Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kamara szerepe a duális szakképzésben 2011. március 01.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kamara szerepe a duális szakképzésben 2011. március 01."— Előadás másolata:

1 A kamara szerepe a duális szakképzésben 2011. március 01.

2 Az új kormányprogram alapján, mely a szakképzés tekintetében a duális képzést támogatja, újjá kell építeni a hazai szakképzést:  1214/2010. (X.12.) kormányhatározat  Együttműködési megállapodás a Kormány és az MKIK között

3 A megállapodáshoz foglalt intézkedések a következők a 125 szakképesítés vonatkozásában:  Szakmai és vizsgakövetelmények gondozása  Központi programok felülvizsgálata  Szakmai vizsgák vizsgatételeinek, azok értékelési útmutatójának kidolgozása  Szakmai záróvizsgára vizsgaelnöki delegálás, a tagi delegálás átadása az érdekképviseleteknek  Szintvizsgák szervezése, koordinálása  SZKTV, Wordskill, Euroskill szakmai versenyek szervezése  Az átadott szakmákban a kamara közreműködik a pályaválasztási ás tanácsadási rendszer feladataiban

4 1. Gyakorlati ó rasz á mok n ö vel é se, a gazd á lkod ó kn á l foly ó gyakorlati k é pz é s szerep é nek jelentős n ö vel é se, a magyar szakk é pz é s gyakorlatorient á lts á g á nak fokoz á sa 2. A szakmai z á r ó vizsg á ztat á sban a szakma elsaj á t í t á s á hoz tartoz ó kulcskompetenci á k é rt é kel é s é nek é s m é r é s é nek előt é rbe helyez é se, szakmai z á r ó vizsga idej é nek cs ö kkent é se, hozz á tartoz ó b ü rokr á cia visszaszor í t á sa 3. Az OKJ rendszer egyszerűs í t é se, é sszerűs í t é se olyan form á ban, hogy a felhaszn á l ó i szf é ra sz á m á ra á tl á that ó, haszn á latra alkalmas legyen. A szakmai tartalmak moderniz á l á sa, ú j technik á k, elj á r á sok be é p í t é se a k ö vetelm é nyrendszerbe 4. A gazd á lkod ó szervezetek é rdekelts é g é nek é s k é pz é si hajland ó s á g á nak n ö vel é se a tanul ó k gyakorlati k é pz é s é ben. Tanulók számának növelése Fő aktivitási területek :

5 Gyakorlati óraszámok növelése, a vállalati gyakorlati képzés szerepének növelése  Óraszámok arányainak felülvizsgálata  Vállalati gyakorlati képzés szerepének növelése

6 jelenleg

7 Az új

8 Szakmai záróvizsga idejének csökkentése, hozzá tartozó bürokrácia csökkentése:  Modulok átrendezése szakmai tudás méréséhez  Szintvizsga záróvizsgába való beszámítása  Vizsgaelnökök pályáztatása, felkészítése, bővítése, nyilvántartása, ellenőrzése  Átalakított vizsgaszerkezet bevezetése

9 Szakmai tartalmak modernizálása, új technikák, eljárások beépítése a követelmény-rendszerbe: - OKJ vizsgálat - Szakmai dokumentációk fejlesztése:  Szakmai és vizsgakövetelmények fejlesztése  Központi programok fejlesztése  Szintvizsga feladatbank kidolgozása  Vizsgatételek kidolgozása

10 Szakmai tartalmak modernizálása: 31 582 09 0000 Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő 33 522 02 0000 Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó 31 582 07 1000 Épület- és építménybádogos 33 582 04 1000 Festő, mázoló és tapétázó 31 582 13 0000 Kályhás 33 543 01 1000 Bútorasztalos 33 542 04 1000 Kárpitos 33 811 01 0000 Cukrász 52 815 01 0000 Kozmetikus 52 725 01 0000 Látszerész és fotócikk-kereskedő 51 213 01 1000 Fényképész és fotótermék-kereskedő 31 341 01 0000 Bolti eladó 33 811 02 1000 Pincér 33 811 03 1000 Szakács 52 341 05 1000 Kereskedő 52 811 02 0000 Vendéglős 31 582 10 0000 Épületlakatos 31 544 03 0000 Külszíni bányász 31 521 24 1000 Szerkezetlakatos 31 544 02 0000 Elektrolakatos és villamossági szerelő 31 522 01 0000 Elektromos gép- és készülékszerelő 33 522 01 0000 Elektronikai műszerész 31 522 04 0000 Villamoshálózat-szerelő, -üzemeltető 33 522 04 1000 Villanyszerelő

11 Szakmai tartalmak modernizálása: 33 582 01 1000 Ács-állványozó 33 582 02 0000 Belsőépítési szerkezet- és burkolatszerelő 33 582 03 1000 Burkoló 31 582 17 0000 Tetőfedő 54 582 01 0000 Épületgépész technikus 52 523 01 1000 Automatikai műszerész 54 522 01 0000 Erősáramú elektrotechnikus 54 582 03 0000 Magasépítő technikus 52 522 09 0000 Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész 54 582 04 0000 Mélyépítő technikus 31 521 10 1000 Géplakatos 33 815 01 1000 Fodrász 31 814 01 0000 Takarító 52 523 03 0000 Mechatronikai műszerész 31 521 11 0000 Hegesztő 31 522 02 0000 Hőtechnikai berendezéskezelő 33 521 08 0000 Szerszámkészítő 33 524 01 1000 Vegyi- és kalorikusgép szerelő és karbantartó 33 543 02 0000 Gumiipari technológus 31 582 15 1000 Kőműves 33 542 05 0000 Szabó 31 521 09 1000 Gépi forgácsoló 54 542 01 0000 Könnyűipari technikus 31 522 03 0000 Légtechnikai rendszerszerelő

12 A megvalósítást segítő további intézkedések:  A gyakorlati képzés feltétele: mestervégzettség  Gyakorlati képzés ösztönzése a gazdálkodó szervezetek körében (jogszabályi változás)  Szakmai fejlesztőmunka nyilvánosságának biztosítása  Partnerség kialakítása

13 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Elek Csaba elek.csaba@bkik.hu T:+361 488-2170


Letölteni ppt "A kamara szerepe a duális szakképzésben 2011. március 01."

Hasonló előadás


Google Hirdetések