Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZÖVEGSZERKESZTÉS.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZÖVEGSZERKESZTÉS."— Előadás másolata:

1 SZÖVEGSZERKESZTÉS

2 Szövegfeldolgozás számítógéppel
Szöveg feldolgozása számítógéppel – előnyök: Könnyen javítható, átszerkeszthető Keresés, csere automatizmusok Formázási lehetőségek Ábrák, képek, egyenletek, egyéb objektumok elhelyezése a szövegben Tartalomjegyzék, tárgymutató, hivatkozások készítése Körlevél lehetőségei Helyesírás ellenőrzése Ismétlődő feladatokra: makró készítés

3 Szövegfajták Egyszerű szövegek (e-mail, readme.txt)
Programok forrásszövege Iratok (irodai dokumentumok, levelek, űrlapok, dolgozat, jegyzet, szórólap) Kiadványok (könyv, újság, magazin) Internet szövegei – honlapok Multimédia - prezentáció

4 Szövegszerkesztők feladata
Szöveg bevitele, mentése, javítása, keresése, cseréje, mozgatása, másolása, formázása, nyomtatása

5 MELYIK?

6 A "szövegszerkesztők" egy csoportosítása
“EGYSZERŰ” Karakteres, formázás nélküli, kézi sortörés (DOS-Edit, Jegyzetfüzet, commanderek editorai) “FEJLETT” Formázott szöveg objektumokkal (WordPad, WordPerfect, MsWord, Open Office Writer) KIADVÁNY szerkesztők Nyomdai előkészítő munkára (Ventura, Publisher, Page Maker, Quark Xpress)

7 WYSIWYG típusú szerkesztők
What You See Is What You Get Amit látsz, azt kapod Grafikus felület Nyomtatási képhez hű a szöveg látványa szerkesztés közben Irodai szerkesztők, kiadványszerkesztők

8 TEX, LATEX Karakteres terminálok korából származik
Alkalmas egyszerűbb formázott szöveg, vagy akár kiadvány előállítására Szöveg és formátumának leírását tartalmazza Például: H2O $H_2O$ Dőlt \textit{Dőlt} Szöveget egy fordítóprogram lefordítja, azaz elkészíti a grafikus képet a szövegről.

9 verziók MS WORD (DOS) Word for Windows 2.0, 6.0 (WIN 3.1)
Microsoft Word 2000 Microsoft Word 2003 Microsoft Word 2007 Microsoft Word 2010

10 papírméret A” méretű papírok, az A0 kiinduló ív felezésével keletkeznek. Az egyre kisebb alakok a sorozatban A1, A2, A3 stb. A szám azt adja meg, hogy hányadik felezéssel kaphatjuk meg az illető méretet. A „B” sorozat tagjai elsősorban a nyomdászatban terjedtek el. A B0 a kiinduló ív. A „C” sorozat a borítékok méretét adja meg, amelyekbe az „A” lapokat lehet elhelyezni

11 mértékegységek pont pt 1 pt = 0.0351 cm
inch in, ” 1 in = pt =2.54 cm cm cm 1 cm = pt mm sor, line li 1 line = 12 pt pica = 12 pt (m betű szélessége) A * 297 mm Letter 8.5” * 11” ~ 216 * 279 mm

12 A4-es lap felosztása (210x297 mm)

13 HOGYAN HASZNÁLJUK?

14 WORD - Munkakörnyezet Ablakok Menüsor Eszköztárak Vonalzók Állapotsor
Alkalmazás és dokumentum ablak Menüsor Eszköztárak Vonalzók Állapotsor Eszközök / Beállítások Megjelenítés, Szerkesztés, Nyomtatás, Helyesírás, Mentés stb.

15 Gépelési szabályok ENTER használata Betűnagyság, betűtípus
Szóközök használata (formázásra TILOS!) Egyéb, nem látható jelek használata: Sortörés (Shift+ENTER) Oldaltörés Szó elválasztás Nem törhető szóköz, nem törhető elválasztójel, stb.

16 Gépelési szabályok 2. TILOS: AJÁNLOTT (hosszú szövegnél)
egymás után több szóközzel vagy több tabulátor jellel pozícionálni, behúzás helyett szóközt, tabulátorjelet használni szóközzel betűt ritkítani térköz helyett ENTER-eket ütni - jelet szóelválasztásra használni AJÁNLOTT (hosszú szövegnél) stílusok használata a teljes szövegre.

17 SZERKESZTÉSI tudnivalók
Mozgás a szövegben Kijelölések Vágólap (Kivágás, Másolás, Beillesztés) Formátum másolása Keresés (speciális funkciók!) Csere (speciális funkciók!) Ugrás Dokumentum térkép (tagolt szövegnél)

18 Szerkesztés lépései szöveg bevitele, ellenőrzése
a nyers szöveg mentése, nyomtató beállításai, objektumok beillesztése, formázások (először a nagyobb egységeket), mentés, nyomtatás.

19 2. Szerkesztő műveletek Kivágás: a kijelölt szövegrész a vágólapra kerül, és az eredeti helyén törlődik. Másolás: a kijelölt szövegrész a vágólapra kerül, és az eredeti helyén is megmarad. Beillesztés: a vágólap tartalma a kurzor pozíciójához kerül.

20 vágólap

21 Formázott szöveg keresése, cseréje, szövegformátum keresése

22 Speciális jelek keresése, cseréje

23 A szöveg nézetei Nyomtatási elrendezés Normál Vázlat Élőfej / Élőláb
Közeli/távoli nézet, nagyjából a nyomtatással azonos Normál Jól kezelhetők a tördelések (szakasz, oldal), de nem látható például a margó, élőfej, kép, hasáb, viszont gyorsabb a megjelenítés Vázlat Címsorok áttekintése, szerkesztése Élőfej / Élőláb Nyomtatási Kép

24 FORMÁZÁS

25 A szöveg részei (formázási egységek)
Betű (karakter) Bekezdés (paragrafus) Szakasz (fejezet) Dokumentum Master (fő dokumentum)

26 Szövegegységek Betű Szó Mondat Sor Bekezdés (végjele: enter (¶))
Teljes dokumentum-file Téglalap alakú blokk (kijelölése: Ctrl+Shift+F8)

27 BETŰ A betű … Karakterkód Betűtípus Betűméret
(1 pont = 1/72 inch ~ 1/3 mm) True Type és pixeles típus jellemzők: félkövér, dőlt, szín, aláhúzások, alsó, felső index, betűköz, emelt, süllyesztett stb. Betűstílus

28 Karakterkódok ASCII kódrendszer: ASCII kiegészítve a 8. bittel:
0−31-ig: vezérlőkódok (sorvégjel, lapdobás, etc.) 32−127-ig: angol kis-és nagybetűk, számjegyek, néhány írásjel, egyéb karakterek, vezérlőkarakterek (7 bit). ASCII kiegészítve a 8. bittel: ékezetes betűk ISO (más néven Latin-1) – nincs benne Ő, Ű ISO (más néven Latin-2)

29 Karakterkódok Unicode UTF-8
Unicode Consortium ( 256 (8 bit) helyett (16 bit), majd 32 bites kódrendszerrel próbálják a világ valamennyi természetes nyelvét egységes kódrendszerbe foglalni. UTF-8 8-bit Unicode Transformation Format, 8 bites Unicode átalakítási formátum) egy veszteségmentes, változó hosszúságú Unicode karakterkódolási eljárás

30 Betű nagysága didot-pont(p): 1 m = 2660 p (európai)
􀂄1 p ≅0,3759 mm 􀂄12 p = 1 cic(cicero) ≅4,511 mm pika-pont(pt): 1" ≅72 pt (angol-szász) 􀂄a számítógép ezt használja 􀂄1 pt≅0,3514 mm 􀂄12 pt= 1 pi(pika) = 4,2164 mm relatív hosszmértékek (tipográfiában használják) 1 ex: az aktuális betűszem-magasság, vagyis pl. az x betűmagassága 1 em: az aktuális betűmagasság, ez kb. megegyezik az m betű szélességével

31 Betű leírása Raszter font Vektor font Felbontás adott
Külön képernyő és nyomtató font Méretenként külön el kell készíteni Vektor font Betű középvonalát vektorokkal írja le Tetszőlegesen nagyítható, kicsinyíthető

