Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ EMBERI TEVÉKENYSÉG HATÁSAI

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ EMBERI TEVÉKENYSÉG HATÁSAI"— Előadás másolata:

1 AZ EMBERI TEVÉKENYSÉG HATÁSAI
TERMÉSZETES ÁLLAPOT Alacsony népsűrűség Természeti források alacsony kihasználtsága Gyűjtögető-vadászó életmód Kevés hatás a környezetre Szelekciós előny: eszközhasználat, kommunikáció, gondolkodás, beszéd, írásbeliség Következmény: nagyobb forrás kihasználás = népesség növekedés

2 NÉPESSÉGNÖVEKEDÉS HATÁSAI
Specializáció Mezőgazdaság fejlődése Ipar fejlődése Terjeszkedő magatartás (erdőirtás, ugar feltörés, ipari térségek, stb. ) Természetes táj kultúrtájjá változik Környezet terhelés nõ Lényeg: Az ember a többi fajjal szemben szelekciós előnyre tett szert, és azt ki is használja)

3 Következmény: - Túlszaporodás - Források felélése
- Életfeltételek romlása környezetszennyezés) - Földi ökoszisztéma degradálása (diverzitás csökken, élőhelyek megszűnnek, stb.)

4 Gondok: - A fajok genetikailag nem követhetik a változásokat (időlépték!) - Egyes fajok eltűnnek örökre - Sok faj léte veszélyben van - A Föld véges - Hosszú távú tervezés kontra társadalmi törvények - Környezetvédelmi gondok globálissá válása

5   Jövő: Kipusztulás? Elvándorlás? - Környezetvédelem + természetvédelem?

6 A MEZŐGAZDASÁG HATÁSAI
   Kétnyomásos gazdálkodás    Háromnyomásos gazdálkodás    Vetésforgó    Talajjavítás (trágyázás)

7 · Növénytermesztés intenzifikálása
- Tagosítás - Műtrágyák, - Növényvédő-szer, - Gyomirtás, - Nemesítés - Géntechnika - Belterjes mezőgazdaság - Öntözés

8 Állattenyésztés fejlődése
Rideg állattartás Háztáji állattartás Nagyüzemi állattartás Nemesítés Géntechnika

9 Környezetvédelmi problémák
- Erdőirtások - Talajerózió - Szikesedés (Na, Ca, Mg) - vízgazdálkodással összefüggésben - Elsivatagodás - Fajdiverzitás csökkenés

10 A mezőgazdaság ökológiai hatásai
- Agrár ökoszisztémák létrejötte - Különleges társulások létrejötte (pl. kertek) - Szelekciós előny a termesztett fajoknak - Diverzitás csökkenés (kultúrtájjá válás) - Új társulások (taposott, rézsás, falrések és út menti társulások, stb.) - Nitrogénkedvelő fajok előnyben - Kozmopolita fajok előnyben - Természetes zonáció megzavarása

11 A BÁNYÁSZAT HATÁSAI (1) bányászat fejlődése Tájdegradáció
Iparfejlődés bányászat fejlődése Tájdegradáció Környezetvédelmi problémák - Esztétikai gondok (tájsebek) - Morfológiai felszín változás - Porszennyezés - Zajszennyezés - Felszíni lefolyás változás - Talajvízszint süllyedés (Nyírád) - Szennyezett bányavíz elhelyezés (tisztítás) (Tatabánya)

12 A BÁNYÁSZAT HATÁSAI (2) Bánya- és meddő rekultiváció szükségessége
- Erózió megakadályozás - Természetes szukcesszió utánzása - Erdősítés

13 AZ IPAR HATÁSAI (1) Vegyipar (műtrágya, műanyag, mosópor, hadiipar)
Kőolaj feldolgozó ipar Kokszolás - Rákkeltő anyagok (benzol, fenol, benzpirén) - Szagterhelés (cián, ammónia, kén-hidrogén, merkaptán, fenol, stb.) - Szennyezett hulladékvíz (-"- )

14 AZ IPAR HATÁSAI (2) Vas- és acélgyártás (CO, nehézfémek)
Színesfém kohászat, Al ipar (fluor származékok) Galvanizálás (nehézfémek, Kazincbarcika) Papír és cellulózipar (szervesanyag, Bajkál-tó) Bőripar (festékek, állati hulladékok, Cr) Cementgyártás (kén-dioxid, szilikát, por) Energiaipar (por, hamu, savanhidridek, stb.)

15 AZ IPAR HATÁSAI (3) Környezetvédelmi problémák
- Ipari parlagterületek (fejlett ipari államokban) - Légszennyezés - Környezet savasodása (északi államokban) - Üvegházhatás (globális hatás) - Hőterhelés (Paks, hőerőművek) - Radioaktív szennyezés (Csernobil) Nagy ipari termelés -- nagy szennyező képesség -- havaria események

16 AZ IPAR HATÁSAI (4) A gondok megoldási lehetőségei
- Legjobb hozzáférhető technológia alkalmazása - Környezetvédelmi törvények (határérték, bírság, behajtás) - Tisztítási előírások és technológiák - Állami szerepvállalás lehetősége a beruházásokban - A szennyező fizet elve (szennyezőre hárítás) - Tisztítás beépítése a termék árába (fogyasztóra hárítás) - A kármegelőzés fontossága - Kárelemzések - Környezeti hatásvizsgálatok - Ipar környezeti kárainak rekultivációja

17 AZ INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS HATÁSAI (1)
Környezetvédelmi problémák a városiasodással kapcsolatban - Kevés elsődleges termelő szervezet - Felszín tömörödés - Nagy fedettség (aszfalt, beton, kő) - Hőkibocsájtás - Zajterhelés - Lakossági szennyvíz - Talajvíz szennyezés - Légszennyezés - Hulladékkezelés - Ipari szennyezőanyag kibocsátás

18 AZ INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS HATÁSAI (2)
Ökológiai hatások - Mozaikos ökoszisztémák kialakulása - Emberek általi populáció gyérítés - Ökológiai szelekció hiánya

19 AZ INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS HATÁSAI (3)
Környezetvédelmi problémák az út- és vasúthálózattal kapcsolatban - Építés során környezeti károsodás lép fel (területveszteség, bányakárok, stb.) - Mikroklíma megváltozása - Zajterhelés - Levegőszennyezés - Toxikus anyagok felhalmozódása az élővilágban - Sószórás jégmentesítésre - Élőhelyek elszigetelése - Vízgazdálkodási gondok (talajvízszint, felszíni vízelvezetés)

20 AZ INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS HATÁSAI (4)
Környezetvédelmi problémák az idegenforgalommal kapcsolatban - Élőlények zavarása - Élőlények (növények elsősorban) taposása - Tápanyag terhelés növekedés -- eutrofizáció - Szennyvízkezelés - Hulladékgazdálkodás


Letölteni ppt "AZ EMBERI TEVÉKENYSÉG HATÁSAI"

Hasonló előadás


Google Hirdetések