Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Többnemzeti Térinformatikai Együttműködési Program

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Többnemzeti Térinformatikai Együttműködési Program"— Előadás másolata:

1 Többnemzeti Térinformatikai Együttműködési Program
Multinational Geospatial Co-production Program Tesztcella előállítása Brunbauer Ottó Geodézia Zrt. Térinformatikai Osztály Az MGCP projekt GEODÉZIA - GAZDASÁG – INFORMATIKA 2006

2 A projekt áttekintése I.
A projekt háttere: A világ 1: méretarányú digitális térképezését egy közös munkacsoportban (VaCWG) végző országok áprilisi vancouveri konferenciáján az USA Nemzeti Térképészeti-hírszerző Hivatala  (USA  NGA)  kezdeményezte, hogy az 1: méretarányú térképezési projekt befejezését követően, a védelmi térképész szolgálatok szélesebb körű együttműködésével, induljon egy újabb, Többnemzeti Térinformatikai Együttműködési Program (Multinational Geospatial Co-production Program, MGCP). A program célja a szélesedő nemzeti és nemzetközi igényeket, a terrorizmus elleni harcot illetve más, globális feladatokat széleskörűen kielégítő közel világméretű, 1: 50 000 illetve 1: 100 000 méretarányú, adattartalmában korszerű, 1° x 1°-os földrajzi koordinátákkal határolt cellákból felépülő naprakész digitális térképi adatbázis létrehozása. Ennek eredményeként a világ területéről vektoros térképek állnak majd a programban résztvevő kormányok rendelkezésére az együttműködésben való részvétel arányában. Szintén a program célja az idő és költséghatékonyság érdekében, hogy papíralapú térképek csak a szükséges területekről és mennyiségben készüljenek. Így biztosítható, hogy mindig naprakész térinformatikai adatok álljanak rendelkezésre és azok megfelelő formában és időben jussanak el a közreműködőkhöz. Az MGCP projekt GEODÉZIA - GAZDASÁG – INFORMATIKA 2006

3 A projekt áttekintése II.
A projekt hazai megvalósulása: A projekt végrehajtásáért felelős: MH Térképész Szolgálat A gyakorlati végrehajtást vezeti: HM Térképészeti Kht. Koordinációs Iroda Az MGCP projekt GEODÉZIA - GAZDASÁG – INFORMATIKA 2006

4 A projekt áttekintése III.
A projekt célja: 1 db, 1: méretarányú topográfiai térkép adatsűrűségével megegyező, 1ºx1º-os, összesen 8533km² területre kiterjedő digitális térinformatikai adatbázis létrehozása Időtartama: október – 2006 december Az MGCP projekt GEODÉZIA - GAZDASÁG – INFORMATIKA 2006

5 GEODÉZIA - GAZDASÁG – INFORMATIKA 2006
A Munkaterület 1ºx1º cella – 24 szelvény 317 db ortofotó ~ 200 GByte 47º0’00’’ 19º0’00’’ 46º0’00’’ 18º0’00’’ Az MGCP projekt GEODÉZIA - GAZDASÁG – INFORMATIKA 2006

6 GEODÉZIA - GAZDASÁG – INFORMATIKA 2006
Alapadatok I. A kiértékelés elsődleges alapadata a FÖMI „Magyarország légifényképezése 2005” c. munka légi-felvételei alapján elkészített 50cm terepi felbontású digitális ortofotó. 1: ma-ú katonai topográfiai térképek szkennelt, georeferált állományai (felbontás: 200dpi; vonatkozási rendszer: UTM/WGS84; formátum: GEOTIFF) Magyarország helységnévtára (KSH, ) GeoNames adatbázis Geodéziai pontjegyzék Az MGCP projekt GEODÉZIA - GAZDASÁG – INFORMATIKA 2006

7 GEODÉZIA - GAZDASÁG – INFORMATIKA 2006
Alapadatok II. Tornyok, magas építmények adatbázisa Repterek, leszállópályák adatbázisa Jelkulcs készlet a leadandó ellenőrző térképlaphoz (GeoSym jelkulcskészlet) DVOF adatállomány a területre AAFIF adatállomány a területre Az MGCP projekt GEODÉZIA - GAZDASÁG – INFORMATIKA 2006

8 Alapadatok viszonyrendszere
Digitális ortofotók DVOF 1:50000-es Topográfiai térképek AAFIF GEONAMES G.ALAP- PONTOK Elsődleges alapanyag Adatbázisok Segédalapanyag Az MGCP projekt GEODÉZIA - GAZDASÁG – INFORMATIKA 2006

9 A kiértékelés kiterjed:
A felszíni topológiára (felület objektumok) Az épületekre és építményekre A vízrajzra (vízvezető hálózat, gátak, zsilipek..) A légi közlekedésre (repülőterek..) A közúti közlekedésre (úthálózat, hidak és hídpályák függőségei..) A vasúti közlekedésre Föld és növényzetre Közművekre (erőmű) Az MGCP projekt GEODÉZIA - GAZDASÁG – INFORMATIKA 2006

10 Meghatározások, kifejezések
Objektum : Objektum-attribútum : Felszín : A valós jelenség absztrakciója. Egy adott objektum jellemzője. Kétdimenziós topológiai primitív. A felszín geometriai megvalósítása egy felület. Minden objektumhoz tartozik egy attribútumtábla, mely az objektum jellemző tulajdonságait tartalmazza. Ezen tábla adatokkal való feltöltése párhuzamosan zajlik a vektoros adatnyeréssel. Az MGCP projekt GEODÉZIA - GAZDASÁG – INFORMATIKA 2006

11 GEODÉZIA - GAZDASÁG – INFORMATIKA 2006
Topológiai modell A szemantikai modell alapjai az objektumok, melyek meghatározott viszonyrendszerben helyezkednek el egymáshoz képest. Pontszerű objektumok Tevékenységi és egyéb felület objektumok Vonalas objektumok Felszínborítási felület objektumok Az MGCP projekt GEODÉZIA - GAZDASÁG – INFORMATIKA 2006

12 GEODÉZIA - GAZDASÁG – INFORMATIKA 2006
Objektumok jellemzői Az objektumok tulajdonságainak megadása az attribútumtábla kitöltésének segítségével történik. Objektum-attribútumtábla Az MGCP projekt GEODÉZIA - GAZDASÁG – INFORMATIKA 2006

13 A kiértékelés alapelvei I.
Az objektumok kiértékelésének feltételei, elvei: jó azonosíthatóság az ortofotón - a digitális képanyagot mindig a legmegbízhatóbb forrásnak kell tekinteni, különösen a geometriai információk tekintetében bizonytalan azonosíthatóság az ortofotón – a további digitális anyagok, valamint a nyomtatott források referenciaként és kiegészítő anyagként szolgálnak, amelyek segíthetnek olyan helyzetekben, amikor bizonyos információk nem, vagy nem megfelelően jelennek meg a képanyagon Az MGCP projekt GEODÉZIA - GAZDASÁG – INFORMATIKA 2006

14 A kiértékelés alapelvei II.
Objektumok besorolása: Kötelező - (Mandatory) Feltételes - (Conditional) Opcionális - (Optional) : Kiértékelhető, ha az ortofotón egyértelműen azonosíthatóak, de kiértékelésük nem kötelező Minden esetben kiértékelendők Az MGCP projekt GEODÉZIA - GAZDASÁG – INFORMATIKA 2006

15 A kiértékelés alapelvei III.
Objektumok attribútumainak besorolása: Kötelező - (Mandatory) : Minden esetben meg kell adni Feltételes - (Conditional) Opcionális - (Optional) Megadásuk nem kötelező Az MGCP projekt GEODÉZIA - GAZDASÁG – INFORMATIKA 2006

16 Az adatnyerés szabályai, pontossága I.
Az objektumok a DIGEST (Digital Geographic Information Exchange Standard) objektum és attribútum kódkatalógus (FACC) szerint kódoltak. Az MGCP Műszaki Referencia Dokumentum (Technical Reference Document) határozza meg a program keretében előállítandó adatok minimális tartalmának tekintett objektumok és attribútumok listáját. Az objektumok kiértékelése során elfogadható maximális hiba (abszolút hiba, a középhiba háromszorosa) 25m (CE90%), azaz a középhiba nem haladhatja meg a ±8,3m-t. Az MGCP projekt GEODÉZIA - GAZDASÁG – INFORMATIKA 2006

17 Az adatnyerés szabályai, pontossága II.
Műszaki Dokumentációk: Metaadatok specifikációja Szemantikai értelmező modell Kiértékelési útmutató Objektum- és attribútum-katalógus Az MGCP projekt GEODÉZIA - GAZDASÁG – INFORMATIKA 2006

18 Kiértékelési útmutató I.
Tartalma: Alapvető kiértékelési útmutatás, bevett MGCP eljárások és elvárások, az ábrázolásra és a teljességre vonatkozó szabályok az egyes objektumokhoz igazodva, hiperhivatkozás az egyes objektumokra vonatkozó részletes kiértékelési útmutatókra, hiperhivatkozások az MGCP egyéb segéddokumentumaihoz. Az MGCP projekt GEODÉZIA - GAZDASÁG – INFORMATIKA 2006

19 Kiértékelési útmutató II.
Tartalomjegyzék: Az MGCP Kiértékelési útmutató szabályrendszere AAFIF általános kérdések Akadály objektumok általános kérdései A vízrajzzal kapcsolatos általános kérdések MGCP Objektumkód-függő fájlok példatára .. . Az MGCP projekt GEODÉZIA - GAZDASÁG – INFORMATIKA 2006

20 Kiértékelési útmutató III.
Objektum-osztályokra vonatkozó általános példák a kiértékelésre, ábrákkal illusztrálva Az MGCP projekt GEODÉZIA - GAZDASÁG – INFORMATIKA 2006

21 Kiértékelési útmutató IV.
Egyes objektumokra vonatkozóan a kiértékelés feltételei, segédletek, képekkel, ábrákkal illusztrálva Az MGCP projekt GEODÉZIA - GAZDASÁG – INFORMATIKA 2006

22 Objektum- és Attribútum-katalógus
Konkrét objektumokhoz tartozó attribútumok és azok lehetséges értékeinek listája. Az MGCP projekt GEODÉZIA - GAZDASÁG – INFORMATIKA 2006

23 Hardver/Szoftver környezet
Zárt intraneten keresztül kommunikáló kliens gépek és egy szerver gép alkotta hálózat Erős VGA kártya és processzor mind a kliens mind a szerver oldalon, SCSI HDD-k Szoftver : Intergraph – Geomedia Professional GIPS (Geo-Intelligence Production System) Az MGCP projekt GEODÉZIA - GAZDASÁG – INFORMATIKA 2006

24 GEODÉZIA - GAZDASÁG – INFORMATIKA 2006
Szoftver felület I. Az MGCP projekt GEODÉZIA - GAZDASÁG – INFORMATIKA 2006

25 GEODÉZIA - GAZDASÁG – INFORMATIKA 2006
Szoftver felület II. Az MGCP projekt GEODÉZIA - GAZDASÁG – INFORMATIKA 2006

26 GEODÉZIA - GAZDASÁG – INFORMATIKA 2006
Szoftver felület III. Az MGCP projekt GEODÉZIA - GAZDASÁG – INFORMATIKA 2006

27 Munkaszervezés Végellenőr-zést végző cég FTP szerver
Intergraph szoftveres szakemberek FTP szerver MGCP Koordinációs Iroda Szakmai konzultációk, technológia alapjai, minősítés, végrehajtás heti ellenőrzése Adatállományok biztonságos cseréje, tárolása, szolgáltatása Technikai segítségnyújtás, tanácsadás, szoftverösszetevők biztosítása Végellenőr-zést végző cég Geodézia Zrt. Térinformatikai Osztály (technológia, projekt vez.,belső ellenőrzések) Az MGCP projekt GEODÉZIA - GAZDASÁG – INFORMATIKA 2006

28 GEODÉZIA - GAZDASÁG – INFORMATIKA 2006
Összegzés Összetett, korszerű technológián alapuló Nagyfokú szervezettséget és szaktudást igénylő, Jövőbe mutató lehetőségeket teremtő projekt Az MGCP projekt GEODÉZIA - GAZDASÁG – INFORMATIKA 2006

29 GEODÉZIA - GAZDASÁG – INFORMATIKA 2006
Köszönöm a figyelmet! Az MGCP projekt GEODÉZIA - GAZDASÁG – INFORMATIKA 2006


Letölteni ppt "Többnemzeti Térinformatikai Együttműködési Program"

Hasonló előadás


Google Hirdetések