Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv KKV segítő változásai – eredmények és 2009-es tervek Oravecz Péter szóvivő Nemzeti Fejlesztési Ügynökség.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Új Magyarország Fejlesztési Terv KKV segítő változásai – eredmények és 2009-es tervek Oravecz Péter szóvivő Nemzeti Fejlesztési Ügynökség."— Előadás másolata:

1 Az Új Magyarország Fejlesztési Terv KKV segítő változásai – eredmények és 2009-es tervek Oravecz Péter szóvivő Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

2 A Gazdaságfejlesztési Operatív Program prioritásai (GOP) 2007-2013 1 A Gazdaságfejlesztési Operatív Program középpontjában a KKV-k komplex fejlesztése áll 1. K+F+I kapacitás és aktivitás növelése 2. Vállalati kapacitások komplex fejlesztése 3. Üzleti környezet 4. JEREMIE + Közép-Magyarországi OP 1. prioritása (tükör program +94 milliárd forint) milliárd HUF 847,0 58,6 341,7 257,6 189,0 A K+F+I tevékenység fokozása; a K+F+I folyamatok résztvevői között együttműködés erősítése; a növekedési pólusok fejlesztése; klaszterek; piaci környezet fejlesztése A növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások komplex fejlesztése; technológiai modernizáció; szervezetfejlesztés és modern folyamatmenedzsment ösztönzése A vállalkozások külső működési környezetének javítása, különös tekintettel az info-kommunikációs infrastruktúrára és a logisztikai központokra A forráshiányos KKV-k segítése a hitelhez való jutás feltételeinek javításával; visszatérítendő támogatások; újszerű pénzügyi eszközök az uniós támogatási rendszerben 1 Technikai Segítségnyújtás nélkül, 1 EUR = 260 HUF tervezési árfolyam, a módosított keretet az Európai Bizottságnak jóvá kell hagynia OP módosítást követő tervezett keret

3 Több mint 4300 pozitív döntés 145 milliárd forint összegű támogatásról, amelyek több mint 80%-a szerződéssel lekötött 2 - Formai okok miatt elutasított pályázatok esetén az igényelt támogatási összeg nem kerül rögzítésre EMIR adatok, 2008. április Pályázati darabszámok (db) Érvényes támogatás Értékelt projekt, igényelt támogatás Döntéselőkészítés kezdete Beérkezett pályázat 2 Hatályos szerződés Források lekötése (milliárd forint) 3583 4318 5903 6449 6756 119,3 145,1 206,6 232,0 A Gazdaságfejlesztési Program 1-3. prioritásának eddigi eredményei

4 A megítélt támogatások közel háromnegyedét KKV-k kapták A GOP 1-3. prioritásának eddigi eredményei vállalkozásméret szerint 1 Technikai segítségnyújtás prioritás nélkül, 1 EUR = 260 HUF 2 2008. december 31-i adatok alapján 1. prioritás 2. prioritás 3. prioritás GOP 1-3. prioritás összesen Mikrovállalkozás Kisvállalkozás Középvállalkozás Egyéb 34,2% 39,3% 22,6% 3,9% 11,8% 31,1% 30,3% 26,8% 7,5% 19,1% 11,1% 62,3% 15,6% 31,5% 27,0% 25,8%

5 A gazdaságfejlesztési pályázatoknál hat területen kedvező változásokat vezetünk be Kedvezőbb előleg és biztosítéki rendszer Támogatási arányok jelentős emelése Kedvező változások a GOP-ban 2009-től Több forrás Támogatható tevékenységek körének szélesítése Jelentősen enyhített vállalások Gyorsítás

6 A GOP forrásainak bővítése lehetővé teszi új pályázatok indítását és a már ismert pályázatok keretének emelését Kedvező változások 2009-től – Több forrás 1 Technikai segítségnyújtás prioritás nélkül, 1 EUR = 260 HUF Gazdaságfejlesztési Operatív Program 1 +105 +6 1. 2. 3. 4. Adatok milliárd forintban 736 847 GOP és KMOP átcsoportosítások A GOP teljes kerete 111 milliárd forinttal nő o 105 milliárd forinttal nő a 2-es prioritás o 6 milliárd forinttal nő a 4-es prioritás A többletforrás felhasználására 2009- 2010-ben kerül sor a válság hatásainak ellensúlyozására A KMOP keretének változatlanul hagyása mellett a gazdaságfejlesztési prioritás 20 milliárd forinttal nő Új és bővülő keretű konstrukciók GOP 2.1.3 – Magas foglalkoztatási hatású projektek komplex támogatása GOP 2.3. – Területi kohéziót elősegítő tömeges munkahelyteremtő hatású kulcsprojektek támogatása GOP 2.1.1 és 2.1.2 – komplex technológia korszerűsítés konstrukciók Új Nagyobb keret

