Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Társasági adó, SZJA és EVA bevallások tapasztalatai, SZJA 1+1%-os felajánlások, valamint KATA-KIVA működési tapasztalatok Dr. Varga Árpád Sajtótájékoztató.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Társasági adó, SZJA és EVA bevallások tapasztalatai, SZJA 1+1%-os felajánlások, valamint KATA-KIVA működési tapasztalatok Dr. Varga Árpád Sajtótájékoztató."— Előadás másolata:

1 Társasági adó, SZJA és EVA bevallások tapasztalatai, SZJA 1+1%-os felajánlások, valamint KATA-KIVA működési tapasztalatok Dr. Varga Árpád Sajtótájékoztató elnökhelyettes Budapest, szeptember 13.

2 A társasági adó bevallást benyújtó vállalkozások
2012. évi adózásának főbb jellemzői Sajtótájékoztató Budapest, szeptember 13.

3 Társasági adó bevallások kiemelt adatai
években

4 Társas vállalkozások főbb jellemzői
Adózók részesedése a belföldi értékesítés és az export árbevételéből Adózók megoszlása gazdálkodási nagyság szerint Bár a vállalkozások 89%-a mikro-vállalkozások közé tartozik, a belföldi árbevételnek csak 18,2%-át adják, míg az adózók 4%-át kitevő egyéb vállalkozások 45,1%-át. A vállalatméret növe-kedésével nő az export bevételek aránya a teljes árbevételen belül. Az export bevételek csaknem három-negyede az egyéb vállal-kozásokhoz kötődik. Részesedés a belföldi értékesítésből Részesedés az export bevételekből

5 Adózás előtti eredmény
Adózás előtti eredmény összetevői években (milliárd Ft) Az üzemi eredmény 10%-kal magasabb a bázishoz képest. A pénzügyi műveletek vesztesége csaknem felére esett vissza. A rendkívüli eredmény arányát tekintve nagymértékű, összegét tekintve azonban nem annyira jelentős 56 milliárd Ft-os csökkenést produkált. Az adózás előtti eredmény összege ennek következtében 31%-kal nőtt.

6 Adózás előtti eredmény alakulása a vállalkozások mérete alapján
A mikro-vállalkozások és az egyéb vállalkozások adózás előtti eredménye csökkent. A kisvállalkozások eredménye 2,5-szeresére, a középvállalkozásoké 3,9-szeresére növekedett. Mindezek eredményeként nemzetgazdasági szinten 31%-os, azaz 689 milliárd Ft-os eredménynövekedés következett be.

7 Társasági adó és összetevőinek alakulása 2011-2012. (milliárd Ft)
A nyereséges vállalkozások száma 1,2%-kal nőtt, az általuk kimutatott nyereség ugyanakkor 7,4%-kal csökkent. A veszteséges társaságok száma 4,2%-kal, veszteségük 33,3%-kal mérséklődött. A nulla eredményt elérő vállalkozások száma csökkent. A pozitív adóalap 1,3%-os csökkenése ellenére az adókötelezettség 9,9%-kal nőtt. Az adókötelezettség 9,8%-os emelkedésében a legnagyobb szerepet az adókedvezmények 34,1%-os visszaesése játszotta, melyek összege 47,6 milliárd forinttal csökkent 2011-hez képest. A kötelezettséget vallók száma 6,1%-kal, 16,5 ezer adózóval emelkedett.

8 Adókedvezmények alakulása
a kedvezmények típusa és a vállalatméret szerint Megoszlás típus szerint Megoszlás vállalatméret szerint 2012-ben a kedvezmények összege jelentősen csökkent, elsősorban a beruházási kedvezmények megszűnésének következményeként. Tekintve, hogy ezen kedvezményt – a beruházási értékhatárok okán ( 3Mrd Ft és 10 Mrd Ft) – szinte csak az egyéb vállalkozások tudták igénybe venni, így részesedésük az adókedvezményeken belül 85,7%-ról 70%-ra csökkent. A látvány-csapatsport támogatás, a fejlesztési kedvezmények, valamint az előadó-művészeti szervezetek támogatásának kedvezménye ugyanakkor jelentősen megugrott.

9 jövedelemadózásának jellemzői
A magánszemélyek évi jövedelemadózásának jellemzői Sajtótájékoztató Budapest, szeptember 13.

10 A feldolgozott szja bevallási darabszámok alakulása
a es adóévekben A adóévet érintően összesen ezer magánszemélyre vonatkozó bevallás került feldolgozásra. A hagyományos önbevallások száma 133 ezerrel csökkent, miközben az adóhatóság közreműködésével készített egyszerűsített bevallást 57 ezer fővel, míg a munkáltatói elszámolást 30 ezer fővel többen választották, mint előző évben. Az adónyilatkozatot adó magánszemélyek száma megduplázódott.

11 SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2012. években

12 Összevont jövedelmek 2011-2012. év
Az összevont jövedelmek volumene 4,9%-kal emelkedett. A munkaviszonyból származó bérjövedelem növekedése 5,9%-os volt. 2012-ben ezer fő rendelkezett munkaviszonyból származó bérjövedelemmel, melynek átlagos összege éves szinten ezer Ft/fő, míg havi szinten 170 ezer Ft/fő volt. Ez az előző évihez képest átlag havi 11 ezer Ft- os béremelkedésnek felel meg.

13 Kedvezményjellegű tételek alakulása
Adóalapot csökkentő kedvezmények: Családi kedvezmény címén 2012-ben összesen ezer fő, azaz a bevallást benyújtó magánszemélyek egynegyede csökkentette adóalapját. Ez az arány előző évben két százalékponttal alacsonyabb volt. Az átlagosan igénybe vett kedvezmény ezer Ft/fő, és így az összes adóalap-kedvezmény 1.151,1 milliárd Ft-ot tett ki. A 16%-os adómértékkel számítva ez a tavalyinál 4 milliárd Ft-tal több, összesen 184,2 milliárd Ft olyan adókedvezményt jelent, ami a gyermekvállalás elismert költségeként a családoknál maradt. Adócsökkentő kedvezmények: Adójóváírás igénybevételének lehetősége 2012-től megszűnt. Összevont adóalapot terhelő adóval szembeni csökkentő tétel 553,7 ezer főt érintően összesen 19,9 milliárd Ft-nyi összegben került kimutatásra, melyből az önkéntes pénztári számlák javára történő rendelkezések összege 9,7 milliárd Ft-ot tett ki.

14 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye:
Az egyes megyékben kimutatott havi átlagos összevont jövedelem összege és változása Budapesten és Pest megyében keletkezett az összes összevont jövedelem 35,4%-a, Mrd Ft! Az átlagos havi jövedelmek országos szinten 6,6%-kal emelkedtek. A Fővárosban és Pest megyében a dinamika ettől elmaradt, míg a többi megyében 7% feletti volt. Országos átlag: Ft/fő Legmagasabb: Főváros: Ft/fő Legalacsonyabb: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye: Ft/fő

15 Szja kötelezettség és TOP jövedelmek
Az összevont adóalapot terhelő kedvezményekkel csökkentett adó a bázisévit 148,7 milliárd Ft-tal meghaladva, 1.245,6 milliárd forintot tett ki, míg a forrásadós jövedelmeket terhelő adó 96,1 milliárd forintról 100,9 milliárd Ft-ra emelkedett. Így az összes adókötelezettség, a jogszabályváltozások és a jövedelmek növekedésének hatására, 152,9 milliárd forinttal 1.347,1 milliárd forintra emelkedett. 657 ezer fővel – ezer főre - nőtt az adó fizetésére kötelezettek száma, ugyanakkor az egy főre jutó adókötelezettség 20 ezer Ft-tal, 337 ezer Ft-ra mérséklődött. A évben realizált legnagyobb összevont jövedelem 760 millió Ft-ot tett ki, mely 191 millió Ft-tal kevesebb, mint az előző évi. Ez teljes összegben munkaviszonyból származó bérjövedelemből származott. A évi legnagyobb forrásadós jövedelem 5 milliárd Ft-os értékével is közel harmadával elmarad a 2011-ben kimutatott TOP 1-es jövedelemnek. Ezt a tavalyihoz hasonlóan osztalékból érte el az érintett adózó, ki az összes jövedelem, és az összes fizetendő adó rangsorában is az első helyre került.

