Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Földrajz BSc Földrajz tanári MSc Geográfus MSc

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Földrajz BSc Földrajz tanári MSc Geográfus MSc"— Előadás másolata:

1 Földrajz BSc Földrajz tanári MSc Geográfus MSc
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajz- és Földtudományi Intézet Földrajztudományi Központ Budapest

2 Az átlagembernek van egy elképzelése a földrajzról…
és annak művelőiről… De mit csinál ma egy földrajzos (geográfus)? Mit tanul az egyetemen, milyen szakmája lesz, mihez kezd a diplomájával? Ezekre adunk most választ.

3 Ki az ideális jelentkező?
érdekli az a földrajzi környezet, ahol élünk (a sivatagoktól a sarkvidékekig, az eldugott falvaktól a nyüzsgő nagyvárosokig) szeretné jobban megismerni és kutatni környezetünket földrajz érettségivel rendelkezik nem ódzkodik a földrajzi adatok összegyűjtésétől, feldolgozásától, térképek készítésétől, területi elemzések írásától kedvet érez a táj- és területtervezés és -fejlesztés alapismereteinek elsajátításához

4 Mikor NEM érdemes erre a szakra jelentkezned?
Ha „nincs jobb ötletem” vagy „kellene egy papír” alapon jönnél ide. Ha egy televíziós vetélkedőn a földrajzi kérdéssel szeretnél nyerni. Ha ezek ellenére mégis földrajzosnak állsz, 3(5) év gyötrelem vár rád és ránk.

5 Szakmai törzsanyag - természetföldrajz:
Mit tanulhatsz a Földrajz BSc-n? Szakmai törzsanyag - természetföldrajz: Belső erők földrajza Külső erők földrajza Vízföldrajz Természetföldrajzi szintézis Magyarország és a Kárpát-medence természetföldrajza Európa természetföldrajza

6 Szakmai törzsanyag - társadalomföldrajz:
Népesség- és településföldrajz A mezőgazdaság földrajza Ipar- és közlekedésföldrajz Társadalomföldrajzi szintézis Politikai földrajz Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza Európa regionális társadalomföldrajza

7 Milyen egyéb tudományterületek ismereteiből és tantárgyaiból választhatsz?
A földrajz természettudományi és társadalomtudományi alapjai, társtudományai és a földrajz különböző klasszikus ill. új irányzatai .

8 A széles látókör megalapozásához:
Európai Uniós ismeretek Közgazdaságtan Közigazgatási ismeretek Térképtan Általános és területi statisztika Szociálgeográfia Földrajztudomány története Történeti földrajz Régiókutatás alapjai

9 Csillagászat Meteorológia, éghajlattan Ásvány- és kőzettan Földtan Föld és élet fejlődése Földfizikai alapok Talajkémiai alapok Biogeográfia Környezetvédelem, környezetgazdálkodás Távérzékelés GIS

10 Válasz a modern idők kihívásaira?
Számítástechnikai módszerek a földrajzban - táblázatkezelés, prezentációs technikák, térképezési alapismeretek stb.

11 Szakirány felkészítők (alternatív tárgyak)
Etnikumok és vallások földrajza Demográfia Bevezetés a területfejlesztésbe Gazdaságtörténet A Kárpát-medence biogeográfiája Nagytájak természeti képe Magyarország és az Európai Unió Európai regionális politikák

12 Milyen szakirányok vannak Földrajz BSc-n
Milyen szakirányok vannak Földrajz BSc-n? Geográfus szakirányok Földrajz – X szakos tanári szakirány

13 Környezetföldrajzi szakirány
Hidrológia Talajtan, talajföldrajz Biogeográfia Negyedidőszak földrajza Antropogén geomorfológia Klímaváltozás Földrajzi övezetesség Magyarország földtana

14 Geoinformatikai - regionális elemző szakirány
Területi adatbázisok Földrajzi összefüggés- elemzés Számítógépes társadalom-földrajzi térképezés Szociológia módszerek Városkutatás Régiókutatás Infrastruktúratervezés Területfejlesztés Globalizáció, regionalizáció

15 Terület- és településfejlesztési szakirány
Adatgyűjtés és adatkezelés Számítógépes társadalom-földrajzi térképezés Területfejlesztés Településfejlesztés Területfejlesztés Magyarországon Térszervezési szintek Államháztartás, önkormányzati pénzügyek Társadalmi fejlődés a Kárpát-medencében

16 Mi a különbség utóbbi két szakirány között?
Míg a terület- és településfejlesztési szakirányon nagyobb hangsúlyt kap a szakma közigazgatási, szakpolitikai ismerete, addig a regionális elemző szakirányon az elemzések készítésének módszertani ismeretei kerülnek részletesebben terítékre.

17 Földrajz tanári szakirány
Pedagógia Pszichológia Közismereti tárgyak Földrajzi ismeretek Oktatástechnika

18 MSc Földrajztanár Geográfus (kutató) (szakosodással)
DE a két szakma nem válik el élesen, geográfusok is oktatnak és földrajztanárok is kutatnak.

19 Mit nyújt még a Földrajz BSc szak?
Szakmai terepgyakorlatok

20 Külföldi ösztöndíjak (Hollandia, Németország, Finnország, Anglia, …)

21 Egyéni kutatómunkák támogatása (pl. OTDK)
Bekapcsolódás hazai és nemzetközi kutatásokba

22 Földrajzosok gazdag tábora
– Földrajzos Klub, Földrajzos Nap

23 Elhelyezkedési lehetőségek diplomával a kezedben
OKTATÁS Oktatási intézmények (általános iskolától az egyetemig) KUTATÁS Tudományos Kutatóhelyek (MTA Földrajztudományi Kutató Intézet, Regionális Kutatások Központja …) TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, KÖRNYEZETVÉDELEM stb. Kormányzati szervek, Önkormányzatok, EU irodák, képviseletek Megyei és Regionális Fejlesztési Ügynökségek Szakmai cégek, vállalatok (térinformatikai, környezetvédelmi, területi elemző stb.) Egyéb cégek (a Coca-Colától a Deloitte&Touche-ig) Tapasztalatok: Csak a speciális szakirányi ismeret és a fantázia végessége szab határt, illetve …

24 Ha elhivatottságot érzel a földrajz és a szakma iránt,
ha ez a gazdag tartalmú és érdekes szak vonzóvá vált, és ha a hazai geográfusok táborát szeretnéd gazdagítani akkor

25 A Földrajztudományi Központ oktatói


Letölteni ppt "Földrajz BSc Földrajz tanári MSc Geográfus MSc"

Hasonló előadás


Google Hirdetések