Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Rózsa Andrea – Csorba László

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Rózsa Andrea – Csorba László"— Előadás másolata:

1 Rózsa Andrea – Csorba László
Pénzügyi Piacok 3. előadás Rózsa Andrea – Csorba László

2 Vállalati pénzügyi döntések
Hosszú távú döntések Rövid távú döntések Típusai Tőke-beruházási döntések Forgótőke menedzselés Feladatai projektek kiválasztása finanszírozás módja osztalékfizetés forgóeszközök szintje finanszírozás pénzáramlások Célja „ vállalati érték maximalizálása” „ likviditás biztosítása, fizetőképesség megőrzése”

3 Mérleg Beruházási döntések Eszközök – aktívák Finanszírozási döntések
Befektetett eszközök 1. Immateriális javak 2. Tárgyi eszközök 3. Befektetett pü. eszközök B. Forgóeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások Finanszírozási döntések Források – passzívák D. Saját tőke I. Jegyzett tőke II. Tőketartalék III. Eredménytartalék IV. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok F. Kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások

4 MAI ÓRA ANYAGA FINANSZÍROZÁS MÓDJA

5 FINANSZÍROZÁS ALAPJAI
Beruházásokhoz szükséges pénzügyi források megszerzése Tőkeszerkezet kialakítása: Forrás oldal: saját tőke - idegen tőke arány finanszírozási intézkedések, kezdeti pénzbeáramlások, későbbi pénzkiáramlások (pl. hitelfelvétel, részvénykibocsátás, vállalati kötvény kibocsátása)

6 FINANSZÍROZÁS MÓDJAI Belső finanszírozás (mérleg szerinti eredmény)
Külső finanszírozás - saját tőke: új részvények kibocsátása - idegen tőke: kötvény kibocsátás, hitelfelvétel A vállalat értéke: V=S+B, illetve a várható jövőbeli pénzáramlások jelenértéke

7 VÁLLALATI KÖTVÉNY KIBOCSÁTÁSÁVAL
FINANSZÍROZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY KIBOCSÁTÁSÁVAL

8 Klasszikus kötvény Hitelviszonyt megtestesítő fix kamatozású értékpapír. A kötvény kibocsátója (az adós – pl. vállalat) szerződésben vállal kötelezettséget arra, hogy a kötvény tulajdonosának (a hitelezőnek): - előre rögzített nagyságú, a névértékre vonatkoztatott nominális kamatlábnak megfelelő nagyságú kamatot fizet, - és a kötvény lejáratakor, vagy előre meghatározott időpontokban a kötvény névértékét visszafizeti.

9 Alapfogalmak Névérték Névleges kamatláb Diszkont és prémium Lejárat
Piaci érték Kötvény minősítés

10 Névérték Az az összeg, amelyet a kibocsátó vállalat a hitelezőtől kölcsön kapott, és a lejáratkor köteles visszafizetni. Általában kerek címletekben fejezik ki. (10 eFt, 100 eFt, $ stb.) Az aktuális árfolyamot gyakran a névérték % - ában határozzák meg.

11 Névleges kamatláb A kötvény névértékére vonatkozóan megállapított éves kamatláb. Fix kamatozás Változó kamatozás: irányadó kamatláb + kamatfelár Irányadó kamatláb: LIBOR, FIBOR, BUBOR, jegybanki alapkamat

12 Diszkont és prémium Névérték alatti kötvény értékesítés
Névérték fölötti kötvény értékesítés A nagy diszkonttal kibocsátott kötvények egy része a futamidő alatt egyáltalán nem fizet kamatot, csak a névértéket fizeti vissza lejáratkor. Ezek a kamatszelvény nélküli kötvények. (Zero coupon bond)

13 Lejárat A kötvény lejárata az az időpont, amikor a névérték teljes egészében visszafizetésre kerül. A rövidebb (3-5 év) futamidejű kötvények névértékét általában egy összegben fizetik vissza, lejáratkor. A hosszú lejáratú (10-30 év), nyílt kibocsátású kötvények névértékét általában egy bizonyos türelmi idő után, egyenlő részletekben, azonos időközönként törlesztik.

14 Piaci érték A kötvény elméleti árfolyama: a jövőbeli pénzáramlások (kamat- és névérték fizetés) jelenértéke. Tényleges árfolyam: az az ár, amelyen a kötvénnyel a másodlagos piacokon kereskednek.

15 Kötvény minősítés A kötvény jövőbeni kockázatosságát mutatja.
Nemzetközi adósminősítő cégek: Moody’s, Standard & Poor’s Moody’s skála: Aaa, Aa, A, Baa, Ba, B, Caa, Ca, C Standard & Poor’s skála: AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C

16 A kötvények értékelése
A lejáratig még hátralévő pénzáramlások jelenértéke (Vb, P0)

17 Jelölések Vb, P0: a kötvény jelenértéke, gazdasági értéke
r: a befektető által elvárt hozam I: a periódusonként esedékes kamat összege Pn: a kötvény névértéke n: a periódusok száma a lejáratig

18 Másképpen Egy annuitás jelenértéke +
+ egy n-edik periódusban esedékes pénzáram (a névérték) jelenértéke

19 PÉLDÁK! (Tankönyv o.)

20 Elméleti árfolyam Kibocsátáskori érték - névérték
Kibocsátás utáni, futamidő alatti érték meghatározói: - piaci kamatláb - kötvény kockázata - lejáratig hátralévő idő hossza Ha csak a piaci kamatláb változik, akkor a kamat változása nagyobb mértékben befolyásolja a hosszabb futamidejű kötvények piaci értékét, mint a rövidebb lejáratúakét!

21 A kötvényárfolyamok kamatláb-érzékenysége
Elaszticitás: a kötvény árfolyamának kamatérzékenysége (függ a névleges kamatlábtól és a lejárat hosszától) „ 1 %-os kamatláb változás hány %-os , ellentétes irányú árfolyamváltozást eredményez?”

22 A kötvényárfolyamok kamatláb-érzékenysége
Képlet: E: rugalmassági együttható P1: tárgyidőszaki árfolyam Pn: névérték r1: tárgyidőszaki piaci kamatláb r0: névleges kamatláb

23 PÉLDA! (Tankönyv: o.)

24 Kötvények hozama Névleges hozam
kupon ráta, fix kamatozás esetén nem igényel számítást Egyszerű hozam éves kamatjövedelem / árfolyam Tényleges hozam lejáratig számított hozam (YTM): az a kamatláb, amellyel a pénzáramlásokat diszkontálva, azok összege éppen a kötvény vételi árfolyamával egyezik meg. Másképpen: a kötvény IRR-je, belső megtérülési rátája. Tartási időre számított tényleges hozam

25 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Rózsa Andrea – Csorba László"

Hasonló előadás


Google Hirdetések