Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A KELETI FRANK KIRÁLYSÁG

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A KELETI FRANK KIRÁLYSÁG"— Előadás másolata:

1 A KELETI FRANK KIRÁLYSÁG

2 A Keleti Frank Királyság a IX. században
Normannok, majd magyarok támadásai III. (Vastag) Károly Császárrá koronázása (881) Királlyá választása (885) Trónfosztása (887)

3 A királyi hatalom felaprózódása
Meggyengült a királyság Törzsi hercegségek jöttek létre A X. század elejére négy törzsi hercegség: a szász, a frank, a sváb és a bajor A Karoling-dinasztia kihalása után 911-ben a törzsi hercegek a frank I. Konrádot választották királlyá

4 A szász dinasztia (919-1024) I. (Madarász) Henrik
919-ben királlyá választják Célja a politikai egység helyreállítása Elutasította a felkenést és a koronázási szertartást Szakított elődei ország-megosztási gyakorlatával

5 A szász dinasztia (919-1024) I. Ottó (936-973)
Békés viszony fenntartása a törzsi hercegekkel A királyi hatalom támasza az egyház Királyi hatalom – államszervezet – egyház A király a birodalmi egyház feje A központi kormányzat és a helyi közigazgatás főbb tisztségviselői egyházi személyek

6 A szász dinasztia ( ) I. Ottó a császári korona megszerzésére törekedett 951-ben elfoglalta Észak-Itáliát és a longobárdok királyává koronáztatta magát 961-ben a wormsi birodalmi gyűlésen királlyá választatta, és Aachenben megkoronáztatta fiát, II. Ottót A pápa 962 februárjában császárrá koronázta I. Ottót

7 A szász dinasztia (919-1024) Privilegium Ottonianum
A császárság és a pápaság viszonyának szabályozása Bizánc és a Német-római Császárság Ki a valódi „római” császár: a bizánci baszileiosz vagy a latin imperator 972. kölcsönös elismerés és egyenrangúság

8 A X-XII. századi Német Királyság
Hiányoztak a tulajdonképpeni államiság legfontosabb kellékei Nem alakultak ki a hatalomgyakorlás intézményes keretei Alig lehet központi kormányzatról beszélni XII. század: önálló területi fejedelemségek kialakulása

9 A száli dinasztia (1024-1125) Az invesztitúraharc
1073-ban a pápa nem jelentette be pápává választását, és nem kérte a császár jóváhagyását A pápa megalkotta a szimoniákus eretnekség fogalmát Vita a milánói érseki szék betöltéséről 1075-ben a pápa érvénytelennek nyilvánította a császár valamennyi egyházat érintő személyi döntését 1076-ban IV. Henrik lemondásra szólította fel a pápát, VII. Gergely pedig kiközösítette a császárt Canossa-járás (1077)

10 A Stauf-dinasztia (XII-XIII. század)
I. Barbarossa Frigyes ( ) Modern hivatalnokállam kiépítésére törekedett A régi római császárok jogutódjának tekintette magát A városok élén német tisztviselők, podesták 1177-ben béke a pápával Velencében 1183-ban béke a városokkal Konstanzban

11 A német fejedelemségek
A XIII. században világi fejedelemség és 90 egyházi fejedelemség osztozott Németország területén. A rendi intézmények, majd a bürokratikus állam kialakulása az egyes területi fejedelemségek szintjén ment végbe. A XIV-XV. századra a hercegségek, grófságok, őrgrófságok, érsekségek, püspökségek és a birodalmi városok külön kis államoknak tekinthetők, a birodalom pedig államok szövetségének, konföderációjának (Bund). A király hatalma csak névleges, csupán saját területi hatalmára támaszkodhat. A központi birodalmi intézmények csak igen korlátozott hatáskörrel működtek.

12 A birodalmi gyűlés Három kollégium:
Választófejedelmek Világi és egyházi fejedelmek Birodalmi városok (51) küldöttei A birodalmi gyűlést a császár hívta össze Az üléseket a mainzi érsek vezette

13 A Birodalmi Kamarai Bíróság
1495-ben került felállításra Tagjait a király nevezte ki Birodalmi szintű ügyek Fellebbviteli ítélkező fórum

14 A királyválasztás A XIII. század második felétől a királyt a hét választófejedelem választotta: A mainzi, a trieri és a kölni érsek A cseh király, a rajnai palotagróf, a szász herceg és a brandenburgi őrgróf A választási eljárást 1356-ban a német Aranybulla szabályozta. A választás színhelye Frankfurt lett. Az érvényes választáshoz legalább négy választófejedelem jelenléte volt szükséges. A választófejedelmi méltóság férfi egyeneságon öröklődött.

15 A hadipajzsrendszer A hadipajzs – a királyt megillető hűbéres katonai kontingens – intézménye a társadalmi ranglétra meghatározója volt. Szabályait a Szásztükör (Sachsenspiegel) foglalta össze. A hadipajzs-rendszer mindenkinek kijelölte a hűbéri hierarchiában elfoglalt helyét, és a hierarchia egyes szintjeinek határait átlépni csaknem lehetetlen volt. Mindenki csak a nála magasabb fokon állótól fogadhatott el adományt, hűbért.

16 A hadipajzsrendszer A hadipajzsok
1. pajzs: uralkodó, mint legfőbb hűbérúr 2. pajzs: egyházi fejedelmek 3. pajzs: világi fejedelmek 4. pajzs: egyházi és világi fejedelmek hűbéresei, grófok, bárók 5. pajzs: „közönséges” nemesek 6. pajzs: ministerialisok 7. pajzs: egypajzsosok

17 Szokásjog Szásztükör (Sachsenspiegel) Svábtükör (Schwabenspiegel)


Letölteni ppt "A KELETI FRANK KIRÁLYSÁG"

Hasonló előadás


Google Hirdetések