Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Sajtótájékoztató Társasági adó, SZJA és EVA bevallások tapasztalatai Előadó: dr. Horváth Szabolcs, igazgató Győr, 2011. szeptember 19.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Sajtótájékoztató Társasági adó, SZJA és EVA bevallások tapasztalatai Előadó: dr. Horváth Szabolcs, igazgató Győr, 2011. szeptember 19."— Előadás másolata:

1 Sajtótájékoztató Társasági adó, SZJA és EVA bevallások tapasztalatai Előadó: dr. Horváth Szabolcs, igazgató Győr, 2011. szeptember 19.

2 A társasági adó bevallást benyújtó vállalkozások 2010. évi adózásának főbb jellemzői, Győr-Moson-Sopron megyében Sajtótájékoztató Győr, 2011. szeptember 19.

3 Sajtótájékoztató, 2011.09.19. TÁRSASÁGI ADÓ BEVALLÁSOK KIEMELT ADATAI 2008-2010. ÉVBEN

4 TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK FŐBB JELLEMZŐI TAO bevallást 14.907 db kettős könyvvezetést folytató vállalkozás adott be. A vállalkozások több mint 88%-a mikro vállalkozásokhoz tartozik. Az értékesítés relációnkénti összetételében évek óta a külpiaci értékesítés dominál 60% körüli részaránnyal. 2010. évben ez az arány tovább erősödött az export 25,1%-os, és a belföldi forgalom mindössze 5%-os növekedése következtében. Az export döntő hányadát (84,5%-át) a nagyvállalkozások realizálták, körükben a növekedés üteme a megyei átlagnál is magasabb, 26,2% volt. Nettó árbevétel és export a vállalkozások mérete alapján 2009-2010. Sajtótájékoztató, 2011.09.19.

5 Adózás előtti eredmény összetevői 2008-2010. évben A tevékenységek jövedelmezőségét kifejező üzemi eredmény 243,2 milliárd Ft volt, mely több mint kétszerese az előző évinek képest. A pénzügyi eredmény bár összegében negatív, de a veszteség elszámolása a negyedére csökkent 2010-ben. A rendkívüli eredmény is közel felére esett vissza, 13,1 Mrd forintról 7,4 Mrd forintra Az adózás előtti eredmény közel kétszeresére emelkedett Sajtótájékoztató, 2011.09.19.

6 TÁRSASÁGI ADÓ ÉS ÖSSZETEVŐINEK ALAKULÁSA 2009-2010. (milliárd Ft) A nyereséges vállalkozások száma 6,5%-kal nőtt, miközben az általuk kimutatott nyereség 65,2%-kal emelkedett, így az egy adózóra jutó nyereség is nagyobb volt. A veszteségesek és nulla eredményt elérők száma csökkent. Sajtótájékoztató, 2011.09.19.

7 ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ALAKULÁSA A VÁLLALKOZÁS MÉRETE ALAPJÁN A tárgyévi adózás előtti eredmény egyik vállalkozási méretben sem csökkent. Az eredmény növekedése a nagy- és kisvállalkozásoknál volt a legmagasabb, a bázisévi eredmény duplája. A nagyvállalkozások részesedése Győr-Moson-Sopron megye adózás előtti eredményéből 80,7%, a bázisévhez képest 2,8%ponttal nagyobb. Sajtótájékoztató, 2011.09.19.

8 TÁRSASÁGI ADÓKÖTELEZETTSÉG 2010. Az 500 millió Ft pozitív adólapra második félévben alkalmazott kedvezményes adókulcs miatt a számított adó: 2010. I. félévére 5,5 milliárd Ft, 2010. II. félévére 3,3 milliárd Ft. A középvállalkozások viselik a legnagyobb adóterheket Sajtótájékoztató, 2011.09.19.

9 TOP adózás előtti nyereség Sajtótájékoztató, 2011.09.19. Nyugat-dunántúli Régió Győr-Moson-Sopron megye

10 TOP adózás előtti veszteség Sajtótájékoztató, 2011.09.19. Nyugat-dunántúli Régió Győr-Moson-Sopron megye

11 TOP adókötelezettség Sajtótájékoztató, 2011.09.19. Nyugat-dunántúli Régió Győr-Moson-Sopron megye

12 A magánszemélyek 2010. évi jövedelemadózásának jellemzői, Győr-Moson-Sopron megyében Sajtótájékoztató Győr, 2011. szeptember 19.

13 A feldolgozott SZJA bevallási darabszámok alakulása a 2009-2010-es adóévekben Összesen 214,3 ezer magánszemélyre vonatkozó bevallás került feldolgozásra Az előző évinél 1.132 darabbal több SZJA bevallást adtak be Csökkentett adattartalmú bevallást 2010. évben első alkalommal lehetett beadni, így az önbevallók közel kétharmada, 113,6 ezer fő, már élt ezzel a lehetőséggel 1.669 fővel többen éltek az egyszerűsített bevallás lehetőségével. Sajtótájékoztató, 2011.09.19.

14 SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2010. években Sajtótájékoztató, 2011.09.20.

15 Összevont jövedelmek 2009-2010. év Az összevont jövedelmek növekedése 2,5%-os; A munkaviszonyból származó bérjövedelem növekedése 3,0%-os volt a 2010. évben. 2010-ben 174,2 ezer fő rendelkezett munkaviszonyból származó bérjövedelemmel, melynek átlagos összege éves szinten 1.818 ezer Ft/fő. Az egyéb nem önálló tevékenységből származó jövedelem 14,3%-kal, az egyéni vállalkozói kivétből származó jövedelem pedig 5,7%-kal esett vissza. Sajtótájékoztató, 2011.09.19.

16 Az adót csökkentő kedvezmények és az összevont jövedelem adóterhelése 2010-ben összesen 31,0 milliárd Ft értékben számoltak el a magánszemélyek adókötelezettséget csökkentő tételeket, ami 7,0 milliárd Ft- tal meghaladja a bázis esztendő hasonló adatát. Adójóváírást az előző évinél 16,4 ezerrel több magánszemély vett igénybe, a egy főre jutó összeg 89 ezer Ft-ról 140 ezer Ft-ra, és az összes kedvezmény 13,1 milliárd Ft-ról 22,9 milliárd Ft-ra emelkedett. Sajtótájékoztató, 2011.09.19. Az összevont jövedelmek adóterhelése a Győr-Moson-Sopron megyében 15,4% volt, csakúgy, mint országosan 1,7%-kal alacsonyabb, mint egy évvel korábban. Az adóterhelés mértéke sem megyei, sem országos szinten nem éri el az alsó, 17%-os személyi jövedelemadó kulcsot, csökkenését az adójóváírás megnövekedett szintje okozta

17 Havi átlagos összevont jövedelem megyénként Országos átlag: 158 647 Ft/fő Legmagasabb - Főváros: 217 598 Ft/fő Legalacsonyabb - Szabolcs- Szatmár-Bereg Megye: 126 078 Ft/fő Budapesten és Pest megyében keletkezett az összes összevont jövedelem 35%-a, 2.971 Mrd Ft! Sajtótájékoztató, 2011.09.19. Győr-Moson-Sopron megye a listán az 5. helyen van, az átlagos jövedelem 156 e Ft/fő

18 A külön adózó jövedelmek A 2010. évre bevallott külön adózó jövedelmek összege a 2009. évihez képest közel 20%-kal, 17,2 milliárd Ft-ra csökkent. 3,9 ezer fővel kevesebb adózó mutatott ki ilyen jogcímen jövedelmet, miközben az átlagos adóterhelés változatlanul 26,5%. Háromnegyedére estek vissza az osztalék címén juttatott jövedelmek, melyek azonban 7,5 milliárd Ft-os összegükkel továbbra is a forrásadós jövedelmek legnagyobb, 43,8%-os arányát képviselik. Az ingatlan bérbeadás jövedelme 0,5 milliárd Ft-tal maradt el az előző évitől, miközben az árfolyamnyereségből származó jövedelmek 1,1 milliárd Ft-tal nőttek Sajtótájékoztató, 2011.09.19.

19 TOP összevont jövedelmek Sajtótájékoztató, 2011.09.19. Nyugat-dunántúli Régió Győr-Moson-Sopron megye

20 TOP külön adózó jövedelmek Sajtótájékoztató, 2011.09.19. Nyugat-dunántúli Régió Győr-Moson-Sopron megye

21 Legnagyobb SZJA befizetők Sajtótájékoztató, 2011.09.19. Nyugat-dunántúli Régió Győr-Moson-Sopron megye

22 Sajtótájékoztató Győr, 2011. szeptember 19. Az egyéni vállalkozók 2010. évi személyi jövedelemadó bevallásának kiemelt jellemzői, Győr-Moson-Sopron megyében

23 Az egyéni vállalkozók számának alakulása Győr-Moson-Sopron megyében Sajtótájékoztató, 2011.09.19. 2010. év végén Győr-Moson-Sopron megyében a működő egyéni vállalkozók létszáma meghaladta az egy évvel korábbi létszámot, ami azt jelenti, hogy 2005. év után először emelkedett a vállalkozók száma és megközelítette a 2008. év végi létszámadatot.

24 Az egyéni vállalkozók bevételének és eredményességének alakulása Győr-Moson-Sopron megyében Sajtótájékoztató, 2011.09.19. 2010. évben a vállalkozók bevétele 101,7 Mrd Ft volt, 5,7%-kal csökkent előző évhez képest Az egyéni vállalkozók által realizált árbevétel mindössze 3,0%-a a társas vállalkozások által kimutatott értékesítés nettó árbevételének A takarékos költséggazdálkodás eredményeként a költségcsökkentés mértéke meghaladta a bevételcsökkenés mértékét, így a vállalkozók összességében az előző évinél eredményesebben gazdálkodtak Némileg (+0,8%) nőtt a nyereséges vállalkozások száma

25 Sajtótájékoztató Győr, 2011. szeptember 19. Az egyszerűsített vállalkozói adó jellemzői a 2010. évi bevallások alapján, Győr-Moson-Sopron megyében

26 Az egyszerűs í tett v á llalkoz ó i ad ó főbb jellemzői 2010. é vben Sajtótájékoztató, 2011.09.19. A 2010. év elején 4.390 EVA alany volt Győr-Moson-Sopron megyében,  ebből 2.560 (58%) egyéni vállalkozóként, 1.830 (42%) társas vállalkozásként működött. Év végére az egyéni vállalkozók száma 120 fővel, a társas vállalkozásoké 50 db-bal csökkent. Az adózók összesen 23,8 milliárd Ft árbevételt értek el 2010-ben, 10%-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban. Az árbevételek 45%-át az egyéni vállalkozók, 55%-át a társas vállalkozások realizálták. Az egy főre jutó árbevétel összege 5,4 millió Ft, 7%-kal kevesebb, mint 2009-ben.

27 Az egyszerűs í tett v á llalkoz ó i ad ó főbb jellemzői 2010. é vben Sajtótájékoztató, 2011.09.19. Az EVA a gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatások (gazdasági, mérnöki, jogi tevékenység) területén a legnépszerűbb, az összes árbevétel több mint fele náluk realizálódik. Az adózóknak 7,2 milliárd Ft EVA fizetési kötelezettségük keletkezett, 9%-kal több, mint előző évben, ennek oka az adókulcs mértékének 25%-ról 30%-ra emelése volt. Az egy adózóra jutó kötelezettség összege 1,6 millió Ft volt, 8%- kal több, mint 2009-ben.

28 Köszönöm a figyelmet! www.nav.gov.hu


Letölteni ppt "Sajtótájékoztató Társasági adó, SZJA és EVA bevallások tapasztalatai Előadó: dr. Horváth Szabolcs, igazgató Győr, 2011. szeptember 19."

Hasonló előadás


Google Hirdetések