32 Betű leírása Körvonalas font
az egyes betűk kontúrját Bézier-görbék segítségével írja le, a belsejét kitölti (pl. TrueType fontok) nagyítható, kicsinyíthető, forgatható eltorzulhat Alávágási táblázat

33 Betű típusok Betűtípus: azonos grafikai elv szerint megtervezett betűk, egyéb írásjelek. Betűtípushoz tartozó változatok: Vonal vastagság szerint: Normál, félkövér (bold), kövér Szélesség szerint: Keskeny, normál, széles Funkció szerint: Álló, dőlt (italic), kiskapitális Díszitettség: Alsó-felső index, domború, vésett Betűcsalád: egy betűtípus változatai alkotják

34 Betűtípusok osztályozása 1.
Serifes (talpas, antikva) betűk A papíron jobban olvasható, a talpak vezetik a szemet TIMES NEW ROMAN, GEORGIA Sans serifes (talp nélküli, groteszk) betűk Képernyőn, táblázatban könnyebben olvashatók ARIAL, VERDANA

35 Betűtípusok osztályozása 2.
Rögzített szélességű Régi írógépes szövegek, karakteres terminál – a betűk azonos szélességűek COURIER NEW Arányos (proporcionális) A betűk szélessége változó m,i,e,w,l

36 Mit tud a WORD?

37 Szimbólumok Symbol, Windings, Webdings

38 Különleges karakterek
Feltételes kötőjel, nem törhető szóköz

39 Karakterformátum I Betűtípus (font)
proporcionális (Times Roman, Ariel) fix szélességű (Courier) 256 karakterből álló karakterkészlet adott nyomtatótípushoz kötődik karakterformátum másolható

40

41 Tudáspróba 1. Milyen hibához vezet, ha szóközökkel ritkítjuk a szöveget? Mi a különbség az alsó index és a süllyesztett betűforma között? Mire szolgálnak a következő nem nyomtatandó jelek a szövegben:

42 BEKEZDÉS Bekezdéseket a szövegtükörbe helyezi el
Függőleges igazításuk felülről lefelé (de állítható, lásd szakaszok) Bekezdés végét az Enter jelzi Sortördelés automatikus, újsort a SHIFT+ENTER-rel kezdhetünk

43 Bekezdés jellemzői 1. igazítás behúzás mértéke (VONALZÓ!) sorköz
első sor beljebb függő behúzás jobb oldali behúzás sorköz térköz vázlatszint („kakukktojás”) - a címeket határozza meg

44 Bekezdés jellemzői 2. Beállításai az oldalakra tördelést szabályozzák
Címeknél: Együtt a következővel Új oldal Kenyér szövegnél: Fattyú és árvasorok Egy oldalra „Kakukktojás:” sorok számozása nélkül

45 Fattyú és árva sorok Nyomdász kifejezés
Árva sor: az oldal (hasáb) alján helyezkedik el a bekezdés első sora, a második, harmadik és többi pedig a következő oldal tetején

46 Fattyú és árva sorok Fattyú sor: a bekezdés utolsó, tört hosszúságú sora átkerül a következő oldal (hasáb) tetejére

47 Tudáspróba 2. Miért nem szabad a cím alatt üres bekezdést használni térköz helyett? Milyen hibához vezet, ha a bekezdések távolságát nem térközzel, hanem üres bekezdésekkel állítjuk be (pl. címlap) Beállítható-e, hogy egy bizonyos bekezdés ne törhessen ketté az oldal alján?

48 Formázás A dokumentum arculatát határozza meg
Formázási paraméterek definiálhatók az egyes szintekhez A formázés mindig a kijelölt dokumentum-részen hajtódik végre lépések: 1. kijelölés 2. formázás

49 Lehetőségek Karakterformátum Tördelés
Menü használata esetén minta látható

50 Tördelés Sorok lapok hasábok kényszerített töréspontok: shift+enter soremelés bekezdésen belül  ctrl+enter lapemelés a tördelés automatikus, de paraméterei beállíthatók

51

52 SZAKASZ Szakasz végét a szakasztörő jelek jelzik
Oldaltördelés automatikus Jellemzők: margók, papírméret, tájolás stb. élőfej/élőláb bekezdések igazítása Hasábok

53 Szakasz tulajdonságainak beállítása

54 Szakasz, Dokumentum margó lapállás (tájolás) lapméret tükörmargó
fejléc, lábléc oldalszámozás hasábszám 1 Bevezetés

55 Élőfej / élőláb Egy szakaszon belül (oldalbeállítástól függően):
Azonos Bal és jobb oldal más Szakasz első oldala eltérő Szakaszok öröklik az élőfejet az előző szakasztól, ez a tulajdonság megszüntethető (eszköztárról)

56 Beszúrások Oldalszám Ábrajegyzék Dátum, idő Tárgymutató
Lábjegyzet, végjegyzet Kereszthivatkozás Könyvjelző Hiperhivatkozás Képaláírás Ábrajegyzék Tárgymutató Tartalomjegyzék Kép File Objektum

57 Objektumok Egyenlet Táblázat Diagram Rajz Térkép Kép Mozgókép

58 Egyéb formázások 1. Felsorolások Hatókör: bekezdés Három fajta:
Szimbólummal történő felsorolás Sorszámozott felsorolás Többszintű felsorolás Címek felsorolása, számozása

59

60 Egyéb formázások 2. Szegély és mintázat Hatókör lehet
szöveg bekezdés szakasz – oldalszegély Bekezdés szegély mindig a bal és jobb oldali behúzáshoz igazodik! Élőfej / élőláb – díszes szegéllyel választható el

61

62

63 Egyéb formázások 3. Hasábok
Tördelés típusa: elrendezés és a hasábok száma állítható be (egy, kettő, három) Hasábok száma lehet több is Hasábok közé tehetünk választóvonalat is Hatókör: a kijelölt szöveg vagy a teljes dokumentum

64

65 Egyéb formázások 4. Tabulátorok
Balra, jobbra, középre és decimális igazítók, függőleges vonal (táblázatszerű szöveg) Kitöltés pontsorral, vízszintes vonallal űrlapokhoz, aláíráshoz Tabulátorok hatóköre: 1 bekezdés

66

67

68 Táblázatok Beszúrás előre megadott sor és oszlopszámmal, vagy rajzolás
Bővítés, formázás, alakítás, szöveg elforgatása Szöveghez való viszonya (körbefuttatás) Szegélyezés Rendezés Konvertálás Szöveg táblázattá, táblázat szöveggé

69

70 Objektumok Kép Rajzeszköztár segítségével: Egyenletszerkesztő
szövegdoboz, rajzelemek WordArt Egyenletszerkesztő Hang, mozi Program

71

72 Kép Kép szövegbe illesztése: Szövegen kívül: Méretezés, levágás
szövegbe, vagy szövegen kívülre Szövegen kívül: körbefuttatás szöveg alá helyezés Méretezés, levágás Képtípus (MÉRET!) Vágólap (Irányított beillesztés)

73

74 A DOKUMENTUM

75 DOKUMENTUM Egy szövegfájl Konverzió szöveg adatlap
stílusok, beállítások, makrók Konverzió megnyitásnál, mentésnél

76 Fő/master dokumentum Hosszabb szöveg készítése:
fejezetenként külön szövegfájl AZONOS SABLON! Fejezetek összeépíthetők egy nagy szöveggé: tördelés, nyomtatás tartalomjegyzék, tárgymutató készítése

77 PROFI SZINTEN

78 STÍLUSOK Betű és bekezdés stílus Sablonban/dokumentumban
létrehozás, módosítás, törlés alkalmazás Sablonban/dokumentumban Stílus jellemzői Stílusok egymásra épülése Normál, Címsor 1,2,…,9

79 Stílusok használata Alakítsuk ki a szöveg szerkezetét
Tagolás: címek, alcímek, folyó szöveg Folyó szöveg bekezdéseinek funkció szerinti osztályozása (például egy példatár esetén: feladat, tipp a megoldáshoz, útmutató az új ismeretekhez, megoldás menete) Találjunk ki stílust az egyes szövegrészekhez Címekhez, különféle funkciójú bekezdésekhez Lehetőleg minden bekezdésnek stílus adja a formáját, attól ritkán térjünk el Előnyei: Szebb megjelenés Könnyen változtatható, átformázható

80 SABLONOK Normál sablon: normal.dot Makró Előre gyártott sablonok
alap beállítások (eszköztárak, menüsor, eszközök/beálltások) oldalbeállítás stílusok Makró VÍRUS! Előre gyártott sablonok

81 Szerzői munka Helyesírás ellenőrző Lábjegyzet, végjegyzet
helyesírás, nyelvhelyesség, elválasztás Lábjegyzet, végjegyzet Tartalomjegyzék és tárgymutató mezőként épül a szövegbe, nyomtatás előtt mindig frissíteni kell! Korrektúra

82 Nyelvi elemek Nyelv beállítása /bekezdésenként/ (Language)
Helyesírás ellenőrzése (spelling) Nyelvtani ellenőrzés (grammar) Automatikusan is Automatikus javítás (auto-correct) Rövidítésszótár (auto-text, kész szöveg) Saját szótár Szinonimaszótár (Thesaurus) Elválasztás kezelése (Hyphenation)

83 TARTALOMJEGYZÉK Stílusok alapján automatikusan készíthető
Címsor 1,2,…,9 Saját stílusok alapján (szöveg vázlatszintje!) Tartalomjegyzék stílusa TJ 1,2,…,9 Szerkezet (címek, szövegszintek) megtekintésére, szerkesztésére a vázlat nézet használható Tartalomjegyzék egy mező nyomtatás előtt ajánlatos a frissítése!

84 TÁRGYMUTATÓ Jelölések készítése
kézzel (jelölés ablakkal) automatikusan (fájl alapján) Tárgymutató egy mezőként kerül a szövegbe nyomtatás előtt frissítés! Tárgymutató stílusa hasáb, bekezdés stílus

85 KÖRLEVÉL Törzsdokumentum Adatforrás Összefuttatás szöveg
adatmezők (adatforrásból) word mezők (programozható) Adatforrás Word dokumentum (táblázat) Access, Excel, dBase, címjegyzék (outlook) Összefuttatás

86 MAKRÓ készítés Makró felvevő Visual Basic nyelven programozható

87 Tudásmérő - 3 Soroljon fel öt olyan formázási jelet, amelyek a szövegben nyomtatáskor nem jelennek meg, de fontos szerepük van a szöveg formázásában!

88 Tudásmérő - 4 Mi az a legkisebb szövegegység, amelyre a következő formázások alkalmazhatók: margó, behúzás, szegély, kiskapitális, sorkizárt, ritkított, nyelv, felsorolás, élőjej/élőláb Teljes dokumentum: Szakasz: Oldal: Bekezdés: Sor: Betű/betűcsoport:

89 Tudásmérő - 5 Mi az a legkisebb szövegegység, amelyre a következő formázások alkalmazhatók: margó, behúzás, szegély, kiskapitális, sorkizárt, ritkított, nyelv, felsorolás, élőjej/élőláb Teljes dokumentum: - Szakasz: margó, élőfej/élőláb Oldal: - Bekezdés: behúzás, sorkizárt, felsorolás Sor: - Betű/betűcsoport: szegély, kiskapitális, ritkított, nyelv

90 Tudásmérő - 6 Melyik a kakukktojás, és miért? Arial, aláhúzott, felsőindex, térköz előtte/mögötte, süllyesztett, ritkított, rejtett Térköz, mert az bekezdés formázás, a többi pedig betű/betűcsoportra vonatkozik.

91 Tudásmérő - 7 Mi a mező, sorolj fel 5 tanult mezőt! Mező: a dokumentum (esetleg automatikusan) változó/változtatható adata, általában szövegként jelenik meg és viselkedik (formázható), de nem szöveg, értéke függ az aktuális dokumentumtól! Oldalszám, aktuális dátum, tartalomjegyzék, tárgymutató jelölés, tárgymutató, körlevél adatmezői, dokumentum neve, aktuális dátum …

92 VÉGE


Letölteni ppt "SZÖVEGSZERKESZTÉS."

Hasonló előadás


Google Hirdetések