16 Az egyéni vállalkozók 2012. évi személyi
jövedelemadó bevallásának kiemelt jellemzői Sajtótájékoztató Budapest, szeptember 13.

17 A tételes költségelszámoló egyéni vállalkozók kiemelt bevallási adatai a 2011 –2012. években

18 Az egyszerűsített vállalkozói adó jellemzői
a évi bevallások alapján Sajtótájékoztató Budapest, szeptember 13.

19 Az egyszerűsített vállalkozói adó főbb jellemzői 2012. évben
A év végén működő evás adóalanyok száma megközelítőleg 71 ezer! A működő társas vállalkozások súlya tovább nőtt, a záró állományon belüli részarányuk 2012-ben már 64,1 % volt. A 386,8 milliárdnyi összesített árbevétel 31,1 %-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A realizált bevételek egyéni és társas vállalkozások közötti megoszlása a bázishoz közelállóan 28 : 72 százalék.

20 A KATA és a KIVA adózók számának alakulása
Sajtótájékoztató Budapest, szeptember 13.

21 A KATA és a KIVA adózók számának alakulása
Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA): 2013. augusztus végén működő KATA alanyt tartottunk nyilván, melyből darab az egyéni vállalkozó. A bejelentett kisadózók száma fő, mely létszámból fő minősül főállásúnak. Kisvállalati adó (KIVA): 2013. augusztus végén működő KIVA alanyt tartottunk nyilván. Számukban jelentős létszámváltozás nem tapasztalható. Valamennyi adóalany társas vállalkozás, melyből Kft. és Bt.

22 Az Szja 1+1%-ának 2012. évi felajánlásáról
Sajtótájékoztató Budapest, szeptember 13.

23 Kedvezményezettek megoszlása
civil kedvezményezett 31 technikai számmal rendelkező egyház 1 kiemelt költségvetési előirányzat – Nemzeti Tehetség Program

24 Ebben az évben 4,46 millió adófizető magánszemély személyi
jövedelemadó bevallását, adónyilatkozatát, munkáltatói elszámolását illetve egyszerűsített bevallását dolgozta fel hatóságunk. A 4,5 millió adózóból azonban csak 3,9 millió magánszemély nyilatkozhatott volna 0,- forintnál magasabb összegről, mely a fenti adózók 87,5%-a. Az érintett 3,9 millió adózó összesen 24,89 milliárd forintról rendelkezhetett volna. A ezer érvényes rendelkező nyilatkozatot ezer magánszemély nyújtotta be. Az érvényes nyilatkozatokban felajánlott összeg meghaladja a 13,08 milliárd forintot, amely a 24,89 milliárd forint összegű elvi keret 52,6 %-át teszi ki.

25 A kedvezményezettek, a nyilatkozatok, a felajánlók
száma és felajánlott összegek alakulása * A táblázatban időszakként a rendelkező nyilatkozat benyújtásának éve, illetőleg azok feldolgozási időpontja szerepel. Például a december 31. azt jelenti, hogy a adóévre vonatkozóan 2011-ben benyújtott rendelkező nyilatkozatok teljes feldolgozását követően milyen adatokkal rendelkezik hatóságunk. Értelemsze- rűen a augusztus 6. is feldolgozási időpont, a adóévre ez évben benyújtott rendelkező nyilatkoza- tokat jelöli.

26 Az érvényes 1+1%-os felajánlások megoszlása
(Adatok milliárd forintban)

27 Köszönjük a figyelmet! A sajtótájékoztató háttéranyaga elérhető honlapunkon:


Letölteni ppt "Társasági adó, SZJA és EVA bevallások tapasztalatai, SZJA 1+1%-os felajánlások, valamint KATA-KIVA működési tapasztalatok Dr. Varga Árpád Sajtótájékoztató."

Hasonló előadás


Google Hirdetések