Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„TEtt program az áldozatokért és a tettesekért”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„TEtt program az áldozatokért és a tettesekért”"— Előadás másolata:

1 „TEtt program az áldozatokért és a tettesekért”
Kiss Violetta Reintegrációs tanácsadó BMKH MK Pécs, április 15.

2 „TEtt program” A projekt háttere és célja Partnerek
Kiemelt régiók és résztvevők Az egyes alprojektek A reintegrációs alprojekt Eddigi tapasztalatok

3 A projekt háttere Rendszerváltás → bűncselekmények száma nő
Ezredforduló → lassú csökkenés DE! Első bűntény vs életkor ↓ Magas visszaesési arány

4 A projekt célja Társadalmi befogadás megalapozása
Gyermek- és fiatalkori bűnözés csökkentése Áldozatsegítés, megelőzés Bűnelkövetők reintegrációja Szakemberek felkészítése, képzése

5 Partnerek

6 Kiemelt régiók

7 A nyilvántartott álláskeresők aránya

8 Az alprojektek Bűnmegelőzési szakemberek és önkéntesek képzése
Áldozatsegítő szolgáltatások fejlesztése Közösségi Foglalkoztató fejlesztése Elítéltek többszakaszos, társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációja és az intenzív utógondozási modelljének kialakítása Közérdekű munka büntetés végrehajtásának fejlesztése a csoportos letöltés új módszertanának kidolgozásával Programértékelő kutatások készítése

9 Bűnmegelőzési szakemberek és önkéntesek képzése
Fenntarthatóság → e-learning tanegység kidolgozása Szakirányú továbbképzés: bűnmegelőzési koordinátor Felnőttképzési tanfolyamok: A kiskorúak bűnözése elleni fellépés új útjai Az áldozatpolitika új irányai Magyarországon Bűnelkövetők reintegrációjának új lehetőségei

10 Áldozatsegítő szolgáltatások fejlesztése
Pszichológiai segítségnyújtás: Észak-Magyarország 24 órás telefonos diszpécserszolgálat: 3 kiemelt régió Önkéntes hálózat Szakemberek felkészítés, szupervíziója

11 Közösségi foglalkoztató fejlesztése
Pártfogó Felügyelői Szolgálat háttérintézménye Célcsoport: BV-ből szabadultak javítóintézetből elbocsátottak veszélyeztetett gyermekek szakemberek

12 Tevékenységek Alapszolgáltatások Csoportos foglalkozások Helyreállító igazságszolgáltatási eszközök alkalmazása Tanulást, munkába állást segítő programok Egyéni pszichológiai tanácsadás Strukturált szabadidő eltöltése Egyéb programok (életvezetés)

13 Közérdekű munka büntetés végrehajtásának fejlesztése
Cél: új módszerek kidolgozása, kipróbálása Kerekasztal beszélgetések Működő és bevonni kívánt munkahelyek Ítélkező és bv. bírák Jó gyakorlatok bemutatása Cél: megyénként 2-3 munkáltatóval együttműködési megállapodás

14 Reintegráció Elítéltek többszakaszos, társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációja és intenzív utógondozási modelljének kialakítása

15 Másodlagos, harmadlagos prevenció →
→ szabadultak reintegrációs esélyeinek növelése Komplex szolgáltatáscsomag Segíti a társadalmi és munkaerő-piaci visszailleszkedést Csökkenti a bűnismétlés kockázatát

16 A megvalósítás helyszínei

17 A szakmai megvalósítók
Vezetők Alprojekt koordinátor (BM) Szakmai koordinátor, szakmai asszisztens (JNSZMKH MK) Szakmai vezető (BMKH MK) Központi koordinátor (BVOP) Pártfogás alprojekt vezető (KIMISZ)

18 A szakmai megvalósítók
Közvetlenül a célcsoporttal foglalkozók BVOP: Bv. intézeti projektfelelős koordinálás KIMISZ: utógondozó koordinátor Szakmai feladatok megvalósítása, egyéni esetkezelés MK: reintegrációs tanácsadó Szakmai feladatok megvalósítása, egyéni esetkezelés, csoportfoglalkozások Önkéntesek: KIMISZ

19 A szakmai megvalósítók
Reintegrációs törekvéseket gátolja: Szakemberek eltérő felkészültségi szintje Szervezetek eltérő kultúrája Együttműködés, kommunikáció hiánya Közös képzések, tréningek, esetmegbeszélő csoportok, szupervízió

20 5 egymásra épülő szakasz: 1. szakasz: bevonás
Szolgáltatáscsomag 5 egymásra épülő szakasz: 1. szakasz: bevonás 2. szakasz: készségfejlesztő tréningek 3. szakasz: szakmaképzés 4. szakasz: kivezető szakasz 4.a. szakasz: szabadulásra felkészítés, intenzív utógondozás 4.b. szakasz: intenzív utógondozás szabadulás után

21 1. szakasz Bevonás a programba Toborzás → szórólapok
Önkéntes jelentkezés Tájékoztató csoport Adatvédelmi/adatkezelési nyilatkozat Kérdőív Döntési lehetőség Igen → tanácsadás: igényfelmérő kérdőív → egyéni fejlesztési terv nem

22 A tanácsadás folyamata
Elfogadó, biztonságos légkör A kliens önfeltárása Problémák szükségletté alakítása: mire vágyom? mit szeretnék elérni? Célok megfogalmazása Szükséges képességek elsajátítása és gyakorlása

23 Igényfelmérés Első interjú Információgyűjtés: Előélet
Családi háttér (kapcsolattartók) Kompetenciák (képzettségek, tapasztalatok) Szükségletek Motiváció (jövőkép)

24 Egyéni fejlesztési terv
„Szerződéskötés”, megállapodás, az együttműködés és a további munka alapja Egyéni vállalások minden oldalról Kiegészítések (igény, javaslat, vállalás) Résztvevők: Fogvatartott Reintegrációs tanácsadó Utógondozó koordinátor

25 2. szakasz Szükségletfelmérés (nevelők, felügyelők, pszichológus)
Pályaorientációs felmérés MÉK Pályaválasztási/pályamódosítási tanácsadás Készségfejlesztő tréningek Jövőterv Szabadulás előtti/utáni tervek, vállalások Egyéni/csoportos motivációs beszélgetések

26 Tréningek Szükségletfelmérés! Adott BV-ben tapasztalt igények alapján:
Agressziókezelő tréning Kommunikációs tréning Konfliktuskezelő tréning Életvezetési tréning Önismereti tréning

27 A képzés hossza, típusa függ:
3. szakasz Szakmaképzés A képzés hossza, típusa függ: Pályaorientáció Jövőterv Képzettségi szint Szabadulás várható időpontja Munkaerő-piaci igények Egyéni/csoportos motivációs beszélgetések

28 4. szakasz Szabadulás előtt
Álláskeresési tanácsadás Álláskeresési technikák Munkaerő-piaci információk Utógondozás Hiányzó iratok pótlása Családi kapcsolatok (CSDCS) Lakhatás Stb.

29 5. szakasz Szabadulás után
Utógondozó Önkéntes mentorok Egyetemisták, pályakezdők (jogi, szociális szakok) Volt bűnelkövetők (kísérleti jelleg) Nyomonkövetés 6 hónapig

30 Folyamat 1. szakasz 2. szakasz 3. szakasz 4. szakasz

31 Eddigi tapasztalatok Partnerek: együttműködés
Szakemberek: lelkesedés, empátia, türelem, apró sikerélmények Fogvatartottak:motiváció, lelkesedés, kitartás Zárkán kívül hasznosan töltött idő nőtt V.ö.: depriváció Készségek, képességek fejlesztése V.ö.: stigmatizáció Új esély a társadalomban, munkaerő-piacon V.ö.: prizonizáció

32 Összefoglalás Cél: társadalmi és munkaerő-piaci reintegráció elősegítése Bv intézetenként 3 együttműködő szakember Egyéni tanácsadás, készségfejlesztés, szakmaképzés, utógondozás Tapasztalatok összegzése: Módszertani útmutatók, protokollok

33 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "„TEtt program az áldozatokért és a tettesekért”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések