Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Programozás I Függvények általános jellemzői

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Programozás I Függvények általános jellemzői"— Előadás másolata:

1 Programozás I. 3.1. Függvények általános jellemzői
Rendszer és Szoftvertechnológia Tanszék

2 3.1. Függvények általános jellemzői
Problémaosztályok előadáson elhangzottakat átnézni ! Eljárás, szubrutin: meghatározott tevékenységsorozat végrehajtását jelenti. Függvény: Olyan szubrutin, amely meghatározott tevékenységsorozat végrehajtását jelenti, melynek eredményeként a függvény egy értéket állít elő és ad vissza a hívási pontra. A C-ben és a C++-ban a programok építőkövei a függvények. Példa: y = sin (x) + cos (x); z = sqrt (y); Pécs, 2003. PTE PMMFK Számítástechnika Tanszék

3 3.1. Függvények általános jellemzői
A függvények általános alakja: visszatérési_típus függvénynév (paraméterlista) { függvénytörzs } Visszatérési típus: visszatérési érték típusa. (Alapért.: egész típus) Függvénynév: az egyszerű változó nevével kapcs. szabályokat ... Paraméterlista: azon – típussal és névvel megadott – változók felsorolása (vesszővel elválasztva), amelyekkel az átadott paraméterekre hivatkozhatunk a függvényen belül. Ha nincs paraméter: void (C-ben kötelező) Függvénytörzs: deklarációk, utasítások Pécs, 2003. PTE PMMFK Számítástechnika Tanszék

4 3.1. Függvények általános jellemzői
A függvényen belül a végrehajtás végét az utolsó zárójel jelenti, ekkor a hívó eljárás visszakapja a vezérlést. Ennél korábbi visszatérést a return utasítással kényszeríthetünk ki. Egy nem void-ként deklarált függvény visszatérési értékként a return utasítás mögött álló kifejezés értékét kapja meg. Egy függvényen belül tetszőleges számú return utasítás elhelyezhető. Pécs, 2003. PTE PMMFK Számítástechnika Tanszék

5 PTE PMMFK Számítástechnika Tanszék
feladat Készítsen egy olyan függvényt, amely valamilyen üdvözlő szöveget ír ki a képernyőre, véletlenszerűen választva 5 letárolt üzenetből. Hívja meg a függvényt háromszor egymás után. void koszon (void); // A koszon fgv.prototípusa void main (void) { int i; randomize (); for (i=1; i<4; i++) koszon (); //a fv hívása getch(); } Pécs, 2003. PTE PMMFK Számítástechnika Tanszék

6 PTE PMMFK Számítástechnika Tanszék
feladat Pécs, 2003. PTE PMMFK Számítástechnika Tanszék

7 PTE PMMFK Számítástechnika Tanszék
feladat Készítsen egy olyan függvényt, amely adott sorszámú üzenetet ír ki a képernyőre. Hívja meg a függvényt ötször, öt különböző sorszámú üzenet kiírásához. Megoldás: A függvénynek egy paramétere van, a kiírandó üzenet sorszáma, visszatérési értéke 0, ha nincs az átadott paraméternek megfelelő üzenet és 1, ha az üzenet kiírása sikeres volt. Pécs, 2003. PTE PMMFK Számítástechnika Tanszék

8 PTE PMMFK Számítástechnika Tanszék
feladat #include <stdio.h> #include <conio.h> int uzen (int); // Az uzen függv. prototípusa void main (void) { int i, ok; clrscr (); //meghívjuk az uzen függvényt hatszor for (i=1; i<7; i++) ok = uzen (i); //Az uzen függvény hívása printf (" ** %2d **", ok); } Pécs, 2003. PTE PMMFK Számítástechnika Tanszék

9 PTE PMMFK Számítástechnika Tanszék
feladat int uzen (int sorszam) //Az uzen fv definíciója { switch (sorszam) case 1: printf("\nElső üzenet"); return 1; case 2: printf("\nMásodik üzenet"); return 1; case 3: printf("\nHarmadik üzenet"); return 1; case 4: printf("\nNegyedik üzenet"); return 1; case 5: printf("\nÖtödik üzenet"); return 1; default: return 0; } Pécs, 2003. PTE PMMFK Számítástechnika Tanszék

10 3.1. Függvények általános jellemzői
A függvényen belül a végrehajtás végét az utolsó zárójel jelenti, ekkor a hívó eljárás visszakapja a vezérlést. Ennél korábbi visszatérést a return utasítással kényszeríthetünk ki. Egy nem void-ként deklarált függvény visszatérési értékként a return utasítás mögött álló kifejezés értékét kapja meg. Egy függvényen belül tetszőleges számú return utasítás elhelyezhető. Pécs, 2003. PTE PMMFK Számítástechnika Tanszék

11 Függvények definíciója és deklarációja
A saját függvényeinket mindig definiálni kell. A definíciót csak egyszer lehet megadni. A definíció C programon belül bárhol elhelyezkedhet, de ha a függvény hívás után helyezzük el (pl. a main függvény után), akkor kötelező a prototípus megadása a hívási pont előtt. Ha a definíció megelőzi a hívás (felhasználás) helyét, akkor ez egyben a függvény deklarációja is. Tilos a függvényeket egymásba ágyazni ! Pécs, 2003. PTE PMMFK Számítástechnika Tanszék

12 Függvények definíciója
Általános alak: Visszatérési érték típusa függvénynév (f. param. l.) /* Függvényfej, melyet nem zár le pontosvessző ! */ { /* A függvény törzse */ lokális definíciók és deklarációk utasítások } Pécs, 2003. PTE PMMFK Számítástechnika Tanszék

13 Függvények prototípusa
Általános alak: Visszatérési érték típusa függvénynév (formális paraméterek típusainak felsorolása); C++-ban csak a prototípus használható. (Könyvtári függvények: prototípus az include állományokban …) Pécs, 2003. PTE PMMFK Számítástechnika Tanszék

14 Függvények prototípusa, példák
float sum ( int , float ); fgvnév: sum paraméter: 2 db, int és float típusú vissz.ért.típus: float uj ( int, long ); fgvnév: uj paraméter: 2 db, int és long vissz.ért.típus: int ( default ) Pécs, 2003. PTE PMMFK Számítástechnika Tanszék

15 A függvények paraméterei
Függvény definíció, paraméterlista: minden paraméter előtt ott áll a paraméter típusa. FORMÁLIS PARAMÉTEREK: Példa: int uzen (int sorszam) { if (sorszam < 0) return 0; } A deklarált paraméterek a függvényen belül mint a függvény lokális változói használhatók, a függvényen kívülről azonban nem érhetők el. Prototípus: csak a típusok felsorolása, de a sorrend azonos kell legyen ! A deklarált paraméterek a függvényen belül mint a függvény lokális változói használhatók, a függvényen kívülről nem érhetők el. Pécs, 2003. PTE PMMFK Számítástechnika Tanszék

16 A függvényhívás menete
A függvényhívás során a vezérlés átadódik a hívó függvénytől az aktivizált függvényhez. A paraméterek (ha vannak) szintén átadódnak a meghívott függvénynek. A már bemutatott return utasítás végrehajtásakor, vagy a függvénytörzs utolsó utasításának végrehajtása után a vezérlés visszakerül a hívás helyére. Ha a függvény típusa nem void, akkor kötelező a return utasítás használata, s ekkor a return utasításban szereplő kifejezés értéke, mint függvényérték (visszatérési érték) jelenik meg. A függvény hívásnál megadott paramétereket AKTUÁLIS PARAMÉTEReknek nevezzük. Pécs, 2003. PTE PMMFK Számítástechnika Tanszék

17 3.1. Függvények általános jellemzői
Paraméter átadási módok: Érték szerinti Cím szerinti A gyakorlatokon csak az érték szerinti paraméterátadást használjuk. Pécs, 2003. PTE PMMFK Számítástechnika Tanszék

18 Érték szerinti paraméterátadás -1
A formális paraméter számára lefoglalódik egy megfelelő méretű memóriaterület A: 5 Az A aktuális paraméter értéke 5 Ide átmásolódik az aktuális paraméter értéke. Lehet kifejezés is az aktuális paraméter, ekkor a kifejezés értéke kerül másolásra F: 5 Az F formális param., megfeleltetve az A akt. paraméternek A rutinban ezen a külön memóriaterületen dolgozunk a formális paraméter értékének módosításakor A: F: 5 módosítás F: 3 A rutin végén a formális paraméterek számára lefoglalt memóriaterület felszabadul A: F: 3 Pécs, 2003. PTE PMMFK Számítástechnika Tanszék

19 Érték szerinti paraméterátadás - 2
int szamol (int fparam) { fparam = fparam + 5; return fparam; } void main (void) int aparam = 10; printf (”\na fv. visszaadott értéke:%3d”, szamol (aparam)); printf (”\n aparam értéke: %5d”,aparam); Pécs, 2003. PTE PMMFK Számítástechnika Tanszék

20 Érték szerinti paraméterátadás - 3
A paraméter értéke a rutin szempontjából csak bemenő, input érték. A rutin során nem történhet olyan értékadás, amely az algoritmust az eljáráson kívül befolyásolja. Hátránya: a másolat egy új helyen kerül tárolásra. Pécs, 2003. PTE PMMFK Számítástechnika Tanszék

21 Cím szerinti paraméterátadás - 1
Az aktuális paraméter címe rendelődik a formális paraméterhez. Nincs külön memóriafoglalás, ugyanaz a memóriaterülete az aktuális és a formális paraméternek. A rutinban módosítva a formális paraméter értékét, az aktuális paraméter értéke is megváltozik. A rutin végén a formális paraméter hozzárendelése a memóriaterülethez megszűnik. Pécs, 2003. PTE PMMFK Számítástechnika Tanszék

22 Cím szerinti paraméterátadás - 2
A paraméter értéke a rutin szempontjából kimenő, output érték is lehet! A paraméternek a rutinban történő módosítása hatással van az algoritmusra a rutinon kívül. Pécs, 2003. PTE PMMFK Számítástechnika Tanszék

23 Aktuális és formális paraméterek
Az aktuális és a formális paraméterek megfeleltetése balról jobbra, a felsorolás sorrendjében történik. Az aktuális és a formális paramétereknek (típusban), sorrendben és darabszámban egyezniük kell. C-ben csak érték szerinti paraméterátadás van. A paraméterek cím szerint történő átadásáról nekünk kell gondoskodni. Pécs, 2003. PTE PMMFK Számítástechnika Tanszék

24 PTE PMMFK Számítástechnika Tanszék
feladat Készítsen programot, amely bekér egy természetes számot, majd kiírja a faktoriálisát.A faktoriális meghatározására készítsünk függvényt! Írjunk egy billentyűre váró eljárást is! // n faktoriális számítása unsigned long fakt(int); void bill(void); void main(void) { int n; printf("Kérem n értekét!"); scanf("%d",&n); printf("\nA faktoriális értéke : %lu" , fakt(n)); bill(); } // main Pécs, 2003. PTE PMMFK Számítástechnika Tanszék

25 PTE PMMFK Számítástechnika Tanszék
feladat void bill() { //tetszőleges billentyű leütésére vár... gotoxy(1,24); printf("Bármely billentyűre tovább...."); getch(); } // bill Pécs, 2003. PTE PMMFK Számítástechnika Tanszék

26 PTE PMMFK Számítástechnika Tanszék
feladat unsigned long fakt(int n) { //paraméter: egész szám //visszatérési érték: a szám faktoriálisa int i ; unsigned long f=1; for (i=1 ; i<=n ; i++) f *= i; return f; } // fakt Pécs, 2003. PTE PMMFK Számítástechnika Tanszék

27 A main függvény paraméterei és visszatérési értéke
A C programon belül a main függvénynek kitüntetett szerepe van, mivel kijelöli a program belépési pontját. A main függvénynek nulla, egy vagy két paramétere is lehet. (ld. Szakirodalom). A main visszatérési értékét, mely általában int típusú, a main függvényen belüli return utasításban, vagy a program tetszőleges pontján az exit könyvtári függvény argumentumában adhatjuk meg. Pécs, 2003. PTE PMMFK Számítástechnika Tanszék

28 Változók érvényességi köre
A függvények alkalmazása felveti azt a kérdést, hogy egy adott változó milyen érvényességi körrel (láthatósággal) rendelkezik. Globális változók: a függvényeken kívül deklaráljuk, többnyire a main előtt. Ezek a változók a teljes program futása alatt fennmaradnak és a program valamennyi függvényében “láthatók”. Lokális változók: egy adott függvényben deklaráljuk, tehát a függvény hívásakor “keletkeznek” és a függvényből való kilépéskor “megszűnnek”. Ezek a változók csak az adott függvényen belül “láthatók”. Lehetőleg kerülni kell a globális változók használatát ! Pécs, 2003. PTE PMMFK Számítástechnika Tanszék

29 Címszerinti paraméterátadás a C-ben
A függvény meghívásakor az aktuális paraméterlistában a megfelelő változó címét kell elhelyezni az & címoperátort használva. A formális paraméterlistában a megfelelő típusra mutató pointert kell deklarálni. A függvénytörzsben az indirekció * operátorát használva hivatkozunk a változóra. ( Használjuk az ökölszabályt! ) Pécs, 2003. PTE PMMFK Számítástechnika Tanszék

30 Címszerinti paraméterátadás a C-ben
feladat Beolvasunk két egész számot. A CSEREL eljárás segítségével felcseréljük a két változó tartalmát, majd kiírjuk őket. void main(void) { int a,b; void cserel(int *,int *); //cserel prototípusa printf("\nKérem a két számot"); scanf("%d%d",&a,&b); cserel(&a,&b); //cserel hívása printf("\n\nMegcserélve %d - %d",a,b); getch(); } // main Pécs, 2003. PTE PMMFK Számítástechnika Tanszék

31 Címszerinti paraméterátadás a C-ben
feladat Beolvasunk két egész számot. A CSEREL eljárás segítségével felcseréljük a két változó tartalmát, majd kiírjuk őket. void cserel(int *x,int *y) //cserel definíciója { int s; s=*x; *x = *y; *y = s; } // cserel Pécs, 2003. PTE PMMFK Számítástechnika Tanszék

32 PTE PMMFK Számítástechnika Tanszék
feladat Készítsen programot, amely egy 2003-as dátumról (hónap, nap) megmondja, hogy az az évnek hányadik napja és milyen napra esik. 1. részfeladat: ellenőrzött adat bevitel: int típusú szám beolvasása, amely adott (h1, h2) határok közé esik. prototípus: int adatbe (int, int); 2. részfeladat: szökőév ellenőrzés fv. prototípus: int szokoev (evszam); a visszatérési érték = 1, ha szökőév, egyébként nulla 3. részfeladat: nap sorszáma éven belül fv. prototípus: int napsorszam (ho, nap); 4. részfeladat: fv. prototípus: void napnevek (sorszam, eltolas); Pécs, 2003. PTE PMMFK Számítástechnika Tanszék

33 PTE PMMFK Számítástechnika Tanszék
Pointer operátorok A C nyelvben kiemelt szerepe van egy olyan speciális változónak, amely más objektumok címét tárolja, ez a mutató (pointer): Amikor deklaráljuk a mutatót, meg kell adnunk a nevét, és azt, hogy milyen típusú változóra fog mutatni. A C nyelvben két speciális egyoperandusú művelet van, melyeket a mutatókkal kapcsolatosan használunk. A "címe" (&) művelet eredménye az operandusként megadott memóriaobjektum címe: int a, *pa; pa = &a; A másik mutató operátor (*) az indirekt hivatkozás elvégzéséhez szükséges: *pa = *pa + 5; A *pa kifejezés a pa pointer által mutatott objektumot jelenti, a fenti példában az a változót. Pécs, 2003. PTE PMMFK Számítástechnika Tanszék

34 PTE PMMFK Számítástechnika Tanszék
Pointer aritmetika A mutató léptetése a szomszédos elemre többféle módon is elvégezhető: int *p, *q, j; p = p + 1; p += 1; p++; ++p; Pécs, 2003. PTE PMMFK Számítástechnika Tanszék

35 PTE PMMFK Számítástechnika Tanszék
Pointer aritmetika Az előző elemre visszalépésre szintén többféle lehetőség van: p = p - 1; p -= 1; p--; --p; Két mutató különbsége valójában a két mutató között elhelyezkedő elemek számát jelenti: j = p - q; A léptető és az indirektség operátorok együttes alkalmazásához kellő óvatosság szükséges, mivel ez a két operátor azonos precedenciával rendelkezik. Pécs, 2003. PTE PMMFK Számítástechnika Tanszék

36 PTE PMMFK Számítástechnika Tanszék
Pécs, 2003. PTE PMMFK Számítástechnika Tanszék


Letölteni ppt "Programozás I Függvények általános jellemzői"

Hasonló előadás


Google Hirdetések