Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Anyagismeret I. Gépipari mérnökasszisztens képzés I.évfolyam II. félév

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Anyagismeret I. Gépipari mérnökasszisztens képzés I.évfolyam II. félév"— Előadás másolata:

1 Anyagismeret I. Gépipari mérnökasszisztens képzés I.évfolyam II. félév
Összeállította: Csizmazia Ferencné dr.

2 Sűrűség =m/V kg/m3 Anyagtulajdonságok
Összeállította: Csizmazia Ferencné dr. SZE

3 Mechanikai tulajdonságok (terhelhetőség)
Anyagtulajdonságok Mechanikai tulajdonságok (terhelhetőség) Összeállította: Csizmazia Ferencné dr. SZE

4 Hőtágulás lineáris (L vagy d egyirányú)
térfogati (V háromirányú) hőtágulást. A hőtágulást mértéke L= Lo T V =  V0 T

5 Hővezetőképesség A hő terjedése a szilárd anyagokban hővezetéssel történik. Az ötvöző és szennyező elemek a hővezető képessséget csökkentik.

6 Elektromos és mágneses tulajdonságok
A fajlagos ellenállás (,.m) illetve a reciproka a fajlagos elektromos vezető képesség () az anyagok elektromos töltésátvivő képességét jellemzi. Az anyagok a fajlagos ellenállás alapján csoportosíthatók, mint vezetők félvezetők szigetelők

7 A vezetők szabad töltéshordozókat tartalmaznak pl
A vezetők szabad töltéshordozókat tartalmaznak pl. a fémek, a karbidkerámiák, grafit ) A villamos ellenállásuk  10-8 .m. Az ellenállás az ötvözés, a szennyezés illetve a hőmérséklet hatására nő. A félvezetők elmozdulni képes elektron-lyuk párokat tartalmaznak (pl. Si, Ge, As, Se, Te, P, S). A villamos ellenállásuk   .m. A tiszta szerkezeti félvezetők (intrinsic) ellenállása a hőmérséklet növekedésével csökken, míg a szennyezett, adalékolt (extrinsic) félvezetőké a hőmérséklettől gyakorlatilag független.

8 A szigetelők szabad töltéshordozókat nem, de elektromosan polarizált dipólusokat tartalmaznak pl műanyagok, oxid és nitridkerámiák, gyémánt. A   .m. Az oxidkerámiák fajlagos ellenállása a hőmérséklet növelésével csökken.

9 A szerkezeti anyagok villamos ellenállása

10 Mágneses tulajdonságok
Mágneses erőtérben valamilyen kölcsönhatást minden anyag mutat. Az anyagban kialakuló mágneses indukció B az azt létrehozó H mágneses térerősségtől és az anyagi jellemzőktől függ. Az anyag fontos jellemzője a mágneses szuszceptitás ( a mágnesezhetőségre való érzékenység) és a  mágneses permeabilitás, amely azt fejezi ki, hogy hányszor nagyobb B-t tud létrehozni H az anyagban a vákuumhoz képest, vagyis, hogy az anyag milyen mértékben képes erősíteni a mágneses mezőt

11 A mágneses térben való viselkedés alapján az anyagok lehetnek
diamágnesesek A diamágneses anyagok (pl. Au, Ag, Si, P, S, Cu, Zn, Ge, Hg, gyémánt, szerves vegyületek) = … -10-5ill.  1; r1, azaz a mágnesezettség a külső térrel ellentétes, a mágneses tér hatását gyengítik.

12 A mágneses térben való viselkedés alapján az anyagok lehetnek
paramágneses A paramágneses anyagok (pl. Al, Pt, Mg, Ti, Cr, Mn, Mo, W ) esetében = ill.  1; r1. Ezek a külső térrel megegyező irányú, a mágnesező tér hatását csekély mértékben erősítő hatást fejtenek ki. Az ilyen anyagokban nagyobb az indukcióvonalak sűrűsége, mint rajtuk kívül. .

13 A mágneses térben való viselkedés alapján az anyagok lehetnek
ferromágneses pl. Fe, Co, Ni , amely= 10 … 106=f(H)0 és r103. A mágnesezettség a külső térrel megegyező és azt jelentősen erősíti.

14 Ferromágneses anyagok
Fontos tulajdonság a mágneses hiszterézis, az, hogy a B a külső H-t az anyagban csak késéssel követi, és egy teljes átmágnesezési ciklust leíró hiszterézis hurkot eredményez, aminek területe arányos a hővé alakuló befektetett energiával, az átmágnesezési veszteséggel.

15 Ferromágneses anyagok Mágnesesen lágy
A lágymágneses anyagokat elektromágnesek és transzformátorok vasmagjaként, mágneses árnyékolóként alkalmazzák

16 Ferromágneses anyagok Mágnesesen kemény
a kemény mágneses anyagokat állandó mágnesként (pl. villanymotorokhoz, hangszórókhoz stb. ) alkalmazzák

17 Optikai tulajdonságok
Az anyagok optikai tulajdonságai alatt a fénnyel (fotonnyalábbal) való kölcsönhatást értjük. Valamely anyag átlátszó, ha a belsejében gyakorlatilag nem jön létre fotonelnyelődés, a fényelnyelés (abszorpció) és a visszaverődés (reflexió) gyakorlatilag elhanyagolható. Ilyen pl. az amorf üveg. Ha az anyag a keverék fehér fény meghatározott hullámhosszú részét elnyeli (szelektív abszorpció) az anyag színesnek látszik.

18 Optikai tulajdonságok
Az optikailag áttetsző anyagokon a fény diffúz módon hatol át, vagy a belsejében erősen szóródik, ezeken átnézve a kép nem éles. pl. részben kristályos műanyagok. Az optikailag átlátszatlan anyagon a fénysugár csak abszorbeálódik vagy reflektálódik. pl. fémek

19 Optikai tulajdonságok
Az anyagok fontos mutatói a fényáteresztési, az elnyelési és a visszaverődési tényező, amelyek egymás rovására változnak és összegük 1

20 Akusztikai tulajdonságok
a szerkezeti anyagoknak a mechanikai rezgésekkel való kölcsönhatását értjük. A hang a szilárd anyagokban egyenes vonalban állandó sebességgel terjed, és sebessége az anyag rugalmas jellemzőin kívül a hőmérséklettől és a nedvességtartalomtól függ, a frekvenciától nem.

21 A hang terjedési sebessége

22

23 Akusztikai tulajdonságok
Az olyan közeget, amelyben a hanghullámok terjedése nagyobb akusztikailag ritkább, amelyben kisebb akusztikailag sűrűbb anyagnak nevezzük.

24 Mechanikai tulajdonságok Statikus igénybevétel
Húzó igénybevétellel szembeni ellenállásának meghatározása A szakítóvizsgálat (MSZ EN :2001) Összeállította: Csizmazia Ferencné dr. SZE

25 A szakítóvizsgálat elve
Összeállította: Csizmazia Ferencné dr. SZE

26

27 Hengeres és lemez próbatest alakváltozása

28 Szakító próbatest arányos próbatest esetén a jeltávolság
kör keresztmetszet esetén Összeállította: Csizmazia Ferencné dr. SZE

29 Szakítópróbatest Menetes befogás Lemez próbatest betonacél
Összeállította: Csizmazia Ferencné dr. SZE

30 Szakító diagram A szakítógép a próbatest összes megnyúlásának függvényében rajzolja meg a próbatest által felvett erőt. A függőleges tengelyen az erőt (jele: F) N-ban vagy kN-ban, a vízszintes tengelyen pedig a jeltávolság megnyúlását (jele:L) tüntetjük fel mm-ben. Összeállította: Csizmazia Ferencné dr. SZE

31 Lágyacél szakítódiagramja
Összeállította: Csizmazia Ferencné dr. SZE

32 Lágyacél szakítódiagramja
A I. a rugalmas alakváltozás szakasza. Az alakváltozás és a feszültség lineáris összefüggésben van. Érvényes a  = E . (Hook törvény ) Összeállította: Csizmazia Ferencné dr. SZE

33 Lágyacél szakítódiagramja
II.a. folyási szakasz. A folyási szakasz az FeH erőnél kezdődik, és azt jelenti, hogy a próbatest valamennyi krisztallitjában megindul a maradó alakváltozás Összeállította: Csizmazia Ferencné dr. SZE

34 Lágyacél szakítódiagramja
II.b. egyenletes alakváltozás szakasza. Összeállította: Csizmazia Ferencné dr. SZE

35 Lágyacél szakítódiagramja
III. kontrakciós szakaszban a próbatest alakváltozása egy meghatározott részre korlátozódik . Összeállította: Csizmazia Ferencné dr. SZE

36 Hengeres lágyacél próbatest eredeti és elszakítás utáni állapota
Összeállította: Csizmazia Ferencné dr. SZE

37 Különböző fémek szakítódiagramjai
Összeállította: Csizmazia Ferencné dr. SZE

38 Rideg anyagok a -lemezgrafitos öntöttvas, b -edzett acél vagy kerámia
ridegek , csak rugalmas alakváltozásra képesek. A szakadás felülete szemcsés és merőleges az igénybevétel tengelyére. Összeállította: Csizmazia Ferencné dr. SZE

39 Rideg törés Összeállította: Csizmazia Ferencné dr. SZE

40 Gömbgrafitos öntöttvas
Összeállította: Csizmazia Ferencné dr. SZE

41 Szívós anyagok d ábrán határozott folyást nem mutató anyagok pl. réz vagy alumínium. Az e lágyacél Lágyacél próbapálca törete Összeállította: Csizmazia Ferencné dr. SZE

42 Hidegen alakított fémek
f ábra hidegen erősen alakított, tehát felkeményedett fém (itt horgany) A felkeményedett anyagok, rugalmas alakváltozást követő igen rövid egyenletes alakváltozás után kontrahálnak és elszakadnak. Összeállította: Csizmazia Ferencné dr. SZE

43 Képlékeny fémek g ábra nem keményedő, képlékeny fém pl. ólom (Pb) szakítódiagramja van. A diagramnak szinte csak maradó alakváltozási része van. Összeállította: Csizmazia Ferencné dr. SZE

44 Műanyagok szakítódiagramja
a rideg anyag pl. hőre nem lágyuló műanyagok pl. bakelit b. szívós pl. PA c. lágy anyag pl. PE Összeállította: Csizmazia Ferencné dr. SZE

45 Műanyagok szakító diagramja

46 A szakítóvizsgálattal meghatározható anyagjellemzők
Összeállította: Csizmazia Ferencné dr. SZE

47 A szakítódiagram alapján kétféle rendszer szerint értelmezhetünk értékeket.
A mérnöki rendszerben, az erő és alakváltozás értékeket az eredeti , kiinduló értékekhez viszonyítjuk, míg a valódi rendszerben a változásokat a pillanatnyi, tényleges értékekhez viszonyítjuk. Összeállította: Csizmazia Ferencné dr. SZE

48 Mérnöki rendszer feszültség : alakváltozás,fajlagos nyúlás : F az erő
So az eredeti keresztmetszet Lo a jeltávolság eredeti értéke L a megnyúlás Összeállította: Csizmazia Ferencné dr. SZE

49 A szakítóvizsgálattal meghatározható anyagjellemzők
Szilárdsági anyagjellemzők: Összeállította: Csizmazia Ferencné dr. SZE

50 Rugalmassági modulusz
Young modulusz A rugalmas szakasz meredeksége E=/ Összeállította: Csizmazia Ferencné dr. SZE

51 Folyáshatár A maradó alakváltozás kezdetét jelentő feszültség
Mértékegysége: N/mm2 Összeállította: Csizmazia Ferencné dr. SZE

52 Folyáshatár A folyáshatár valódi feszültség, fizikai tartalommal ellátott, azt jelenti, hogy ennél a feszültségnél a próbatest minden krisztallitjában megindul a képlékeny alakváltozás, a statikus méretezés alapja. Összeállította: Csizmazia Ferencné dr. SZE

53 Mi a teendő, ha nem jelenik meg egyértelműen a folyáshatár?
Összeállította: Csizmazia Ferencné dr. SZE

54 Mi a teendő, ha nem jelenik meg egyértelműen a folyáshatár?
A maradó alakváltozás kezdetét jelentő feszültséget abban az esetben is meg kell tudni határozni, ha nem mutatkozik határozott folyáshatár. Ebben az esetben megállapodás szerinti értékeket határozunk meg. Összeállította: Csizmazia Ferencné dr. SZE

55 Névleges folyáshatár névleges folyáshatár , azaz a 0,5 % teljes (rugalmas + maradó ) alakváltozáshoz tartozó feszültség Mértékegysége:N/mm2 Összeállította: Csizmazia Ferencné dr. SZE

56 Egyezményes folyáshatár
A terhelt állapotban mért egyezményes folyáshatár : N/mm2 A terheletlen állapotban mért egyezményes folyáshatár : Összeállította: Csizmazia Ferencné dr. SZE

57 Különböző anyagok folyáshatára
Összeállította: Csizmazia Ferencné dr. SZE

58 Szakítószilárdság A szakítószilárdság a vizsgálat során mért legnagyobb terhelő erő és az eredeti keresztmetszet hányadosa: Mértékegysége: N/mm2 Összeállította: Csizmazia Ferencné dr. SZE

59 Különböző anyagok szakítószilárdsága
Összeállította: Csizmazia Ferencné dr. SZE

60 A szakítóvizsgálattal meghatározható anyagjellemzők
Képlékenységi anyagjellemzők vagy alakváltozási mérőszámok: Összeállította: Csizmazia Ferencné dr. SZE

61 Képlékenységi jellemzők vagy alakváltozási mérőszámok
A próbatest a szakító vizsgálat során megnyúlik, keresztmetszete lecsökken Összeállította: Csizmazia Ferencné dr. SZE

62 Képlékenységi jellemzők vagy alakváltozási mérőszámok
A szabványos alakváltozási mérőszámok, a mérnöki rendszer szerinti nyúlásnak és a keresztmetszet csökkenésnek egy jól definiálható ponthoz, általában a szakadáshoz tartozó értékei. Összeállította: Csizmazia Ferencné dr. SZE

63 Alakváltozási mérőszámok
Szakadási nyúlás vagy nyúlás. Jele: A Mértékegysége: % Összeállította: Csizmazia Ferencné dr. SZE

64 Alakváltozási mérőszámok
Keresztmetszet csökkenés vagy kontrakció . Jele: Z Mértékegysége: % Összeállította: Csizmazia Ferencné dr. SZE

65 Szabványos mérőszámok MSZ EN 10002-1:2001
Folyáshatár Szakítószilárdság Nyúlás Kontrakció Összeállította: Csizmazia Ferencné dr. SZE

66 A szakítóvizsgálat során kapott eredményeket befolyásolják
a próbatest alakja, mérete, felületi minősége a terhelés növelésének sebessége a vizsgálati körülmények pl. a hőmérséklet Összeállította: Csizmazia Ferencné dr. SZE

67 Korszerű szakítógép

68 Szakítóvizsgálat nagy hőmérsékleten

69 Az acél viselkedése magasabb hőmérsékleten


Letölteni ppt "Anyagismeret I. Gépipari mérnökasszisztens képzés I.évfolyam II. félév"

Hasonló előadás


Google Hirdetések