7 A támogatási arányokat jelentősen emeljük, így a pályázóknak elegendő kevesebb önerőt felmutatni Kedvező változások 2009-től – Támogatási arányok jelentős emelése A legtöbb esetben a jogszabályok által engedett maximális támogatási arányokat alkalmazzuk Regionális beruházási jogcím esetében kisvállalkozások számára így 70%-os támogatási arány is elérhető a 33 leghátrányosabb helyzetű kistérségben 50% 30% 40% 25%  10% (2011) Forrás: Pénzügyminisztérium, TVI Regionális támogatási térkép Kisvállalkozások: +20 százalékpont Középvállalkozások: +10 százalékpont

8 A támogatás ellenében tett vállalások visszamenőlegesen is enyhülnek Kedvező változások 2009-től – Jelentősen enyhített vállalások GOP 2. prioritásGVOP 1. prioritásGVOP 2. prioritás Lehetőség van árbevételre VAGY létszámra vállalást tenni Árbevétel vállalás esetén a projekt befejezését követő 2 üzleti évben az árbevétel csökkenhet térségi besorolástól függően: Közép-Magyarország és nem hátrányos helyzetű kistérségek max. 5%-os mértékben Minden egyéb kistérségben 10%-os mértékben Létszámvállalás esetén a projekt befejezését követő 2. üzleti év végéig a létszám 1 nem csökkenhet a bázislétszám alá 1 Létszám: éves átlagos statisztikai létszám Megengedett a bázis- árbevétel legfeljebb 10%-os mértékű csökkenése a projekt megvalósítását követő 5 évben A fenntartási időszak egyes éveire összegszerűen vállalt többlet-árbevétel esetében -5%-os eltérés elfogadható. Ha a többlet- árbevétel tömeg 5 évnél hamarabb teljesül, a vállalás teljesítettnek tekinthető Megtartásra kerül a bázislétszám a projekt megvalósítását követő 5 üzleti év éves létszámainak átlagában VAGY GVOP-2.1.1 2004/2005-ös kiírások esetében Módosítható az eredetileg tett, projekthez kötött létszámvállalás, abban az esetben, ha az újraértékelés utáni pontszám eléri az eredeti pályázati útmutatóban rögzített támogathatósági minimum pontszámot.

9 A lehető legszélesebb elszámolható költségkört alkalmazzuk több támogatási konstrukcióban Kedvező változások 2009-től – Támogatható tevékenységek körének szélesítése GOP-2.1.1/A GOP-2.1.1/B – C GOP-2.1.2/B – C GOP-2.1.3 GOP-1.3.3 Az automatikus ‘gépbeszerzési pályázat’ komplex pályázattá vált. Elszámolható az eszközbeszerzés, IT-fejlesztés, domain-név és webtárhely, honlap készítés, minőségirányítási rendszer bevezetése A komplex technológia korszerűsítési pályázatainknál növeltük az elszámolható infrastruktúra maximális részarányát 20%-ról 30%-ra (2.1.2/B-C esetén 50%-ra) Az újonnan bevezetésre kerülő magas foglalkoztatási hatású projektek komplex támogatása konstrukcióban az összes elszámolható költséget képezhetik bér és nem-bér jellegű költségek EGYÜTTESEN Több támogatási jogcím alkalmazásával az új beszállítói pályázatban lehetőséget teremtünk a fejlesztői bérek, eszközbeszerzés, ingatlan beruházás és marketing elszámolására

10 Egyes pályázatok esetében bevezetjük a VIP eljárást, emellett folyamatosan törekszünk az eljárások gyorsítására Kedvező változások 2009-től – Gyorsítás Támogatási döntés akár a pályázat beérkezését követő 37. munkanapon belül A pályázói tájékoztató felületen folyamatosan nyomon követhető státusz Eljárásrendi lépés Eltelt idő (munkanapok száma) Értesítés az előzetes helyszíni ellenőrzés lefolytatásáról Pályázat beérkezése Előzetes helyszíni ellenőrzés lefolytatása Hiánypótlás teljesítése* Befogadó nyilatkozat megküldése Értékelés elkészítése és megküldése a BB tagok részére Bíráló Bizottság (BB) ülés IH vezetői döntés a BB javaslatról Formai, teljességi és jogosultsági ellenőrzés és a hiánypótló levél megküldése Pályázó értesítése a támogatási döntésről 5 15 20 22 25 30 35 37 5 0 0510152025303540 Példa: a GOP-2.1.3 – ‘Magas foglalkoztatási hatású projektek komplex támogatása’ konstrukció döntéshozatali menetrendje

11 A vállalkozások likviditási helyzetének javítására az NFÜ két fontos területen a cégek számára kedvező változást vezetett be Kedvező változások 2009-től – Kedvezőbb előleg és biztosítéki rendszer Mintegy 3400 cég – egyedi értesítések A támogatás 40 százalékára (de max. 300 millió Ft) rúgó előleg jár minden pályázónak - nagyvállalatok számára is Főszabályként jár az előleg, kivéve ha a pályázó lemond róla 25 millió Ft feletti támogatás esetén az előlegre biztosítéki fedezetet kell nyújtani A már korábban támogatott projektekre is vonatkozik a változtatás Az eddig támogatási szerződésig még el nem jutó nyertesek/pályázók esetében a MAG már automatikusan ilyen tartalmú szerződéstervezetet készít Értelemszerűen a 2-3. prioritásra vonatkozik (a K+F+I projekteknek eddig sem kellett ilyen jellegű biztosítékot adnia) 10 millió forintról 25 millió forintra emelkedett a biztosítékadási mentesség alsó értékhatára A pályázók terheit könnyítő további intézkedés, hogy nem kell egyenként a cég számláira azonnali beszedési jogot adni a MAG Zrt. számára, mert a KSZ mostantól jogszabályi felhatalmazás alapján automatikusan rendelkezik ilyen joggal a támogatott minden számlája felett Előleg Biztosíték

12 A kedvező változtatások várakozásaink szerint serkentőleg hatnak a pályázói aktivitásra és képesek a válság hatásait mérsékelni Néhány GOP 2009-es pályázat tömör ismertetése GOP-2.1.1/AGOP-1.3.3 A pályázat egész évben nyitva áll A támogatási összeg felső határát 20 millió forintról 50 millió forintra emeltük Kinyitottuk a pályázatot a középvállalkozások részére is (eddig csak mikro-, és kisvállalkozás pályázhatott) Az elszámolható költségek köre bővült Támogatási döntés továbbra is rendkívül gyorsan, 3-5 hét alatt fog születni 1 Egyedi kormánydöntés útján megítélt támogatás Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése Cél a magyarországi beszállítói kör célzott támogatása Lehetőség van innováció és termelés/szolgáltatás együttes támogatására Több támogatási jogcím alkalmazásával széles elszámolható költségkör Támogatási összeg tág határok között: 15-400 millió forint Technológiai innováció ösztönzése tartós beszállítóvá válás érdekében

13 A GOP és ROP konstrukciók…. Gazdaságfejlesztési támogatások struktúrája Telephelyfejlesztés, barnamezős iparterületek ROP Korlátos mértékben GOP-2.1.1/B/C Technológia korszerűsítés, bővítés GOP-2.1.1/A/B/C GOP-2.1.2/B/C Vállalati innováció GOP-1.3.1/A Magas foglalkoztatási hatású projektek GOP-2.1.3 Vállalati folyamat- menedzsment, e- megoldások kialakítása GOP-2.2.1 GOP-2.2.3 Logisztikai fejlesztés GOP-3.2.1


Letölteni ppt "Az Új Magyarország Fejlesztési Terv KKV segítő változásai – eredmények és 2009-es tervek Oravecz Péter szóvivő Nemzeti Fejlesztési Ügynökség."

Hasonló előadás


Google Hirdetések