Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kísérőszeminárium funkciója a tanárképzésben

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kísérőszeminárium funkciója a tanárképzésben"— Előadás másolata:

1 A kísérőszeminárium funkciója a tanárképzésben
TÁMOP /1/B A kompetencia-alapú pedagógusképzés regionális szervezeti, tartalmi és módszertani fejlesztése A kísérőszeminárium funkciója a tanárképzésben Di Blasio Barbara PTE Pécs,

2 Tartalom A kísérőszeminárium feladatai Elméleti és módszertani háttér Coaching/támogató pedagógia Tevékenységi kör A módszer vezető elemei További dilemmák

3 Megoldandó feladatok A portfólió összeállítása (döntés előkészítése, tervezet létrehozása) A tervezett dokumentumok elkészítése Válogatás a korábban készült dokumentumok közül Kompetencia térkép felvázolása (erősségek kiemelése) A kompetencia listák (küszöb komp., teljesítmény, kemény/lágy komp., speciális) Kompetenciafejlesztés tervezése és dokumentálása (produktumok felhalmozása rendszerezett formában)

4 Személyiségfejlesztés (ön/reflexió)
A hatékony tanári működés támogatása Intervenciós repertoár fejlesztése Csoporthatások kiaknázása (kooperáció, kölcsönösség, felelősség) Kreativitás és önállóság ösztönzése Szakmódszertani segítségnyújtás (a tanári kompetenciák szaktárgyi adaptálása) Kutatásalapú tanári szemlélet és gyakorlat támogatása Speciális művészeti kompetenciák fejlesztése Értékelés és a változás mértékének mérése

5 Az oktató felkészültsége:
Közoktatási tapasztalat előnyös Pedagógiai támogatás (didaktikai elméletek gyakorlati alkalmazhatósága) Pszichológiai, pszichopedagógiai támogatás (kognitív pszichológia, neveléslélektan, speciális pedagógia, ifjúsági szubkultúra ism.) Magas szintű önismeret/önreflektivitás Professzionális és hatékony oktatói tevékenységrendszer megvalósítása Szaktárgyi/szakmódszertani támogatás

6 Elméleti és módszertani háttér (javaslat) Coaching/támogató pedagógia
Rendszerszemléletű, a tanulót kísérő akciók hálózata Összetett tevékenység: Érinti a személyiséget Fejleszti a (pedagógiai) kommunikációt A személyes élettörténet és a szociokulturális beágyazottság elemzése és hangsúlyozása.

7 Coaching/támogató pedagógia 2.
Segíti a pályaorientációt A tanuló megismerésére mérési technikákat fejleszt és alkalmaz A kompetenciák fejlesztéséhez meghatározott feladattípusokat rendel Megkönnyíti a problémákkal való szembesülést és azok megoldását (konfliktuskezelés)

8 Tevékenységi kör Nem rejtett terápiás eljárás! iskolai/egyetemi kutatások, tanulmányok esetén alkalmazható a tanuló/hallgató nívójának megfelelő feladatok megfogalmazása munkába állítás a hallgatót felkészíteni és képessé tenni a iskolai feladatokban történő sikeres helytállásra inkább strukturált, tervezett akciók rendszere a sikerre vivő irányokat jelöli ki

9 Támogató pedagógiai beavatkozás hatása A kísérőszeminárium funkciója
Optimális emberi/tanári magatartás várható, ha a személy: képességfejlesztésben részesül, kompetencia fejlesztésen esik át, iskolai tapasztalatot szerez, cselekvőképesség és önismeret jellemzi, képes az erőforrásait mozgósítani és hasznosítani. Fontos: A támogatás révén vezetettnek lenni nem kellemetlen érzés!

10 A módszer vezető elemei
A coach pedagógia sikere nagymértékben a kezdeti szerződéstől függ. A coach pedagógia adta lehetőségek kiaknázása a professzió kialakítása érdekében. A szükségletek felmérése partneri viszonyban. Az operacionalizálásban mint egy pontos fényképet írjuk le a szükségleteket, a problematikus területeket. Új életstratégia és attitűd felépítése. Változáskezelés

11 A módszer vezető elemei 2.
Mérlegeljük az iskolai/ és pályaorientációt, az ehhez fűződő magatartást, indítékokat. Igyekszünk megismerni a hallgató: élettörténetét, az iskolai pályafutását, a pálya és életcélokat, az önismereti dimenziókat (siker vagy kudarcorientált személyiség), teljesítmény, siker hátterében húzódó okokat, illetve a diszfunkciókat, a képességek és kompetenciák rendszerét.

12 További dilemmák Az oktatók felkészültsége kérdéses! Szükséges lenne:
A tanári pályaválasztás hátterében húzódó társadalmi-gazdasági-politikai változások/okok ismerete, figyelembevétele. Az ifjúsági szubkultúra (jövőkép) ismerete. Magas szintű tudományos és módszertani felkészültség, érett személyiség szükséges. Felsőoktatás pedagógiai képzettség, továbbképzések új tartalmakkal. A kompetenciák hangzatos leírása helyett célok/feladatok/(ön)értékelés dimenziójában továbblépés, a szaktudományok körében is. Oktatási segédanyagok létrehozása

13 Az országos munkacsoport tagjai: Revákné Markóczi Ibolya DE
Köszönöm a figyelmet! Di Blasio Barbara Az országos munkacsoport tagjai: Dudás Anna EKF Revákné Markóczi Ibolya DE Szivák Judit ELTE


Letölteni ppt "A kísérőszeminárium funkciója a tanárképzésben"

Hasonló előadás


Google Hirdetések