Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A mélyépítési munkák előkészítése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A mélyépítési munkák előkészítése"— Előadás másolata:

1 A mélyépítési munkák előkészítése

2 A geotechnikai előkészítő tevékenység tartalma, rendje

3 A geotechnikai tevékenység alapelve
A geotechnikában az altalaj állapotának ismerete az elvégzett geotechnikai vizsgálatok mennyiségétől és minőségétől függ. Ezen ismeretek megszerzése és a kivitelezés szakszerű irányítása sokkal fontosabb az alapvető követelmények teljesítéséhez, mint a számítási modellek és a parciális tényezők pontossága.

4 A talajfeltárás és -vizsgálatok általános követelménye
Az építési tevékenység által érintett, befolyásolt, az elkészült építmény viselkedésére kiható, az építési tevékenységet befolyásoló talajkörnyezet felépítését és tulajdonságait olyan mértékig kell megismerni, hogy az építmény, illetve az építkezés, valamint a környezet geotechnikai jellegű kölcsönhatásai megítélhetők, a geotechnikai feladatok megoldhatók legyenek.

5 A tervezés során vizsgálandó adottságok
az élő környezet általános jellemzői, az épített környezet általános jellemzői, a terepadottságok, a terület meteorológiai adottságai, a hidrológiai adottságok, az altalajadottságok, a talajvízviszonyok, a felszínmozgások valószínűsége, a földrengés veszélye, a tervezendő létesítmény jellemzői.

6 A tervezési rend, a tervek tartalma
Geotechnikai szolgáltatások, dokumentumok - Talajvizsgálati jelentés - Talajmechanikai szakvélemény - Geotechnikai terv A projektfázisok céljaihoz igazodó tartalmak - Előkészítés Előzetes vizsgálatok, -jelentés - Tervezés Tervezési vizsgálatok, - jelentés, terv - Megvalósítás Kiegészítő, ellenőrző vizsgálatok

7 Előzetes geotechnikai vizsgálatok célja
a hely általános alkalmasságát meg lehessen ítélni; alternatív helyeket lehessen választani, ha szükséges; a tervezett munkálatok nyomán várható változásokat meg lehessen becsülni; a tervezési és ellenőrző vizsgálatokat meg lehessen tervezni, beleértve a tartószerkezet viselkedését lényegesen befolyásoló talajzóna kiterjedésének azonosítását; az anyagnyerőket – ha szükségesek – ki lehessen jelölni.

8 Tervezési vizsgálatok célja, tartalma
az ideiglenes és végleges létesítmények megfelelő tervezése az építési módszer megtervezése az építés közben lehetséges bármely nehézség azonosítása az érintett talajzóna felépítését és jellemzői a tartószerkezetek teljesítőképességére kiható paraméterek

9 Ellenőrző vizsgálatok célja
A talajadottságok (és más geotechnikai körülmények) azonosak-e a tervben feltételezettekkel? A geotechnikai szerkezetek megvalósítása a tervezettnek megfelelő-e? Az építmény viselkedése (mozgásai, feszültségei, stb.) összhangban vannak-e a tervvel?

10 Geotechnikai kategorizálás az EC 7 szerint a következők alapján
altalajadottságok és talajvízviszonyok, az építési feladat jellege, az alkalmazandó geotechnikai megoldások és eljárások a környezeti kölcsönhatások.

11

12 A Talajvizsgálati Jelentés tartalma

13 A Talajmechanikai szakvélemény tartalma a Talajvizsgálati jelentés tartalmán túl
A talaj és az építmény(ek) kölcsönhatásainak elemzése A terület építés előtti, alatti és utáni állékonyságának értékelése A geotechnikai feladatok megoldására vonatkozó javaslatok

14

15

16 A Geotechnikai Terv tartalma

17 A talajfeltárások mértéke

18

19 A feltárások ajánlott mélysége

20 A talajfeltáró fúrások

21 fúró-berendezések

22

23

24

25

26

27 Szondázások

28 Terepi vizsgálatok, szondázások
Nyomószondázás (statikus szondázás, CPt(u)) Verőszondázás (dinamikus szondázás. DP) Terepi nyírószondázás Pressziométeres vizsgálat SPT-szondázás Tárcsás terhelés Lapdilatométeres vizsgálat Fúrólyukas terhelések Súlyszondázás

29 Nyomószondázás

30

31

32

33

34

35 Verő-szondázás Könnyű Közepes Nehéz Nagyon nehéz

36

37

38 Nyíró-szondázás

39

40

41

42 pressziométer

43

44

45

46 statikus tárcsás terhelés dinamikus

47

48 Geofizikai mérések

49 Geofizikai mérési módszerek
Szeizmikus mérés Radiometrikus módszerek (természetes g, sűrűség: g-g, neutron) Geoelektromos mérések (fajlagos ellenállás, mikroellenállás) Elektromágneses módszerek Akusztikus módszerek Geomágneses mérések Gravitációs mérések Termális mérések Fúrólyuk-mérések (lyukbőség, -ferdeség, -hőmérséklet, -kamera)

50 felszíni fúrólyukas

51

52

53

54 Terepi mozgás-, ill. erő- és feszültségmérések

55

56

57 vízszintes mérőcsőben inklinométerrel mérőtárcsán szintezéssel
süllyedésmérés mérőtárcsa mérőrúd vízszintes mérőcsőben inklinométerrel mérőtárcsán szintezéssel

58

59

60

61 Extenzométer

62 inklinométer

63

64

65 Budapest - MOM-Park - Verankerte Bohrpfahlwand Inklinometer- und Ankerkraftmessungen - Meßstelle 1

66 Földnyomásmérő cellák

67

68 Erőmérő cellák

69 Pórus- víz-nyomás-mérő piezo-méter és alkal-mazási területei

70 Talajvíz-megfigyelő kutak


Letölteni ppt "A mélyépítési munkák előkészítése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések