Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szellemitulajdon-kezelés a közfinanszírozású kutatóhelyeken Németh Gábor igazgató MSZH Iparjogvédelmi Tájékoztatási és Oktatási Központ „TTI Kerekasztal”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szellemitulajdon-kezelés a közfinanszírozású kutatóhelyeken Németh Gábor igazgató MSZH Iparjogvédelmi Tájékoztatási és Oktatási Központ „TTI Kerekasztal”"— Előadás másolata:

1 Szellemitulajdon-kezelés a közfinanszírozású kutatóhelyeken Németh Gábor igazgató MSZH Iparjogvédelmi Tájékoztatási és Oktatási Központ „TTI Kerekasztal” - Pécs, 2010. április 29.

2 I.Innovációs törvény, szabályzatalkotás II.Szabályozás és gyakorlat a felsőoktatásban III.Javaslatok IV.Együttműködés 2

3 Az innovációs törvény Az innovációs törvény 18. §-ának (1) bekezdése értelmében a kutatóhelynek minősülő költségvetési szervnek és közalapítványnak, valamint az államháztartás alrendszereihez kapcsolódó vagyonból létrehozott, kutatóhelynek minősülő közhasznú társaságoknak szellemitulajdon-kezelési szabályzattal kell rendelkezniük. 3

4 Az innovációs törvény A szabályzatnak ki kell terjednie különösen: a) a kutatóhelyen létrejött és az ellenszolgáltatás fejében szerzett szellemi alkotások értékelésének és nyilvántartásának elveire, b) a szellemi alkotás nem pénzbeli hozzájárulásként gazdasági társaság tulajdonába adásának (apportálásának) vagy egyéb módon történő hasznosításának feltételeire, c) a szellemi alkotásokhoz fűződő jogok védelmével kapcsolatos elvekre és követelményekre, d) a szellemi alkotás létrehozásában közreműködő kutatók jogaira és kötelezettségeire a hasznosítás folyamatában, e) a kutatóhely jogosultságába tartozó szellemi alkotásokkal összefüggő értékelési, nyilvántartási és hasznosítási eljárások elveire, f) az a)–e) pontokkal kapcsolatos felelősség és hatáskör telepítésére. 4

5 Útmutató a szellemitulajdon-kezelési szabályzatok elkészítéséhez A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló törvényhez kapcsolódó intézkedésekről szóló 2286/2004. (XI. 17.) Korm. határozat 5. pontja alapján 2005 első felében a szellemitulajdon- kezelési szabályzatok kidolgozásához az MSZH és az NKTH közreműködésében módszertani útmutató (+ modellszabályzat) készült. Az útmutató befolyásolta az egyes intézményeket a saját szabályzataik megszövegezésében. A szabályzatokat a hasonló szabályozásból kifolyólag ugyanazok a hiányosságok is jellemzik. 5

6 Technológiatranszfer irodák napjainkban 2004-től napjainkig a legtöbb közfinanszírozású kutatóhelyen létrejött a kutatási eredmények védelmét és hasznosítását ellátó infrastruktúra. Az intézmények többsége jó alapokkal rendelkezik, hogy továbbfejlessze e tevékenységét. Önszerveződő együttműködés az intézmények között 2010-től 6

7 Szellemitulajdon-kezelés a közfinanszírozású kutatóhelyeken Összehasonlító elemzés és gyakorlati javaslatok A tanulmány 2010 márciusában készült el az NFGM megbízásából és az MSZH közreműködésével: helyzetkép 2010 szabályzatok komparatív elemzése gyakorlati javaslatok a szabályzatok kapcsán horizontális fejlesztési javaslatok esettanulmányok az egyetemi szellemi tulajdon menedzsment köréből 7

8 A szellemitulajdon-kezelés és a szabályzatok legfontosabb kérdései Személyi hatály Tárgyi hatály Jogszerzés Licencia és a szellemi alkotások átruházása Spin-off vállalkozások Szellemi vagyon értékelés Kutatók díjazása 8

9 Horizontális javaslatok TTO misszió definiálása: A TTO tágan értelmezett feladata, hogy a tudás-, és technológiatranszfer folyamatok az egyetem kutatási és oktatási tevékenységét, annak versenyképességét, illetve a tudás társadalmi disszeminációját minél hatékonyabban szolgálják. 9

10 Horizontális javaslatok Non-business és piaci funkciók szétválasztása Non-business funkció példák: értékelési módszertan kidolgozása; tudástérkép elkészítése; intézmény K+F potenciáljának és a létrejött kutatási eredményeinek nemzetközi promóciója és iparági kapcsolatok építése. Piaci alapú funkció példák: szellemi alkotások védelmével kapcsolatos tanácsadás; előmagvető és magvető finanszírozási tanácsadás; inkubáció és laborbérleti szolgáltatások; licenciaszerződésekkel kapcsolatos tanácsadás. 10

11 Horizontális javaslatok A szellemitulajdon-menedzsment célja, hogy egy „Open Access” toleráns „szellemi tulajdon központú” modellt alakítson ki. A stratégiai célok definiálása a tudás- és technológiatranszfer-folyamatok tekintetében (kvantitatív és kvalitatív mérőszámok meghatározása). 11

12 Horizontális javaslatok Jelentős hiány tapasztalható a képzett, technológiatranszferrel foglalkozó humánerőforrás területén. Ez technológiatranszfer-specifikus képzési programok beindításával és nemzetközi gyakornoki tapasztalatok megszerzésével pótolható. Adott esetben egyetemi képzési struktúrába illeszkedő, természettudományi- és gazdasági ismereteket ötvöző inter- és multidiszciplinális technológiatranszfer képzések indítása. Testre szabott szakmai gyakorlatok. 12

13 Horizontális javaslatok A kommunikáció és a szervezeti tagság erősítése A TTO-k erősítsék belső kommunikációs aktivitásukat, és osszák meg gyakorlati tapasztalataikat egymás között. A „hasznosító kutató” életpálya népszerűsítése Technológiatranszfer portál Nemzetközi szervezeti tagságok fokozása 13

14 Horizontális javaslatok A horizontális javaslatok jellemzői: Az egyes javaslatokat egymással összehangoltan, időben egymáshoz igazítva kell végrehajtani. Stratégiai jellegű javaslatok, melynek következtében a kutatási eredmények védelmének és hasznosításának a hatékonysága javulhat, és a szervezet többi egységével, valamint a piaci szereplőkkel szorosabb együttműködést eredményezhet. 14

15 Együttműködés és közös célok Hogyan lépjünk tovább? TTO önszerveződés? Az MSZH és a kormányzat szerepvállalása? 15

16 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! gabor.nemeth@hpo.hu www.mszh.hu


Letölteni ppt "Szellemitulajdon-kezelés a közfinanszírozású kutatóhelyeken Németh Gábor igazgató MSZH Iparjogvédelmi Tájékoztatási és Oktatási Központ „TTI Kerekasztal”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések