklevél

16 Anjou-ház

17 Az interregnum időszaka (1301-1308)
Trónkövetelők: Anjou Károly Róbert Premysl Vencel (II. Vencel cseh király fia) Wittelsbach Ottó bajor herceg Koronázások: 1301: Károly Esztergomban (Esztergomi érsek) 1301: Vencel Székesfehérváron (Kalocsai érsek) 1305: Ottó Székesfehérváron (Csanádi és veszprémi pp) Bárói családok: Kőszegi, Subich, Kán, Aba, Borsa, Csák

18 A rozgonyi csata (1312)

19 Károly Róbert ( ) A kiskirályok által megosztott ország egyesítése Centralizáció Banderiális hadsereg Városiasítás Pénz- és adóreform Külpolitika: Visegrádi királytalálkozó

20 I. (Nagy) Lajos (1342-1382) Külpolitika: nápolyi hadjárat
Una eademque libertas, ősiség, úriszék Egységes nemesi rend és jobbágyság Kancelláriai reform (cancellaria maior et secreta) Lengyel Királyság


Letölteni ppt "Bevezetés a magyar alkotmány- és jogtörténet tanulmányozásába"

Hasonló előadás


Google Hirdetések