Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Programozás alapjai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Programozás alapjai."— Előadás másolata:

1 Programozás alapjai

2 A program építőelemei Szimbólumok (pl. :;<*>()=/ )
Fenntartott szavak (pl. begin, var, if, function) Azonosítók - programelem azonosítására használják Címkék Számkonstansok (pl 4,6,3) Szövegkonstansok (aposztróf közé zárt karakter(ek) ) Elválasztójelek (szóköz, megjegyzés)

3 Típusok csoportosítása
A típus az objektumban tárolt érték értelmezését határozza meg. Skalár (egyszerű) típusok: shortint (8 bit) … 127 Byte (8 bit) …255 Integer (16 bit) …32767 Word (16 bit) …65535 Longint (32 bit) … Real (6 bájt) ,9* ,7*1038 Single (4 bájt) * ,4*1038 Double (8 bájt) E-324 … 1.7E+308 Extended (10 bájt) E-4932 … 1.1E+4932 Boolean Char String Mutatók

4 Típusok csoportosítása
Összetett típusok: Tömb típus (array) Rekord típus (record) Halmaz Állománytípus (file)

5 Tömbtípus Type azonosító=array[k1..k2] of típus Var a:azonosító

6 Algoritmusok felépítése
Egy tetszőleges algoritmus felépíthető a következő elemekből: Szekvencia :egymás után végrehajtandó tevékenységek sorozata. Szelekció : választás megadott tevékenységek közül. Iteráció : megadott tevékenységek ismételt végrehajtása. Feltétel nélküli ugrás: vezérlés átadása a program egy megadott pontjára.

7 Strukturált program Szekvencia Szelekció Iteráció
A strukturált programozásban ismeretlen a feltétel nélküli ugrás fogalma.

8 Szelekció If feltétel then parancs1;
If feltétel then parancs1 else parancs2; Melyek a sűrűn előforduló hibák?

9 Szelekciók Többágú szelekció (CASE) CASE = ESET Case kifejezés of érték1: utasítás1; érték2: utasítás2; érték3: utasítás3; … else utasítás end; Hibalehetőségek?

10 Iteráció Melyek a sűrűn előforduló hibák?
For számláló:=kezdőérték to végsőérték do parancs; Melyek a sűrűn előforduló hibák?

11 Iteráció Melyek a sűrűn előforduló hibák? While feltétel do Begin
Parancsok; End; Melyek a sűrűn előforduló hibák?

12 Eljárások (procedure) Függvények (function)
Változók típusai: - lokális - globális

13 Az objektum orientált programozás (OOP)
Sokkal strukruráltabb modulárisabb, és absztraktabb mint a hagyományos programozási nyelv.

14 Az objektum orientált programozás (OOP) jellemzői
Egységbezárás (encapsulation) Öröklés (inheritance) Sokalakúság (polymorphism)

15 Egységbezárás (encapsulation)
Míg a hagyományos programozási nyelvek használata során az adatok csak másodlagos szerepet töltenek be a rajtuk elvégzendő műveletekkel (függvényekkel) szemben, addig az objektum-orientált nyelvben az adatokat (adattagok) és az adatokon elvégzendő műveleteket (tagfüggvények, metódus) egyenrangúan, zárt egységben kezeljük. Egység = Objektum

16 Osztály deklarálása Meg kell határozni az adat-mezőket és a tagfüggvényeket public: adatmezők private: adatmezők protected: adatmezők public: tagfüggvények private : tagfüggvények protected: tagfüggvények -az osztály minden egyes mezőjéhez való hozzáférés kézben tartható azáltal, hogy publikusnak (public), privátnak (private) vagy védettnek (proteceted) deklaráljuk

17 Hozzáférési szintek public: az így deklarált tag bárhonnan elérhető a programon belül, ahonnan maga az objektum elérhető. (Az adatrejtés elvének érvényesüléséhez ajánlott, hogy public eléréssel csak tagfüggvényeket deklaráljunk.) private: az ilyen tagokat csak az osztály saját tagfüggvényeiből, illetve az osztály „barátaiból” (friend) érhetjük el. A külső függvények és a származtatott osztályok tagfüggvényei (habár a private tagok is öröklődnek), nem rendelkeznek hozzáférési joggal a private osztálytagokhoz. protected: az ilyen tagok külső függvények számára private, de a származtatott osztályok tagfüggvényei számára public elérésűek. Az osztálytagok protected elérése az osztályhierarchia kialakításánál (öröklődésnél) játszik szerepet.

18 Öröklés (inheritance)
A meglévő osztály(ok)ból kiindulva újabb osztályt építhetünk fel, amely örökli a felhasznált osztály(ok) adattagjait és tagfüggvényeit. Azt az osztályt, amelyből az új osztályt származtatjuk ős, vagy alap (base) osztálynak, míg az új osztályt származtatott (derived) osztálynak nevezzük. A multiple inheritance: az új osztály származtatása során több alaposztályból indulunk ki. A származtatott osztály örökli az alaposztály(ok) tulajdonságait (adattagjait, tagfüggvényeit), ezek azonban meg is változtathatók: - új tagok hozzáadása, a tagfüggvények újradefiniá-lása, az örökölt tagok elérhetőségének megváltoztatása

19 Sokalakúság (polymorphism)
az öröklés során a tulajdonságok egyre módosulhatnak, azaz például egy öröklött tagfüggvény neve nem változik egy leszármazottban, de esetleg már másképp viselkedik. Ezt a virtuális függvények teszik lehetővé. (virtual functions)

20 Konstruktor, destruktor
Az objektumok inicializálását speciális tagfüggvények, a konstruktorok végzik. Destruktor Feladata: egy objektumpéldány megszüntetése


Letölteni ppt "Programozás alapjai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések